देवाच्या कवच

आपण याबद्दल काय विचार करता याची मला खात्री नाही, परंतु मला असुरक्षित कोणत्याही जंगली सिंहाचा सामना करायचा नाही! हे आश्चर्यकारकपणे मजबूत शरीर आहे, ज्याला मांसल केलेले आहे आणि प्रचंड मागे घेता येणार्या नखे ​​आहेत ज्या अगदी कडक त्वचेवरुन कापू शकतात आणि थोडासा आपण जवळ जाऊ इच्छित नाही - हे सर्व सिंह आफ्रिका आणि इतरांचे सर्वात धोकादायक भक्षक बनण्यासाठी सज्ज आहेत पृथ्वीच्या भागांशी संबंधित.

तथापि, आमच्यात एक शत्रू आहे जो खूप कडू शिकारी आहे. आम्ही दररोज त्याच्याबरोबर व्यवहार करावा लागतो. बायबलमध्ये भूत सहजपणे शिकार शोधत सिंहाचे वर्णन करीत आहे (1 पेत्र 5,8). कमकुवत व असहाय्य लोकांच्या शोधासाठी तो धूर्त व मजबूत आहे. सिंहाप्रमाणेच, पुढच्या वेळी केव्हा व कोठे प्रहार करावे हे आपल्यास बर्‍याचदा माहित नसते.

मला लहानपणी एक कॉमिक वाचताना आठवते, ज्यात सैतान एक गोंडस मुसळ, डायपर स्टिक-आउट शेपूट आणि त्रिशूल असलेले गोंडस कार्टून पात्र म्हणून रेखाटले होते. सैतान आपल्याकडे पाहून खूप आनंद होईल कारण तो वास्तवापासून दूर आहे प्रेषित पौलाने इफिसकर 6,12:१२ मध्ये असा इशारा दिला आहे की आपण देह आणि रक्ताविरूद्ध लढत नाही, तर अंधार आणि त्यांचे सामर्थ्य विरुद्ध लढत आहोत. या अंधा world्या जगात राहणारे सज्जन.

चांगली बातमी अशी आहे की आम्ही या शक्तींसाठी असुरक्षित नाही. 11 व्या श्लोकात आपण या शस्त्राने सज्ज आहोत जे आपल्या डोक्यापासून पाय पर्यंत कवच घालतात आणि आपल्याला अंधार्यासाठी तयार करण्यास सक्षम करते.

देवाचे चिलखत दर्जी आहे

त्यास “देवाचे चिलखत” असे संबोधण्याचे एक चांगले कारण आहे. आपण स्वतःच्या सामर्थ्याने सैतानावर विजय मिळवू शकतो असे आम्ही कधीही मानू नये!

श्लोक 10 मध्ये आपण वाचतो की आपण प्रभूमध्ये आणि त्याच्या सामर्थ्यात सामर्थ्यवान असले पाहिजे. येशू ख्रिस्त आधीच आमच्यासाठी भूत पराभूत आहे. त्याने त्याचा प्रयत्न केला पण कधीही हार मानला नाही. येशू ख्रिस्ताद्वारे आपणसुद्धा सैतान व त्याच्या मोहांचा प्रतिकार करू शकतो आणि आपण बायबलमध्ये वाचतो की आपण देवाची प्रतिमा आहोत (संख्या 1). तो स्वत: देह झाला आणि आपल्यामध्ये राहिला (जॉन 1,14). देवाच्या आज्ञेने सैतानाचा पराभव करण्यासाठी त्याने त्याच्या शस्त्रास्त्र धारण करण्याची आज्ञा केली आहे (इब्री लोकांस २:१:2,14): “मुले आता देह आणि रक्त आहेत म्हणून, त्याने तेदेखील तेवढेच मान्य केले जेणेकरून मरणाद्वारे तो मृत्यूवर नियंत्रण ठेवणा ,्या, म्हणजेच सैतानाचा अधिकार घेईल.” जर आपण वागतो तर सैतानाशी वागताना आपण देवाची संपूर्ण चिलखत ठेवली पाहिजे जेणेकरुन आपण आपल्या मानवी असुरक्षाचे पूर्णपणे संरक्षण करू शकू.

