येशू - चांगले त्याग


464 येशू चांगला बळी येशू आपल्या दु: खाच्या आधी शेवटच्या वेळी यरुशलेमाला आला, तेथे पामच्या फांद्या असलेल्या लोकांनी त्याच्यासाठी खास प्रवेशद्वार तयार केला. तो आमच्या पापांसाठी आपले जीवन अर्पण करण्यास तयार होता. आपण हे आश्चर्यकारक सत्य आणखी तीव्रतेने पाहू या, इब्राव्हियांना पाठवलेल्या पत्राकडे वळून, ज्यावरून हे दिसून येते की येशूचा मुख्य याजक अहरोन याजकपणापेक्षा श्रेष्ठ आहे.

1. येशूचे बलिदान पाप काढून टाकते

आम्ही मानव स्वभावाने पापी आहोत आणि आपल्या कृतीतून हे सिद्ध होते. उपाय म्हणजे काय? जुन्या कराराच्या बळींनी पाप उघडकीस आणले आणि येशूच्या परिपूर्ण आणि अंतिम बलिदानाचा एकमेव उपाय दाखविला. येशू तीन मार्गांनी चांगला बळी पडला आहे:

येशूच्या बलिदानाची आवश्यकता

"कारण कायद्यात फक्त भावी वस्तूंची सावली असते, त्या वस्तूंचे स्वरूपच नाही. म्हणूनच, जे यज्ञ करतात त्यांना ते परिपूर्ण करू शकत नाही, कारण दरवर्षी त्याच त्याग करणे आवश्यक आहे. जर या सेवेचे आयोजन करणारे सर्व एकदाच शुद्ध झाले असते आणि त्यांच्या पापांबद्दल आपल्या मनात आतापर्यंत जाणीव नसती तर यज्ञ थांबला असता का? त्याऐवजी ते दर वर्षी केवळ पापांची आठवण करून देते. कारण बैल व बोकडांच्या रक्ताद्वारे पाप काढून टाकणे अशक्य आहे » (इब्री 10,1: 4, LUT)

जुन्या कराराच्या पीडितांविषयी देवाने दिलेला कायदा कित्येक शतकांपासून लागू आहे. पीडितांना निकृष्ट दर्जाचे कसे मानले जाऊ शकते? उत्तर आहे, मोशेच्या नियमशास्त्रात फक्त "भविष्यातील वस्तूंची सावली" होती आणि त्या वस्तूंचे स्वरूप स्वतःच नव्हते. मोशेच्या नियमशास्त्राची शिकार व्यवस्था (जुन्या करारातील) येशू आपल्यासाठी बलिदानाचे एक मॉडेल होता. जुनी करार प्रणाली तात्पुरती होती, त्याचा कोणताही चिरस्थायी प्रभाव नव्हता आणि असे करण्याचा हेतू नव्हता. दिवसेंदिवस बळी पडलेल्यांची पुनरावृत्ती आणि वर्षानुवर्ती सलोख्याचा दिवस संपूर्ण सिस्टममधील मूळ कमजोरी दर्शवितो.

प्राण्यांचे बलिदान मानवी अपराध पूर्णपणे काढून टाकू शकत नव्हते. जुन्या करारात विश्वासू बळींना देव क्षमा करण्याचे अभिवचन देत असला तरी ते केवळ पापांचे तात्पुरते आवरण होते आणि मनुष्यांच्या अंतःकरणापासून दोष काढून टाकणे नव्हे. जर तसे झाले असते तर पीडितांना केवळ पापांच्या स्मरणार्थ अतिरिक्त त्याग करावे लागले नसते. प्रायश्चित्ताच्या दिवशी केलेल्या बलिदानाने राष्ट्राच्या पापांना आच्छादित केले; परंतु ही पापे "वाहून गेली नाहीत" आणि लोकांना देवाकडून क्षमा आणि स्वीकृती मिळाल्याची कोणतीही आतील साक्ष लोकांना मिळाली नाही. बैलांच्या किंवा बक .्याच्या रक्तापेक्षा त्या चांगल्या बळीची आवश्यकता राहिली, ज्यामुळे पाप काढून घेण्यात येईना. फक्त येशूच्या बलिदानामुळेच हे शक्य आहे.

