बायबलची भविष्यवाणी

बर्‍याच ख्रिश्चनांना भविष्यवाणी योग्य दृष्टीकोनातून पाहण्यासाठी अवलोकन करण्याची गरज असते. कारण बरेच ख्रिस्ती भविष्यवाण्यांकडे दुर्लक्ष करतात आणि असे दावा करतात की ते समर्थन देऊ शकत नाहीत. काही लोकांसाठी भविष्यवाणी ही सर्वात महत्वाची शिकवण आहे. आपल्या बायबल अभ्यासामध्ये हे सर्वात मोठे स्थान आहे आणि आपल्याला हा विषय सर्वात ऐकायचा आहे. आर्मागेडन कादंबर्‍या चांगल्या विकतात. बायबलमधील भविष्यवाण्यांबद्दल आपल्या समजुती काय म्हणत आहेत यावर अनेक ख्रिश्चनांनी पालन केले पाहिजे.

आमच्या विधानात तीन वाक्ये आहेतः
पहिले म्हणते की भविष्यवाणी हा आपल्यावरील देवाच्या प्रकटीकरणाचा एक भाग आहे आणि तो आपल्याला कोण आहे, तो काय आहे, त्याला काय पाहिजे आहे आणि काय करतो याबद्दल काही सांगते.

दुस sentence्या वाक्यात असे म्हटले आहे की बायबलमधील भविष्यवाण्या येशू ख्रिस्ताद्वारे तारणाची घोषणा करतात. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक भविष्यवाणी क्षमा आणि ख्रिस्तावरील विश्वासाशी संबंधित आहे. आम्ही अजूनही म्हणतो की भविष्यवाणी ही एकमेव जागा आहे जिथे देव या गोष्टी तारणासाठी दर्शवितो. आपण असे म्हणू शकतो की बायबलमधील काही भविष्यवाण्या ख्रिस्ताद्वारे मोक्ष देण्यासंबंधी आहेत किंवा ती भविष्यवाणी ख्रिस्तद्वारे क्षमा प्रकट करते अशा अनेक मार्गांपैकी एक आहे.

कारण देवाची योजना येशू ख्रिस्तावर केंद्रित आहे आणि भविष्यवाणी ही त्याच्या इच्छेविषयीच्या प्रकटीकरणाचा एक भाग आहे, तर भविष्यवाणी देव किंवा येशू ख्रिस्ताद्वारे जे करीत आहे त्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असू शकते. परंतु आम्ही येथे प्रत्येक भविष्य सांगण्याचा प्रयत्न करीत नाही आहोत - आम्ही एक प्रस्तावना देत आहोत.

आमच्या विधानात आम्ही भविष्यवाणी का अस्तित्त्वात आहे यावर एक निरोगी दृष्टीकोन देऊ इच्छितो. आमचे विधान बहुतेक भविष्यवाण्यांशी संबंधित आहे किंवा त्या विशिष्ट लोकांवर केंद्रित आहेत या दाव्याच्या विरोधात उभे आहे. भविष्यवाणीबद्दलची सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांबद्दल आणि भविष्याबद्दल नाही तर पश्चात्ताप, विश्वास, तारण आणि इथल्या आणि आजच्या जीवनाबद्दल आहे.

जर आम्ही बहुतेक संप्रदायामध्ये सर्वेक्षण केले तर मला शंका आहे की बरेच लोक असे म्हणतील की भविष्यवाणी क्षमा आणि विश्वासाबद्दल आहे. त्यांना वाटते की ती इतर गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहे. परंतु भविष्यवाणी येशू ख्रिस्ताद्वारे मोक्ष तसेच इतर अनेक गोष्टींबद्दल आहे. जगाचा शेवट निश्चित करण्यासाठी लाखो लोक बायबलमधील भविष्यवाण्यांकडे लक्ष देतात, जेव्हा लाखो लोक भविष्यकाळातील घटनांशी भविष्य सांगतात, तेव्हा लोकांना हे आठवण करण्यास मदत होते की भविष्यवाणीचा एक हेतू प्रकट करणे होय येशू ख्रिस्ताच्या तारण कार्याद्वारे मानवी पापीपणाची क्षमा केली जाऊ शकते.

