देव जे प्रकट करतो त्याचा आपल्या सर्वांवर परिणाम होतो

054 जे देव प्रकट करतो त्याचा आपल्या सर्वांवर परिणाम होतो आपण जतन केले जातात ही खरोखर कृपा आहे. आपण स्वत: काहीही करु शकत नाही परंतु देव आपल्याला काय देईल हे आत्मविश्वासाने स्वीकारतो. आपण काहीही करून मिळवले नाही; कारण कोणीही त्याच्यापुढे आपल्या कर्तृत्वावर विसंबून राहावे अशी देवाची इच्छा नाही (इफिसकरांना २.–-G-जीएन यांना पत्र)

जर आपण ख्रिस्ती लोकांना कृपा समजणे शिकले तर किती आश्चर्यकारक आहे!
हे समजून घेतल्यामुळे आपण अनेकदा स्वतःवर दबाव टाकतो. हे आपल्याला आतील नसून बाहेरील सुखी आणि आनंदी ख्रिश्चन बनवते. देवाच्या कृपेचा अर्थ असा आहे: ख्रिस्तने आपल्यासाठी काय केले यावर आपण सर्व काही अवलंबून असते आणि आपण आपल्यासाठी काय करीत नाही किंवा करू शकत नाही. आम्ही मोक्ष प्राप्त करू शकत नाही. चांगली बातमी अशी आहे की आम्ही ती विकत घेऊ शकत नाही कारण ख्रिस्ताने आधीच तसे केले आहे. ख्रिस्ताने आपल्यासाठी जे केले ते स्वीकारणे आणि त्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता दर्शविणे आपल्याला फक्त इतकेच करायचे आहे.

पण आपणही सावधगिरी बाळगली पाहिजे! आम्ही मानवी स्वभावाच्या लबाडीचा व्यर्थ आपल्याला अभिमानाने विचार करू देत नाही. देवाची कृपा आमच्यासाठी एकमात्र नाही. हे आम्हाला अद्याप अशा ख्रिश्चनांपेक्षा चांगले बनवत नाही ज्यांनी कृपेचे स्वरूप अद्याप पूर्णपणे ओळखले नाही आणि ख्रिश्चनांपेक्षा गैर-ख्रिश्चनांपेक्षा चांगले नाही. कृपेची वास्तविक समज आपल्याला अभिमानास्पद नसते, परंतु देवाची भक्ती आणि श्रद्धा करण्यास प्रवृत्त करते. विशेषत: जेव्हा आपल्याला हे समजते की कृपा आजच्या ख्रिश्चनांसाठीच नाही तर सर्व लोकांसाठी खुली आहे. हे प्रत्येकास लागू होते जरी त्यांना याबद्दल काहीही माहित नसते.

आम्ही अजूनही पापी असताना येशू ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला (रोमन्स २.5,8). तो आज जगणा all्या सर्वांसाठी मरण पावला, जे मरण पावले आहेत त्या सर्वांसाठी, जे अजूनही जन्मले आहेत आणि जे केवळ आपल्यासाठीच नाही, ज्यांना आपण आज स्वतःला ख्रिश्चन म्हणतो. यामुळे आपण नम्र होऊ आणि आपल्या अंतःकरणाच्या अगदी मनापासून कृतज्ञता निर्माण केली पाहिजे की देव आपल्यावर प्रेम करतो, आपली काळजी घेतो आणि प्रत्येकामध्ये रस दर्शवितो. म्हणून आपण ख्रिस्त परत येईल त्या दिवसाची वाट पाहत आहोत आणि प्रत्येकाला कृपेची जाणीव होईल.

आपण ज्या लोकांशी संपर्क साधतो त्यांच्याशी आपण देवाची काळजी व काळजी घेत आहोत? किंवा एखाद्या व्यक्तीचे स्वरूप, त्यांची पार्श्वभूमी, शिक्षण किंवा वंश या गोष्टींमुळे आपण स्वतःला विचलित करू आणि न्यायाच्या जाळ्यात अडकवू आणि आपण स्वतःला मानण्यापेक्षा कमी महत्वाचे आणि कमी मूल्यवान म्हणून त्यांचा न्याय करू? ज्याप्रमाणे देवाची कृपा प्रत्येकासाठी खुली आहे आणि प्रत्येकावर परिणाम करते, त्याचप्रमाणे आपण आपल्या जीवनात आपण भेटत असलेल्या प्रत्येकासाठी आपली अंतःकरणे आणि मने खुली ठेवू इच्छित आहोत.

प्रार्थना

अदभुत वडील, कृपेचा मोठा आशीर्वाद समजून घेण्यासाठी आणि आमच्या सर्व नात्यात ते पार पाडण्यासाठी आम्हाला मदत करा. मग आम्हाला जे आवडते तसेच परीक्षेचे आव्हान देणारेही असो. आमेन

कीथ हॅट्रिक यांनी


पीडीएफदेव जे काही सांगतो ते आपल्या सर्वांवर परिणाम करते