स्वत: ला बलिदान देण्याची येशूची इच्छा

"म्हणूनच तो जेव्हा जगात येतो तेव्हा तो म्हणतो: तुला यज्ञ व अर्पणे नको होती. परंतु तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले आहे. आपण बर्न बळी आणि पाप बळी आवडत नाही. मग मी म्हणालो, “मी येत आहे! माझ्याविषयी पुस्तकात असे लिहिले आहे. देवा, मी तुझी इच्छा पूर्ण करतो. सुरुवातीला तो म्हणाला होता: "तुला यज्ञ आणि भेटवस्तू नको, होमबली आणि पापार्पण नको आणि तुला ते आवडत नाही", जे कायद्यानुसार यज्ञ केले जातात. मग तो म्हणाला, “पाहा, मी तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यास आलो आहे.” तिथे तो पहिला घेईल जेणेकरून तो दुसरा वापरू शकेल » (इब्री 10,5-9).

तो फक्त देवच नाही, तर आवश्यक त्या त्या त्या त्या व्यक्तीनेच केली. कोट हे स्पष्ट करते की येशू स्वत: जुन्या कराराच्या बळींची पूर्तता आहे. जेव्हा प्राण्यांचे बळी दिले गेले, तेव्हा त्यांना यज्ञ असे म्हटले गेले, परंतु शेतातील फळांना बळी पडलेल्यांना अन्न आणि पेय असे संबोधिले जात असे. ते सर्व येशूच्या बलिदानाचे प्रतीक आहेत आणि आपल्या तारणासाठी त्याच्या कार्याचे काही पैलू दर्शवित आहेत.

"परंतु आपण माझ्यासाठी शरीर तयार केले आहे" या वाक्यांशात स्तोत्र :०: to संदर्भित आहे आणि त्याचे पुनरुत्पादन केले आहे: “तुम्ही माझे कान उघडले आहेत.” “खुले कान” ही अभिव्यक्ती देवाच्या इच्छेनुसार ऐकण्याची व आज्ञा पाळण्याच्या इच्छेस सूचित करते. देवाने आपल्या मुलाला मानवी शरीर दिले जेणेकरून पृथ्वीवर पित्याची इच्छा पूर्ण करावी.

जुन्या कराराच्या बळींबद्दल देवाची नाराजी दोनदा व्यक्त केली गेली आहे. याचा अर्थ असा नाही की हे बळी चुकीचे होते किंवा प्रामाणिक विश्वासणा no्यांचा कोणताही फायदा झाला नाही. देवाला पीडितांच्या आज्ञाधारक अंतःकरणाशिवाय बळींचा आनंद नाही. कोणताही बलिदान, महान असला तरी, आज्ञाधारक हृदयाची जागा घेऊ शकत नाही!

येशू पित्याच्या इच्छेप्रमाणे करण्यास आला. नवीन करार जुन्या कराराची जागा घेईल अशी त्याची इच्छा आहे. त्याच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे येशूने दुसरा करार वापरण्याचा पहिला करार "रद्द" केला. या पत्राच्या मूळ यहुदी-ख्रिश्चन वाचकांना या धक्कादायक विधानाचा अर्थ समजला - मागे घेतलेल्या कराराकडे परत का जायचे?

येशूच्या बलिदानाची प्रभावीता

Jesus कारण येशू ख्रिस्ताने देवाची इच्छा पूर्ण केली आणि त्याचे स्वत: चे शरीर यज्ञ म्हणून अर्पण केले म्हणून आता आम्ही आता एकवेळ पवित्र झालो आहोत » (इब्री 10,10 नवीन जिनेव्हा भाषांतर).