क्षमा

मी आमच्या विधानाबद्दल आणखी काही गोष्टी सांगू इच्छितो. प्रथम, असे म्हटले आहे की मानवी पापीपणाची क्षमा केली जाऊ शकते. हे मानवी पापे म्हणत नाही. आपण मानवतेच्या मूलभूत अवस्थेबद्दल बोलत आहोत, केवळ आपल्या पापाचे वैयक्तिक परिणाम नाही. हे खरे आहे की ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून वैयक्तिक पापांची क्षमा केली जाऊ शकते, परंतु हे सर्वात महत्त्वाचे आहे की आपली सदोष स्वभाव, या समस्येचे मूळ, देखील क्षमा केली गेली आहे. आपल्याकडे कोणत्याही पापाबद्दल पश्चात्ताप करण्याचा वेळ किंवा बुद्धी कधीही असणार नाही. क्षमा करणे या सर्वांची यादी करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर अवलंबून नाही. त्याऐवजी हे ख्रिस्त आपल्यासाठी सक्षम करते की त्या सर्वांचा आणि आपल्या पापी स्वभावाचा मुख्य भाग म्हणजे एका झटक्यात क्षमा करावी.

पुढे आपण पाहतो की विश्वास आणि पश्चात्तापामुळे आपल्या पापाची क्षमा झाली आहे. आम्ही एक सकारात्मक हमी देऊ इच्छितो की आपल्या पापांची क्षमा झाली आहे आणि ख्रिस्ताच्या कार्यावर विश्वास ठेवून पश्चात्ताप केला गेला आहे. हे भविष्यवाणीचे एक क्षेत्र आहे. विश्वास आणि पश्चात्ताप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते व्यावहारिकदृष्ट्या त्याच वेळी घडतात, जरी तर्कशास्त्रात विश्वास प्रथम येतो. जर आपण विश्वास न ठेवता केवळ आपले वर्तन बदलले तर पश्चात्तापाचा प्रकार हा मोक्षप्राप्तीकडे नेणारा नाही. विश्वासासह केवळ पश्चात्ताप मोक्षसाठी प्रभावी आहे. विश्वास प्रथम आलाच पाहिजे.

आपण वारंवार म्हणतो की ख्रिस्तावर विश्वास असणे आवश्यक आहे. ते बरोबर आहे, परंतु हे वाक्य सांगते की आपल्याला त्याच्या तारणाच्या कार्यावर विश्वास हवा आहे. आम्ही केवळ त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाही - त्याने केलेल्या गोष्टींवरही आम्ही विश्वास ठेवतो ज्याने आम्हाला क्षमा करण्यास सक्षम केले. तो केवळ आपल्या पापाची क्षमा करणारा व्यक्ती म्हणून नव्हता - त्याने केलेले काहीतरी किंवा त्याने केलेले काहीतरी देखील.

या विधानात आम्ही त्याचे तारणाचे कार्य काय हे निर्दिष्ट करीत नाही. येशू ख्रिस्ताबद्दलचे आमचे विधान सांगते की तो "आमच्या पापांसाठी मरण पावला" आणि तो "देव आणि मनुष्यामध्ये मध्यस्थी करतो". हे तारण करण्याचे कार्य आहे ज्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे आणि ज्याद्वारे आम्हाला क्षमा प्राप्त होते.

ब्रह्मज्ञानुत्त्वाने बोलल्यास, ख्रिस्त आपल्यासाठी हे कसे करण्यास सक्षम आहे याबद्दल कोणतीही अचूक श्रद्धा न ठेवता लोक ख्रिस्तावर विश्वास ठेवूनच क्षमा मिळवू शकतात. ख्रिस्ताच्या प्रायश्चित्ताविषयी कोणतेही सिद्धांत आवश्यक नाहीत. तारणासाठी आवश्यक असलेल्या मध्यस्थ म्हणून त्याच्या भूमिकेबद्दल काही विशिष्ट विश्वास नाही. तथापि, नवीन करारामध्ये हे स्पष्ट आहे की ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरच्या मरणामुळे आमचे तारण शक्य झाले आणि तो आपल्यासाठी मध्यस्थी करणारा आमचा मुख्य याजक आहे. जेव्हा आमचा विश्वास आहे की ख्रिस्ताचे कार्य आपल्या तारणासाठी प्रभावी आहे, तर आम्ही क्षमा अनुभवतो. आम्ही त्याला ओळखतो आणि तारणहार आणि प्रभु म्हणून त्याची उपासना करतो. आम्ही ओळखतो की त्याने आम्हाला त्याच्या प्रीतीत आणि कृपेने स्वीकारले आणि आम्ही त्याच्या तारणाची अद्भुत देणगी स्वीकारतो.

