पत्रिका उत्तराधिकारी 2018-02

03 उत्तराधिकार 2018 02          

उत्तराधिकारी मासिक एप्रिल - जून 2018

चला, प्रभु येशू

 

खरोखर केले - जोसेफ टच

चला, प्रभु येशू - बार्बरा दहलग्रेन

परमेश्वराचा आगमन - नॉर्मन शोएफ

पहिला शेवटचा असल्याचे म्हटले जाते - हिलरी जेकब्स

मायकेल मॉरिसन - आम्हाला देवाच्या प्रेमापासून काहीही वेगळे करत नाही

शांत राहा - गॉर्डन ग्रीन