स्वर्गीय न्यायाधीश

206 स्वर्गीय न्यायाधीशजेव्हा आपण समजतो की आपण जगतो, हलतो आणि आपले अस्तित्व ख्रिस्तामध्ये आहे, ज्याने सर्व गोष्टी निर्माण केल्या आणि सर्व गोष्टी सोडवल्या आणि जो आपल्यावर बिनशर्त प्रेम करतो (प्रेषित 12,32; Colossians 1,19-20; जॉन 3,16-17), आपण सर्व भीती बाजूला टाकू शकतो आणि "आपण देवासोबत कुठे उभे आहोत" याबद्दल काळजी करू शकतो आणि त्याच्या प्रेमाच्या आणि आपल्या जीवनात निर्देशित शक्तीच्या आश्वासनामध्ये खरोखर विश्रांती घेऊ शकतो. सुवार्ते ही चांगली बातमी आहे, आणि खरोखरच ही चांगली बातमी आहे, फक्त काही लोकांसाठी नाही तर सर्व लोकांसाठी, जसे आपण आहोत. 1. जोहान्स 2,2 वाचा.

हे खेदजनक पण सत्य आहे की बरेच विश्वासणारे ख्रिस्ती अंतिम निर्णयाची भीती बाळगतात. कदाचित आपण देखील. तथापि, आपण स्वतःशी प्रामाणिक असल्यास, आपल्या सर्वांना हे माहित आहे की आपण अनेक मार्गांनी देवाच्या परिपूर्ण न्यायासाठी पुरेसे नाही. परंतु कोर्टाबद्दल आपल्या लक्षात ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायाधीशांची ओळख. अंतिम निर्णयाचा अध्यक्ष न्यायाधीश येशू ख्रिस्तशिवाय इतर कोणी नाही, आमचा तारणारा आहे!

तुम्हाला माहिती आहे की, प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात शेवटच्या न्यायाबद्दल बरेच काही सांगायचे आहे, आणि जेव्हा आपण आपल्या पापांबद्दल विचार करतो तेव्हा त्यातील काही थंड वाटू शकतात. पण प्रकटीकरणात न्यायाधीशांबद्दल बरेच काही आहे. ती त्याला "जो आपल्यावर प्रेम करतो आणि आपल्या रक्ताद्वारे आपल्या पापांपासून वाचवतो" असे म्हणतो. येशू एक न्यायाधीश आहे जो पापींवर प्रेम करतो तो इतका न्याय करतो की तो त्यांच्यासाठी मरण पावला, त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी मध्यस्थी! त्याहूनही अधिक, तो त्यांच्यासाठी मेलेल्यांतून उठला आणि त्यांना पित्याच्या जीवनात आणि उपस्थितीत आणले जो त्यांच्यावर येशूप्रमाणे प्रेम करतो. हे आपल्याला आराम आणि आनंदाने भरते. येशू स्वतः न्यायाधीश असल्यामुळे, आपल्याला न्यायाची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

देव तुमच्यासह पापींवर इतके प्रेम करतो की पित्याने पुत्राला मानवजातीच्या हितासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी आणि तुमच्यासह सर्व लोकांना त्याच्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पाठवले (जॉन 12,32) पवित्र आत्म्याद्वारे आपले मन आणि अंतःकरण बदलणे. देव तुम्हाला त्याच्या राज्यापासून दूर ठेवण्यासाठी तुमच्यामध्ये चुकीच्या गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न करत नाही. नाही, त्याला त्याच्या राज्यात तुमची मनापासून इच्छा आहे आणि तो तुम्हाला त्या दिशेने खेचणे कधीही थांबवणार नाही.

जॉनच्या शुभवर्तमानातील या उताऱ्यात येशूने सार्वकालिक जीवनाची व्याख्या कशी केली ते पहा: "आता हे अनंतकाळचे जीवन आहे, की ते तुला ओळखतात, जो एकटाच खरा देव आहे आणि तू ज्याला पाठवले आहे, येशू ख्रिस्त" (जॉन 1)7,3). येशूला ओळखणे कठीण किंवा गुंतागुंतीचे नाही. उलगडण्यासाठी कोणतेही गुप्त हाताचे जेश्चर नाहीत किंवा सोडवण्यासाठी कोडे नाहीत. येशू सहज म्हणाला, "अहो सर्व कष्टकरी आणि ओझ्यांनो, माझ्याकडे या आणि मी तुम्हाला विश्रांती देईन" (मॅथ्यू) 11,28).

फक्त त्याच्याकडे वळण्याची गोष्ट आहे. तुम्हाला पात्र बनवण्यासाठी त्याने जे काही आवश्यक आहे ते केले आहे. त्याने आधीच तुमच्या सर्व पापांची क्षमा केली आहे. प्रेषित पौलाने लिहिल्याप्रमाणे, “देव आपल्यावरचे त्याचे प्रेम याद्वारे दाखवतो, की आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपल्यासाठी मेला” (रोमन्स 5,8). देव आपल्याला क्षमा करण्यास आणि आपल्याला त्याची स्वतःची मुले बनविण्याइतके चांगले होईपर्यंत प्रतीक्षा करत नाही - त्याच्याकडे आधीच आहे.

जेव्हा आपण देवाकडे वळतो आणि येशू ख्रिस्तावर आपला विश्वास ठेवतो तेव्हा आपण नवीन जीवनात प्रवेश करतो. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये राहतो आणि आपल्या पापीपणाची जाड थर काढून टाकण्यास सुरवात करतो - पापी सवयी, दृष्टीकोन आणि विचारांचे मार्ग - आम्हाला आतून ख्रिस्ताच्या प्रतिमेमध्ये रूपांतरित करते.

हे काही वेळा वेदनादायक असू शकते, परंतु ते मुक्त आणि ताजेतवाने देखील आहे. परिणामी, आपण विश्वासात वाढत जातो आणि अधिकाधिक अधिकाधिक तारणहार जाणून घेतो आणि त्यांच्यावर प्रेम करतो. आणि आपल्या तारणहार, जो आमचा न्यायाधीश आहे, त्याबद्दल आपल्याला जितके अधिक माहिती असेल तितकेच आपण कोर्टाची भीती कमी बाळगतो. जर आपण येशूला ओळखत आहोत, तर आम्ही येशूवर विश्वास ठेवला आहे आणि आपल्या तारणाबद्दल पूर्ण आत्मविश्वास बाळगू शकतो. आपण किती चांगले आहोत याबद्दल नाही; तो मुद्दा कधीच नव्हता. तो किती चांगला आहे याबद्दल नेहमीच आहे. ही चांगली बातमी आहे - कोणालाही ऐकू येईल अशा सर्वोत्कृष्ट बातम्या!

जोसेफ टोच


पीडीएफस्वर्गीय न्यायाधीश