ख्रिस्तामध्ये रहा

ख्रिसमसमध्ये 463 राहिले महान लेखक मार्क ट्वेन यांनी एक रंजक कथा लिहिली. ते म्हणाले की, एके दिवशी जेव्हा दूरदूरच्या राजाने व राणीने आपल्या नवजात राजपुरुषांना रॉयल हॉस्पिटलमधून घरी आणले तेव्हा त्यांची गाडी एका गरीब भिका beg्याच्या गाडीत घसरली. नम्र वाहनात गरीब माणसाने आपली बायको आणि नवजात बाळाला सुईच्या घरातून आपल्या घरी आणले. कारवाईच्या गोंधळात, दोन जोडप्यांनी चुकून बाळांना अदलाबदल केले आणि म्हणूनच तो लहान राजपुत्र भिकाgar्याच्या घरात शिरला आणि त्याला व त्याची पत्नी यांनी त्याला संगोपन केले.

जेव्हा बाळ मोठा झाल्यावर त्याला रस्त्यावर बाहेर जाऊन अन्नासाठी भीक मागण्यास भाग पाडले गेले. हे नकळत, तो त्याच्या स्वत: च्या रस्त्यावरच त्याने भीक मागितली, कारण तो त्याचा खरा वडील, राजाचा होता. दिवसरात्र तो किल्ल्याकडे गेला आणि तेथे खेळणार्‍या लहान मुलाकडे लोखंडी कुंपणाकडे डोकावुन पाहिलं आणि स्वतःला म्हणाला: "जर मी राजपुत्र असती तर नक्कीच". तो नक्की राजपुत्र होता पण त्याला या वस्तुस्थितीची जाणीव होती मुलाने गरीबीचे आयुष्य जगले कारण त्याला माहित नव्हते की तो खरोखर कोण आहे, फक्त कारण त्याला माहित नाही की त्याचे वडील कोण आहेत.

पण हे अनेक ख्रिश्चनांनाही लागू आहे! आपली ओळख न ओळखता आयुष्यात जाणे इतके सोपे आहे. आपल्यापैकी काहींनी "ते कोणाचे आहेत" हे शोधण्यासाठी खरोखरच वेळ घेतला नाही. ज्या दिवसापासून आपण आध्यात्मिकरित्या जन्माला आलो त्या दिवसापासून आपण आता राजांचा राजा आणि लॉर्डस् परमेश्वराचा पुत्र व कन्या आहोत! आम्ही शाही वारस आहोत. आपण बर्‍याचदा स्वत: च्या अधीन असलेल्या आध्यात्मिक गरीबीत राहतो आणि देवाच्या अद्भुत कृपेची संपत्ती रोखून पाहतो तेव्हा किती वाईट वाटते? आपण जाणूनबुजून त्याचा उपभोग घ्यावा की नाही ही संपत्ती आहे. जेव्हा आम्ही येशूमध्ये आहोत तो आपल्याला सांगतो की जेव्हा देवाचे वचन घेण्याची वेळ येते तेव्हा बरेच विश्वासणारे काही प्रमाणात “अविश्वासी” असतात.

ज्या क्षणी आम्ही विश्वास ठेवला, देवाने आम्हाला ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व काही दिले. येशूने आपल्या शिष्यांना "सहाय्यक" पाठविण्याचे वचन दिले. "पण जेव्हा सांत्वनकर्ता येईल, ज्याला मी पित्याकडून पाठवीन, सत्याचा आत्मा, जो पित्याकडून येतो, तो माझी नोंद घेईल. आणि तुम्हीही माझे साक्षी आहात, कारण तुम्ही सुरुवातीपासून माझ्याबरोबर आहात" (जॉन १5,26-27).

येशूने आपल्या शिष्यांना धर्मांतरित आध्यात्मिक जीवनाचे रहस्य सांगितले: “मी द्राक्षांचा वेल आहे, तुम्ही फांद्या आहात. जो कोणी माझ्यामध्ये राहतो आणि मी त्याच्यामध्ये राहतो त्याला पुष्कळ फळ मिळते; कारण माझ्याशिवाय तू काहीही करू शकत नाहीस" (जॉन १5,5). आपले ख्रिस्तामध्ये राहणे, त्याचे आपल्यामध्ये राहणे आणि पवित्र आत्म्याचे येणे यांचा जवळचा संबंध आहे. आत्म्याने चालल्याशिवाय आपण खऱ्या अर्थाने ख्रिस्तामध्ये राहू शकत नाही. चालत नसेल तर मुक्कामही नाही. राहणे म्हणजे काहीतरी नेहमीच असते. आपले ख्रिश्चन जीवन ख्रिस्ताला आपले जीवन समर्पण करून एकदाच सुरू झाले. आम्ही ही वचनबद्धता दिवसेंदिवस जगतो.

