विरोधाभास

विश्वासाचे गूढ (किंवा ईश्वरभक्ती) हे पॉल सर्व गोष्टींमागील प्रकट रहस्य असे वर्णन करतो - येशू ख्रिस्ताची व्यक्ती. मध्ये 1. टिमोथियस 3,16 पौलाने लिहिले: आणि विश्वासाचे रहस्य महान आहे, जसे प्रत्येकाने कबूल केले पाहिजे: देहात प्रकट झाला, आत्म्याने नीतिमान ठरला, देवदूतांना प्रकट झाला, परराष्ट्रीयांना उपदेश केला, जगात विश्वास ठेवला, गौरवात घेतले.

येशू ख्रिस्त, देहातील देव, ख्रिश्चन विश्वासाचा सर्वात मोठा विरोधाभास (= उघड विरोधाभास) म्हणता येईल. आणि हे आश्चर्य नाही की हा विरोधाभास - निर्माता सृष्टीचा भाग बनतो - आपल्या ख्रिश्चन विश्वासाभोवती विरोधाभास आणि विडंबनांच्या दीर्घ सूचीचा स्त्रोत बनतो.

मोक्ष स्वतः एक विरोधाभास आहे: पापी मानवता पापरहित ख्रिस्तामध्ये नीतिमान आहे. आणि तरीही आपण ख्रिस्ती म्हणून पाप करीत आहोत, परंतु देव फक्त आपल्याला येशूच्या दृष्टीने पाहतो. आम्ही पापी आहोत आणि तरीही आम्ही निर्दोष आहोत.

प्रेषित पीटरने लिहिले 2. पेट्रस 1,3-4: जीवन आणि देवत्वाची सेवा करणारी प्रत्येक गोष्ट त्याच्या दैवी सामर्थ्याने आपल्याला त्याच्या वैभवाने आणि सामर्थ्याने ज्याने आपल्याला बोलावले आहे त्याच्या ज्ञानाद्वारे दिलेली आहे. त्यांच्याद्वारे आम्हाला सर्वात प्रिय आणि महान अभिवचने दिली गेली आहेत, जेणेकरून तुम्ही जगाच्या भ्रष्ट वासनेपासून सुटका करून दैवी स्वभावात सहभागी व्हाल.

सर्व मानवजातीच्या हितासाठी पृथ्वीवर येशूच्या अद्वितीय कार्याचे काही विरोधाभास:

 • भूक लागल्यावर येशूने आपली सेवा सुरू केली, पण तो जीवनाची भाकर आहे.
 • येशूने तहान लागून आपले पृथ्वीवरील काम संपवले आणि तरीही तो जिवंत पाणी आहे.
 • येशू थकलेला होता आणि तरीही तो आपला विश्रांती घेतो.
 • येशूने सम्राटाला कर भरला आणि तरीही तो योग्य राजा आहे.
 • येशू ओरडला, परंतु त्याने आपले अश्रू पुसले.
 • येशूला चांदीच्या pieces० तुकड्यांना विकण्यात आले आणि तरीही त्याने जगाच्या सुटकेसाठी किंमत दिली.
 • येशू कोक like्यासारखा कसाईकडे नेण्यात आला, आणि तरीही तो चांगला मेंढपाळ आहे.
 • येशू मरण पावला आणि त्याच वेळी मृत्यूची शक्ती नष्ट केली.

ख्रिस्ती लोकांचे जीवन अनेक मार्गांनी विरोधाभास आहे:

 • आम्ही डोळ्यांना अदृश्य वस्तू पाहतो.
 • आम्ही आत्मसमर्पण करून मात केली.
 • आम्ही सेवा करून राज्य करतो.
 • येशूचे जोखड राखून आपण शांती मिळवतो.
 • जेव्हा आपण सर्वात नम्र असतो तेव्हा आपण महान असतो.
 • ख्रिस्ताच्या दृष्टीने जेव्हा आम्ही मूर्ख होतो तेव्हा आम्ही शहाणे आहोत.
 • जेव्हा आपण सर्वात कमकुवत असतो तेव्हा आपण सर्वात बलवान बनतो.
 • ख्रिस्ताच्या फायद्यासाठी आपले जीवन गमावून आम्ही जीवन शोधतो.

पॉल मध्ये लिहिले 1. करिंथियन 2,912: पण ते आले, जसे लिहिले आहे की, जे डोळ्यांनी पाहिले नाही, कानाने ऐकले नाही आणि देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांसाठी जे तयार केले आहे ते कोणत्याही मानवी हृदयाने कल्पना केली नाही. पण देवाने आपल्या आत्म्याद्वारे ते आपल्याला प्रकट केले; कारण आत्मा सर्व गोष्टींचा शोध घेतो, अगदी देवत्वाच्या खोलवरही. कारण मनुष्यामध्ये काय आहे हे कोणास ठाऊक आहे पण मनुष्याच्या आत्म्याशिवाय त्याच्यामध्ये काय आहे? त्याचप्रमाणे, देवाच्या आत्म्याशिवाय देवामध्ये काय आहे हे कोणालाही माहीत नाही. पण आपल्याला जगाचा आत्मा मिळाला नाही, तर देवाकडून आत्मा मिळाला आहे, जेणेकरून देवाने आपल्याला काय दिले आहे हे आपल्याला कळावे.

खरंच, विश्वासाचे रहस्य महान आहे. पवित्र शास्त्राद्वारे, देव स्वतःला एक देव म्हणून प्रकट झाला - पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा. आणि आपल्या पुत्राद्वारे ज्याने आपल्यावर प्रीति केली आहे त्या पित्याने आमच्याशी समेट घडविला आहे, तर आपला केवळ पित्याबरोबर नव्हे तर एकमेकांशी सहभागिता आहे.

जोसेफ


पीडीएफविरोधाभास