विनम्र राजा

बायबल अभ्यासाची चव घ्यावी आणि एखाद्या चांगल्या जेवणाची मजा घ्यावी. आपण फक्त जिवंत राहण्यासाठी खाल्ले तर आपल्या शरीराला पौष्टिक काहीतरी खायला मिळावे म्हणून आपण आपले शरीर खाल्ले तर किती कंटाळवाणे जीवन होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकता का? आपण चवदार पदार्थांचा आनंद घेण्यासाठी थोडेसे कमी केले नाही तर ते विचित्र होईल. प्रत्येक चाव्याची चव उलगडू द्या आणि आपल्या नाकात सुगंध वाढू द्या. मी आधीपासूनच ज्ञान आणि शहाणपणाच्या मौल्यवान तुकड्यांविषयी बोललो आहे जे बायबलच्या संपूर्ण मजकूरात आढळू शकतात. शेवटी, ते देवाचे स्वरूप आणि प्रेम व्यक्त करतात. ही रत्ने शोधण्यासाठी आपल्याला बायबलमधील मजकूर हळू हळू आणि सुस्तपणे शिकविणे आवश्यक आहे जेणेकरून निवांत वेगात चांगले जेवण मिळेल. प्रत्येक शब्द आंतरिकृत केला पाहिजे आणि पुन्हा चबावावा जेणेकरुन तो आपल्यास आपल्याकडे असलेल्या गोष्टीकडे घेऊन जाईल. काही दिवसांपूर्वी मी पौलाच्या वाचनात असे वाचले की देव स्वत: ला नम्र केले आणि मनुष्याचे रुप धारण केले (फिलिप्पैकर 2,6: 8) या ओळी पूर्णत: समजल्याशिवाय किंवा परिणाम समजल्याशिवाय आपण किती द्रुतपणे वाचता?

प्रेमाने चालवले

एक क्षण थांबा आणि त्याबद्दल विचार करा. सूर्य, चंद्र, तारे, संपूर्ण विश्व निर्माण करणारा संपूर्ण विश्वाचा निर्माता, त्याने स्वत: ला त्याच्या सामर्थ्यापासून आणि सौंदर्यापासून मुक्त केले आणि देह आणि रक्ताने बनलेले मनुष्य बनले. तथापि, तो एक म्हातारा माणूस झाला नाही, तर पूर्णपणे त्याच्या पालकांवर अवलंबून असलेला एक असहाय्य मुलगा. त्याने आपल्यासाठी आणि माझ्या प्रेमापोटी हे केले. ख्रिस्त आमचा प्रभु, सर्व मिशनरींपैकी महान, त्याने आपल्या प्रेमाच्या शेवटच्या कृत्याद्वारे तारणाची आणि पश्चात्तापाची योजना अचूकपणे आकारून पृथ्वीवरील सुवार्तेची साक्ष देण्यासाठी स्वर्गातील सुंदरांची माहिती दिली. बेथलेहेमच्या छोट्या गावात लहान मुलाचा जन्म झाल्यावर वडिलांनी प्रिय असलेल्या मुलाला स्वर्गातील संपत्ती तुच्छ मानली गेली आणि स्वतःला नम्र केले. आपणास असे वाटेल की, देवाने स्वतःच्या जन्मासाठी एक राजवाडा किंवा सभ्यता केंद्र निवडले असेल, बरोबर? त्यावेळी बेथलहेम महल किंवा सुसंस्कृत जगाचे केंद्र सुशोभित नव्हते. ते राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत नगण्य होते.

पण मीखा 5,1: १ मधील एका भविष्यवाणीत असे म्हटले आहे: “बेथलहेम एफ्राटा, तू यहूदातील काही लहान लहान लहान माणसे माझ्याकडून माझ्याकडे येशील. जो इस्राएलचा प्रभु आहे. त्याचा आरंभ व काळापासून अस्तित्व होता. ”.