आमचे विधान असे सांगते की भविष्यवाणीमध्ये तारणाचे यांत्रिक तपशील दिले आहेत. आम्हाला पवित्र शास्त्रात याचा पुरावा सापडतो, जो आम्ही आमच्या विधानाच्या शेवटी उद्धृत करतो - लूक 24.

तेथे उठलेला येशू इम्माउसच्या मार्गावर असलेल्या दोन शिष्यांना काही गोष्टी समजावून सांगतो. आम्ही verses 44 ते verses 48 श्लोक उद्धृत करतो, परंतु आम्ही २ to ते २ 25 श्लोकांचा देखील समावेश करू शकतो: “आणि तो त्यांना म्हणाला: संदेष्ट्यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यासाठी तुम्ही मूर्ख लोक! ख्रिस्ताला याचा त्रास सहन करावा लागला नाही आणि त्याच्या वैभवात प्रवेश करावा लागला नाही काय? आणि त्याने मोशे व सर्व संदेष्ट्यांपासून सुरुवात केली आणि सर्व शास्त्रवचनांमध्ये त्याच्याविषयी काय सांगितले गेले ते त्यांना त्याने समजावून सांगितले. (लूक 24,25: 27)

येशूने असे म्हटले नाही की पवित्र शास्त्र फक्त त्याच्याविषयीच बोलले आहे किंवा प्रत्येक भविष्यवाणी त्याच्याविषयी आहे. संपूर्ण जुन्या नियमात जाण्यासाठी त्याच्याकडे वेळ नव्हता. काही भविष्यवाण्या त्याच्याबद्दल होती तर काही केवळ त्याच्याबद्दल अप्रत्यक्ष होत्या. येशू त्याच्याशी थेट संबंधित असलेल्या भविष्यवाण्या स्पष्ट करतो. संदेष्ट्यांनी लिहिलेल्या काही गोष्टींवर शिष्यांनी विश्वास ठेवला पण सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवण्यास ते मंद होते. त्यांना कथेतला काही भाग चुकला आणि येशूने ती पोकळी भरुन त्यांना समजावून सांगितली. अदोम, मवाब, अश्शूर किंवा इजिप्तच्या काही भविष्यवाण्या व काही इस्राएलबद्दल होती, तर काही जण मशीहाच्या दु: ख व मृत्यूविषयी आणि त्याच्या पुनरुत्थानाच्या गौरवाबद्दल होते. येशूने त्यांना हे स्पष्ट केले.

हे देखील लक्षात घ्या की येशूने मोशेच्या पुस्तकांपासून सुरुवात केली. त्यामध्ये काही मशीही भविष्यवाण्या आहेत, परंतु बहुतेक पेंटाटेच येशू ख्रिस्ताविषयी भिन्न आहेत - मशीहाच्या कार्याची भविष्यवाणी करणारे टायपोलॉजी, त्याग आणि याजकगणांच्या संदर्भात. येशूने देखील या संकल्पना स्पष्ट केल्या.

44 48 ते es अध्याय आपल्याला आणखी सांगतात: "परंतु तो त्यांना म्हणाला:“ मी तुम्हांजवळ होतो तेव्हा मी तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत. मी जे लिहिले आहे ते सर्व मोशेच्या नियमशास्त्रात पूर्ण झाले पाहिजे.) , संदेष्टे व स्तोत्रात " (व्ही. 44) पुन्हा, तो असे म्हणाला नाही की प्रत्येक तपशील त्याच्याबद्दल आहे. तो जे बोलला ते ते असे की जे त्याच्याबद्दल होते ते भाग पूर्ण केले जावे. मला वाटते की आम्ही जेव्हा हे सांगू शकतो की जेव्हा तो आला तेव्हा सर्व काही पूर्ण झाले नाही. काही भविष्यवाण्या भविष्याकडे, त्याच्या परत येणेकडे लक्ष देतात असे दिसते, परंतु जसे त्याने सांगितले, त्या पूर्ण व्हाव्यात. भविष्यवाणी फक्त त्याच्याकडेच नव्हती - कायद्याने देखील त्याच्याकडे लक्ष वेधले होते, आणि आपल्या तारणासाठी ते काय कार्य करीत आहेत.

