काहीही आम्हाला देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करते

450 काहीही आम्हाला प्रिय देवापासून वेगळे करीत नाहीपुन:पुन्हा “पॉल रोमन्समध्ये असा युक्तिवाद करतो की देव आपल्याला नीतिमान समजतो हे आपण ख्रिस्ताचे ऋणी आहोत. जरी आपण कधीकधी पाप करतो, तरी ती पापे ख्रिस्तासोबत वधस्तंभावर खिळलेल्या जुन्या आत्म्याविरुद्ध मोजली जातात; ख्रिस्तामध्ये आपण कोण आहोत याच्याशी आपली पापे मोजत नाहीत. पापाशी लढण्याचे आपले कर्तव्य आहे - जतन करणे नाही, परंतु आपण आधीच देवाची मुले आहोत म्हणून. ८ व्या अध्यायाच्या शेवटच्या भागात, पौल आपले लक्ष आपल्या गौरवशाली भविष्याकडे वळवतो.

सर्व सृष्टीची आपली वाट पहात आहे

ख्रिस्ती जीवन सोपे नाही. पापाशी लढणे सोपे नाही. सतत पाठपुरावा करणे सोपे नाही. भ्रष्ट लोकांसह, पतित जगात दैनंदिन जीवनाचा सामना करणे, आपल्यासाठी जीवन कठीण बनवते. तरीही पौल म्हणतो, "आमच्यामध्ये प्रकट होणार्‍या गौरवाशी आजच्या दु:खांची तुलना करणे योग्य नाही" (श्लोक 18). जसा येशूसाठी होता, तसाच आनंद आपल्यासाठीही आहे—भविष्य इतके अद्भूत आहे की आपल्या सध्याच्या परीक्षा क्षुल्लक वाटतील.

पण त्याचा फायदा फक्त आम्हालाच होणार नाही. पॉल म्हणतो की आपल्यामध्ये देवाच्या योजनेवर कार्य करण्यास एक वैश्विक वाव आहे: "प्राण्यांची उत्कंठापूर्ण वाट देवाची मुले प्रकट होण्याची वाट पाहत आहे" (श्लोक 19). केवळ सृष्टीच आपल्याला वैभवात पाहण्याची इच्छा करत नाही, तर सृष्टी स्वतःच परिवर्तनास आशीर्वादित करेल कारण देवाची योजना फलद्रूप होईल, जसे पौल पुढील वचनांमध्ये म्हणतो: “सृष्टी भ्रष्टाचाराच्या अधीन आहे ... तरीही आशेवर आहे; कारण सृष्टीसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या गुलामगिरीतून देवाच्या मुलांच्या गौरवशाली स्वातंत्र्यात सोडवली जाईल” (श्लोक 20-21).

सृष्टी आता कमी होत चालली आहे, पण तसे व्हायला हवे असे नाही. पुनरुत्थानाच्या वेळी, जर आपल्याला देवाच्या मुलांचे योग्य वैभव दिले गेले, तर विश्व देखील कोणत्या ना कोणत्या बंधनातून मुक्त होईल. येशू ख्रिस्ताच्या कार्याद्वारे संपूर्ण विश्वाची पूर्तता झाली आहे (कलस्सियन 1,19-20).

