देवाच्या संपूर्ण कवच

369 देवाचा संपूर्ण चिलखतआज, ख्रिसमसच्या वेळी, आम्ही इफिसमधील “देवाच्या चिलखताचा” अभ्यास करत आहोत. तुम्‍हाला आश्‍चर्य वाटेल की याचा थेट आपल्या तारणहार येशूशी कसा संबंध आहे. रोममध्ये तुरुंगात असताना पौलाने हे पत्र लिहिले. त्याला त्याच्या कमकुवतपणाची जाणीव होती आणि त्याने येशूवर पूर्ण विश्वास ठेवला.

“शेवटी, प्रभूमध्ये आणि त्याच्या सामर्थ्यामध्ये सामर्थ्यवान व्हा. देवाचे चिलखत परिधान करा, म्हणजे तुम्ही सैतानाच्या योजनांविरुद्ध उभे राहाल" (इफिसियन्स 6,10-11).

देवाचा शस्त्रास्त्र येशू ख्रिस्त आहे. पौलाने त्यांना आणि अशा प्रकारे येशूला आकर्षित केले. तो स्वतःहून भूतवर मात करू शकत नाही हे त्याला माहित होते. त्याला एकतर हे करण्याची गरज नव्हती, कारण येशूने आधीच त्याच्यासाठी सैतानाचा पराभव केला होता.

“पण ही सर्व मुले रक्तमांसाचे प्राणी असल्यामुळे तोही रक्तमांसाचा मनुष्य बनला आहे. अशा रीतीने तो मरणाद्वारे आपली सत्ता चालविणाऱ्या सैतानाचा पाडाव करू शकला" (हिब्रू 2,14 नवीन जिनिव्हा भाषांतर).

मनुष्य म्हणून, येशू पाप वगळता आपल्यासारखा झाला. दरवर्षी आपण येशू ख्रिस्ताचा अवतार साजरा करतो. आपल्या आयुष्यात त्यांनी आतापर्यंतची सर्वात मोठी लढाई लढली. येशू या लढाईत तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी मरण्यास तयार होता. वाचलेला दिसत होता विजेता! येशूला वधस्तंभावर मरताना पाहून सैतानाला वाटले, “काय हा विजय आहे. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर जेव्हा त्याला समजले की येशूने त्याची सर्व शक्ती त्याच्यापासून काढून टाकली आहे तेव्हा त्याचा किती पराभव झाला.

चिलखत पहिला भाग

देवाच्या चिलखताच्या पहिल्या भागामध्ये बनलेला असतो सत्य, न्याय, शांती आणि विश्वास, आपण आणि मी हे संरक्षण येशूमध्ये ठेवले आणि भूतच्या धूर्त हल्ल्यांचा सामना करू शकता. येशूमध्ये आम्ही त्याचा प्रतिकार करतो आणि येशूने आपल्याला दिलेल्या जीवनाचे रक्षण करतो. आम्ही आता याकडे सविस्तरपणे पाहतो.

सत्याचा पट्टा

“म्हणून खंबीर राहा, सत्याने कंबर बांधा” (इफिस 6,14).

आमचा पट्टा सत्याचा बनलेला आहे. कोण आणि सत्य काय आहे? येशू म्हणतो "मी सत्य आहे!"(जॉन १4,6पॉल स्वतःबद्दल म्हणाला:

“म्हणून मी यापुढे जगत नाही, तर ख्रिस्त माझ्यामध्ये राहतो” (गलती 2,20 सर्वांसाठी आशा आहे).

सत्य तुमच्यामध्ये राहते आणि आपण येशूमध्ये कोण आहात हे दर्शवितो. येशू तुम्हाला सत्य प्रकट करतो आणि तुमची कमजोरी आपण पाहू देतो. आपल्या स्वतःच्या चुका आपल्या लक्षात येतात. ख्रिस्ताशिवाय आपण हरवलेले पापी व्हाल. त्यांच्याकडे स्वतःला देवाला दाखवायला काहीच चांगले नाही. तुझी सर्व पापं त्याला ठाऊक आहेत. जेव्हा आपण पापी होता तेव्हा तो तुमच्यासाठी मरण पावला. ही सत्याची एक बाजू आहे. दुसरी बाजू अशी आहे: येशू आपल्या सर्व खडबडीत कडांवर तुमच्यावर प्रेम करतो.
सत्याचे मूळ प्रेम म्हणजे देवाकडून येते!

न्यायाची टाकी

“धार्मिकतेचे चिलखत परिधान करा” (इफिस 6,14).

