सर्व लोकांना तारण

सर्वांसाठी 357 विमोचनबर्‍याच वर्षांपूर्वी मी प्रथमच एक संदेश ऐकला ज्याने तेव्हापासून मला बर्‍याच वेळा दिलासा दिला. मी अजूनही बायबलमधील एक महत्त्वपूर्ण संदेश मानतो. संदेश असा आहे की देव सर्व मानवजातीचे रक्षण करेल. भगवंताने एक मार्ग तयार केला आहे ज्यायोगे सर्व लोक तारणासाठी पोहोचू शकतात. तो आता आपली योजना राबवित आहे. आपण प्रथम देवाच्या वचनात एकत्र मिळून तारणाचे मार्ग पाहू इच्छितो. रोम स्वत: च्या पत्रात लोक स्वतःला ज्या परिस्थितीत आढळतात त्याविषयी पौल म्हणतो:

"सर्वांनी पाप केले आहे आणि त्यांना देवासमोर जे गौरव मिळायला हवे होते त्यापासून ते कमी पडले आहेत" (रोम 3,23 बुचर 2000).

देव लोकांना गौरव इच्छिते. यालाच आपण मानव म्हणतो आनंद, आपल्या सर्व इच्छांची पूर्तता. परंतु आपण मानवांनी पापाद्वारे हा गौरव गमावला किंवा गमावला. पाप हा एक मोठा अडथळा आहे ज्याने आम्हाला वैभवापासून वेगळे केले आहे, ज्यावर आपण विजय मिळवू शकत नाही. परंतु देव हा मुलगा येशू ख्रिस्ताद्वारे हा अडथळा दूर करीत आहे.

"आणि ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्या मुक्तीद्वारे त्याच्या कृपेने योग्यतेशिवाय नीतिमान ठरविले जाते" (श्लोक 24).

म्हणून मोक्ष हा मार्ग आहे जो देवाने लोकांना प्रदान केला आहे जेणेकरून त्यांना देवाच्या गौरवात पुन्हा प्रवेश मिळावा. देवाने फक्त एक प्रवेश, एक मार्ग प्रदान केला आहे, परंतु लोक मोक्षप्राप्तीसाठी मार्ग आणि इतर मार्ग ऑफर करण्याचा आणि निवडण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्याला इतके धर्म माहीत असण्याचे हे एक कारण आहे. जॉन 1 मध्ये येशूने स्वतःबद्दल लिहिले4,6 म्हणाला: "मी मार्ग आहे" त्याने असे म्हटले नाही की तो अनेक मार्गांपैकी एक आहे, परंतु मार्ग आहे. पीटरने न्यायसभेसमोर याची पुष्टी केली:

"आणि इतर कोणालाही तारण नाही (विमोचन) देखील आहे दुसरे नाव नाही स्वर्गाखालच्या माणसांना दिलेले आहे, ज्याद्वारे आपण वाचले पाहिजे (जतन केले पाहिजे)” (प्रे 4,12).

पौलाने इफिस येथील मंडळीला असे लिहिले:

“तुम्हीही तुमच्या अपराधांत व पापांत मेलेले होता. म्हणून लक्षात ठेवा की तुम्ही जन्माने एके काळी परराष्ट्रीय होता, आणि ज्यांची बाह्यतः सुंता झाली आहे त्यांच्याद्वारे तुम्ही सुंता न झालेले म्हटले होते, त्या वेळी तुम्ही ख्रिस्ताशिवाय होता, इस्राएलच्या नागरिकत्वापासून वगळलेले होते आणि वचनाच्या कराराच्या बाहेर परके होते; म्हणून तुमच्याकडे होते आशा नाही आणि जगात देवाशिवाय राहा” (इफिस 2,1 आणि 11-12).

आम्ही कठीण परिस्थितीत बाहेरचे मार्ग आणि पर्याय शोधतो. ते बरोबर आहे. पण जेव्हा पाप येते तेव्हा आपल्याकडे एकच पर्याय आहेः येशूद्वारे तारण. सुरुवातीपासूनच ईश्वराची अभिप्राय असल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, कोणताही पर्याय नाही, कोणतीही आशा नाही. त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे तारण.