धीर धरा

किंमत आधीच दिली गेली असली तरी, देव ते पूर्ण करेल म्हणून आम्हाला अद्याप दिसत नाही. "सर्व सृष्टी आता आपल्या स्थितीत, जणू त्रासात असल्याप्रमाणे ओरडत आहे" (रोम 8,22 नवीन जिनिव्हा भाषांतर). आपण ज्या गर्भात जन्म घेतो त्या गर्भाची निर्मिती करताना सृष्टीला त्रास सहन करावा लागतो. इतकेच नाही तर, "आम्ही स्वतः, ज्यांना आत्म्याचे पहिले फळ आहे, अजूनही आतून आक्रोश करत आहोत, पुत्र म्हणून दत्तक घेण्याची आणि आपल्या शरीराची मुक्तता होण्याची वाट पाहत आहोत" (श्लोक 23 न्यू जिनिव्हा भाषांतर). जरी पवित्र आत्मा आपल्याला तारणाची प्रतिज्ञा म्हणून देण्यात आला आहे, तरीही आपण देखील संघर्ष करतो कारण आपले तारण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. आपण पापाशी झगडतो, आपण शारीरिक मर्यादा, वेदना आणि दु:ख यांच्याशी झगडतो - जसे ख्रिस्ताने आपल्यासाठी जे काही केले त्यात आपण आनंदी आहोत.

मोक्ष म्हणजे आपली शरीरे यापुढे भ्रष्टाचाराच्या अधीन नाहीत (1. करिंथकर १5,53) नवीन बनवले जाईल आणि वैभवात बदलले जाईल. भौतिक जग हा कचरा नाही ज्याची विल्हेवाट लावली जाईल - देवाने ते चांगले बनवले आहे आणि तो ते पुन्हा नवीन बनवेल. शरीरांचे पुनरुत्थान कसे होते हे आपल्याला माहित नाही किंवा आपल्याला नूतनीकरण झालेल्या विश्वाचे भौतिकशास्त्र माहित नाही, परंतु आपण त्याचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी निर्मात्यावर विश्वास ठेवू शकतो.

आपल्याला अद्याप एक परिपूर्ण सृष्टी दिसत नाही, ना ब्रह्मांडात, ना पृथ्वीवर, ना आपल्या शरीरात, परंतु आपल्याला खात्री आहे की सर्वकाही बदलले जाईल. पौलाने म्हटल्याप्रमाणे, “कारण आपण तारलेलो आहोत तरी आशेने. पण जी आशा दिसते ती आशा नाही; जे पाहतो त्याची आशा कशी ठेवता येईल? परंतु आपण जे पाहत नाही त्याची आशा ठेवल्यास आपण धीराने वाट पाहत आहोत.” (रोम 8,24-25).

आपला अंगीकार पूर्ण झाल्यावर आपण आपल्या शरीराच्या पुनरुत्थानाची संयमाने आणि परिश्रमाने वाट पाहतो. आम्ही आधीच असलेल्या परिस्थितीत राहतो परंतु अद्याप नाही: आधीच पूर्तता केली आहे परंतु अद्याप पूर्णपणे रिडीम केलेली नाही. आम्ही आधीच निंदापासून मुक्त आहोत, परंतु पापापासून पूर्णपणे मुक्त नाही. आम्ही आधीच राज्यात आहोत, परंतु ते अद्याप पूर्णत्वात आलेले नाही. आपण या युगाच्या पैलूंशी झगडत असताना आपण येणाऱ्या युगाच्या पैलूंसह जगत आहोत. “तसेच आत्मा आपल्या दुर्बलतेला मदत करतो. कारण काय प्रार्थना करावी हे आपल्याला माहीत नाही. पण आत्मा स्वतःच आपल्यासाठी अव्यक्त आक्रोश करून विनंती करतो” (श्लोक 26). देवाला आपल्या मर्यादा आणि निराशा माहीत आहे. आपले शरीर अशक्त आहे हे त्याला माहीत आहे. जरी आपला आत्मा तयार असतो, देवाचा आत्मा आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो, अगदी शब्दात सांगता येणार नाही अशा गरजांसाठी देखील. देवाचा आत्मा आपली दुर्बलता दूर करत नाही, परंतु आपल्या दुर्बलतेत मदत करतो. जुने आणि नवे, आपण काय पाहतो आणि त्याने आपल्याला काय समजावले आहे यामधील अंतर तो भरून काढतो. उदाहरणार्थ, आपल्याला चांगले करायचे असूनही आपण पाप करतो (7,14-25). आपण आपल्या जीवनात पाप पाहतो, परंतु देव आपल्याला नीतिमान घोषित करतो कारण प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली असली तरीही देव अंतिम परिणाम पाहतो.