आमची छाती ख्रिस्ताच्या मृत्यूद्वारे देवाने दिलेली नीतिमत्त्व आहे.

“त्याच्याशी (येशू) जोडले जाण्याची माझी खूप इच्छा आहे. म्हणूनच कायद्यावर आधारित असलेल्या आणि माझ्या स्वत:च्या प्रयत्नांनी मी प्राप्त केलेल्या धार्मिकतेशी मला आणखी काही देणेघेणे नाही. उलट, मी ख्रिस्तावरील विश्वासाद्वारे प्राप्त होणार्‍या नीतिमत्तेशी संबंधित आहे - देवाकडून येणारे आणि विश्वासावर आधारित धार्मिकता” (फिलिप्पियन 3,9 (जीएनÜ)).

ख्रिस्त तुमच्यामध्ये त्याच्या चांगुलपणाने राहतो. आपण येशू ख्रिस्ताद्वारे दैवी धार्मिकता प्राप्त केली. आपण त्याच्या न्यायाने रक्षण केले. ख्रिस्तामध्ये आनंद करा. त्याने पाप, जग आणि मरण यावर मात केली आहे. आपण सुरुवातीपासूनच देवाला हे माहित होते की आपण हे एकटे करू शकत नाही. येशूने मृत्यूची शिक्षा घेतली. त्याच्या रक्ताने त्याने सर्व कर्ज फेडले. ते देवाच्या सिंहासनासमोर नीतिमान आहेत. आपण ख्रिस्ताला आकर्षित केले. त्याचा न्याय तुम्हाला शुद्ध व सामर्थ्यवान बनवितो.
न्यायाचे मूळ प्रेम म्हणजे देवाकडून येते!

शांततेचा बूट संदेश

"पायात बुटलेले, शांतीच्या सुवार्तेसाठी उभे राहण्यास तयार" (इफिस 6,14).

संपूर्ण पृथ्वीसाठी देवाची दृष्टी म्हणजे त्याची शांती! सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी, येशूच्या जन्माच्या वेळी, हा संदेश अनेक देवदूतांद्वारे घोषित केला गेला: "सर्वोच्च देवाला गौरव आणि गौरव आणि पृथ्वीवर ज्यांच्यावर त्याचा आनंद आहे त्यांना शांती." येशू, शांतीचा राजकुमार, तो जेथे जातो तेथे त्याच्याबरोबर शांती आणतो.

“तुम्हाला माझ्यामध्ये शांती मिळावी म्हणून मी तुम्हाला हे बोललो आहे. जगात तू घाबरतोस; पण आनंदी राहा, मी जगावर विजय मिळवला आहे” (जॉन १6,33).

येशू त्याच्या शांतीत तुमच्यामध्ये राहतो. ख्रिस्ताच्या विश्वासामुळे ख्रिस्तामध्ये तुम्हाला शांति लाभली आहे. ते त्याच्या शांतीने वाहतात आणि सर्व लोकांपर्यंत त्याची शांती बाळगतात.
शांतीची उत्पत्ती प्रेम म्हणजे देवाकडून येते!

विश्वासाची ढाल

"परंतु सर्व गोष्टींपेक्षा, विश्वासाची ढाल धरा" (इफिस 6,16).

ढाल विश्वासाने बनलेली आहे. दृढ श्रद्धा वाइटाचे सर्व ज्वलंत बाण विझवते.

"त्याच्या वैभवाच्या संपत्तीनुसार तो तुम्हांला सामर्थ्य देईल, त्याच्या आत्म्याद्वारे आतील मनुष्यामध्ये सामर्थ्यवान व्हावे, यासाठी की विश्वासाने ख्रिस्त तुमच्या अंतःकरणात वास करील, आणि तुम्ही प्रेमात रुजले जावे आणि तुमच्यावर आधारित व्हावे" (इफिसियन्स 3,16-17).

ख्रिस्त आपल्या विश्वासाद्वारे तुमच्या अंत: करणात जगतो. येशू आणि त्याच्या प्रेमाद्वारे तुमचा विश्वास आहे. त्यांचा आत्मविश्वास, देवाच्या आत्म्याने कार्य केल्यामुळे सर्व वाईटाचे बाण विझवितात.

“आम्हाला डावीकडे किंवा उजवीकडे बघायचे नाही, तर फक्त येशूकडे बघायचे आहे. त्याने आपल्याला विश्वास दिला आणि जोपर्यंत आपण आपले ध्येय गाठू शकत नाही तोपर्यंत तो ठेवू. त्याची वाट पाहत असलेल्या मोठ्या आनंदामुळे, येशूने वधस्तंभावरील तुच्छ मृत्यू सहन केला" (हिब्रू 1 कोर2,2 सर्वांसाठी आशा आहे).
विश्वासाचे मूळ प्रेम म्हणजे देवाकडून येते!