आपण ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे लक्षात ठेवल्यास प्रश्न उद्भवतात. अनेक ख्रिश्चनांनी स्वतःला विचारले प्रश्नः
धर्मांतर न केलेले माझ्या प्रिय मृत नातेवाईकांचे काय?
त्यांच्या आयुष्यात येशूचे नाव कधीच ऐकलेले नसलेल्या लक्षावधी लोकांचे काय?
येशूला नकळत मरणार्‍या अनेक निरपराध मुलांबद्दल काय?
येशूचे नाव कधीच ऐकले नाही म्हणूनच या लोकांना यातना भोगाव्या लागतात काय?

या प्रश्नांची अनेक उत्तरे दिली गेली आहेत. काहीजणांचा असा विश्वास आहे की जगाची स्थापना होण्यापूर्वी ज्यांना त्याने निवडले व ज्यांची निवड केली होती त्यांना फक्त देवच तारला पाहिजे अशी देवाची इच्छा आहे. इतरांचा असा विचार आहे की देव सर्वांना वाचवितो, त्यांना आवडते किंवा नसले तरी देव क्रूर नाही. या दोन मतांमध्ये अनेक छटा आहेत ज्या मी आता चर्चा करणार नाही. आपण देवाच्या वचनातील विधानांमध्ये स्वतःला समर्पित करतो. देव सर्व लोकांसाठी विमोचन इच्छितो. ही त्याची व्यक्त केलेली इच्छाशक्ती आहे, जी त्याने स्पष्टपणे लिहिलेली आहे.

"हे देवाच्या दृष्टीने चांगले आणि मान्य आहे, आमचा तारणाराते ऍलन लोकांना मदत केली जाते आणि त्यांना सत्याचे ज्ञान प्राप्त होते. कारण तो देव आणि देव आणि मनुष्य यांच्यामध्ये मध्यस्थ आहे, म्हणजे ख्रिस्त येशू, ज्याने स्वत: ला ए साठी दिलेसर्व तारण"(1. टिमोथियस 2,3-6. ).

देव प्रत्येकासाठी तारण तयार करू इच्छित असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवितो. आपल्या शब्दात त्याने आपली इच्छाशक्ती देखील प्रकट केली की कोणीही गमावू नये.

“काहींना विलंब वाटतो तसा परमेश्वर वचनाला उशीर करत नाही; पण त्याला तुमच्याशी संयम आहे आणि कुणाला हरवण्याची इच्छा नाही, परंतु प्रत्येकाने पश्चात्ताप केला पाहिजे" (1. पेट्रस 3,9).

देव आता त्याची इच्छा प्रत्यक्षात कशी आणेल? देव आपल्या वचनातील लौकिक पैलूवर जोर देत नाही, परंतु त्याच्या पुत्राचे बलिदान सर्व मानवजातीचे रक्षण कसे करते. आम्ही या पैलूला समर्पित आहोत. येशूच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळी बाप्तिस्मा करणारा योहान याने एक महत्त्वाचे सत्य निदर्शनास आणले:

"दुसऱ्या दिवशी योहान येशूला त्याच्याकडे येताना पाहतो आणि म्हणतो, 'पहा देवाचा कोकरा जग पाप सहन करतो” (जॉन 1,29).

येशूने जगाच्या सर्व पापांवर ताबा घेतला, त्या पापाचाच एक भाग नाही. त्याने सर्व अन्याय, सर्व द्वेष, सर्व वाईटपणा, प्रत्येक फसवणूक आणि सर्व खोटेपणा स्वीकारला आहे. त्याने सर्व जगभर पापाचा भारी ओझे वाहिला आणि सर्व लोकांसाठी त्याने पापाची शिक्षा भोगली.

"आणि तो आपल्या पापांसाठी प्रायश्चित्त आहे, केवळ आपल्याच नव्हे तर त्यांच्यासाठीही जगभर"(1. जोहान्स 2,2).

आपल्या महान कृत्यांद्वारे, येशूने त्यांचे तारण संपूर्ण जगासाठी व सर्व लोकांसाठी उघडले. येशूने किती पापाचे ओझे वाहिले आहे आणि कितीही दुःख आणि दु: ख सहन केले तरीसुद्धा, त्याने सर्व लोकांबद्दलच्या प्रेमापोटी आपल्यावर खोल प्रेम केले आणि सर्व काही आपल्यावर ठेवले. मधील सुप्रसिद्ध शास्त्र आपल्याला सांगतेः

"तसे देवाने केले जगावर प्रेम होतेकी त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, जेणेकरून जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे" (जॉन 3,16).

