देवाबरोबर दिवस सुरू करा

देवासोबत दिवसाची सुरुवात करणे चांगले आहे यावर माझा ठाम विश्वास आहे. काही दिवस मी "सुप्रभात देवा!" स्वीकारा इतरांना मी म्हणतो "चांगला देव उद्या आहे!" होय, मला माहित आहे की हे थोडे जुने आहे, परंतु मी प्रामाणिकपणे सांगू शकतो की मला कधीकधी असे वाटते.

एका वर्षापूर्वी, एका लेखक संमेलनात मी ज्या महिलेसोबत खोली शेअर केली होती ती खूपच छान होती. आम्ही कितीही वेळ झोपायला गेलो, तरी दिवसाची सुरुवात करण्यापूर्वी तिने किमान एक तास प्रार्थना किंवा बायबल अभ्यासात घालवला. चार, पाच किंवा सहा वाजले - तिला पर्वा नव्हती! मी या बाईला चांगलेच ओळखले आणि अजूनही तिचा नेहमीचा दिनक्रम आहे. ती तिच्याशी खूप सुसंगत आहे, ती जगात कुठेही असली तरीही, त्या दिवशी तिचे वेळापत्रक कितीही व्यस्त असले तरीही. ती खरोखर एक खास व्यक्ती आहे जिची मी खूप प्रशंसा करतो. जेव्हा ती उठली तेव्हा वाचनाच्या दिव्याची काळजी करू नका असे मी तिला सांगितले तेव्हा मला जवळजवळ अपराधी वाटले कारण मी लाईट लावून झोपू शकते.

कृपया मला चुकीचे समजू नका! माझा ठाम विश्वास आहे की तुमच्या दिवसाची सुरुवात देवासोबत करणे चांगले आहे. सकाळचा देवासोबतचा वेळ आपल्याला दिवसाच्या आव्हानांना तोंड देण्याचे सामर्थ्य देतो, चिंतांमध्ये शांतता शोधण्यास मदत करतो. हे आपल्याला देवावर लक्ष केंद्रित करू देते आणि आपल्या चिडखोर छोट्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू देत नाही ज्यांना आपण खरोखर आहे त्यापेक्षा मोठे बनवतो. हे आपल्याला आपले मन सुसंगत ठेवण्यास आणि इतरांशी प्रेमळ शब्द बोलण्यास मदत करते. त्यामुळे मी जास्त वेळ प्रार्थना आणि सकाळी बायबल वाचन करण्याचा प्रयत्न करतो. मी त्यासाठी धडपडतो, पण मी नेहमीच यशस्वी होत नाही. कधीकधी माझा आत्मा तयार असतो परंतु माझे शरीर कमकुवत असते. किमान ते माझे बायबलसंबंधी निमित्त आहे (मॅथ्यू 26,41). कदाचित तुमचीही तिच्याशी ओळख होऊ शकेल.

तथापि, सर्व काही गमावले नाही. त्यासाठी आपला दिवस नशिबात आहे असे समजण्याचे कारण नाही. आपण अजूनही सातत्यपूर्ण राहू शकतो आणि दररोज सकाळी जेव्हा आपण उठतो तेव्हा देवाला ओळखू शकतो - जरी आपण आपल्या उबदार अंथरुणावर असतानाही. हे एक लहान "धन्यवाद, प्रभु, रात्रीच्या झोपेसाठी धन्यवाद!" जर आपण त्याद्वारे स्वतःला देवाच्या उपस्थितीची जाणीव करून दिली तर आपण आपल्याशी करू शकतो. जर आपण नीट झोपलो नाही, तर आपण असे काहीतरी म्हणू शकतो, 'मला काल रात्री नीट झोप लागली नाही, आणि दिवसभर चांगला जाण्यासाठी मला तुमच्या मदतीची गरज आहे. मला माहित आहे की तू हा दिवस बनवला आहेस. मला त्याच्यामध्ये आनंद करण्यास मदत करा. ” जर आपण जास्त झोपलो तर आपण असे काहीतरी म्हणू शकतो, "अरे. आधीच उशीर झाला आहे. अतिरिक्त झोपेबद्दल धन्यवाद सर. आता कृपया मला सुरुवात करण्यात आणि तुमच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात मदत करा!" आम्ही आमच्याबरोबर एक कप कॉफीचा आनंद घेण्यासाठी देवाला आमंत्रित करू शकतो. कामावर जाताना आपण त्याच्याशी बोलू शकतो. आपण त्याला कळवू शकतो की आपण त्याच्यावर प्रेम करतो आणि आपल्यावर असलेल्या त्याच्या बिनशर्त प्रेमाबद्दल त्याचे आभारी आहोत. समजा... आपण आपल्या दिवसाची सुरुवात देवापासून करत नाही कारण त्याला त्याची अपेक्षा आहे किंवा आपण तसे न केल्यास तो आपल्यावर नाराज आहे म्हणून. आपण दिवसाची सुरुवात स्वतःला एक छोटीशी भेट म्हणून देवासोबत करतो. यामुळे दिवसाची आंतरिक वृत्ती सेट होते आणि आपल्याला केवळ भौतिकावरच नव्हे तर आध्यात्मिक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते. दररोज देवासाठी जगणे ही आपली काळजी असली पाहिजे. जर आपण त्याच्यासोबत दिवसाची सुरुवात केली नाही तर ते कसे होऊ शकते हे वादातीत आहे.

बार्बरा दहलग्रेन यांनी


पीडीएफदेवाबरोबर दिवस सुरू करा