लढाईच्या तयारीत चिलखतचा दुसरा भाग

पॉल म्हणाला, "देवाची सर्व चिलखत घाला."

"म्हणून, देवाने तुमच्यासाठी ठेवलेली सर्व शस्त्रे जप्त करा! मग, जेव्हा दुष्ट शक्तींनी हल्ला करण्याचा दिवस येतो, तेव्हा 'तुम्ही सशस्त्र असा आणि त्यांचा सामना करण्यास तयार आहात. तुम्ही यशस्वीपणे लढाल आणि शेवटी विजयी व्हाल” (इफिस 6,13 नवीन जिनिव्हा भाषांतर).

हेल्मेट आणि तलवार हे ख्रिश्चनांनी घ्यावयाच्या उपकरणांचे शेवटचे दोन तुकडे आहेत. एक रोमन सैनिक अस्वस्थ हेल्मेटला नजीकच्या संकटात ठेवतो. शेवटी, तो तलवार धरतो, हे त्याचे एकमेव आक्षेपार्ह शस्त्र आहे.

आपण स्वतःला पौलाच्या अवघड स्थितीत उभे करूया. प्रेषितांनी त्याच्याविषयी आणि यरुशलेमातील घटनांबद्दल, रोमने त्याला पकडलेलं आणि कैसरीयातील त्याची जास्त काळ नजरबंद ठेवण्याविषयी विस्तृत माहिती दिली आहे. यहूद्यांनी त्याच्यावर गंभीर आरोप केले. पौलाने सम्राटाला अपील केले व रोम येथे आणले. तो कोठडीत आहे आणि शाही कोर्टासमोर जबाबदारीची वाट पहात आहे.

तारणाचे शिरस्त्राण

“तारणाचे शिरस्त्राण घ्या” (इफिस 6,17).

हेल्मेट म्हणजे तारणाची आशा. पॉल लिहितात:

“परंतु, आम्ही, जे आजकालची मुले आहोत, शांत व्हायचे आहे, विश्वास आणि प्रेमाचे कवच आणि तारणाच्या आशेचे शिरस्त्राण घालायचे आहे. कारण देवाने आपल्याला क्रोधासाठी नियुक्त केले नाही, तर आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे तारण प्राप्त करण्यासाठी, जो आपल्यासाठी मरण पावला, यासाठी की आपण जागे झालो किंवा झोपलो तरी आपण त्याच्याबरोबर एकत्र राहू शकू." 1. थेस्सलनी 5,8-एक्सएनयूएमएक्स.

पौलाला ठामपणे ठाऊक होते की तारणाच्या आशेशिवाय तो सम्राटापुढे येऊ शकत नाही. ही डिश जीवन आणि मृत्यूबद्दल होती.
देवाचे प्रेम तारणाचे स्रोत आहे.

आत्म्याची तलवार

"आत्म्याची तलवार, जी देवाचे वचन आहे" (इफिस 6,17).

पौल आपल्याला देवाच्या शस्त्रसामग्रीचा अर्थ खालीलप्रमाणे सांगतो: "आत्म्याची तलवार देवाचे वचन आहे." देवाचे वचन आणि देवाचा आत्मा यांचा अतूट संबंध आहे. देवाचे वचन आध्यात्मिकरित्या प्रेरित आहे. आपण केवळ पवित्र आत्म्याच्या मदतीने देवाचे वचन समजू शकतो आणि लागू करू शकतो. ही व्याख्या बरोबर आहे का? होय, जेव्हा बायबल अभ्यास आणि बायबल वाचन येतो.

परंतु, केवळ बायबलचा अभ्यास करणे आणि वाचणे हे स्वतःचे शस्त्र नाही!

हे स्पष्टपणे एका तलवारीबद्दल आहे जी पवित्र आत्मा विश्वासणाऱ्याला देतो. आत्म्याची ही तलवार देवाचे वचन म्हणून सादर केली आहे. "शब्द" या शब्दाच्या बाबतीत ते "लोगो" मधून भाषांतरित केले जात नाही तर "रेमा" मधून भाषांतरित केले जाते. या शब्दाचा अर्थ "देवाचे उच्चार," "जे देवाबद्दल बोलले," किंवा "देवाचे उच्चार." मी ते या प्रकारे मांडले आहे: "पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरित आणि बोललेला शब्द". देवाचा आत्मा आपल्याला एक शब्द प्रकट करतो किंवा तो जिवंत ठेवतो. ते उच्चारले जाते आणि त्याचा परिणाम होतो. आम्ही बायबलच्या सुसंगत भाषांतरात वाचतो
हे असे:

"आत्म्याची तलवार, ते देवाचे म्हणणे आहेप्रत्येक प्रार्थनेद्वारे आणि प्रत्येक प्रसंगी विनवणीद्वारे आत्म्याने प्रार्थना करणे" (गलती 6,17-18).

