भगवंताच्या क्षमतेचा महिमा

413 देवाची क्षमा गौरव

जरी देवाची अद्भुत क्षमा हा माझा आवडता विषय आहे, तरीही मला हे मान्य करावे लागेल की ते किती वास्तविक आहे हे समजणे देखील कठीण आहे. सुरुवातीपासूनच, देवाने त्याची उदार भेट म्हणून योजना केली, आपल्या मुलाकडून क्षमा आणि सलोखा करण्याची ही एक महामहिम कृती, ज्याचा मुख्य म्हणजे क्रॉसवरील मृत्यू होता. परिणामी, आम्ही केवळ निर्दोष मुक्त झालेले नाहीत, तर आपणास पुनर्संचयित केले गेले आहे - आपल्या प्रेमळ त्रिमूर्ती देवाबरोबर सुसंगत बनवले गेले.

त्याच्या प्रायश्चित्त: द पर्सन अँड वर्क ऑफ क्राइस्ट या पुस्तकात, टीएफ टॉरेन्सने हे असे म्हटले आहे: “आपल्याला तोंडाला हात लावावा लागतो कारण आपल्याला असे शब्द सापडत नाहीत जे या शब्दाचा अमर्याद पवित्र अर्थ पूर्ण करू शकतील. प्रायश्चित्त". तो देवाच्या क्षमेचे रहस्य एका दयाळू निर्मात्याचे कार्य मानतो - एक कार्य इतके शुद्ध आणि महान आहे की आपण ते पूर्णपणे समजू शकत नाही. बायबलनुसार, देवाच्या क्षमेचा गौरव त्याच्याशी संबंधित अनेक आशीर्वादांमध्ये प्रकट होतो. या कृपेच्या देणग्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊया.

1. क्षमा केल्याने, आपल्या पापांची क्षमा केली जाते

आपल्या पापांमुळे वधस्तंभावर येशूच्या मृत्यूची आवश्यकता आपल्याला हे समजण्यास मदत करते की देव पाप किती गंभीरपणे घेतो आणि आपण पाप आणि अपराध किती गंभीरपणे घेतले पाहिजे. आपल्या पापामुळे अशी शक्ती निर्माण होते जी स्वतः देवाच्या पुत्राचा नाश करेल आणि शक्य असल्यास ट्रिनिटीचा नाश करेल. आपल्या पापाला देवाच्या पुत्राने निर्माण केलेल्या वाईटावर मात करण्यासाठी त्याच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता होती; त्याने आपल्यासाठी जीव देऊन हे केले. विश्वासणारे म्हणून, आम्ही क्षमासाठी येशूच्या मृत्यूकडे फक्त "दिलेले" किंवा "योग्य" म्हणून पाहत नाही - हे आपल्याला ख्रिस्ताच्या नम्र आणि खोल उपासनेकडे निर्देशित करते, जे आपल्याला सुरुवातीच्या विश्वासापासून कृतज्ञ स्वीकाराकडे घेऊन जाते आणि शेवटी आपल्या संपूर्ण आयुष्यासह उपासना करते. .

येशूच्या बलिदानामुळे आपल्याला पूर्णपणे क्षमा झाली आहे. याचा अर्थ निःपक्षपाती आणि परिपूर्ण न्यायाधीशाने सर्व अन्याय पुसून टाकला आहे. सर्व खोट्या गोष्टी ओळखल्या जातात आणि त्यावर मात केली जाते - रद्द केली जाते आणि देवाच्या स्वतःच्या खर्चाने आपल्या तारणासाठी योग्य बनविली जाते. या अद्भुत वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देवाची क्षमा आंधळी नाही - अगदी उलट. कशाचीच दखल घेतली जात नाही. वाईट गोष्टी शापित आणि दूर केल्या जातात आणि आपण त्याच्या घातक परिणामांपासून वाचलो आहोत आणि आपल्याला नवीन जीवन मिळाले आहे. देवाला पापाचे सर्व तपशील माहीत आहेत आणि ते त्याच्या चांगल्या निर्मितीला कसे हानी पोहोचवते. त्याला माहीत आहे की पाप तुम्हाला आणि तुमच्यावर प्रेम करणाऱ्यांना कसे त्रास देते. तो वर्तमानाच्या पलीकडे देखील पाहतो आणि पाप तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढ्यांवर (आणि त्याहूनही पुढे!) कसा परिणाम करतो आणि हानी करतो हे पाहतो. त्याला पापाची शक्ती आणि खोली माहीत आहे; म्हणून, आपण त्याच्या क्षमाशीलतेची शक्ती आणि खोली समजून घ्यावी आणि त्याचा आनंद घ्यावा अशी त्याची इच्छा आहे.