आपण काय पाहतो आणि आपल्याला काय हवे आहे यात तफावत असूनही, आपण जे करू शकत नाही ते करण्यासाठी आपण पवित्र आत्म्यावर विश्वास ठेवू शकतो. तो आम्हाला भेटेल. “परंतु जो अंतःकरणाचा शोध घेतो त्याला आत्म्याचे मन कोठे जाते हे माहीत असते; कारण तो देवाला आवडेल तसे संतांचे प्रतिनिधित्व करतो" (8,27). पवित्र आत्मा आपल्या बाजूने आपल्याला मदत करतो जेणेकरून आपण आत्मविश्वास बाळगू शकू!

आपल्या चाचण्या, दुर्बलता आणि पापे असूनही त्याच्या उद्देशानुसार बोलावले गेले, "आम्हाला माहित आहे की जे देवावर प्रेम करतात त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी एकत्रितपणे कार्य करतात, ज्यांना त्याच्या उद्देशानुसार बोलावले जाते" (श्लोक 28). देव सर्व गोष्टींना कारणीभूत नाही, परंतु त्यांना परवानगी देतो आणि त्याच्या उद्देशानुसार त्यांच्याबरोबर कार्य करतो. त्याच्याकडे आपल्यासाठी एक योजना आहे आणि आपण खात्री बाळगू शकतो की तो आपल्यामध्ये त्याचे कार्य पूर्ण करेल (फिलिप्पियन 1,6).

देवाने आधीच योजना केली होती की आपण त्याचा पुत्र, येशू ख्रिस्तासारखे व्हावे. म्हणून त्याने आपल्याला सुवार्तेद्वारे बोलावले, त्याच्या पुत्राद्वारे आपल्याला नीतिमान ठरवले, आणि त्याच्या गौरवात आपल्याला त्याच्याबरोबर जोडले: "त्याने ज्यांना निवडले त्यांच्यासाठी त्याने आपल्या पुत्राच्या प्रतिरूपात होण्यासाठी पूर्वनिश्चित केले, जेणेकरून तो पुष्कळ बांधवांमध्ये ज्येष्ठ व्हावा. . पण ज्याला त्याने पूर्वनियोजित केले होते, त्यालाही बोलावले; पण ज्याला त्याने बोलावले त्याला त्याने नीतिमानही ठरवले. पण ज्याला त्याने नीतिमान ठरवले, त्याचे गौरवही केले” (रोमन्स 8,29-30).

निवडणूक आणि पूर्वनिश्चिततेच्या अर्थांवर जोरदार चर्चा केली जाते, परंतु हे श्लोक वादविवाद स्पष्ट करत नाहीत कारण पॉल येथे या अटींवर लक्ष केंद्रित करत नाहीत (किंवा इतर कोठेही नाही). उदाहरणार्थ, देव लोकांना त्यांच्यासाठी ठरवलेले गौरव नाकारण्यास देव परवानगी देतो की नाही यावर पौल भाष्य करत नाही. येथे, पॉल, जेव्हा तो त्याच्या शुभवर्तमानाच्या कळस जवळ आला आहे, वाचकांना आश्वासन देऊ इच्छितो की त्यांना त्यांच्या तारणाची चिंता करण्याची गरज नाही. जर त्यांनी ते स्वीकारले तर ते त्यांचेही असेल. आणि वक्तृत्व स्पष्टीकरणासाठी, पॉल अगदी भूतकाळ वापरून देवाने आधीच त्यांचे गौरव केल्याचे बोलतो. हे घडल्याप्रमाणे चांगले आहे. जरी आपण या जीवनात संघर्ष केला तरी आपण पुढील काळात गौरवावर अवलंबून राहू शकतो.