आत्म्याची तलवार देवाचे म्हणणे आहे.

बायबल हा देवाचा लिखित शब्द आहे. त्यांचा अभ्यास करणे ख्रिश्चन जीवनातील महत्त्वाचा भाग आहे. देव कोण आहे, याने त्याने भूतकाळात काय केले आणि भविष्यात काय केले हे आपण शिकतो. प्रत्येक पुस्तकाचा लेखक असतो. बायबलचा लेखक देव आहे. देवाचा पुत्र सैतानाने त्याचा परीक्षेसाठी, त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि त्याद्वारे लोकांना सोडवण्यासाठी पृथ्वीवर आला. आत्म्याने येशूला रानात नेले. त्याने चाळीस दिवस उपवास केला आणि उपाशी राहिला.

"आणि मोहात पाडणारा त्याच्याकडे आला आणि म्हणाला, 'जर तू देवाचा पुत्र आहेस, तर या दगडांना भाकर होण्यास सांग. पण त्याने उत्तर दिले आणि म्हटले, असे लिहिले आहे (अनु 8,3): "मनुष्य केवळ भाकरीने जगत नाही, तर देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाने जगतो" (मॅथ्यू 4,3-4).

सैतानाला उत्तर म्हणून येशूला हे वचन देवाच्या आत्म्याकडून कसे मिळाले ते येथे आपण पाहतो. कोण बायबल सर्वोत्तम उद्धृत करू शकतो याबद्दल नाही. नाही! हे सर्व किंवा काहीही नाही. सैतानाने येशूच्या अधिकारावर शंका घेतली. येशूला त्याचे पुत्रत्व सैतानाला न्यायची गरज नव्हती. येशूला त्याच्या बाप्तिस्म्यानंतर देव पित्याकडून साक्ष मिळाली: "हा माझा प्रिय पुत्र आहे, ज्याच्यावर मी संतुष्ट आहे".

प्रार्थना आणि देवाच्या आत्म्याने प्रेरित हा शब्द

पौलाने इफिसकरांना देवाच्या आत्म्याने प्रेरित केलेली प्रार्थना बोलण्यास सांगितले.

"सर्व संतांसाठी प्रार्थनेत चिकाटीने लक्ष ठेवून आत्म्याने नेहमी विनवणी आणि विनवणी करा" (इफिसियन्स 6,18 नवीन जिनिव्हा भाषांतर).

"प्रार्थना" आणि "प्रार्थना" या शब्दासाठी मी "देवाशी बोलणे" पसंत करतो. मी नेहमी शब्दात आणि विचारात देवाशी बोलतो. आत्म्याने प्रार्थना करणे म्हणजे: “मी देवाकडे पाहतो आणि मी काय बोलावे ते त्याच्याकडून घेतो आणि मी परिस्थितीमध्ये त्याची इच्छा बोलतो. हे देवाच्या आत्म्याने प्रेरित देवासोबत बोलणे आहे. मी देवाच्या कामात भाग घेतो, जिथे तो आधीच कामावर आहे. पौलाने आपल्या वाचकांना केवळ सर्व संतांसाठीच नव्हे तर विशेषतः त्याच्यासाठी देवाशी बोलण्याची विनंती केली.

"आणि माझ्यासाठी (पॉल) प्रार्थना करा की मी जेव्हा माझे तोंड उघडतो तेव्हा, सुवार्तेचे रहस्य धैर्याने सांगण्यासाठी, ज्याचा संदेशवाहक मी साखळदंडात बांधतो, तेव्हा मला वचन दिले जावे, जेणेकरून मला पाहिजे तसे धैर्याने बोलता येईल" ( इफिशियन्स 6,19-20).

