देव तुझ्याविरुद्ध काही नाही

045 तुझ्याविरुध्द काही नाही लॉरेन्स कोलबर्ग नावाच्या मानसशास्त्रज्ञाने नैतिक तर्काच्या क्षेत्रात परिपक्वता मोजण्यासाठी विस्तृत चाचणी विकसित केली. त्याने असा निष्कर्ष काढला की शिक्षा टाळण्यासाठी चांगली वागणूक हीच योग्य ते करण्यास उद्युक्त करण्याचा सर्वात कमी प्रकार आहे. शिक्षा टाळण्यासाठी आपण आपली वागणूक बदलत आहोत का?

ख्रिश्चन पश्चात्ताप दिसत आहे काय हे आहे? ख्रिस्ती धर्म म्हणजे नैतिक विकास साधण्याचे अनेक मार्गांपैकी एक आहे का? पुष्कळ ख्रिश्चनांचा असा विश्वास आहे की पवित्रता ही पापविरहितता आहे. जरी हे पूर्णपणे चुकीचे नसले तरी या दृष्टीकोनात एक मोठी कमतरता आहे. पवित्रता म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा अभाव नाही. पवित्र काहीतरी मोठे अस्तित्व, म्हणजेच देवाच्या जीवनात सहभाग. दुस words्या शब्दांत, आपण यशस्वी झालो तरी आपली सर्व पापं धुवून काढणे शक्य आहे (आणि हा एक मोठा "if" आहे, येशूशिवाय कोणीही तो बनविला नसल्यामुळे) आपण अजूनही खरा ख्रिश्चन जीवन गमावू.

खरा पश्चात्ताप हा असा नाही की आपण एखाद्या गोष्टीपासून दूर गेलो, परंतु त्याऐवजी आपण देवाकडे वळलो ज्याने आपल्यावर प्रेम केले आणि ज्याने आपल्यासाठी कायमचे स्वत: ला वचन दिले आहे, त्याने आपल्याला पिता, पुत्राच्या त्रिमूर्ती जीवनाचे परिपूर्णता, आनंद आणि प्रेम दिले. आणि पवित्र आत्मा सामायिक करण्यासाठी. देवाकडे वळण्यासारखे आपले डोळे उघडण्यासारखे आहे जेणेकरून आपण प्रकाशात प्रकाश टाकू शकतो जेणेकरून आपण देवाच्या प्रेमाचे सत्य पाहू शकू - जे सत्य नेहमी तेथे आहे परंतु आपल्या मनाच्या अंधारामुळे आपण पाहिले नाही.

जॉनची सुवार्ता येशूचे वर्णन अंधारामध्ये प्रकाशणारा, जगाला समजू शकणारा असा प्रकाश आहे. परंतु जेव्हा आपण येशूवर विश्वास ठेवतो तेव्हा आपण त्याला पित्याचा प्रिय पुत्र, आपला तारणहार व मोठा भाऊ म्हणून पाहू लागतो ज्याच्याद्वारे आपण पापांपासून शुद्ध झालो आहोत व देवाबरोबर योग्य संबंध बनविला आहे. आणि जेव्हा आपण येशूला खरोखर ओळखतो, तेव्हा आपण स्वत: ला कोण आहोत हे समजण्यास सुरवात करतो - देवाची प्रिय मुले.

येशू म्हणाला की तो आपल्याला विपुल प्रेम व जीवन देण्यास आला आहे. सुवार्ता हा नवीन किंवा उत्तम वर्तन बदलण्याचा प्रोग्राम नाही. ही चांगली बातमी आहे की आम्ही पित्याच्या मनाशी अगदी जवळचे आणि प्रिय आहोत आणि आपला पुत्र येशू ख्रिस्त व संत यांच्याबरोबर असलेल्या आपल्या चिरंतन प्रेमाच्या आनंदाकडे आकर्षित होण्यासाठी आपण येशू ख्रिस्त आपल्या अथक प्रयत्नांचा जिवंत पुरावा आहे. मन विभाजित होते. आपण जो आहात तो देव तुमच्या विरोधात आहे. त्याला त्याच्या प्रेमाकडे डोळे द्या.

जोसेफ