येशूच्या शरीराच्या बलिदानाद्वारे विश्वासणारे "पवित्र केले जातात", ज्याचा एकदा व सर्व काळासाठी बळी दिला गेला (पवित्र म्हणजे "दिव्य वापरासाठी विभक्त"). जुन्या कराराचा बळी पडला नाही. जुन्या करारात, बळी पडलेल्यांना पुन्हा पुन्हा त्यांच्या औपचारिक दूषिततेचे "पवित्र" करावे लागले. परंतु नवीन कराराचे "संत" शेवटी आणि पूर्णपणे "वेगळ्या" आहेत - त्यांच्या योग्यतेमुळे किंवा त्यांच्या कार्यामुळे नव्हे तर येशूच्या पूर्ण त्यागामुळे.

२. येशूच्या बलिदानाची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही

प्रत्येक इतर याजक आपली सेवा करण्यासाठी दररोज वेदीवर उभा राहतो आणि पुष्कळ वेळा बलिदाने पाप केले नाही. दुसरीकडे ख्रिस्त, पापांसाठी एकेरी बलिदान दिल्यानंतर देवाच्या उजव्या बाजूस सदैव मानाच्या ठिकाणी बसला आहे आणि त्याच्या शत्रूंना त्याच्या पायासाठी एक पाऊल ठेवण्याची वाट पाहत आहे. कारण या एका यज्ञाने त्याने स्वत: ला त्याच्या पापांपासून शुद्ध केले आणि त्या सर्वांना त्याच्या कायमच्या पापापासून पूर्णपणे मुक्त केले. हे देखील पवित्र आत्म्याने पुष्टी केले आहे. शास्त्रात (यिर्म. ,१, -31,33--34) हे सुरुवातीला असे म्हटले आहे: make मी त्यांच्याबरोबर जो करार करीन तो असे होईल: प्रभु म्हणतो - मी माझे नियम त्यांच्या अंतःकरणात ठेवेन आणि मी त्या आत लिहीन. «. आणि मग पुढे जात आहे: "मी त्यांच्या पापांबद्दल आणि माझ्या आज्ञाभंग केल्याबद्दल कधीच विचार करणार नाही". परंतु जेथे पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे आणखी यज्ञ करण्याची गरज नाही. (इब्री 10,11-18 नवीन जिनेव्हा भाषांतर).

इब्री लोकांना पत्र लिहिताना येशू नव्या कराराचा महान मुख्य याजक येशू याच्याबरोबर जुन्या कराराचा मुख्य याजक याच्याशी तुलना करतो. स्वर्गात गेल्यावर येशू पित्याबरोबर बसला हे त्याचे कार्य सिद्ध झाले याचा पुरावा आहे. याउलट, जुना करार याजकांचे सेवा कधीच साध्य झाले नाही; त्यांनी दररोज त्याच बलिदान केले.त्या पुनरावृत्तीचा पुरावा होता की त्यांच्या बळीने खरोखरच त्यांची पापे काढून घेतली नाहीत. हजारो प्राण्यांच्या बलिदानाची जी प्राप्ती शक्य नव्हती, ते सर्व त्याच्यासाठी परिपूर्ण होते.

"[ख्रिस्त] ... बसला आहे" या वाक्यांशात स्तोत्र ११०: १ चा संदर्भ आहे: “मी तुझ्या शत्रूला तुझ्या पायाखाली घालीपर्यंत माझ्या उजवीकडे बसेल!” येशू आता गौरव आहे आणि विजयी जागा घेतली आहे. जेव्हा तो परत येईल, तेव्हा तो प्रत्येक शत्रूचा पराभव करील व साम्राज्याचे परिपूर्णपणा त्याच्या वडिलांच्या स्वाधीन करेल. ज्यांचा आता त्याच्यावर विश्वास आहे त्यांना भीती वाटण्याची गरज नाही कारण ते "कायमचे परिपूर्ण झाले आहेत" (इब्री 10,14). खरं तर, विश्वासणारे "ख्रिस्तामध्ये परिपूर्णता" अनुभवतात (कलम 2,10) येशूबरोबरच्या आपल्या संबंधातून, आम्ही परिपूर्ण म्हणून देवासमोर उभे आहोत.