त्याने हे आमच्यासाठी "आनंदातून" केले. दुःखी भावनांमध्ये गुंतण्यासाठी नाही, परंतु सर्व लोकांबद्दल खोल प्रेमळपणाने. 

"कारण हे देवाला आवडलेकी त्याच्यामध्ये (येशूमध्ये) सर्व विपुलता राहावी आणि तो त्याच्याद्वारे सर्वकाही समेट झाला, पृथ्वीवर असो किंवा स्वर्गात, वधस्तंभावरील त्याच्या रक्ताद्वारे शांती प्रस्थापित करा" (कोलस्सियन 1,19-20. ).

हा येशू कोण आहे हे आपल्या लक्षात येते का? तो सर्व मानवजातीचा "फक्त" उद्धारकर्ता नाही, तर तो त्याचा निर्माता आणि पालनकर्ता देखील आहे. ते असे व्यक्तिमत्व आहे ज्याने आपल्या वचनाद्वारे आपल्याला आणि जगाला अस्तित्वात आणले. तोच आपल्याला जिवंत ठेवतो, आपल्याला अन्न आणि वस्त्र पुरवतो, जो अंतराळात आणि पृथ्वीवरील सर्व यंत्रणा चालू ठेवतो जेणेकरून आपण अस्तित्वात राहू शकू. पॉल या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधतो:

"कारण त्याच्यात सर्व काही निर्माण झाले आहेस्वर्गात आणि पृथ्वीवर जे दृश्य आहे व जे दिसत आहेत त्या आहेत, सिंहासने असोत किंवा सत्ताधीश असोत किंवा शक्ती असोत किंवा सामर्थ्य असोत; हे सर्व त्याच्याद्वारे आणि त्याच्याद्वारे तयार केले गेले आहे. आणि सर्व वरील, आणि हे सर्व त्यात आहे' (कोलोसियन्स 1,16-17. ).

जिझस द रिडिमर, क्रिएटर आणि प्रीझर्व्हर यांनी त्याच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी एक खास विधान केले.

"आणि मी, जर मला पृथ्वीवरून उंच केले तर मी असेन सर्व माझ्याकडे आकर्षित करा. पण तो कोणत्या मरणाने मरणार हे दर्शविण्यासाठी त्याने हे सांगितले" (जॉन १2,32).

“उच्च होण्याने” येशूचा अर्थ त्याच्या वधस्तंभावर खिळला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. तो सर्वांना या मृत्यूकडे ओढेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. जेव्हा येशू प्रत्येकजण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ प्रत्येकजण, प्रत्येकजण असतो. पौलाने हा विचार केला:

"ख्रिस्ताचे प्रेम आपल्याला भाग पाडते, विशेषत: आम्हाला खात्री आहे की जर एक सर्वांसाठी मेला तर ते सर्व मेले" (2. करिंथियन 5,14).

ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरच्या मरणाबरोबर त्याने सर्वांना मरण दिले. कारण त्याने सर्वांना वधस्तंभावर खिळले. सर्व जण त्यांच्या तारणहाराच्या मृत्यूमुळे मरण पावले. अशाप्रकारे या दुष्कृत्याच्या मृत्यूची स्वीकृती सर्व लोकांना उपलब्ध आहे. तथापि, येशू मेला नव्हता, परंतु तो आपल्या वडिलांकडून पुन्हा उठविला गेला. पुनरुत्थानात, त्याने सर्वांनाही सामील केले. सर्व लोकांचे पुनरुत्थान होईल. हे बायबलमधील एक मूलभूत विधान आहे.

"आश्चर्यचकित होऊ नका. कारण अशी वेळ येत आहे की जे लोक थडग्यात आहेत ते सर्व त्याची वाणी ऐकतील, आणि ज्यांनी चांगली कृत्ये केली आहेत ते जीवनाच्या पुनरुत्थानाकडे नेतील, परंतु ज्यांनी वाईट केले आहे ते न्यायाच्या पुनरुत्थानाकडे नेतील.” (जॉन 5,28-9. ).

येशूने या विधानाची वेळ सांगितली नाही. एकाच वेळी किंवा वेगवेगळ्या वेळी या दोन्ही पुनरुत्थान होतील की नाही याबद्दल येशू उल्लेख करत नाही. या निर्णयाविषयी आपण बायबलमधील काही परिच्छेद वाचू. न्यायाधीश कोण असेल ते येथे दर्शविले आहे.