पूर्ण चिलखत

देवाचा शस्त्रास्त्र आणि माध्यमातून आम्हाला संरक्षण देते!
इफिसकर 6 मध्ये वर्णन केलेल्या प्रत्येक घटकाचा दुहेरी अर्थ आहे. एकीकडे, ज्या गोष्टींसाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे त्या गोष्टी आहेत आणि दुसरीकडे, त्या देखील अशा गोष्टी आहेत ज्या ख्रिस्तद्वारे आणि त्याने आणलेल्या उपचारांद्वारे परिपूर्णपणे प्राप्त केल्या जाऊ शकतात.

गर्टलेट

"आता हे निश्चित आहे, आपल्या कंबरेवर सत्याने कंबर कसले आहे" (इफिसकर १:१:6,14)
ख्रिस्ती म्हणून आपल्याला ठाऊक आहे की आपण सत्य सांगावे. पण सत्य असणं महत्त्वाचं असलं तरी आपली प्रामाणिकपणा कधीच पुरेशी नसते. ख्रिस्त स्वत: म्हणाला की तो मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. जेव्हा आपण स्वत: ला पट्ट्याने बांधतो तेव्हा आपण स्वतःस त्याच्याभोवती वेढले आहोत. तथापि, आम्हाला हे एकटे करण्याची गरज नाही कारण आपल्याकडे पवित्र आत्म्याची देणगी आहे जी आपल्यास हे सत्य प्रकट करते: "परंतु जर सत्याचा आत्मा आला तर तो आपल्याला सर्व सत्याकडे मार्गदर्शन करेल" (जॉन 16,13).

चिलखत

"न्यायाच्या टाकीसह पूर्ण झाले" (इफिसकर १:१:6,14)
मी नेहमीच चांगली कृत्ये करणे आणि भूत आणि त्याच्या मोहांचा बचाव करण्यासाठी नीतिमान असणे आवश्यक आहे असे मला वाटले. जरी आपण ख्रिस्ती या नात्याने उच्च नैतिकतेसाठी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा केली गेली असली तरी देव म्हणतो की आपला चांगुलपणा अगदी आपल्या सर्वोत्तम दिवसांतदेखील डागलेला पोशाख आहे (यशया 64,5) रोमन्स:: explains स्पष्ट करते की ती आपली कर्मे नव्हे तर आपली श्रद्धा आहेत जी आपल्याला नीतिमान बनवतात. ख्रिस्ताच्या नीतिमत्वाशी सामना केल्यास सैतानाला पळता येण्याशिवाय पर्याय नसतो. मग आपल्याकडे आपली अंतःकरणे दूषित करण्याचा कोणताही मार्ग नाही कारण ते न्यायाच्या टाकीद्वारे संरक्षित आहे. मार्टिन ल्यूथरला जेव्हा त्याने विचारले की त्याने सैतानाला कसे पराभूत केले, तेव्हा ते म्हणाले, "ठीक आहे, जेव्हा त्याने माझ्या घराचा दरवाजा ठोठावला आणि तेथे कोण राहतो असे विचारले तेव्हा प्रभु येशू दाराजवळ जाऊन म्हणाला," मार्टिन ल्यूथर एकदा इथे आला होता. जिवंत पण तो बाहेर गेला. मी आता येथे राहतो. जर ख्रिस्त आपल्या अंत: करणात भरला आणि त्याच्या न्यायाच्या शस्त्राचा संरक्षण करतो तर सैतानाला प्रवेश मिळणार नाही.

बूट

"बूट ऑन ऑन पाय, सपाच्या सुवार्तेसाठी उभे राहण्यास तयार" (इफिसकर १:१:6,15)
आपण या जगाच्या घाणीतून चालत असताना बूट व शूज आपल्या पायाचे रक्षण करतात. आपण अविभाजित राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आम्ही केवळ ख्रिस्ताद्वारेच हे करू शकतो. सुवार्ता ही ख्रिस्ताने आपल्यासाठी आणलेली एक चांगली बातमी आणि संदेश आहे; खरोखर एक चांगली बातमी, त्याच्या प्रायश्चित्तामुळेच आम्ही सुरक्षित आणि जतन केले. यामुळे आपल्याला शांती मिळू शकते जी मानवी समजण्यापलीकडे नाही. आमच्या शत्रूचा पराभव झाला आहे आणि आपण त्याच्यापासून सुरक्षित आहोत हे आपल्याला जाणून शांती आहे.