देवासमोर आमचे हे स्थान आहे हे कसे समजेल? जुन्या करारातील बळी हे असे म्हणू शकत नव्हते की त्यांना "त्यांच्या पापांबद्दल यापुढे विवेक नाही", परंतु नवीन करारावरील विश्वासणारे असे म्हणू शकतात की येशूच्या कृत्यांमुळे देव यापुढे त्यांच्या पापांची आणि दुष्कर्मांची आठवण करू इच्छित नाही. तर "पापासाठी यापुढे बलिदान नाही". का? कारण यापुढे आणखी बलिदान आवश्यक नाही "जिथे पापांची क्षमा झाली आहे".

जेव्हा आपण येशूवर विश्वास ठेवू लागतो तेव्हा आपण सत्याचा अनुभव घेतो की त्याच्याद्वारे आणि त्याच्याद्वारे आपली सर्व पापांची क्षमा झाली आहे. हे आध्यात्मिक प्रबोधन, जे आपल्याला आत्म्याकडून एक देणगी आहे, ते अपराधीपणाच्या सर्व भावना दूर करते. विश्वासाने आम्हाला ठाऊक आहे की पापाचा प्रश्न पूर्णपणे कायमचा सुटला आहे आणि आम्ही त्यानुसार जगण्यास मोकळे आहोत. अशा प्रकारे आपण "पवित्र" आहोत.

Jesus. येशूच्या बलिदानामुळे देवाचा मार्ग खुला होतो

जुन्या कराराच्या अंतर्गत, पवित्र निवास मंडप किंवा मंदिरात धन्य सॅक्रॅमेंटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कोणताही विश्वासू इतका शूर नसता. मुख्य याजकदेखील वर्षातून एकदाच या खोलीत प्रवेश करतात. परमपवित्र पवित्र होण्यापासून विभक्त होणारा जाड पडदा लोक आणि देव यांच्यात अडथळा ठरला. केवळ ख्रिस्ताच्या मृत्यूमुळे हा पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटू शकतो (मार्क १:15,38:) आणि देव राहतो अशा स्वर्गीय मंदिरात जाण्यासाठी लोकांसाठी मार्ग मोकळा करा. ही सत्ये ध्यानात घेऊन इब्री लोकांला दिलेल्या पत्राला आता खालील कळकळ आमंत्रण पाठविण्यात आले आहे:

«म्हणून आता, प्रिय बंधूनो, आपल्याकडे देवाच्या मंदिरात विनामूल्य आणि विनाअट प्रवेश आहे; येशूने आपल्या रक्ताद्वारे आपल्यासाठी ते उघडले. पडद्याद्वारे - म्हणजेच आपल्या शरीराच्या यज्ञाद्वारे त्याने असा मार्ग मोकळा केला आहे की, जो यापूर्वी कधीही आला नसेल आणि जीवनाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. आणि आपल्यामध्ये एक मुख्य याजक आहे जो देवाचे संपूर्ण घराणे जबाबदार आहे. म्हणूनच आपल्याला अविभाजित समर्पण आणि पूर्ण विश्वास आणि आत्मविश्वासाने देवापुढे जायचे आहे. आपल्या अंतःकरणात येशूच्या रक्ताने आपण शिंपडले आहोत आणि अशा प्रकारे आपल्या दोषी विवेकापासून मुक्त केले गेलो; आम्ही आहोत - लाक्षणिकरित्या - आमच्या शरीरावर शुद्ध पाण्याने धुऊन. याउप्पर, आम्ही ज्या वचनबद्ध आहोत त्या दृढ धरुन आपण दृढपणे धरायचे आहे; कारण देव विश्वासू आहे. आणि आम्ही एकमेकांना देखील जबाबदार आहोत म्हणून, आम्ही एकमेकांना प्रेम दाखवण्यासाठी आणि एकमेकांचे भले करण्याची प्रेरणा देऊ इच्छितो. म्हणूनच, काहीजणांच्या सवयीप्रमाणे आपण आपल्या संमेलनांपासून दूर राहू नये हे महत्त्वाचे आहे, परंतु आपण एकमेकांना प्रोत्साहित केले आहे आणि आणखी एक गोष्ट अशी आहे की जसे आपण स्वत: वर पहात आहात, तो दिवस जवळ येत आहे जेव्हा प्रभु परत येईल » (इब्री 10,19-25 नवीन जिनेव्हा भाषांतर).