फक्त विजयी पेक्षा अधिक

"याबद्दल आपण काय बोलणार आहोत? जर देव आपल्यासाठी असेल तर आपल्या विरुद्ध कोण असू शकेल? ज्याने स्वतःच्या मुलाला सोडले नाही, परंतु आपल्या सर्वांसाठी त्याला सोडले - त्याने आपल्याबरोबर सर्व काही कसे देऊ नये? (श्लोक 31-32). आपण पापी असतानाच देवाने आपल्यासाठी आपला पुत्र देण्याइतपत पुढे गेले असल्याने, आपण खात्री बाळगू शकतो की हे घडवून आणण्यासाठी आपल्याला जे काही लागेल ते तो आपल्याला देईल. तो आपल्यावर रागावून त्याची भेट काढून घेणार नाही याची आपण खात्री बाळगू शकतो. “देवाच्या निवडलेल्यांना कोण दोष देईल? देव येथे नीतिमान ठरवण्यासाठी आहे” (श्लोक 33). न्यायाच्या दिवशी आम्हाला कोणीही दोष देऊ शकत नाही कारण देवाने आम्हाला निर्दोष घोषित केले आहे. कोणीही आपल्याला दोषी ठरवू शकत नाही, कारण आपला उद्धारकर्ता ख्रिस्त आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो: “कोण दोषी ठरवेल? ख्रिस्त येशू येथे आहे, जो मरण पावला, होय, तो देखील उठला, जो देवाच्या उजवीकडे आहे आणि आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो” (श्लोक 34). आपल्या पापांसाठी केवळ बलिदानच नाही तर आपला एक जिवंत तारणारा देखील आहे जो आपल्या गौरवाच्या मार्गावर सतत आपल्याबरोबर असतो.

पौलाचे वक्तृत्व कौशल्य या अध्यायाच्या गतिमान कळसातून दिसून येते: “आम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रेमापासून कोण वेगळे करेल? क्लेश, किंवा संकट, किंवा छळ, किंवा दुष्काळ, किंवा नग्नता, किंवा संकट, किंवा तलवार? जसे लिहिले आहे (स्तोत्र ४4,23):»तुमच्या खातीर आम्ही दिवसभर मारले जात आहोत; आम्ही कत्तलीसाठी मेंढरे म्हणून गणले जात आहोत” (श्लोक 35-36). परिस्थिती आपल्याला देवापासून वेगळे करू शकते का? जर आपण विश्वासासाठी मारले गेले तर आपण लढाई हरलो का? काहीही नाही, पॉल म्हणतो: "या सर्व गोष्टींमध्ये ज्याने आपल्यावर खूप प्रेम केले त्याच्याद्वारे आपण विजय मिळवण्यापेक्षा जास्त आहोत" (श्लोक 37 एल्बरफेल्डर). दुःख आणि दुःखातही आपण पराभूत होत नाही - आपण विजय मिळवणाऱ्यांपेक्षा चांगले आहोत कारण आपण येशू ख्रिस्ताच्या विजयात सहभागी होतो. आमचा विजयाचा बक्षीस - आमचा वारसा - हा देवाचा शाश्वत गौरव आहे! ही किंमत खर्चापेक्षा अमर्यादपणे जास्त आहे.

"कारण मला खात्री आहे की मृत्यू किंवा जीवन, देवदूत, शक्ती, अधिकारी, वर्तमान किंवा भविष्यातील गोष्टी, उच्च किंवा नीच किंवा इतर कोणतेही प्राणी आपल्याला ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्या देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकत नाहीत. प्रभु" (श्लोक 38-39). देवाने आपल्यासाठी आखलेल्या योजनेपासून काहीही रोखू शकत नाही. त्याच्या प्रेमापासून काहीही वेगळे करू शकत नाही! त्याने आपल्याला दिलेल्या तारणावर आपण विश्वास ठेवू शकतो.

मायकेल मॉरिसन यांनी