अध्याय -45 48-esXNUMX: “मग त्याने त्यांना त्यांची समजूत दिली जेणेकरून त्यांना पवित्र शास्त्र समजेल, आणि त्यांना म्हणाला: असे लिहिले आहे की ख्रिस्त दु: ख भोगेल आणि तिस third्या दिवशी मेलेल्यांतून उठेल; आणि त्याच्या नावाने सर्व लोकांमध्ये असलेल्या पापांच्या क्षमाबद्दल पश्चात्ताप करण्याचा उपदेश करतो. जेरूसलेम येथून प्रारंभ करा आणि त्यास साक्षीदार बना. ”येथे येशू त्याच्याविषयीच्या काही भविष्यवाण्या स्पष्ट करतो. भविष्यवाणीने केवळ मशीहाच्या दु: ख, मृत्यू आणि पुनरुत्थानाकडेच सूचित केले नाही - तर भविष्यवाणीने पश्चात्ताप आणि क्षमा या संदेशाकडे देखील सूचित केले जे सर्व लोकांना घोषित केले जाईल.

भविष्यवाणी अनेक वेगवेगळ्या गोष्टींवर स्पर्श करते, परंतु सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे आणि ती सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी प्रकट करते ती म्हणजे मशीहाच्या मृत्यूद्वारे आपण क्षमा मिळवू शकतो. जसा येशूने इम्माउसकडे जाण्याच्या मार्गावर असलेल्या भविष्यवाणीच्या या उद्देशावर जोर दिला त्याप्रमाणे आपण आपल्या वक्तव्यात भविष्यवाणीच्या या हेतूवर जोर देतो. जर आपल्याला भविष्यवाणीमध्ये रस असेल तर आम्ही त्यातील उतारा गमावणार नाही याची खात्री बाळगली पाहिजे. आम्हाला संदेशाचा हा भाग समजला नाही तर, इतर काहीही आम्हाला मदत करणार नाही.

प्रकटीकरण १ :19,10: १० हे लक्षात ठेवणे मनोरंजक आहे: "परंतु येशूची साक्ष देणे म्हणजे भाकीतेचा आत्मा होय." येशूविषयीचा संदेश हा भविष्यवाणीचा आत्मा आहे. हे तेच आहे. भविष्यवाणीचे स्वरूप येशू ख्रिस्त आहे.

इतर तीन हेतू

आमच्या तिसर्‍या वाक्यात भविष्यवाण्यांबद्दल अनेक तपशील जोडले गेले आहेत. तो म्हणतो: "भविष्यवाणी देव सर्वांहून थोर निर्माते आणि न्यायाधीश म्हणून घोषित करते आणि मानवजातीला त्याच्या प्रेमाची, कृपेची आणि विश्वासार्हतेची हमी देतो आणि विश्वासणा Jesus्याला येशू ख्रिस्तामध्ये धार्मिक जीवन जगण्यास प्रवृत्त करतो."
भविष्यवाणीची आणखी तीन उद्दिष्टे येथे आहेत. प्रथम, ते आपल्याला सांगते की देव प्रत्येक गोष्टीचा सार्वभौम न्यायाधीश आहे. दुसरे, हे आपल्याला सांगते की देव प्रेमळ, दयाळू आणि विश्वासू आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ती भविष्यवाणी आपल्याला योग्य रीतीने जगण्यास प्रेरित करते. चला या तिन्ही उद्देशांवर बारकाईने नजर टाकूया.

बायबलमधील भविष्यवाणी आपल्याला सांगते की देव सार्वभौम आहे, सर्व गोष्टींवर त्याचा अधिकार व सामर्थ्य आहे. आम्ही यशया: 46,9: -11 -११ या उक्तीला पाठिंबा देत आहोत. “मागील गोष्टी लक्षात ठेवा, अगदी प्राचीन काळापासून आहे: मी देव आहे आणि दुसरा कोणीही नाही. देव नाही. मी सुरुवातीपासूनच काय घडणार आहे हे जाहीर केले आहे आणि काळाच्या आधीपर्यंत जे अद्याप घडलेले नाही. मी म्हणतो: मी जे ठरविले आहे ते घडते आणि माझ्या मनात जे काही आहे ते मी करतो. मी पूर्वेकडून गरुडाला हाक मारतो, जो दूरदूरच्या देशातून आला आहे आणि तो माझा सल्ला पाळतो. मी म्हटल्याप्रमाणे, मी येऊ देईन; मी जे योजिले आहे ते मीही करतो. "

या विभागात देव म्हणतो की सर्वकाही कसे सुरू होईल ते संपल्यावरही तो आपल्याला सांगू शकतो. सर्व काही घडल्यानंतर सुरुवातीपासूनच शेवट सांगणे कठीण नाही, परंतु केवळ देव सुरुवातीपासूनच शेवटची घोषणा करू शकतो. अगदी पुरातन काळातही भविष्यात काय घडेल याचा अंदाज लावता आला होता.

