सर्व लोकांना तारण

सर्वांसाठी 357 विमोचन ब years्याच वर्षांपूर्वी मलाच मला प्रथमच एक संदेश ऐकला होता, ज्याने मला त्या पासून अनेक वेळा दिलासा दिला आहे. मी अजूनही बायबलमधील एक महत्त्वपूर्ण संदेश मानतो. संदेश असा आहे की देव सर्व मानवजातीचे रक्षण करेल. भगवंताने एक मार्ग तयार केला आहे ज्यायोगे सर्व लोक तारणासाठी पोहोचू शकतील. तो आता आपली योजना राबवित आहे. प्रथम आपण देवाच्या वचनात एकत्र मिळून तारणाचे मार्ग पाहू या. रोम स्वत: च्या पत्रात लोक स्वतःला ज्या परिस्थितीत आढळतात त्याविषयी पौल म्हणतो:

"सर्वानी पाप केले आणि देवापुढे त्यांचा गौरव असावा." (रोमन्स 3,23.२2000 श्लेचटर).

देव लोकांना गौरव इच्छिते. यालाच आपण मानव म्हणतो आनंद, आपल्या सर्व इच्छांची पूर्तता. परंतु आपण मानवांनी पापाद्वारे हा गौरव गमावला किंवा गमावला. पाप हा एक मोठा अडथळा आहे ज्याने आम्हाला वैभवापासून वेगळे केले आहे, ज्यावर आपण विजय मिळवू शकत नाही. परंतु देव हा मुलगा येशू ख्रिस्ताद्वारे हा अडथळा दूर करीत आहे.

"आणि योग्यतेशिवाय ख्रिस्त येशूद्वारे पूर्ण झालेल्या सुटकेद्वारे त्याच्या कृपेवर न्याय करा" (श्लोक 24).

तारण हा एक मार्ग आहे ज्याद्वारे देवाने त्यांना पुन्हा देवाच्या गौरवात प्रवेश करण्यासाठी सक्षम केले. भगवंताकडे एकच मार्ग आहे, एक मार्ग आहे, परंतु लोक चक्कर आणि इतर मार्ग ऑफर करण्याचा प्रयत्न करतात आणि तारण मिळविण्यासाठी निवडतात. आपल्याला बर्‍याच धर्मांचे ज्ञान हे एक कारण आहे. येशू स्वतः जॉन 14,6 मध्ये म्हणाला: " मी मार्ग आहे ». तो म्हणाला नाही की तो अनेक मार्गांपैकी एक आहे, परंतु मार्ग आहे. पीटरने उच्च समितीसमोर याची पुष्टी केली:

. आणि इतर कोणालाही तारण नाही (विमोचन) देखील आहे दुसरे नाव नाही स्वर्गातील लोकांना दिले ज्याद्वारे आपण वाचू शकू असणे (जतन) » (कृत्ये 4,12).

पौलाने इफिस येथील मंडळीला असे लिहिले:

Too तुम्हीसुद्धा तुमच्या पापांमुळे आणि पापामुळे मेला होता. म्हणूनच, लक्षात ठेवा की तुम्ही जन्मलेले मूर्तिपूजक आहात आणि तुमची सुंता न झालेले असे म्हणतात कारण तुम्ही सुंता झालेले नाही. त्यावेळी तुम्ही ख्रिस्तविरहीत होता. इस्राएलाच्या नागरी हक्कांपासून व अभिवचनाच्या कराराबाहेरील तुम्ही परदेशीया होता. म्हणून तुमच्याकडे होते आशा नाही आणि तो देवाशिवाय जगात थांबला » (इफिसकर 2,1: 11 आणि 12)

आम्ही कठीण परिस्थितीत बाहेरचे मार्ग आणि पर्याय शोधतो. ते बरोबर आहे. पण जेव्हा पाप येते तेव्हा आपल्याकडे एकच पर्याय आहेः येशूद्वारे तारण. सुरुवातीपासूनच ईश्वराची अभिप्राय असल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, कोणताही पर्याय नाही, कोणतीही आशा नाही. त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे तारण .