क्षमा आम्हाला आपल्या वर्तमान अस्थायी अस्तित्त्वातून अनुभवण्यापेक्षा आणखी बरेच काही आहे हे ओळखण्याची आणि जाणण्याची अनुमती देते. देव क्षमा केल्याबद्दल धन्यवाद, आम्ही देवानं आपल्यासाठी तयार केलेल्या उज्ज्वल भविष्याची वाट पाहत आहोत. त्याने आपल्या सलोख्याच्या कामाची पूर्तता, नूतनीकरण आणि पुनर्संचयित करू शकत नाही असे काहीही करण्यास परवानगी दिली नाही. आपल्या प्रिय पुत्राच्या सलोख्याबद्दल धन्यवाद, ज्या देवाने आपल्यासाठी दार उघडले आहे, त्याचे भविष्य ठरविण्याची सामर्थ्य भूतकाळात नाही.

2. क्षमा केल्यानेच आपला देवाशी समेट होतो

आपला मोठा भाऊ आणि मुख्य याजक जो देवाचा पुत्र आहे त्याच्याद्वारे आपण देवाला आपला पिता म्हणून ओळखतो. येशूने आपल्याला देव, पित्याकडे केलेल्या त्याच्या भाषणात सामील होण्यासाठी आणि अब्बाशी बोलण्यासाठी आमंत्रित केले. हे वडील किंवा प्रिय वडिलांसाठी एक गोपनीय अभिव्यक्ती आहे. वडिलांशी असलेल्या त्याच्या नात्याची ओळख तो आपल्याशी वाटून घेतो आणि ज्याच्याशी त्याने आपल्याशी अशी इच्छा केली त्या पित्याच्या जवळ घेऊन जाते.

आम्हाला या आत्मीयतेमध्ये नेण्यासाठी, येशूने आम्हाला पवित्र आत्मा पाठवला. पवित्र आत्म्याद्वारे आपण पित्याच्या प्रेमाची जाणीव करून देऊ शकतो आणि त्याची प्रिय मुले म्हणून जगू शकतो. हिब्रूंचा लेखक या संदर्भात येशूच्या कार्याच्या श्रेष्ठतेवर जोर देतो: "येशूचे पद जुन्या कराराच्या याजकांपेक्षा वरचे होते, कारण ज्या कराराचा तो आता मध्यस्थ आहे तो करार जुन्या करारापेक्षा श्रेष्ठ आहे. ते चांगल्या अभिवचनांसाठी स्थापित केले आहे...कारण मी त्यांच्या पापांवर दया करीन, आणि त्यांच्या पापांची आठवण ठेवणार नाही" (इब्री. 8,6.12).

3. क्षमा केल्याने मृत्यूचा नाश होतो

यू आर इन्क्लुडेड या आमच्या कार्यक्रमासाठी दिलेल्या मुलाखतीत, रॉबर्ट वॉकर, टीएफ टोरेन्सचा पुतण्या, याने निदर्शनास आणले की आमच्या क्षमाचा पुरावा म्हणजे पाप आणि मृत्यू यांचे उच्चाटन, पुनरुत्थानाद्वारे पुष्टी केली जाते. पुनरुत्थान ही सर्वात शक्तिशाली घटना आहे. हे केवळ मृत व्यक्तीचे पुनरुत्थान नाही. ही नवीन निर्मितीची सुरुवात आहे - वेळ आणि जागेच्या नूतनीकरणाची सुरुवात... पुनरुत्थान म्हणजे क्षमा. हा केवळ क्षमेचा पुरावा नाही तर ती क्षमा आहे, कारण बायबलनुसार, पाप आणि मृत्यू एकत्र जातात. म्हणून, पापाचे उच्चाटन म्हणजे मृत्यूचे उच्चाटन. याचा अर्थ असा होतो की देव पुनरुत्थानाद्वारे पाप पुसून टाकतो. आमचे पाप कबरेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणीतरी पुनरुत्थान केले पाहिजे जेणेकरून पुनरुत्थान आमचे देखील झाले. म्हणूनच पौल लिहू शकला: “परंतु जर ख्रिस्त मरणातून उठविला गेला नाही, तर तुम्ही अजूनही तुमच्या पापात आहात.” … पुनरुत्थान म्हणजे केवळ मृत व्यक्तीचे पुनरुत्थान नव्हे; उलट, ते सर्व गोष्टींच्या जीर्णोद्धाराची सुरुवात दर्शवते.