काही लोक म्हणतात की देव हे करू शकतो कारण तो भविष्य पाहतो. देव खरोखरच भविष्य पाहू शकतो हे खरे आहे, परंतु यशयाने ठरवलेला हा मुद्दा नाही. तो ज्या गोष्टीवर जोर देतो त्यावरून असे नाही की देव अगोदरच पाहतो किंवा ओळखतो, परंतु देव ते घडेल याची खात्री करण्यासाठी इतिहासात हस्तक्षेप करेल. तो हे घडवून आणील, जरी अशा परिस्थितीत त्याने पूर्वेकडील माणसाला हे काम करण्यास सांगितले असेल तरीही.

देव आपली योजना आगाऊ जाहीर करतो आणि ही प्रकटीकरण आपण भविष्यवाणी म्हणतो - अशी एखादी गोष्ट जी आगाऊ जाहीर केली जाईल. म्हणूनच भविष्यवाणी हा देवाच्या इच्छेनुसार व उद्देशाच्या प्रकटीकरणाचा एक भाग आहे. मग, कारण ही देवाची इच्छा, योजना आणि इच्छा आहे, म्हणून तो खात्री देतो की ती घडते. तो आपल्या आवडीनिवडी काहीही करू शकतो, त्याला करण्याची इच्छा असल्यामुळे त्याच्याकडे सामर्थ्य आहे. तो सर्व राष्ट्रांवर प्रभु आहे.

डॅनियल:: १-4,17-२24 आपल्यालाही तेच सांगते. दानीएलाने राजा नबुखद्नेस्सरला सात वर्षे आपले मन गमावल्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच हे घडते आणि त्याने पुढील कारण दिले: “माझ्या प्रभु राजाचा परात्पर परमेश्वराचा निर्णय आहे: तुम्हाला लोकांच्या समूहातून काढून टाकले जाईल. बाहेर जाऊन तुम्ही शेतातील प्राण्यांबरोबर रहावे; त्यांनी तुम्हांस गुरांच्या सारखे गवत खाऊ घातले. तुम्ही आकाशातील दवराखाली पडून ओले व्हाल आणि तुम्हाला आठवण येईपर्यंत सात वेळा तुम्ही पुढे जाल. सर्वोच्च सामर्थ्याचा मनुष्यांच्या राज्यावर अधिकार आहे आणि तो ज्याला पाहिजे आहे ते देईल " (डॅनियल 4,21: 22)

अशाप्रकारे ही भविष्यवाणी केली आणि अंमलात आणली, जेणेकरुन लोकांना कळेल की सर्व लोकांमध्ये देव सर्वोच्च आहे. एखाद्याला शासक म्हणून वापरण्याची आणि मनुष्यांमधील सर्वात निम्न दर्जाची क्षमता आहे. देव ज्याला देऊ इच्छित आहे त्याला तो सत्ता देऊ शकतो कारण तो सार्वभौम आहे. हा एक संदेश आहे जो बायबलच्या भविष्यवाणीद्वारे आमच्यापर्यंत पोहोचला आहे. हे दर्शविते की देवाकडे सर्वव्यापी आहे.

भविष्यवाणी आपल्याला सांगते की देव न्यायाधीश आहे. आम्ही हे जुन्या कराराच्या बर्‍याच भविष्यवाण्या, विशेषत: शिक्षेविषयीच्या भविष्यवाण्यांमध्ये पाहू शकतो. देव अप्रिय गोष्टी देतो कारण लोकांनी दुष्कृत्य केले आहे. देव न्यायाधीश म्हणून कार्य करतो ज्यास बक्षिसे देण्याची व शिक्षेची ताकद आहे व ते चालते याची खात्री करण्याची सामर्थ्य आहे.