आपण ही वस्तुस्थिती स्पष्टपणे लक्षात ठेवल्यास प्रश्न उद्भवतात. अनेक ख्रिश्चनांनी स्वतःला विचारले प्रश्नः
धर्मांतर न केलेले माझ्या प्रिय मृत नातेवाईकांचे काय?
त्यांच्या आयुष्यात येशूचे नाव कधीच ऐकलेले नसलेल्या लक्षावधी लोकांचे काय?
येशूला नकळत मरणार्‍या अनेक निरपराध मुलांबद्दल काय?
येशूचे नाव कधीच ऐकले नाही म्हणूनच या लोकांना यातना भोगाव्या लागतात काय?

या प्रश्नांची अनेक उत्तरे दिली गेली आहेत. काहीजणांचा असा विश्वास आहे की जगाची स्थापना होण्यापूर्वी ज्यांना त्याने निवडले व ज्यांची निवड केली होती त्यांना फक्त देवच तारला पाहिजे अशी देवाची इच्छा आहे. इतरांचा असा विचार आहे की देव सर्वांना वाचवितो, त्यांना आवडते किंवा नसले तरी देव क्रूर नाही. या दोन मतांमध्ये अनेक छटा आहेत ज्या मी आता चर्चा करणार नाही. आपण देवाच्या वचनातील विधानांमध्ये स्वतःला समर्पित करतो. देव सर्व लोकांसाठी विमोचन इच्छितो. ही त्याची व्यक्त केलेली इच्छाशक्ती आहे, जी त्याने स्पष्टपणे लिहिलेली आहे.

"ते चांगले आणि देवाला संतोष देणारे आहे, आमचा तारणारा ते ऍलन लोकांना मदत केली जाते आणि त्यांना सत्याचे ज्ञान प्राप्त होते. कारण तो देव आणि देव आणि मनुष्य यांच्यामध्ये मध्यस्थ आहे, म्हणजे ख्रिस्त येशू, ज्याने स्वत: ला ए साठी दिले सर्व तारण » (१ तीमथ्य २: –-.)

देव प्रत्येकासाठी तारण तयार करू इच्छित असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवितो. आपल्या शब्दात त्याने आपली इच्छाशक्ती देखील प्रकट केली की कोणीही गमावू नये.

Some काही जण वचन पाळतात म्हणून प्रभु वचन देण्यास उशीर करीत नाही; पण तो तुमच्याशी धीर धरतो आणि कुणाला हरवण्याची इच्छा नाही , परंतु त्या प्रत्येकाला बस सापडतील » (1 पेत्र 3,9).

देव आता त्याची इच्छा प्रत्यक्षात कशी आणेल? देव आपल्या वचनातील लौकिक पैलूवर जोर देत नाही, परंतु त्याच्या पुत्राचे बलिदान सर्व मानवजातीचे रक्षण कसे करते. आम्ही या पैलूला समर्पित आहोत. येशूच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळी बाप्तिस्मा करणारा योहान याने एक महत्त्वाचे सत्य निदर्शनास आणले:

«Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das जग पाप वाहते » (जॉन 1,29).

येशूने जगाच्या सर्व पापांवर ताबा घेतला, त्या पापाचाच एक भाग नाही. त्याने सर्व अन्याय, सर्व द्वेष, सर्व वाईटपणा, प्रत्येक फसवणूक आणि सर्व खोटेपणा स्वीकारला आहे. त्याने सर्व जगभर पापाचा भारी ओझे वाहिला आणि सर्व लोकांसाठी त्याने पापाची शिक्षा भोगली.

«आणि हे आमच्या पापांसाठीच नव्हे तर केवळ त्यांच्यासाठी समेट आहे जगभर » (1 जॉन 2,2).

आपल्या महान कृत्यांद्वारे, येशूने त्यांचे तारण संपूर्ण जगासाठी व सर्व लोकांसाठी उघडले. येशूने किती पापाचे ओझे वाहिले आहे आणि कितीही दुःख आणि दु: ख सहन केले तरीसुद्धा, त्याने सर्व लोकांबद्दलच्या प्रेमापोटी आपल्यावर खोल प्रेम केले आणि सर्व काही आपल्यावर ठेवले. मधील सुप्रसिद्ध शास्त्र आपल्याला सांगतेः

«तर देव आहे जगावर प्रेम होते यासाठी की ज्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे. (जॉन 3,16).

त्याने आमच्यासाठी हे «आनंद of च्या बाहेर केले. दुःखी भावनांमध्ये गुंतण्यासाठी नाही तर प्रत्येकाच्या मनापासून प्रेम आहे.

