भगवंताच्या क्षमतेचा महिमा

413 देवाची क्षमा गौरव

जरी देवाची अद्भुत क्षमा हा माझा आवडता विषय आहे, तरीही मला हे मान्य करावे लागेल की ते किती वास्तविक आहे हे समजणे देखील कठीण आहे. सुरुवातीपासूनच, देवाने त्याची उदार भेट म्हणून योजना केली, आपल्या मुलाकडून क्षमा आणि सलोखा करण्याची ही एक महामहिम कृती, ज्याचा मुख्य म्हणजे क्रॉसवरील मृत्यू होता. परिणामी, आम्ही केवळ निर्दोष मुक्त झालेले नाहीत, तर आपणास पुनर्संचयित केले गेले आहे - आपल्या प्रेमळ त्रिमूर्ती देवाबरोबर सुसंगत बनवले गेले.

Oneटोनमेन्टः द पर्सन अँड वर्क ऑफ क्राइस्ट या पुस्तकात टीएफ टोरेन्स यांनी असे वर्णन केले आहे: “आपल्याला तोंडात हात ठेवावे लागतील कारण आपल्याला काही शब्द सापडत नाहीत. तो समेट करण्याच्या अगदी पवित्र अर्थाच्या अगदी जवळ येऊ शकतो ». तो देवाची क्षमा करण्याचे रहस्य एक दयाळू निर्मात्याचे कार्य म्हणून मानते - एक काम इतके शुद्ध आणि महान आहे की आम्हाला ते पूर्णपणे समजू शकत नाही. बायबलनुसार, देवाच्या क्षमाशीलतेचा महिमा अनेक संबंधित आशीर्वादांद्वारे दर्शविला जातो. या कृपेच्या भेटींबद्दल आपल्याला थोडक्यात आढावा द्या.

1. आमच्या पापांची क्षमा केली जाते

आपल्या पापांमुळे वधस्तंभावर येशू मरण्याची गरज आपल्याला समजण्यास मदत करते की देव पाप किती गंभीरपणे पाहतो आणि आपण पाप आणि अपराधीपणाला किती गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. आपले पाप एक अशी शक्ती आणते जी स्वत: देवाच्या पुत्राचा नाश करील आणि जर शक्य असेल तर त्रिमूर्तीचा नाश करेल. आमच्या पापामुळे येणा Son्या वाईट गोष्टीवर विजय मिळविण्यासाठी देवाच्या पुत्राचा हस्तक्षेप आवश्यक होता; त्याने आपल्यासाठी आपला जीव देऊन असे केले. विश्वासणारे म्हणून, आम्ही येशूच्या मृत्यूसाठी क्षमा म्हणून केवळ "दिलेली" किंवा "योग्य" म्हणून पाहत नाही - हे आपल्याला ख्रिस्ताची नम्र आणि खोल उपासना करण्यास प्रवृत्त करते आणि आपल्याला सुरुवातीच्या विश्वासापासून कृतज्ञता स्वीकारण्यास आणि शेवटी आपल्या संपूर्ण आयुष्यासह उपासना करण्यास घेऊन जाते.

येशूच्या बलिदानामुळे, आम्ही पूर्णपणे क्षमा केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की निःपक्षपाती आणि परिपूर्ण न्यायाधीशांनी सर्व अन्याय मिटवले आहेत. सर्व चुकीची ओळखले जाते आणि त्यावर विजय मिळविला आहे - देवाच्या स्वत: च्या खर्चाने नष्ट केले गेले आणि आपल्या तारणासाठी योग्य केले. चला या आश्चर्यकारक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू या. देवाची क्षमा अंध नाही - अगदी उलट. काहीही दुर्लक्ष केले जात नाही. वाईटाची निंदानालस्ती केली जाते आणि आपण ते सोडविले जाते आणि आम्ही त्याच्या प्राणघातक परिणामापासून वाचलो आहोत आणि नवीन जीवन प्राप्त केले आहे. पाप आणि त्याच्या चांगल्या सृष्टीची हानी कशी होते याबद्दल देवाला माहिती आहे. पाप आपणास आणि आपल्या प्रियजनांना कसे दुखवते हे त्याला ठाऊक आहे. तो सध्याच्या पलीकडेही पाहतो आणि तिस affects्या आणि चौथ्या पिढ्यांना पाप कसा प्रभावित करतो आणि हानी करतो हे देखील तो पाहतो (आणि पलीकडे!). त्याला पापाची शक्ती आणि खोली माहित आहे; म्हणूनच आपण हे समजून घ्यावे आणि त्याच्या क्षमतेच्या सामर्थ्याने आणि खोलीचा आनंद घ्यावा अशी त्याची इच्छा आहे.