“कारण पिता कोणाचाही न्याय करीत नाही, तर सर्व गोष्टींवर त्याचा न्याय आहे मुलाच्या स्वाधीन केलेजेणेकरून ते सर्व मुलाचा मान राखतील. ज्याने आपल्या मुलाचा मान राखला नाही, तो ज्याने त्याला पाठविले त्याच्या पित्याचा मान राखीत नाही. आणि त्याने त्याला न्यायालय धरण्याचा अधिकार दिला कारण तो मनुष्याचा पुत्र आहे(जॉन ५:२२-२३ आणि २७).

ज्याच्या आधी प्रत्येकजण जबाबदार आहे तो न्यायाधीश स्वत: येशू ख्रिस्त असेल, जो प्रत्येक व्यक्तीचा निर्माता, देखभालकर्ता आणि सोडवणकर्ता असेल. न्यायाधीश हे समान व्यक्तिमत्व आहे जे सर्व लोकांसाठी मरण पावले, जगामध्ये समेट घडवून आणणारी, प्रत्येक व्यक्तीला शारीरिक जीवन देणारी आणि जिवंत ठेवणारी तीच व्यक्ती. आम्ही एक चांगला न्यायाधीश विचारू शकतो? कारण मनुष्याचा पुत्र आहे म्हणून देवाने आपल्या मुलाला त्याचा न्याय दिला. त्याला माणूस म्हणजे काय हे माहित आहे. तो आपल्याला मानवांना अगदी जवळून ओळखतो, आपल्यापैकी एक आहे. पापाचे सामर्थ्य आणि सैतान व त्याच्या जगाचा मोह याबद्दल त्याला स्वतःला माहिती आहे. त्याला मानवी भावना आणि ड्राईव्ह्ज माहित आहेत. ते कार्य कसे करतात हे त्याला ठाऊक आहे, कारण त्याने लोकांना निर्माण केले आणि तो आपल्यासारखा मनुष्य झाला, परंतु कोणत्याही पापाशिवाय.

या न्यायाधीशावर कोण विश्वास ठेवायचा नाही? या न्यायाधीशांच्या शब्दावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायला, त्याच्यापुढे वाकून स्वत: ला गुन्हा कबूल करायला कोणाला नको आहे?

"खरंच, खरंच, मी तुला सांगतो: जो कोणी माझे वचन ऐकतो आणि त्यावर विश्वास ठेवतो ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे त्याला अनंतकाळचे जीवन आहे आणि तो न्यायात येत नाही, परंतु मृत्यूपासून जीवनात जातो” (श्लोक 24).

जिझसने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे न्याय्य असेल. हे निःपक्षपातीपणा, प्रेमाद्वारे, क्षमा करून, सहानुभूती आणि दया याद्वारे दर्शविले जाते.

जरी देव आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताने अनंतकाळचे जीवन प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक मानवासाठी उत्तम परिस्थिती निर्माण केली असली तरी काही लोक त्याचे तारण स्वीकारणार नाहीत. देव त्यांना आनंदी होण्यास भाग पाडणार नाही. ते जे पेरले ते कापतील. जेव्हा निर्णय संपला, तेव्हा सीएस लुईस यांनी आपल्या एका पुस्तकात असे लिहिले आहे की, लोकांचे फक्त दोन गट आहेत:

एक गट देवाला म्हणेल: तुमची इच्छा पूर्ण होईल.
देव दुस group्या गटाला म्हणेल: तुमची इच्छा पूर्ण होईल.

जेव्हा येशू पृथ्वीवर होता तेव्हा तो नरकात, चिरंतन अग्नीबद्दल, ओरडणा and्या आणि दातखाणा विषयी बोलला. तो दंड आणि शाश्वत शिक्षेबद्दल बोलला. ही आपल्यासाठी एक चेतावणी आहे जेणेकरुन आपण तारण देण्याच्या देवाच्या अभिवचनावर आपण हलके कार्य करू नये. देवाच्या वचनात, निंदा आणि नरक अग्रभागी ठेवले नाही, देवाचे प्रेम आणि सर्व लोकांबद्दल सहानुभूती अग्रभागी आहे. देव सर्व लोकांसाठी विमोचन इच्छितो. ज्याला देवाचे हे प्रेम आणि क्षमा स्वीकारण्याची इच्छा नसते, त्यास देवाची इच्छा असते. कोणालाही त्याने स्पष्टपणे स्वतःची इच्छा नसल्यास चिरंतन शिक्षा भोगावी लागणार नाही. ज्याला येशूविषयी आणि त्याच्या तारण कार्याबद्दल शिकण्याची संधी कधीही मिळाली नाही अशा कोणालाही देव दोषी ठरवत नाही.