. कारण हे देवाला आवडले त्यामध्ये (येशू) सर्व विपुलता जगली पाहिजे, आणि तो त्याच्याद्वारेच सर्वकाही समेट झाला तो पृथ्वीवर असो किंवा स्वर्गात, त्याच्या रक्ताद्वारे वधस्तंभावर शांती करो » (कलस्सियन 1,19-20).

हा येशू कोण आहे याची आम्हाला जाणीव आहे का? तो सर्व मानवजातीचा "केवळ" रक्षणकर्ता आहे, तो त्याचा निर्माता आणि टिकवणारा देखील आहे. त्याने आपल्या शब्दाद्वारे आम्हाला आणि जगाला अस्तित्वात आणणारे व्यक्तिमत्व आहे. तोच आपल्याला जिवंत ठेवतो, आपल्याला अन्न आणि वस्त्र पुरवतो, ज्याने आपल्या अस्तित्वासाठी पृथ्वीवर आणि पृथ्वीवर सर्व यंत्रणा चालू ठेवली आहे. पौलाने ही वस्तुस्थिती दर्शविली:

. कारण त्याच्यात सर्व काही निर्माण झाले आहे स्वर्गात आणि पृथ्वीवर जे दृश्य आहे व जे दिसत आहेत त्या आहेत, सिंहासने असोत किंवा सत्ताधीश असोत किंवा शक्ती असोत किंवा सामर्थ्य असोत; हे सर्व त्याच्याद्वारे आणि त्याच्याद्वारे तयार केले गेले आहे. आणि सर्व वरील, आणि हे सर्व त्यात आहे » (कलस्सियन 1,16-17).

जिझस द रिडिमर, क्रिएटर आणि प्रीझर्व्हर यांनी त्याच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी एक खास विधान केले.

«आणि जेव्हा मी पृथ्वीवर श्रेष्ठ आहे, मला पाहिजे आहे सर्व माझ्याकडे जा परंतु तो म्हणाला की कोणत्या मृत्यूने तो मरणार हे दर्शविण्यासाठी » (जॉन 12,32).

येशूचा अर्थ “उदात्तीकरण” म्हणजे त्याच्या वधस्तंभाद्वारे होता ज्याने त्याचा मृत्यू आणला. या मृत्यूमध्ये तो सर्वांना सामील करेल असा अंदाज त्याने वर्तविला होता. जेव्हा येशू प्रत्येकजण म्हणतो, त्याचा अर्थ प्रत्येकजण, सर्व लोक. पौलाने हा विचार केला:

Christ कारण ख्रिस्ताचे प्रेम आम्हाला उद्युक्त करते, विशेषतः जेव्हा आपल्याला खात्री आहे की जर सर्वांसाठी एक मेला तर ते सर्व मेले » (२ करिंथकर :2:१:5,14).

ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरच्या मरणाबरोबर त्याने सर्वांना मरण दिले. कारण त्याने सर्वांना वधस्तंभावर खिळले. सर्व जण त्यांच्या तारणहाराच्या मृत्यूमुळे मरण पावले. अशाप्रकारे या दुष्कृत्याच्या मृत्यूची स्वीकृती सर्व लोकांना उपलब्ध आहे. तथापि, येशू मेला नव्हता, परंतु तो आपल्या वडिलांकडून पुन्हा उठविला गेला. पुनरुत्थानात, त्याने सर्वांनाही सामील केले. सर्व लोकांचे पुनरुत्थान होईल. हे बायबलमधील एक मूलभूत विधान आहे.

Surprised आश्चर्यचकित होऊ नका. अशी वेळ येत आहे की, सर्व लोक जे मेलेले आहेत व आपल्या कबरेतन आहेत ते येतील आणि जिवंत पुनरुत्थानासाठी चांगल्या गोष्टी केल्या तर येतील आणि न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी त्यांनी दुष्कृत्य केले आहे. (जॉन 5,28: 9)

येशूने या विधानाची वेळ सांगितली नाही. एकाच वेळी किंवा वेगवेगळ्या वेळी या दोन्ही पुनरुत्थान होतील की नाही याबद्दल येशू उल्लेख करत नाही. या निर्णयाविषयी आपण बायबलमधील काही परिच्छेद वाचू. न्यायाधीश कोण असेल ते येथे दर्शविले आहे.