क्षमा आम्हाला आपल्या वर्तमान अस्थायी अस्तित्त्वातून अनुभवण्यापेक्षा आणखी बरेच काही आहे हे ओळखण्याची आणि जाणण्याची अनुमती देते. देव क्षमा केल्याबद्दल धन्यवाद, आम्ही देवानं आपल्यासाठी तयार केलेल्या उज्ज्वल भविष्याची वाट पाहत आहोत. त्याने आपल्या सलोख्याच्या कामाची पूर्तता, नूतनीकरण आणि पुनर्संचयित करू शकत नाही असे काहीही करण्यास परवानगी दिली नाही. आपल्या प्रिय पुत्राच्या सलोख्याबद्दल धन्यवाद, ज्या देवाने आपल्यासाठी दार उघडले आहे, त्याचे भविष्य ठरविण्याची सामर्थ्य भूतकाळात नाही.

२. क्षमाशीलतेद्वारे आपण भगवंताशी समेट साधतो

आपला मोठा भाऊ आणि मुख्य याजक जो देवाचा पुत्र आहे त्याच्याद्वारे आपण देवाला आपला पिता म्हणून ओळखतो. येशूने आपल्याला देव, पित्याकडे केलेल्या त्याच्या भाषणात सामील होण्यासाठी आणि अब्बाशी बोलण्यासाठी आमंत्रित केले. हे वडील किंवा प्रिय वडिलांसाठी एक गोपनीय अभिव्यक्ती आहे. वडिलांशी असलेल्या त्याच्या नात्याची ओळख तो आपल्याशी वाटून घेतो आणि ज्याच्याशी त्याने आपल्याशी अशी इच्छा केली त्या पित्याच्या जवळ घेऊन जाते.

आम्हाला या परिचिततेमध्ये पाठविण्यासाठी, येशूने आम्हाला पवित्र आत्मा पाठविला. पवित्र आत्म्याद्वारे आपण पित्याच्या प्रेमाची जाणीव करुन घेऊ शकतो आणि त्याच्या प्रिय मुलांसारखे जगू शकतो. इब्री लोकांना लिहिलेल्या पत्राच्या लेखकाने या संदर्भात येशूच्या कार्याच्या श्रेष्ठतेवर जोर दिला: “येशूचे कार्य जुन्या कराराच्या याजकांच्या तुलनेत जास्त होते, कारण हा करार, ज्याचा तो आता मध्यस्थ आहे, तो जुन्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे कारण त्याची स्थापना झाली आहे. चांगल्या आश्वासनांसाठी ... कारण त्यांच्या दुष्कर्मांबद्दल मला दयाळू व्हायचे आहे आणि मला त्यांची पापे पुन्हा लक्षात ठेवायची नाहीत » (इब्री 8,6.12).

Death. क्षमा करून मृत्यूचा नाश होतो

आमच्या कार्यक्रमाच्या आपण घेतलेल्या मुलाखतीत टी.एफ. टोरेन्स यांचे पुतणे रॉबर्ट वॉकर यांनी आमच्या क्षमायाचा पुरावा म्हणजे पाप आणि मृत्यूचा नाश असल्याचे निदर्शनास आणले ज्याची पुष्टी पुनरुत्थानाद्वारे झाली. पुनरुत्थान ही सर्वात शक्तिशाली घटना आहे. हे केवळ मृत व्यक्तीचे पुनरुत्थान नाही. ही नवीन निर्मितीची सुरूवात आहे - वेळ आणि स्थानाच्या नूतनीकरणाची सुरूवात ... पुनरुत्थान म्हणजे क्षमा. हे केवळ क्षमा करण्याचा पुरावा नाही तर क्षमा आहे कारण बायबलनुसार पाप आणि मृत्यू एकत्र आहेत. म्हणूनच पापाचा नाश करणे म्हणजे मृत्यूचा नाश करणे होय. याचा अर्थ असा आहे की पुनरुत्थानाद्वारे देव पाप पुसतो. आमचे पाप कबरेतून बाहेर काढण्यासाठी एखाद्याचे पुनरुत्थान करावे लागेल जेणेकरून पुनरुत्थान आमचे झाले. म्हणून पौल लिहू शकतो: "परंतु ख्रिस्त जर उठला नसेल तर आपण अजूनही आपल्या पापातच आहात." ... पुनरुत्थान हे केवळ मृत व्यक्तीचे पुनरुत्थान नाही; त्याऐवजी ते सर्व गोष्टींच्या जीर्णोद्धाराच्या प्रारंभाचे प्रतिनिधित्व करते.