आम्ही यहूदा १ 14-१-15 या कारणास्तव उद्धृत करतो: “परंतु आदामाचा सातवा हनोख यानेसुद्धा याविषयी भविष्यवाणी केली आणि म्हणाला:“ प्रभु आपल्या हजारो संतांच्यासमवेत सर्वांचा न्याय करण्यासाठी आणि सर्व लोकांना शिक्षा करण्यासाठी येत आहे. त्यांच्या दुष्कृत्यांबद्दल त्यांनी ज्या ज्या गोष्टी केल्या आहेत त्या बदल्यात असे घडले. त्या पापी लोकांविरुध्द वाईट गोष्टी केल्या आणि त्या वाईट गोष्टी केल्या. ”

येथे आपण पाहतो की नवीन करारामध्ये असे भविष्यवाणी उद्धृत केली गेली आहे जी जुन्या करारामध्ये सापडली नाही. ही भविष्यवाणी ocपोक्राइफल बुक १ हनोखमध्ये आहे आणि बायबलमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता आणि ही भविष्यवाणी जे प्रकट होते त्याविषयीच्या प्रेरित अहवालाचा भाग बनली. हे लक्षात येते की प्रभु येत आहे - भविष्यातही आहे आणि तो सर्व लोकांचा न्यायाधीश आहे.

प्रेम, दया आणि निष्ठा

भविष्यवाणी आपल्याला कोठे सांगते की देव प्रेमळ, दयाळू आणि विश्वासू आहे? भविष्यवाणीमध्ये ते कोठे प्रकट झाले आहे? देवाच्या चारित्र्याचा अनुभव घेण्यासाठी आपल्याला भाकित भविष्यवाण्यांची गरज नाही कारण तो नेहमी सारखाच राहतो. बायबलसंबंधीची भविष्यवाणी देवाच्या योजनेविषयी व कृतींबद्दल काहीतरी सांगते आणि ती त्याच्या स्वभावाविषयी आपल्यासमोर काहीतरी प्रकट करते हे अपरिहार्य आहे. त्याच्या योजना व योजना अपरिहार्यपणे हे स्पष्ट करतील की तो प्रेमळ, दयाळू आणि विश्वासू आहे.

मी येथे यिर्मया २:26,13:१ बद्दल विचार करीत आहे: “आता तुमची वागणूक सुधारित करा आणि तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याच्या आज्ञेचे पालन कराल तर मग परमेश्वर तुमच्याविरुद्ध ज्या वाईट गोष्टी बोलल्या त्याबद्दल पश्चात्ताप करील.” जेव्हा लोक बदलतात तेव्हा , मग देव देईल; तो शिक्षा करण्यास उत्सुक नाही. तो नवीन सुरुवात करण्यास तयार आहे. त्याला राग नाही - तो दयाळू आणि क्षमा करण्यास तयार आहे.

त्याच्या विश्वासूतेचे उदाहरण म्हणून आपण लेवीय २:3::26,44 मधील भविष्यवाणीकडे पाहू शकतो. हा विभाग इस्त्राईलला असा इशारा आहे की जर करार मोडला तर त्यांचा पराभव होईल व त्यांना कैद करुन घेण्यात येईल. परंतु नंतर हे आश्वासन जोडले गेले आहे: "परंतु ते शत्रूंच्या देशात असले तरीही मी त्यांना नाकारणार नाही आणि मला त्यांच्यात वैतागणार नाही, म्हणूनच ती त्यांच्याबरोबरही झाली पाहिजे." ही भविष्यवाणी देवाच्या विश्वासूपणे, त्याच्या दयावर जोर देते आणि त्याचे प्रेम, जरी हे विशिष्ट शब्द वापरले जात नाहीत.

होशेय ११ हे देवाच्या विश्वासू प्रेमाचे आणखी एक उदाहरण आहे. इस्रायल किती विश्वासघातकी आहे याचे वर्णन करूनही verses-11 व्या श्लोकांत असे लिहिले आहे: “माझे हृदय वेगळ्या मनाचे आहे, माझी सर्व दया अग्नीवर आहे. रागाच्या भरात एफ्राईमचा नाश करण्यासाठी मला काहीही करायचे नाही. कारण मी देव आहे, माणूस नाही आणि मी तुमच्यामध्ये संत आहे आणि मी कधीही नाश पाडू इच्छित नाही. ”ही भविष्यवाणी देवाचे आपल्या लोकांवर सतत असलेले प्रेम दाखवते.

नवीन कराराच्या भविष्यवाणी देखील आपल्याला हमी देतात की देव प्रेमळ, दयाळू आणि विश्वासू आहे. तो आपल्याला मेलेल्यातून उठवील आणि आपल्याला प्रतिफळ देईल. आपण त्याच्याबरोबर जगू आणि त्याच्या प्रेमाचा सदैव आनंद लुटू. बायबलमधील भविष्यवाणी आपल्याला याची हमी देते की देव असे करण्याचा आपला हेतू आहे आणि मागील भविष्यवाण्या पूर्ण केल्यामुळे आपल्याला याची खात्री दिली जाते की त्याच्याकडे असे करण्याची शक्ती आहे आणि त्याने जे करायचे आहे त्याप्रमाणे केले आहे.

