काटे सह shamed

जेव्हा येशूला मृत्युदंडाच्या योग्यतेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला तेव्हा सैनिकांनी काटेरी झुडुपे फोडून त्याच्या डोक्यावर ठेवली (जॉन 19,2). त्यांनी जांभळा झगा घातला आणि “यहूद्यांच्या राजा, अभिवादन!” अशा शब्दांनी त्याची चेष्टा केली, तेव्हा त्याच्या तोंडावर थाप मारली आणि पायात तुडविले.

सैनिकांनी स्वतःला हसवण्यासाठी हे केले, परंतु येशूच्या परीक्षेचा महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून या शुभवर्तमानात ही कहाणी समाविष्ट आहे. मला शंका आहे की त्यांनी या कथेवर हस्तक्षेप केला आहे कारण यात एक उपहासात्मक सत्य आहे - येशू राजा आहे, परंतु त्याचे शासन नाकारण्याद्वारे, उपहास करून आणि दु: खाने पुढे जाईल. त्याला काटेरी मुगुट आहे कारण तो वेदनेने भरलेल्या जगाचा शासक आहे आणि या भ्रष्ट जगाचा राजा म्हणून त्याने स्वत: दु: ख भोगून राज्य करण्याचा अधिकार दाखविला. तो काटेरी झाकून होता मुकुट (केवळ मोठ्या वेदनांनी) (त्याला अधिकार देण्यात आला).

आमच्यासाठीही महत्व

काटेरी मुगुट आपल्या आयुष्यासाठीसुद्धा महत्त्वपूर्ण आहेत - हा केवळ चित्रपटाचा भाग नाही ज्यामध्ये आपण येशूला सोडवणारा त्रास सहन करावा लागला आहे. येशू म्हणाला की जर आपल्याला त्याचे अनुसरण करायचे असेल तर दररोज आपला वधस्तंभ घ्यावा लागला पाहिजे - आणि त्याने सहजपणे असे म्हटले असते की आपल्याला काटेरी मुगुट घालावे लागतील. आम्ही दु: खाच्या वितळणा pot्या भांड्यात येशूशी जोडलेले आहोत.

काट्यांचा मुगुट येशूसाठी अर्थपूर्ण आहे आणि येशूच्या मागे येणा everyone्या प्रत्येकासाठी याचा अर्थ आहे. उत्पत्ति वर्णन केल्यानुसार, आदाम आणि हव्वेने देवाला नकार दिला आणि जे वाईट व चांगले आहे ते स्वतः अनुभवण्याचा निर्णय घेतला.

चांगले आणि वाईट यात फरक जाणणे चुकीचे नाही - परंतु दु: ख सहन करण्यात बरेच काही चुकीचे आहे कारण ते काट्यांचा मार्ग आहे, दु: खाचा मार्ग आहे. येशू देवाच्या राज्याच्या आगमनाची घोषणा करण्यासाठी आला होता, म्हणूनच आताही देवापासून दुरावलेल्या माणुसकीने त्याला नाकारले व काटेरी झुडुपे आणि मृत्यूने हे व्यक्त केले यात नवल नाही.

येशूने हा नकार स्वीकारला - त्याने काटेरी मुकुट स्वीकारला - लोकांना त्रास सहन करावा लागणारा कडवट कप म्हणून त्याने आपल्याबरोबर अश्रूंच्या या जगापासून मुक्त होण्यासाठी आपल्यासाठी दार उघडले. या जगात सरकारे नागरिकांच्या डोक्यावर काट्यांचा वर्षाव करतात. या जगात, येशू त्याच्याकडे ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या सर्व गोष्टी त्याने सहन केल्या जेणेकरून तो आपल्या सर्वांना या निर्भत्सना आणि काटेरी झुडूपातून मुक्त करु शकेल.

काटेरी वाटेवर विजय मिळविणा man्या माणसाद्वारे आगामी जगाचे शासन केले जाईल - आणि ज्यांनी त्याला निष्ठा दिली आहे ते या नवीन सृष्टीच्या सरकारमध्ये त्यांची जागा घेतील.

आपण सर्वजण काटेरी झुडुपे अनुभवतो. आपण सर्वांनी आपला वधस्तंभ वाहून घ्यावा लागेल. आम्ही सर्व या पडलेल्या जगात राहतो आणि त्यांच्या वेदना आणि काळजीत भाग घेतो. पण काटेरी मुगुट आणि मृत्यूचा वधस्तंभाव हे येशूमध्ये समतुल्य आढळले आहे, ज्याने आपल्यास असे विचारले: “जे थकलेले व ओझे असलेले सर्व लोक माझ्याकडे या. मला तुम्हाला रीफ्रेश करायचं आहे. माझे जू आपणांवर घ्या आणि माझ्याकडून शिका. मी मनाने नम्र आहे. तर आपल्या सेलेनियमसाठी तुम्हाला विश्रांती मिळेल. कारण माझे जू कोमल आहे आणि माझा भार हलका आहे " (मत्तय 11,28: 29)

जोसेफ टोच


पीडीएफकाटे सह shamed