«कारण वडील कोणाचाही न्याय करीत नाहीत, परंतु सर्व न्यायाधीश आहेत मुलाच्या स्वाधीन केले जेणेकरून ते सर्व मुलाचा मान राखतील. ज्याने आपल्या मुलाचा मान राखला नाही, तो ज्याने त्याला पाठविले त्याच्या पित्याचा मान राखीत नाही. आणि त्याने त्याला न्यायालय धरण्याचा अधिकार दिला कारण तो मनुष्याचा पुत्र आहे » (जॉन 5, पद्य 22-23 आणि 27).

ज्याच्या आधी प्रत्येकजण जबाबदार आहे तो न्यायाधीश स्वत: येशू ख्रिस्त असेल, जो प्रत्येक व्यक्तीचा निर्माता, देखभालकर्ता आणि सोडवणकर्ता असेल. न्यायाधीश हे समान व्यक्तिमत्व आहे जे सर्व लोकांसाठी मरण पावले, जगामध्ये समेट घडवून आणणारी, प्रत्येक व्यक्तीला शारीरिक जीवन देणारी आणि जिवंत ठेवणारी तीच व्यक्ती. आम्ही एक चांगला न्यायाधीश विचारू शकतो? कारण मनुष्याचा पुत्र आहे म्हणून देवाने आपल्या मुलाला त्याचा न्याय दिला. त्याला माणूस म्हणजे काय हे माहित आहे. तो आपल्याला मानवांना अगदी जवळून ओळखतो, आपल्यापैकी एक आहे. पापाचे सामर्थ्य आणि सैतान व त्याच्या जगाचा मोह याबद्दल त्याला स्वतःला माहिती आहे. त्याला मानवी भावना आणि ड्राईव्ह्ज माहित आहेत. ते कार्य कसे करतात हे त्याला ठाऊक आहे, कारण त्याने लोकांना निर्माण केले आणि तो आपल्यासारखा मनुष्य झाला, परंतु कोणत्याही पापाशिवाय.

या न्यायाधीशावर कोण विश्वास ठेवायचा नाही? या न्यायाधीशांच्या शब्दावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायला, त्याच्यापुढे वाकून स्वत: ला गुन्हा कबूल करायला कोणाला नको आहे?

«खरोखर, मी तुम्हाला सांगतो: जो कोणी माझे वचन ऐकतो आणि त्यावर विश्वास ठेवतो ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे त्याला अनंतकाळचे जीवन आहे परंतु तो दोषी ठरला नाही तर मृत्युला गेलेला आहे, (श्लोक 24).

जिझसने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे न्याय्य असेल. हे निःपक्षपातीपणा, प्रेमाद्वारे, क्षमा करून, सहानुभूती आणि दया याद्वारे दर्शविले जाते.

जरी देव आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताने अनंतकाळचे जीवन प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक मानवासाठी उत्तम परिस्थिती निर्माण केली असली तरी काही लोक त्याचे तारण स्वीकारणार नाहीत. देव त्यांना आनंदी होण्यास भाग पाडणार नाही. ते जे पेरले ते कापतील. जेव्हा निर्णय संपला, तेव्हा सीएस लुईस यांनी आपल्या एका पुस्तकात असे लिहिले आहे की, लोकांचे फक्त दोन गट आहेत:

एक गट देवाला म्हणेल: तुमची इच्छा पूर्ण होईल.
देव दुस group्या गटाला म्हणेल: तुमची इच्छा पूर्ण होईल.

जेव्हा येशू पृथ्वीवर होता तेव्हा तो नरकात, चिरंतन अग्नीबद्दल, ओरडणा and्या आणि दातखाणा विषयी बोलला. तो दंड आणि शाश्वत शिक्षेबद्दल बोलला. ही आपल्यासाठी एक चेतावणी आहे जेणेकरुन आपण तारण देण्याच्या देवाच्या अभिवचनावर आपण हलके कार्य करू नये. देवाच्या वचनात, निंदा आणि नरक अग्रभागी ठेवले नाही, देवाचे प्रेम आणि सर्व लोकांबद्दल सहानुभूती अग्रभागी आहे. देव सर्व लोकांसाठी विमोचन इच्छितो. ज्याला देवाचे हे प्रेम आणि क्षमा स्वीकारण्याची इच्छा नसते, त्यास देवाची इच्छा असते. कोणालाही त्याने स्पष्टपणे स्वतःची इच्छा नसल्यास चिरंतन शिक्षा भोगावी लागणार नाही. ज्याला येशूविषयी आणि त्याच्या तारण कार्याबद्दल शिकण्याची संधी कधीही मिळाली नाही अशा कोणालाही देव दोषी ठरवत नाही.