ईश्वरी जीवनासाठी प्रेरित

शेवटी, विधान म्हणते की बायबलमधील भविष्यवाणी विश्वासणा Christ्यांना ख्रिस्त येशूमध्ये धार्मिक जीवन जगण्यास प्रेरित करते. ते कसे घडते? उदाहरणार्थ, ते आपल्याला देवाकडे वळण्यास प्रवृत्त करते कारण आपल्याला खात्री आहे की देव आपल्यासाठी सर्वात चांगला हवा आहे, आणि जेव्हा आपण जे देऊ करतो त्याचा स्वीकार करतो तेव्हा आम्हाला नेहमीच चांगले मिळेल आणि जेव्हा शेवटी आपल्याला वाईट मिळेल तेव्हा आम्ही नाही

या संदर्भात आम्ही २ पेत्र:: १२-१-2 उद्धृत करतो: “परंतु प्रभूचा दिवस चोर जसा येईल तसा येईल; तर आकाश मोठ्या क्रॅशने वितळेल; परंतु ही उष्णतेमुळे घटक वितळतील आणि पृथ्वी व त्यावर कार्य करणा their्यांना त्याचा न्याय मिळेल. जर या सर्व गोष्टी वितळून जात असतील तर आपल्याला पवित्र चाला आणि धार्मिकतेत उभे कसे राहावे लागेल? ”

आपण भयभीत होण्याऐवजी आपण परमेश्वराच्या दिवसाची वाट पाहत आहोत आणि आपण धार्मिक जीवन जगले पाहिजे. कदाचित आपण ते केले तर आपल्यासाठी काहीतरी चांगले होईल आणि जर आपण तसे केले नाही तर काहीतरी चांगले होईल. भविष्यवाणी आपल्याला धार्मिक जीवन जगण्यास प्रोत्साहित करते कारण हे आपल्याला हे दिसून येते की जे विश्वासूपणे त्याला शोधतात त्यांना देव प्रतिफळ देतो.

१२-१-12 श्लोकांमध्ये आपण असे वाचतो: “… जे देवाच्या दिवसाच्या येण्याची वाट पाहत आहेत व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात, जेव्हा आकाश वितळेल आणि तत्त्वे उष्णतेपासून वितळतील. परंतु आम्ही त्याच्या अभिवचनानंतर नवीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वीची वाट पाहत आहोत, ज्यामध्ये न्यायाचा वास आहे. म्हणून माइया प्रियजनांनो, जेव्हा तुम्ही त्याची वाट पाहता, तेव्हा पवित्र आत्म्यासाठी पवित्र आणि पवित्र आत्म्यासाठी आणि त्याच्या प्रेमाने आणि आपल्या प्रिय बंधू पौलाला दिलेल्या सुवार्तेप्रमाणे सहनशीलतेने प्रयत्न करा. तुला लिहिले

हे शास्त्र सांगते की बायबलमधील भविष्यवाण्या आपल्याला योग्य रीतीने वागण्याचा व विचार करण्यास, धार्मिक जीवन जगण्यासाठी आणि देवाबरोबर शांती राखण्यासाठी प्रत्येक प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करतात. हे करण्याचा एकमेव मार्ग अर्थात येशू ख्रिस्त आहे. परंतु या विशिष्ट शास्त्रात देव आपल्याला सांगतो की तो धैर्यवान, विश्वासू आणि दयाळू आहे.

येशूची सध्याची भूमिका येथे आवश्यक आहे. देवाबरोबर शांती फक्त शक्य आहे कारण येशू पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे आणि आपल्यासाठी मुख्य याजक म्हणून उभा आहे. मोशेच्या नियमशास्त्रात येशूच्या खंडणीच्या कार्याची पूर्वदृष्टी व भाकीत करण्यात आली; त्याच्याद्वारे आपण धार्मिक जीवन जगण्यासाठी, सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास आणि आपल्यात येणा the्या डागांपासून मुक्त होण्यासाठी दृढ होतो. आपला मुख्य याजक म्हणून त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याद्वारेच आपण खात्री बाळगू शकतो की आपल्या पापांची क्षमा झाली आहे आणि तारणाची आणि सार्वकालिक जीवनाची हमी आहे.