"हेल्पर" (ग्रीक पॅराक्लेटोस) या शब्दाचा अर्थ "मदतीसाठी बाजूला ठेवा". ते न्यायालयात बचावासाठी आलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ देते. येशू आणि पवित्र आत्मा दोघेही सत्य शिकवतात, शिष्यांमध्ये राहतात आणि साक्ष देतात. मदतनीस हा केवळ येशूसारखाच नसतो, तो येशूप्रमाणे वागतो. पवित्र आत्मा आपल्या विश्वासणाऱ्यांमध्ये येशूची सतत उपस्थिती आहे.

पॅराक्लेटोस हा प्रत्येक पिढीतील येशू आणि त्याच्या शिष्यांमधील थेट दुवा आहे. सांत्वन करणारा, प्रोत्साहन देणारा किंवा मदतनीस सर्व विश्वासणाऱ्यांमध्ये राहतो किंवा राहतो. तो आपल्याला देवाच्या जगाच्या सत्याकडे नेतो. येशू म्हणाला, "पण जेव्हा तो सत्याचा आत्मा येईल, तेव्हा तो तुम्हाला सर्व सत्यात मार्गदर्शन करेल. कारण तो स्वतःबद्दल बोलणार नाही; पण तो जे काही ऐकेल ते बोलेल आणि जे घडणार आहे ते तो तुम्हांला सांगेल” (जॉन १6,13). तो नेहमी आपल्याला ख्रिस्ताकडे निर्देशित करतो. “तो माझा गौरव करील; कारण तो जे माझे आहे ते घेईल आणि ते तुम्हाला जाहीर करेल. वडिलांकडे जे काही आहे ते माझे आहे. म्हणूनच मी म्हणालो, जे माझे आहे ते तो घेईल आणि ते तुम्हाला जाहीर करील” (जॉन १6,14-15). पवित्र आत्मा कधीही स्वत:चा गौरव करत नाही, तो स्वतःचा गौरव शोधत नाही. त्याला फक्त ख्रिस्त आणि देव पित्याचे गौरव करायचे आहे. ख्रिस्ताऐवजी आत्म्याचा गौरव करणारी कोणतीही धार्मिक चळवळ पवित्र आत्म्यावरील येशूच्या शिकवणीशी सुसंगत नाही.

पवित्र आत्मा जे शिकवते ते नेहमीच येशूच्या अनुरुप राहते. तो आमच्या तारणहाराने शिकवलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विपरित किंवा बदल करणार नाही. पवित्र आत्मा नेहमी ख्रिस्त-केंद्रित असतो. येशू आणि पवित्र आत्मा नेहमी उत्तम प्रकारे सहमत.

देवाच्या राज्यात प्रवेश आमच्या चांगल्या प्रयत्नांमुळे होत नाही, तर पूर्णपणे भिन्न जीवन आवश्यक आहे. आपण आध्यात्मिकरित्या जन्माला यावे. ही एक नवीन सुरुवात आहे, एक नवीन जन्म आहे. जुन्या आयुष्यापासून ते मुक्त आहे. हे आपल्यामध्ये पवित्र आत्म्याचे कार्य आहे. आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्याने किंवा स्वतःच्या बुद्धिमत्तेद्वारे आपण देवाबरोबर एक चांगला नातेसंबंध स्थापित करू शकत नाही. जेव्हा देवाच्या आत्म्याने मूलभूतपणे आपल्याला नूतनीकरण केले तेव्हा आम्ही देवाच्या कुटुंबात प्रवेश करतो. त्याशिवाय ख्रिस्तीत्व नाही. पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जीवनात मदत करतो. स्वतःहून करण्याच्या मानवी प्रयत्नांपासून त्याची सुरुवात होत नाही. याचा वैयक्तिक गुणवत्तेशी काही संबंध नाही. आम्ही स्वत: ला यातना देत नाही. आपण देवाची कृपा मिळवू शकत नाही. येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेचा उपदेश करण्यात सक्षम होण्याचा बहुमानाचा बहुमान ख्रिस्तामध्ये देवाने आधीच काय केले आहे याची आम्ही फक्त घोषणा करतो. पवित्र आत्मा हा सत्याचा आत्मा आहे आणि तो येशूला मार्ग, सत्य आणि जीवन म्हणून प्रकट करतो. आम्ही आश्चर्यकारकपणे आशीर्वादित आहोत! देव आपल्यासाठी आहे, आपल्याबरोबर आहे आणि आमच्याद्वारे कार्य करतो.

सॅंटियागो लांगे यांनी


पीडीएफख्रिस्तामध्ये रहा