येथे पौल त्याच्या सर्वात महत्वाच्या कमिशनसाठी सर्व विश्वासणाऱ्यांची मदत मागतो. या मजकुरात तो सम्राटाशी वाटाघाटी करताना "मोकळेपणाने आणि धैर्याने," आणि स्पष्टपणे प्रोत्साहनाचा वापर करतो. देवाने जे सांगायला सांगितले ते सांगण्यासाठी त्याला योग्य शब्दांची, योग्य शस्त्राची गरज होती. प्रार्थना हे ते शस्त्र आहे. हा तुमचा आणि देवाचा संवाद आहे. वास्तविक खोल नातेसंबंधाचा आधार. पौलाची वैयक्तिक प्रार्थना:

“पिता, तुझ्या वैभवाच्या संपत्तीतून, त्यांना सामर्थ्य द्या जे तुझा आत्मा त्यांना देण्यास सक्षम आहे आणि त्यांना आतून बळकट कर. त्यांच्या विश्वासाद्वारे, येशू त्यांच्या हृदयात वास करो! त्यांना प्रेमात घट्ट रुजवावे आणि त्यावर त्यांचे जीवन निर्माण व्हावे, जेणेकरून सर्व बंधुभगिनींसोबत विश्वासाने ते समजू शकतील की ख्रिस्ताचे प्रेम किती अकल्पनीय आणि विशाल आहे, किती उच्च आणि किती खोल आहे. कल्पना करणे. पित्या, तुझ्या वैभवाच्या सर्व परिपूर्णतेने त्यांना भरा! देव, जो आपल्यासाठी आपण कधीही विचारू शकतो किंवा कल्पनेपेक्षाही अधिक करू शकतो - ही अशी शक्ती आहे जी आपल्यामध्ये कार्य करते - या देवाला चर्चमध्ये आणि ख्रिस्त येशूमध्ये सर्व पिढ्यांसाठी अनंतकाळ गौरव असो. आमेन” (इफिस 3,17-21 बायबल भाषांतर “घरी स्वागत आहे”)

देवाचे शब्द बोलणे म्हणजे देवाकडून प्राप्त झालेले प्रेम!

शेवटी मी खालील विचार तुमच्यासमवेत सामायिक करतो:

पौलाने इफिसकरांना पत्र लिहिले तेव्हा रोमन सैनिकाची प्रतिमा नक्कीच मनात होती. एक लेखक म्हणून, तो मशीहाच्या येण्याविषयीच्या भविष्यवाण्यांशी फार परिचित होता. मशीहाने स्वतः हा चिलखत घातला होता!

“त्याने (परमेश्वराने) पाहिले की तेथे कोणीही नव्हते आणि देवासमोर प्रार्थनेत कोणीही हस्तक्षेप केला नाही याचे आश्चर्य वाटले. म्हणून त्याच्या हाताने त्याला मदत केली आणि त्याच्या धार्मिकतेने त्याला टिकवले. त्याने धार्मिकता चिलखत धारण केली आणि तारणाचे शिरस्त्राण घातले. त्याने स्वतःला सूडाच्या झग्यात गुंडाळले आणि आपल्या आवेशाच्या झग्याने स्वतःला झाकले. पण सियोनसाठी आणि याकोबसाठी जे त्यांच्या पापापासून वळतात त्यांच्यासाठी तो उद्धारकर्ता म्हणून येतो. प्रभु त्याचे वचन देतो” (यशया ५9,16-17 आणि 20 सर्वांसाठी आशा).

देवाच्या लोकांकडून मशीहाच्या, अभिषिक्त व्यक्तीची अपेक्षा होती. त्याचा जन्म बेथलहेममध्ये झाला, परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही.

“तो स्वतःच्या आत आला, आणि त्याच्या स्वतःच्या लोकांनी त्याला स्वीकारले नाही. पण जितक्या लोकांनी त्याचा स्वीकार केला, ज्यांनी त्याच्या नावावर विश्वास ठेवला त्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचे सामर्थ्य दिले" (जॉन 1,11-12)

आपल्या आध्यात्मिक संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचे हत्यार म्हणजे येशू, देवाचे जिवंत शब्द, मशीहा, अभिषिक्त, शांतीचा राजपुत्र, तारणारा, तारणारा आमचा तारणारा.

आपण त्याला आधीपासूनच ओळखता? आपण आपल्या आयुष्यात त्याला अधिक प्रभाव देऊ इच्छिता? आपल्याकडे या विषयावर काही प्रश्न आहेत? डब्ल्यूकेजी स्वित्झर्लंड नेतृत्व आपली सेवा करण्यात आनंदित आहे.
 
येशू आता आपल्यामध्ये राहतो, आपल्याला मदत करतो, बरे करतो आणि पवित्र करतो, जेव्हा तो शक्ती आणि वैभव घेऊन परत येतो तेव्हा तयार राहा.

पाब्लो नौरे यांनी