बायबलमध्ये आपल्याला जागतिक कोर्टाची दोन दृश्ये लिहिलेली आढळतात. आम्हाला मॅथ्यू 25 व दुसरा प्रकटीकरण 20 मध्ये सापडला आहे. मी शिफारस करतो की तुम्ही ते वाचा. ते आम्हाला कसे न्याय देतील याचा दृष्टीकोन दर्शवितात. कोर्टाला एका विशिष्ट वेळी वेळेत आयोजित केलेला कार्यक्रम म्हणून दर्शविले जाते. आम्हाला अशा एका शास्त्राकडे जायचे आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोर्टाचा अर्थ देखील दीर्घ कालावधीसाठी असू शकतो.

“कारण देवाच्या घरातून न्यायाची सुरुवात होण्याची वेळ आली आहे. परंतु जर आपण प्रथम, तर जे देवाच्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवत नाहीत त्यांचा अंत काय होईल" (1. पेट्रस 4,17).

देवाचे घर येथे चर्च किंवा समुदायाचे नाव म्हणून वापरले जाते. आज तिचा खटला चालू आहे. ख्रिश्चनांनी त्यांच्या दिवसात देवाची प्रार्थना ऐकली आणि त्यास प्रतिसाद दिला. आपण येशूला निर्माता, रक्षणकर्ता आणि उद्धारकर्ता म्हणून ओळखले. त्यांच्यासाठी आता कोर्ट सुरू आहे. देवाच्या घराचा न्याय कधीही वेगळा होत नाही. येशू ख्रिस्त सर्व लोकांसाठी समान मानक वापरतो. हे प्रेम आणि दया द्वारे दर्शविले जाते.

देवाच्या मंदिराला सर्व मानवजातीचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्या प्रभुने एक कार्य दिले आहे. आम्हाला आपल्या सह मानवांना देवाच्या राज्याविषयीची सुवार्ता सांगण्यास सांगितले जाते. हा संदेश सर्व लोकांच्या लक्षात येत नाही. पुष्कळ लोक तिचा तिरस्कार करतात कारण तिच्यासाठी ती मूर्ख, निर्भय किंवा मूर्ख आहे. लोकांना वाचविणे हे देवाचे कार्य आहे हे आपण विसरू नये. आम्ही त्याचे कर्मचारी आहोत, जे बर्‍याचदा चुका करतात. जर आपल्या कार्याचे यश यशस्वी दिसत नसेल तर निराश होऊ नका. देव नेहमी कामावर असतो आणि लोकांना कॉल करतो आणि त्याच्याबरोबर स्वत: कडे करतो. येशू पाहतो की ज्यांना बोलाविले गेले आहे ते आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचतील.

“ज्या पित्याने मला पाठवले तोपर्यंत कोणीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही आणि मी त्याला शेवटच्या दिवशी उठवीन. माझे वडील मला जे काही देतात ते माझ्याकडे येते; आणि जो कोणी माझ्याकडे येईल त्याला मी घालवणार नाही. कारण मी माझ्या स्वतःच्या इच्छेसाठी नाही तर ज्याने मला पाठवले त्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी स्वर्गातून खाली आलो आहे. ज्याने मला पाठवले त्याची ही इच्छा आहे की, त्याने मला जे काही दिले ते मी गमावू नये, तर शेवटच्या दिवशी ते पुन्हा उठवू.'' (जॉन 6,44 आणि 37-39).

आपण आपल्या सर्व आशा देवावर ठेवूया. तो सर्व लोकांचा, विशेषत: विश्वासणाऱ्यांचा तारणारा, तारणारा आणि उद्धारकर्ता आहे. (1. टिमोथियस 4,10) देवाने दिलेले हे वचन आपण घट्ट धरू या!

हॅनेस झॉग यांनी


पीडीएफसर्व लोकांना तारण