Forg. क्षमा संपूर्णपणा पुनर्संचयित करते

तारण मिळण्याच्या आमच्या निवडणूकीनंतर, जुन्या जुन्या तत्त्वज्ञानाची कोंडी संपली - देव अनेकांकरिता एक पाठवितो आणि त्यामध्ये पुष्कळांचा समावेश आहे. म्हणूनच प्रेषित पौलाने तीमथ्याला असे लिहिले: «कारण देव व मनुष्य यांच्यामध्ये एक देव व मध्यस्थ आहे, तो म्हणजे ख्रिस्त येशू जो स्वत: सर्वांसाठी खंडणी म्हणून दिला, ज्याची साक्ष त्याने योग्य वेळी दिली आहे. मी एक उपदेशक व प्रेषित या नात्याने, विश्वासात आणि सत्यात परराष्ट्रीय लोकांचा शिक्षक म्हणून काम करीत आहे » (1 तीमथ्य 2,5:7 -).

येशूमध्ये देवाने इस्राएलची आणि सर्व मानवजातीच्या योजना पूर्ण केल्या. तो एका देवाचा विश्वासू सेवक, शाही याजक, पुष्कळांसाठी एक आहे, सर्वांसाठी एक आहे! येशू आहे ज्याच्याद्वारे आजपर्यंत जगलेल्या सर्व लोकांना क्षमा देण्याचे देवाचे ध्येय साध्य झाले आहे. देव अनेकांना नाकारण्यासाठी निवडतो किंवा निवडत नाही, परंतु बर्‍याच लोकांना सामील करण्याचा मार्ग आहे. देवाच्या मोक्ष समुदायामध्ये निवडणुकीचा अर्थ असा होत नाही की तेथे सर्वस्वी नकार असावा. त्याऐवजी येशूचा एकमेव असा दावा आहे की केवळ त्याच्याद्वारेच सर्व लोक देवाशी समेट साधू शकतात. कृपया प्रेषितांच्या पुस्तकातील पुढील अध्याय लक्षात घ्या: "आणि तारण कोणालाही नाही आणि स्वर्गात इतर कोणत्याही नावाने मनुष्यांना देण्यात आले नाही ज्याद्वारे आपण जतन केले जाऊ" (कृत्ये 4,12). It आणि हे घडेल: जो कोणी प्रभूच्या नावाने धावा करतो तो वाचला जाईल » (कृत्ये 2,21).

चला चांगली बातमी सामायिक करूया

मला वाटते की आपण सर्वजण सहमत आहात की प्रत्येकासाठी देवाच्या क्षमाची सुवार्ता ऐकणे फार महत्वाचे आहे. सर्व लोकांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की त्यांचा देवाशी समेट झाला आहे. आपणास या सलोख्याला प्रतिसाद देण्यास सांगितले जाते, जे पवित्र आत्म्याने देवाच्या वचनाच्या संदेशाद्वारे घोषित केले आहे. सर्व लोकांनी हे समजले पाहिजे की देवाने त्यांच्यासाठी काय केले आहे ते घेण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केले आहे. त्यांना देवाच्या सद्य कार्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील आमंत्रित केले आहे जेणेकरून ते ख्रिस्तामध्ये देवाबरोबर वैयक्तिक ऐक्य व सहवासात जगू शकतील. देवाचा पुत्र म्हणून येशू मनुष्य झाला हे सर्व लोकांनी शिकले पाहिजे. येशू देवाच्या शाश्वत योजना पूर्ण. त्याने आम्हाला त्याचे शुद्ध आणि असीम प्रेम दिले, मृत्यूचा नाश केला आणि अनंतकाळच्या जीवनात आपण पुन्हा आमच्याबरोबर राहावे अशी आमची इच्छा आहे. सर्व मानवजातीला सुवार्तेचा संदेश आवश्यक आहे कारण टीएफ टोररेन्स नोट्स प्रमाणे हे एक रहस्य आहे की "वर्णन करण्यापेक्षा आम्हाला अधिक आश्चर्यचकित करावे".

आनंदात आहे की आपल्या पापांची प्रायश्चित्त झाली आहे, की देवाने आपल्याला क्षमा केली आणि खरोखरच आपल्यावर कायमचे प्रेम केले.

जोसेफ टाकाच

अध्यक्ष
ग्रॅस कम्युनिशन इंटरनेशनल


पीडीएफभगवंताच्या क्षमतेचा महिमा