आम्ही एकटा नाही

लोक एकटे राहण्यास घाबरतात - भावनिक आणि शारीरिकदृष्ट्या. त्यामुळे तुरुंगातील एकांतवास ही सर्वात वाईट शिक्षा मानली जाते. मानसशास्त्रज्ञ म्हणतात की एकटे राहण्याची भीती लोकांना असुरक्षित, चिंताग्रस्त आणि उदास बनवते.

देव पित्याला हे माहित होते आणि म्हणून तो लोकांना धीर देत राहिला की ते एकटे नाहीत. तो त्यांच्याबरोबर होता (यशया ४3,1-३), त्याने त्यांना मदत केली (यशया ४1,10) आणि तो तिला सोडणार नाही (5. मोशे २1,6). संदेश स्पष्ट होता: आम्ही एकटे नाही.

हा संदेश अधोरेखित करण्यासाठी देवाने आपला पुत्र येशू पृथ्वीवर पाठवला. येशूने केवळ तुटलेल्या जगात उपचार आणि तारण आणले नाही तर तो आपल्यापैकी एक होता. आपण कशातून जात आहोत हे त्याला प्रत्यक्ष समजले कारण तो आपल्यामध्ये राहत होता (हिब्रू 4,15). संदेश स्पष्ट होता: आम्ही एकटे नाही.
वधस्तंभावर येशूची पृथ्वीवरील सेवा पूर्ण करण्यासाठी देवाने नेमून दिलेली वेळ आली तेव्हा येशूने त्याच्या शिष्यांना हे जाणून घ्यायचे होते की जरी तो त्यांना सोडून गेला तरी ते एकटे नाहीत (जॉन 1)4,15-21). पवित्र आत्मा हा संदेश पुन्हा एकदा मजबूत करेल: आम्ही एकटे नाही.

आम्हाला पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा प्राप्त होतो जसे त्यांनी आम्हाला स्वीकारले आणि म्हणून ते दैवी प्रोव्हिडन्सचा भाग बनले. देव आपल्याला आश्वासन देतो की आपण एकटे राहण्यास घाबरू नये. जेव्हा आपण घटस्फोट किंवा विभक्ततेतून जात असल्यामुळे आपण बेबंद होतो तेव्हा आपण एकटे नसतो. जेव्हा आपण एखाद्या प्रिय व्यक्तीला गमावल्यामुळे आपण रिक्त आणि एकटेपणा अनुभवतो तेव्हा आपण एकटे नसतो.
 
खोट्या अफवांमुळे प्रत्येकजण आपल्या विरोधात आहे असे आपल्याला वाटत असेल तर आपण एकटे नाही. आम्हाला नोकरी न मिळाल्याने निरुपयोगी आणि निरुपयोगी वाटत असल्यास, आम्ही एकटे नाही. आपल्या वागण्यामागे आपला चुकीचा हेतू असल्याचा इतरांचा दावा असल्यामुळे आपल्याला गैरसमज वाटत असल्यास, आपण एकटे नाही. जेव्हा आपण आजारी असल्यामुळे अशक्त आणि असहाय्य वाटतो तेव्हा आपण एकटे नसतो. आपण बिघडलो म्हणून आपण अपयशी आहोत असे आपल्याला वाटत असेल तर आपण एकटे नाही आहोत. जेव्हा आपल्याला वाटते की या जगाचे ओझे आपल्यासाठी खूप जड आहे, तेव्हा आपण एकटे नसतो.

या जगाच्या गोष्टी आपल्याला भारावून टाकू शकतात, परंतु पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा नेहमी आपल्यासोबत असतात. ते आमची कठीण परिस्थिती दूर करण्यासाठी नाहीत, परंतु आम्हाला खात्री देण्यासाठी आहेत की आम्ही कोणत्याही दरीतून जावे, आम्ही एकटे नाही. ते मार्गदर्शन करतात, मार्गदर्शन करतात, वाहून नेतात, बळकट करतात, समजून घेतात, सांत्वन देतात, प्रोत्साहन देतात, सल्ला देतात आणि आमच्या जीवन प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आमच्याबरोबर चालतात. ते आपला हात आमच्यापासून दूर ठेवणार नाहीत आणि आम्हाला सोडणार नाहीत. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये राहतो आणि म्हणून आपण कधीही एकटे वाटू नये (1. करिंथियन 6,19), नंतर: आपण एकटे नाही आहोत!     

बार्बरा दहलग्रेन यांनी


पीडीएफआम्ही एकटा नाही