भविष्यवाणी आपल्याला देवाच्या दयाळूपणाविषयी आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे आपले तारण करण्याचे मार्ग हमी देते.

भविष्यवाणी ही एकमेव गोष्ट नाही जी आपल्याला धार्मिक जीवन जगण्यास प्रवृत्त करते. आमचे भविष्यातील बक्षीस किंवा शिक्षा हेच जगण्याचे एकमेव कारण नाही. भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यात चांगल्या वर्तनासाठी प्रेरणा मिळू शकते. भूतकाळात देव आपल्याशी दयाळूपणे वागला म्हणून आणि त्याने आधीपासून जे केले त्याबद्दल आभारी आहोत आणि आम्ही जे म्हणतो त्या करण्यास आम्ही तयार आहोत. फक्त जिवंत राहण्याची आपली सध्याची प्रेरणा म्हणजे देवावरील आपले प्रेम; आपल्यात असलेल्या पवित्र आत्म्यामुळे आपण आपल्या कृतीत त्याला संतुष्ट करू इच्छितो. आणि भविष्य आपल्या वागणुकीस उत्तेजन देण्यास देखील मदत करते - देव आपल्याला शिक्षेचा इशारा देतो, कारण कदाचित या इशा us्याने आपल्याला आपले वर्तन बदलण्यास प्रवृत्त करावे. ते बक्षिसे देखील देतात, हे जाणून घेऊन की ते आपल्याला प्रेरित करतात. आम्हाला तो बक्षीस मिळवायचा आहे.

वर्तणूक ही भाकीत करण्याचे नेहमीच कारण असते. भविष्यवाणी फक्त भविष्यवाणी करण्याविषयी नसून ती देवाच्या सूचना निश्चित करण्याविषयी देखील असते. म्हणूनच बर्‍याच भविष्यवाण्या सशर्त होत्या - देवाने शिक्षेचा इशारा दिला आणि पश्चात्ताप करण्याची आशा केली जेणेकरून शिक्षा येऊ नये. भविष्यवाणीविषयी व्यर्थ क्षुल्लक म्हणून भविष्यवाणी केली गेली नव्हती - त्यांचा सध्याचा उद्देश होता.

जख change्याने संदेष्ट्यांच्या संदेशाचा सारांश सारखा बदलला: “परमेश्वर देव जेबूत म्हणतो, तुमच्या दुष्कृत्यांबद्दल आणि तुमच्या दुष्कृत्यांबद्दल पश्चात्ताप करा. पण त्यांनी माझे ऐकले नाही. ”परमेश्वर असे म्हणाला. (जख 1,3,्या 4). भविष्यवाणी आपल्याला सांगते की देव दयाळू न्यायाधीश आहे, आणि येशू आपल्यासाठी जे करतो त्याच्यामुळे, जर आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर आपण वाचू शकतो.

काही भविष्यवाण्यांचा आवाका जास्त लांब असतो आणि लोकांनी चांगले की वाईट की नाही यावर अवलंबून नसते. सर्व भविष्यवाण्या या उद्देशाने नव्हत्या. खरोखरच, भविष्यवाण्या इतक्या विस्तृतपणे आढळतात की सामान्य हेतूशिवाय कोणत्या हेतूने ते सांगणे कठीण आहे सर्व भविष्यवाण्या सर्व्ह करावे. काही या हेतूसाठी आहेत, काही त्या हेतूसाठी आहेत आणि काही असे आहेत की ते कशासाठी आहेत याची आपल्याला खात्री नाही.

जर आपण भविष्यवाणीपेक्षा भिन्न गोष्टीबद्दल विश्वासाचे विधान करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण एक सामान्य विधान करू कारण ते अचूक आहे: बायबलमधील भविष्यवाणी ही एक मार्ग आहे ज्याद्वारे देव आपल्याला काय सांगतो आणि भविष्यवाणीचा सामान्य संदेश देव करतो त्या सर्वात महत्वाच्या गोष्टीची आम्हाला माहिती देते: हे येशू ख्रिस्ताद्वारे आपल्याला मोक्षप्राप्तीकडे नेईल. भविष्यवाणी आपल्याला चेतावणी देते
येणारा निकाल, तो आपल्याला देवाच्या कृपेचे आश्वासन देतो आणि म्हणूनच पश्चात्ताप करण्यास प्रोत्साहित करतो आणि
देवाच्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी.

मायकेल मॉरिसन


पीडीएफबायबलची भविष्यवाणी