आपला विश्वास आहे की आपण धन्य सेक्रेमेंटमध्ये प्रवेश करू शकतो आणि देवाच्या उपस्थितीत प्रवेश करू शकतो, जो आपला महान मुख्य याजक येशूच्या कर्तृत्वावर आधारित आहे. प्रायश्चित्ताच्या दिवशी, पीडितेचे रक्त अर्पण केल्यास, जुना कराराचा मुख्य याजक केवळ मंदिरात धन्य संस्कारात प्रवेश करू शकतो. (इब्री 9,7). परंतु आपण देवाच्या उपस्थितीत आपण जनावराच्या रक्ताकडे नव्हे तर येशूच्या साताच्या रक्ताकडे गेलो आहोत. ईश्वराच्या उपस्थितीत हा विनामूल्य प्रवेश नवीन आहे आणि जुन्या कराराचा भाग नाही, ज्यास "जुने आणि कालबाह्य" म्हटले जाते आणि लवकरच "अदृश्य होईल", असे सूचित होते की मंदिर destroyed० एडी मध्ये नष्ट होण्यापूर्वी इब्री लोकांना लिहिलेले पत्र. नवीन कराराच्या नवीन मार्गास "जीवनाकडे जाण्याचा मार्ग" देखील म्हणतात. (इब्री. १०:२२) कारण येशू “चिरकाल जगतो आणि कधीही आपल्यासाठी उभे राहणार नाही” (इब्री 7,25). येशू स्वत: नवीन आणि जिवंत मार्ग आहे! हे वैयक्तिकरित्या नवीन करार आहे.

आम्ही "देवाच्या घर" बद्दल आमचा मुख्य याजक येशूद्वारे मुक्तपणे आणि आत्मविश्वासाने देवाकडे येऊ. "आम्ही हे घर आहोत - जर देवाने आपल्याला दिलेली आशा धरली तर आपण आनंदात आणि आत्मविश्वासाने भरला." (इब्री 3,6 नवीन जिनेव्हा भाषांतर). जेव्हा त्याचा देह वधस्तंभावर शहीद झाला आणि त्याच्या जिवाचे बलिदान दिले गेले, तेव्हा देव मंदिरात पडदा फाडतो, जिथे येशूवर विश्वास ठेवणा all्या सर्वांसाठी नवीन आणि जिवंत मार्ग दर्शवितो. आम्ही हा विश्वास तीन मार्गांनी प्रतिसाद देऊन व्यक्त करतो, जसा इब्री लोकांना पत्र लिहून तीन भागांमध्ये आमंत्रण दिले होते:

चला तिथे जाऊ

जुन्या करारांतर्गत, विविध विधी धुऊन झाल्यावर याजक केवळ मंदिरातच देवाच्या उपस्थितीकडे जाऊ शकत होते. नवीन कराराच्या अंतर्गत, आतील शुध्दीकरणामुळे आपण सर्व जण येशूद्वारे देवाकडे मुक्त प्रवेश प्राप्त करतो (हृदयाचे) मानवतेसाठी जे त्याचे जीवन, मृत्यू, पुनरुत्थान आणि स्वर्गारोहणातून साध्य केले गेले. येशूमध्ये आपण "आपल्या अंत: करणात येशूच्या रक्ताने शिंपडले आहोत - आणि आपली" शरीरे शुद्ध पाण्याने धुतली आहेत. "परिणामस्वरूप, आपण भगवंताशी संपूर्ण सहवास घेत आहोत, आणि म्हणूनच आम्हाला" संपर्क "करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे - प्रवेशासाठी, जो ख्रिस्तामध्ये पूर्णपणे आमचा उपभोग घेण्यासाठी आहे, म्हणून आपण धैर्यवान, शूर व विश्वासाने परिपूर्ण होऊ या!

