देवावर विश्वास ठेवा

देवावर विश्वास ठेवा

विश्वासाचा सरळ अर्थ "विश्वास" असा होतो. आपल्या तारणासाठी आपण येशूवर पूर्ण विश्वास ठेवू शकतो. नवीन करार आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की आपण जे काही करू शकतो त्याद्वारे आपण नीतिमान ठरत नाही, तर केवळ देवाचा पुत्र ख्रिस्त यावर विश्वास ठेवून आहोत. प्रेषित पौलाने लिहिले, "आम्ही असे मानतो की मनुष्य नियमशास्त्राच्या कृतींशिवाय नीतिमान आहे, परंतु केवळ विश्वासाने" (रोमन्स 3,28).

मोक्ष केवळ आपल्यावर अवलंबून नाही, फक्त ख्रिस्तावर! जर आपण देवावर विश्वास ठेवला तर आपल्या जीवनातील कोणताही भाग त्याच्यापासून लपवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज नाही. आपण पाप केले तरी आपण देवाला घाबरत नाही. भीतीऐवजी आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की तो आपल्यावर प्रेम करणे, आपल्या बाजूला उभे राहणे आणि आपल्या पापांवर विजय मिळविण्याच्या मार्गावर आपल्याला कधीही मदत करणार नाही.

जर आपण देवावर विश्वास ठेवला, तर आपण त्याला पूर्ण आत्मविश्वासाने शरण जाऊ शकतो की तो आपल्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे बनवेल. जेव्हा आपण देवावर विश्वास ठेवतो, तेव्हा आपण शोधतो की तो आपली सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, त्याचे कारण आणि आपल्या जीवनाचे पदार्थ. पौलाने अथेन्समधील तत्त्वज्ञांना म्हटल्याप्रमाणे: आम्ही जगतो, विणतो आणि देवामध्ये आहोत. आपल्यासाठी इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा ते अधिक महत्वाचे आहे - मालमत्ता, पैसा, वेळ, प्रतिष्ठा आणि या मर्यादित जीवनापेक्षा अधिक मौल्यवान. आम्हाला विश्वास आहे की देवाला माहित आहे की आपल्यासाठी काय चांगले आहे आणि आम्ही त्याला संतुष्ट करू इच्छितो. हा आपला संदर्भबिंदू आहे, अर्थपूर्ण जीवनासाठी आमचा पाया आहे.

आम्हाला त्याची सेवा करायची आहे, भीतीपोटी नव्हे तर प्रेमातून - नाराजीतून नाही तर आनंदाने मुक्त इच्छाशक्तीने. आम्हाला त्याच्या निर्णयावर विश्वास आहे. आम्ही त्याच्या वचनावर आणि त्याच्या मार्गांवर विश्वास ठेवतो. आम्हाला त्याच्यावर विश्वास आहे की ती आपल्याला नवीन अंतःकरण देईल, आपल्याला त्याच्यासारखे वाढवत करेल, आपल्याला जे आवडते त्यावर प्रेम करेल आणि ज्याला तो महत्त्व देईल त्याचे कौतुक करेल. आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की तो नेहमीच आपल्यावर प्रेम करेल आणि कधीही आम्हाला सोडणार नाही.

पुन्हा, आम्ही यापैकी काहीही स्वतःहून करू शकणार नाही. तो येशू आहे जो आपल्यामध्ये आणि आपल्यासाठी, पवित्र आत्म्याच्या परिवर्तनशील कार्याद्वारे आतून करतो. आम्ही देवाच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार आणि उद्देशानुसार त्याची प्रिय मुले आहोत, येशूच्या मौल्यवान रक्ताद्वारे सोडवले आणि सोडवले.

प्रेषित पेत्राने लिहिले: “तुम्हाला माहीत आहे की, तुम्हांला तुमच्या पूर्वजांच्या व्यर्थ आचरणातून, नाशवंत चांदी किंवा सोन्याने नव्हे, तर निष्पाप व निष्कलंक कोकऱ्यासारखे ख्रिस्ताच्या मौल्यवान रक्ताने सोडवले गेले आहे. जगाचा पाया घातला जाण्यापूर्वी तो पूर्वनियोजित होता, परंतु कालांतराने तुमच्यासाठी प्रगट झाला" (1. पेट्रस 1,18-20).

आपण केवळ आपल्या वर्तमानावरच नव्हे तर आपल्या भूतकाळ आणि भविष्यासहही देवावर विश्वास ठेवू शकतो. येशू ख्रिस्तामध्ये आपला स्वर्गीय पिता आपल्या संपूर्ण जीवनाची पूर्तता करतो. एका लहान मुलासारखा, जो निर्भय आहे आणि त्याच्या आईच्या समाधानाने समाधानी आहे, आपण पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेमावर सुरक्षितपणे विश्रांती घेऊ शकतो.

जोसेफ टोच