देवाच्या मुलाचा जन्म गावात झाला नाही, परंतु धान्याच्या कोठारातही झाला आहे. बर्‍याच विद्वानांचा असा विश्वास आहे की हे धान्याचे कोठार कदाचित पाळीव प्राण्यांच्या वासाने वास येणा in्या पाठीमागे एक लहान खोली होती. म्हणून जेव्हा तो पृथ्वीवर प्रथम प्रकट झाला तेव्हा देवाला आश्चर्यकारक स्वरूप आले नाही. मेंढ्यांचा आणि गाढवाच्या आक्रोशानंतर राजाची घोषणा करणा The्या रणशिंगांची जागा घेतली गेली.

हा नम्र राजा फारच महत्वाचा झाला आणि त्याने स्वत: वर कधीच कीर्ती आणि वैभव घेतला नाही, परंतु नेहमीच वडिलांचा संदर्भ घेतला. योहानाच्या शुभवर्तमानाच्या बाराव्या अध्यायातच तो म्हणाला की त्याची उपासना करण्याची वेळ आली आहे आणि म्हणूनच तो यरुशलेमेच्या गाढवावर चढला. येशू कोण आहे म्हणून ओळखले जाते: राजांचा राजा. त्याच्या मार्गाच्या आधी भविष्यवाणी पूर्ण होण्यापूर्वी पामच्या फांद्या पसरल्या आहेत. हे होसान्ना होणार आहे! गायले जाते आणि तो पांढ flowing्या घोड्यावर स्वस्तात वाहताना उडत नाही, परंतु गाढवावर देखील चढत नाही. तो एका गाढवाच्या डोंगरावर पाय ठेवून पायात धूळ खात पळून गेला.

फिलिप्पैकर 2,8 मध्ये त्याच्या शेवटच्या अपमानाविषयी बोलले गेले आहे:
"त्याने स्वत: ला अपमानित केले आणि मृत्यूला आज्ञाधारक, होय वधस्तंभावरच्या मरणाला". त्याने रोमन साम्राज्यावर नव्हे तर पाप जिंकला. येशू मशीहाविषयी इस्राएलच्या अपेक्षा पूर्ण करत नव्हता. ब many्याच जणांच्या अपेक्षेप्रमाणे तो रोमन साम्राज्याचा पराभव करायला आला नाही, किंवा तो पार्थिव राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी व आपल्या लोकांची उन्नती करायला आला नाही. त्याचा जन्म एक अस्पष्ट शहरात लहान मुलासारखा झाला आणि आजारी आणि पापी लोकांसोबत राहिला. त्याने चर्चेत राहणे टाळले. तो यरुशलेमामध्ये एका गाढवावर स्वार झाला. जरी स्वर्ग हे त्याचे सिंहासन होते आणि पृथ्वी हे त्याचे मल होते, परंतु तो उठला नाही कारण त्याची एकमेव प्रेरणा तुमच्याविषयी आणि माझ्यावरील प्रीति आहे.

त्याने आपले राज्य स्थापित केले, ज्याची त्याने जगाची निर्मिती झाल्यापासूनची इच्छा बाळगली. त्याने रोमन राज्य किंवा इतर कोणत्याही सांसारिक शक्तींचा पराभव केला नाही, परंतु असे पाप ज्याने मानवतेला इतके दिवस कैदेत ठेवले. तो विश्वासणा of्यांच्या अंतःकरणावर राज्य करतो. देवाने हे सर्व केले आणि त्याच वेळी त्याने आम्हाला त्याचे खरे स्वरूप प्रकट करून निःस्वार्थ प्रेमाचा एक महत्त्वपूर्ण धडा शिकविला. येशूने स्वत: ला अपमान केल्यावर, देवाने त्याला "उच्च केले आणि त्याला सर्व नावांपेक्षा जास्त नाव दिले" (फिलिप्पैकर 2,9)

आम्ही त्याच्या परत परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत, जे एक अप्राप्य छोट्याशा गावात होणार नाही, परंतु सर्व मानवजातीला सन्मान, सामर्थ्य आणि वैभवाने दिसेल. यावेळी तो पांढ a्या घोडावर स्वार होईल आणि लोकांवर आणि सर्व सृष्टीवर त्याचा राजा असेल.

टिम मागुइरे यांनी


पीडीएफविनम्र राजा