काटे सह shamed

जेव्हा येशूवर मृत्यूस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी न्यायालयात खटला चालवला गेला तेव्हा सैनिकांनी काटेरी वेणी एका तात्पुरत्या मुकुटात बांधल्या आणि त्याच्या डोक्यावर ठेवल्या (जॉन 19,2). त्यांनी त्याच्यावर जांभळा झगा घातला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर थप्पड मारून आणि लाथ मारताना, "ज्यूंच्या राजा, जयजयकार!" म्हणत त्याची थट्टा केली.

सैनिकांनी ते स्वतःचे मनोरंजन करण्यासाठी केले, परंतु शुभवर्तमानांमध्ये ही कथा येशूच्या चाचणीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून समाविष्ट आहे. मला शंका आहे की ते ही कथा विणत आहेत कारण त्यात एक उपरोधिक सत्य आहे - येशू हा राजा आहे, परंतु त्याच्या शासनाच्या अगोदर नकार, उपहास आणि दुःख असेल. त्याच्या अंगावर काट्यांचा मुकुट आहे कारण तो वेदनांनी भरलेल्या जगाचा अधिपती आहे आणि या भ्रष्ट जगाचा राजा या नात्याने त्याने स्वतः वेदना सहन करून राज्य करण्याचा अधिकार दाखवून दिला. त्याच्यावर काटेरी मुकुट घालण्यात आला (फक्त मोठ्या कष्टाने) (त्याला अधिकार देण्यात आला).

आमच्यासाठीही महत्व

काटेरी मुगुट आपल्या आयुष्यासाठीसुद्धा महत्त्वपूर्ण आहेत - हा केवळ चित्रपटाचा भाग नाही ज्यामध्ये आपण येशूला सोडवणारा त्रास सहन करावा लागला आहे. येशू म्हणाला की जर आपल्याला त्याचे अनुसरण करायचे असेल तर दररोज आपला वधस्तंभ घ्यावा लागला पाहिजे - आणि त्याने सहजपणे असे म्हटले असते की आपल्याला काटेरी मुगुट घालावे लागतील. आम्ही दु: खाच्या वितळणा pot्या भांड्यात येशूशी जोडलेले आहोत.

काट्यांचा मुकुट येशूसाठी अर्थपूर्ण आहे आणि येशूचे अनुसरण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी त्याचा अर्थ आहे. ते आवडले 1. उत्पत्तीच्या पुस्तकात वर्णन केल्याप्रमाणे, आदाम आणि हव्वेने देवाला नाकारले आणि वाईट काय आणि चांगले काय याचा अनुभव घेण्याचा निर्णय घेतला.  

चांगले आणि वाईट यात फरक जाणणे चुकीचे नाही - परंतु दु: ख सहन करण्यात बरेच काही चुकीचे आहे कारण ते काट्यांचा मार्ग आहे, दु: खाचा मार्ग आहे. येशू देवाच्या राज्याच्या आगमनाची घोषणा करण्यासाठी आला होता, म्हणूनच आताही देवापासून दुरावलेल्या माणुसकीने त्याला नाकारले व काटेरी झुडुपे आणि मृत्यूने हे व्यक्त केले यात नवल नाही.

येशूने हा नकार स्वीकारला - त्याने काटेरी मुकुट स्वीकारला - लोकांना त्रास सहन करावा लागणारा कडवट कप म्हणून त्याने आपल्याबरोबर अश्रूंच्या या जगापासून मुक्त होण्यासाठी आपल्यासाठी दार उघडले. या जगात सरकारे नागरिकांच्या डोक्यावर काट्यांचा वर्षाव करतात. या जगात, येशू त्याच्याकडे ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या सर्व गोष्टी त्याने सहन केल्या जेणेकरून तो आपल्या सर्वांना या निर्भत्सना आणि काटेरी झुडूपातून मुक्त करु शकेल.

काटेरी वाटेवर विजय मिळविणा man्या माणसाद्वारे आगामी जगाचे शासन केले जाईल - आणि ज्यांनी त्याला निष्ठा दिली आहे ते या नवीन सृष्टीच्या सरकारमध्ये त्यांची जागा घेतील.

आपण सर्वजण आपल्या काट्यांचा मुकुट अनुभवतो. आम्ही सर्व सहन आमच्या क्रॉस आहे. आपण सर्वजण या पडक्या जगात राहतो आणि त्याच्या वेदना आणि दु:खात सहभागी आहोत. पण काट्यांचा मुकुट आणि मृत्यूच्या वधस्तंभाचा येशूमध्ये एकरूपता आहे, जो आपल्याला आर्जवतो: “अहो कष्टकरी व ओझ्यांनो, माझ्याकडे या; मला तुम्हाला रिफ्रेश करायचे आहे. माझे जू तुमच्यावर घ्या आणि माझ्याकडून शिका. कारण मी नम्र आणि नम्र अंतःकरणाचा आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या आत्म्याला विश्रांती मिळेल. कारण माझे जू सोपे आहे आणि माझे ओझे हलके आहे” (मॅथ्यू 11,28-29).

जोसेफ टोच


पीडीएफकाटे सह shamed