4. क्षमा पूर्णता पुनर्संचयित करते

तारणासाठी आमची निवड युगानुयुगे तात्विक दुविधा संपवते - देव अनेकांसाठी एक पाठवतो आणि अनेकांना एकात सामावून घेतले जाते. म्हणूनच प्रेषित पौलाने तीमथ्याला लिहिले: “कारण देव व मनुष्य यांच्यात एकच देव व एक मध्यस्थ आहे, तो मनुष्य ख्रिस्त येशू, ज्याने स्वतःला योग्य वेळी साक्ष म्हणून सर्वांसाठी खंडणी दिली. यासाठी मला धर्मोपदेशक आणि प्रेषित म्हणून नियुक्त केले आहे..., विश्वासात आणि सत्यात परराष्ट्रीयांचा शिक्षक म्हणून.1. टिमोथियस 2,5-7).

इस्राएल आणि सर्व मानवजातीसाठी देवाच्या योजना येशूमध्ये पूर्ण झाल्या आहेत. तो एक देवाचा विश्वासू सेवक आहे, राजेशाही पुजारी आहे, अनेकांसाठी एक आहे, सर्वांसाठी एक आहे! जिझस हा असा आहे की ज्याच्याद्वारे आजपर्यंत जगलेल्या सर्व लोकांवर क्षमाशील कृपा करण्याचा देवाचा उद्देश पूर्ण झाला. देव अनेकांना नाकारण्यासाठी नियुक्त किंवा निवडत नाही, परंतु अनेकांना समाविष्ट करण्याचा मार्ग म्हणून. देवाच्या सेव्हिंग फेलोशिपमध्ये, निवडणुकीचा अर्थ असा नाही की गर्भित नकार देखील असावा. उलट, केवळ त्याच्याद्वारेच सर्व लोकांचा देवाशी समेट होऊ शकतो असा येशूचा अनन्य दावा आहे. कृपया प्रेषितांच्या कृत्यांमधील पुढील वचने लक्षात घ्या: "दुसऱ्या कोणामध्येही तारण नाही, किंवा स्वर्गाखाली असे कोणतेही नाव नाही ज्याद्वारे आपण तारण केले पाहिजे" (प्रेषितांची कृत्ये 4,12). "आणि असे होईल की जो कोणी प्रभूचे नाव घेतो त्याचे तारण होईल" (प्रेषितांची कृत्ये 2,21).

चला चांगली बातमी सामायिक करूया

मला वाटते की तुम्ही सर्वजण सहमत व्हाल की देवाच्या क्षमेची सुवार्ता ऐकणे सर्व लोकांसाठी खूप महत्वाचे आहे. सर्व लोकांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की ते देवाशी समेट झाले आहेत. देवाच्या वचनाच्या पवित्र आत्म्याच्या सशक्त घोषणेद्वारे ज्ञात केलेल्या सलोख्याला प्रतिसाद देण्यासाठी त्यांना बोलावले जाते. सर्व लोकांना हे समजले पाहिजे की देवाने त्यांच्यासाठी जे कार्य केले आहे ते प्राप्त करण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केले आहे. त्यांना देवाच्या सध्याच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे जेणेकरून ते ख्रिस्तामध्ये देवासोबत वैयक्तिक ऐक्य आणि सहवासात जगू शकतील. सर्व लोकांना हे माहित असले पाहिजे की येशू, देवाचा पुत्र म्हणून, मनुष्य बनला. येशूने देवाची चिरंतन योजना पूर्ण केली. त्याने आपल्याला त्याचे शुद्ध आणि असीम प्रेम दिले, मृत्यूचा नाश केला आणि आपण पुन्हा त्याच्यासोबत अनंतकाळच्या जीवनात असावे अशी त्याची इच्छा आहे. सर्व मानवजातीला सुवार्ता संदेशाची गरज आहे कारण, टीएफ टॉरेन्सने नमूद केल्याप्रमाणे, हे एक रहस्य आहे की "आम्हाला कधीही वर्णन केले जाऊ शकत नाही त्यापेक्षा जास्त आश्चर्यचकित केले पाहिजे."

आनंदात आहे की आपल्या पापांची प्रायश्चित्त झाली आहे, की देवाने आपल्याला क्षमा केली आणि खरोखरच आपल्यावर कायमचे प्रेम केले.

जोसेफ टाकाच

अध्यक्ष
ग्रॅस कम्युनिशन इंटरनेशनल


पीडीएफभगवंताच्या क्षमतेचा महिमा