चला दृढ धरु

मूळ यहुदी-ख्रिश्चन वाचकांना यहुदी विश्वासणा for्यांसाठी असलेल्या जुन्या करारातील उपासना व्यवस्थेकडे परत यावे म्हणून येशूकडे त्यांची कबुली देण्याचा मोह इब्री लोकांस पत्र देऊन झाला. "आव्हान" ठेवण्याचे आव्हान म्हणजे त्यांचे तारण ख्रिस्तमध्ये सुरक्षित आहे, परंतु “आशेला धरून ठेवणे” जे ते “विश्वास” ठेवतात. आपण आत्मविश्वासाने आणि चिकाटीने हे करू शकता कारण देव ज्याने वचन दिले होते की आम्हाला योग्य वेळी आम्हाला आवश्यक मदत मिळेल (इब्री 4,16:१), "विश्वासू" आहे आणि त्याने जे वचन दिले होते ते पाळते. जर विश्वासणारे ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात आणि देवाच्या विश्वासूतेवर अवलंबून राहतात तर ते डगमगणार नाहीत. चला आशेने पाहत आहोत आणि ख्रिस्तावर विश्वास ठेवू!

चला आमचे मेळावे सोडू नका

देवाच्या उपस्थितीत प्रवेश करण्यासाठी ख्रिस्तावरील विश्वासू म्हणून आपला विश्वास केवळ वैयक्तिकरित्याच नव्हे तर एकत्रितपणे व्यक्त केला जातो. शक्य आहे की ज्यू ख्रिस्ती शब्बाथच्या दिवशी यहूद्यांच्या सभास्थानात एकत्र येतील आणि रविवारी ख्रिश्चन समाजात एकत्र येतील. ख्रिश्चन समाजातून माघार घेण्याचा मोह त्यांना होता. इब्री लोकांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की त्यांनी तसे करू नये आणि एकमेकांना सभांना उपस्थित राहण्याचे प्रोत्साहन दिले.

देवासोबतची आपली सहवास कधीही स्व-केंद्रित असू नये. आम्ही स्थानिक मंडळ्यातील इतर विश्वासणा with्यांसह सहवासात आहोत (आमच्या सारखे). इब्री लोकांना लिहिलेल्या पत्रात येथे भर देण्यात आला आहे की एखाद्या चर्चला भेट देऊन एखाद्या विश्वासणा gets्याला काय मिळते यावरच नव्हे तर इतरांच्या विचारात घेऊन त्याचे योगदान काय आहे यावर भर दिला जातो. मंडळ्याची सतत उपस्थिती ख्रिस्तामधील आपल्या बंधू व भगिनींना “एकमेकांवर प्रेम करण्याचे व चांगले करण्याचे” प्रोत्साहन व प्रोत्साहन देते. येशू ख्रिस्ताचे आगमन हे कायमस्वरूपी दृढ हेतू आहे. फक्त दुसराच उतारा आहे ज्यात नवीन करारात ग्रीक शब्दाचा वापर "थेस्सलनीका २: १ मध्ये केला जातो" (एनजीÜ) »किंवा« असेंब्ली (LUT) translated चे भाषांतर केले जाते आणि वयाच्या शेवटी येशूच्या परत येण्याचा संदर्भ दिला जातो.

अंतिम शब्द

आपल्याकडे विश्वास आणि चिकाटीने पुढे जाण्यासाठी पूर्ण विश्वास ठेवण्याचे प्रत्येक कारण आहे. का? कारण ज्याची आपण सेवा करतो तो आपला सर्वोच्च त्याग आहे - आपल्यासाठी आपल्या बलिदानाने आपल्याला आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी पुरेसे आहे. आमचा परिपूर्ण व सर्वशक्तिमान महायाजक आपल्याला ध्येय गाठायला लावेल - तो नेहमी आपल्याबरोबर राहील आणि पूर्णत्वास नेईल.

टेड जॉनसन यांनी


पीडीएफयेशू - चांगले त्याग