चिन्ह

"सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वासाची ढाल घ्या" (इफिसकर १:१:6,15)
ढाल एक बचाव करणारे शस्त्र आहे जे हल्ल्यांपासून आपले संरक्षण करते. आपल्या स्वतःच्या शक्तींवर आपण कधीही विश्वास ठेवू नये. हे अॅल्युमिनियम फॉइल चिन्हासारखे दिसेल. नाही, आमचा विश्वास ख्रिस्तावर आधारित असावा कारण त्याने आधीच सैतानाला पराभूत केले आहे! गलतीकर २:१:2,16 पुन्हा एकदा हे स्पष्ट करते की आपली स्वतःची कामे आपल्याला संरक्षण देऊ शकत नाहीत: “परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की लोक नियमशास्त्राच्या कर्मांनी न्याय देत नाहीत, तर येशू ख्रिस्तावरील विश्वासामुळे आपणही विश्वासात आहोत ख्रिस्त येशू आला यासाठी की आम्ही ख्रिस्तावरील विश्वासाद्वारे नीतिमान ठरविले जावे, नियमशास्त्राच्या कर्मांनी नाही. कारण कोणीही नियमशास्त्राच्या कर्मांनी नीतिमान ठरत नाही. ” आपला विश्वास फक्त ख्रिस्तावर आहे आणि हा विश्वास आमची ढाल आहे.

प्रमुखपदी

"तारणाचे शिरस्त्राण घ्या" (इफिसकर १:१:6,17)
हेल्मेट आपले डोके व आपले विचार यांचे रक्षण करते. आपण जितके शक्य असेल ते करणे आणि वाईट आणि परिपूर्ण विचारांपासून आणि कल्पनेपासून स्वतःचे रक्षण केले पाहिजे. आपले विचार चांगले आणि शुद्ध असावेत. परंतु विचारांपेक्षा कृती नियंत्रित करणे खूप सोपे आहे आणि सत्य घेण्यामध्ये आणि त्यास विकृत करण्याचा सैतान एक मास्टर आहे. जेव्हा आपण आपल्या तारणावर शंका घेतो आणि आपण विश्वास ठेवतो की आपण त्यास पात्र नाही किंवा त्यासाठी आपण काहीतरी करावे लागेल तेव्हा तो आनंदी होतो. परंतु आपल्याला त्याबद्दल शंका घेण्याची गरज नाही कारण आपला तारण ख्रिस्तामध्ये व त्याच्याद्वारे आहे.

तलवार

"आत्म्याची तलवार, जी देवाचे वचन आहे" (इफिसकर 6,17:१
देवाचे वचन हे बायबल आहे, परंतु ख्रिस्ताचे वर्णनसुद्धा देवाचे वचन आहे (जॉन 1,1). दोघेही आपल्याला भूतविरूद्ध आपला बचाव करण्यास मदत करतात. वाळवंटात सैतानाने ख्रिस्ताचा कसा प्रयत्न केला हे वर्णन करणारा रस्ता आठवतो काय? प्रत्येक वेळी त्याने देवाचे वचन उद्धृत केले आणि सैतान त्वरित मार्ग दाखवला (मत्तय 4,2: 10) देवाचे वचन ही दुहेरी तलवार आहे जी त्याने आपल्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जेणेकरुन आपण सैतानाच्या फसव्या मार्गांना ओळखू शकू आणि त्यांच्याविरूद्ध स्वतःचा बचाव करू शकू.

ख्रिस्त आणि पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाशिवाय आपण संपूर्ण बायबल समजू शकत नाही (लूक १:१:24,45). पवित्र आत्म्याची देणगी आपल्याला देवाचे वचन समजण्यास सक्षम करते, जी नेहमी ख्रिस्ताला सूचित करते. भूत पराभूत करण्यासाठी आपल्याकडे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे: येशू ख्रिस्त. जेव्हा आपण भूत गर्जना ऐकता तेव्हा फार काळजी करू नका. ते सामर्थ्यवान वाटू शकते परंतु आपण चांगले संरक्षित आहोत. आमचे लॉर्ड आणि रिडीमर यांनी त्याचे रक्षण करण्यासाठी आधीपासूनच आम्हाला चिलखत सज्ज केले आहे: त्याचे सत्य, त्याचा न्याय, त्याची शांतीची गॉस्पेल, त्याचा विश्वास, त्याचा तारण, त्याचा आत्मा आणि त्याचे वचन.

टिम मागुइरे यांनी


पीडीएफदेवाच्या कवच