बायबलमध्ये आपल्याला जागतिक कोर्टाची दोन दृश्ये लिहिलेली आढळतात. आम्हाला मॅथ्यू 25 व दुसरा प्रकटीकरण 20 मध्ये सापडला आहे. मी शिफारस करतो की तुम्ही ते वाचा. ते आम्हाला कसे न्याय देतील याचा दृष्टीकोन दर्शवितात. कोर्टाला एका विशिष्ट वेळी वेळेत आयोजित केलेला कार्यक्रम म्हणून दर्शविले जाते. आम्हाला अशा एका शास्त्राकडे जायचे आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोर्टाचा अर्थ देखील दीर्घ कालावधीसाठी असू शकतो.

Judgment कारण देवाच्या मंदिरात न्यायनिवाडा करण्याची वेळ आली आहे. परंतु जर ती गोष्ट आमच्याकडे प्रथम आली असेल तर जे देवाच्या सुवार्तेवर विश्वास ठेवत नाहीत त्यांचे काय होईल? (1 पेत्र 4,17).

देवाचे घर येथे चर्च किंवा समुदायाचे नाव म्हणून वापरले जाते. आज तिचा खटला चालू आहे. ख्रिश्चनांनी त्यांच्या दिवसात देवाची प्रार्थना ऐकली आणि त्यास प्रतिसाद दिला. आपण येशूला निर्माता, रक्षणकर्ता आणि उद्धारकर्ता म्हणून ओळखले. त्यांच्यासाठी आता कोर्ट सुरू आहे. देवाच्या घराचा न्याय कधीही वेगळा होत नाही. येशू ख्रिस्त सर्व लोकांसाठी समान मानक वापरतो. हे प्रेम आणि दया द्वारे दर्शविले जाते.

देवाच्या मंदिराला सर्व मानवजातीचे रक्षण करण्यासाठी त्याच्या प्रभुने एक कार्य दिले आहे. आम्हाला आपल्या सह मानवांना देवाच्या राज्याविषयीची सुवार्ता सांगण्यास सांगितले जाते. हा संदेश सर्व लोकांच्या लक्षात येत नाही. पुष्कळ लोक तिचा तिरस्कार करतात कारण तिच्यासाठी ती मूर्ख, निर्भय किंवा मूर्ख आहे. लोकांना वाचविणे हे देवाचे कार्य आहे हे आपण विसरू नये. आम्ही त्याचे कर्मचारी आहोत, जे बर्‍याचदा चुका करतात. जर आपल्या कार्याचे यश यशस्वी दिसत नसेल तर निराश होऊ नका. देव नेहमी कामावर असतो आणि लोकांना कॉल करतो आणि त्याच्याबरोबर स्वत: कडे करतो. येशू पाहतो की ज्यांना बोलाविले गेले आहे ते आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचतील.

"मला पाठविणा the्या पित्याने मला खेचल्याशिवाय कोणीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही आणि शेवटच्या दिवशी मी त्याला उठवीन. माझ्या वडिलांनी मला दिलेली प्रत्येक गोष्ट माझ्याकडे येते; जो कोणी माझ्याकडे येतो त्याला मी बाहेर काढणार नाही. कारण मी स्वर्गातून आला नाही, तर माझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आलो आहे. परंतु ज्याने मला पाठविले त्याचे हे आहे, ज्याने मला दिले त्यातील काहीच मी गमावणार नाही, परंतु शेवटच्या दिवशी मी ते उठविले. » (जॉन 6,44 आणि 37-39)

आपण आपली आशा पूर्णपणे देवावर ठेवू या. तो सर्व लोकांचा, खासकरुन विश्वासणा .्यांचा तारणारा, तारणारा व तारणारा आहे. (१ तीमथ्य 1:१०) आपण देवाचे हे वचन पूर्ण करू या!

हॅनेस झॉग यांनी


पीडीएफसर्व लोकांना तारण