पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-03

 

03 उत्तराधिकार 2017 03           

उत्तराधिकारी मासिक जुलै - सप्टेंबर 2017

चांगला मेंढपाळ

 

घाई करा आणि प्रतीक्षा करा! - जोसेफ टाकाच

काळजी घेणारी सापळा - हिलरी जेकब्स

गॉसिप - बार्बरा दहलग्रेन

मॅथ्यू 6: पर्वतावरील प्रवचन (भाग 3) - मायकेल मॉरिसन

देव सहवास - मायकेल मॉरिसन

किंग सॉलोमनच्या खाणी (भाग 22) - गॉर्डन ग्रीन