लग्न वाइन

619 लग्न वाइन येशूचा शिष्य जॉन, पृथ्वीवरील येशूच्या सेवेच्या सुरुवातीला घडलेली एक रोचक गोष्ट सांगतो. येशूने एका लग्नाच्या मेजवानीला पाण्यात उत्तम दर्जाच्या वाइनमध्ये बदलून मदत केली. मला हे वाइन वापरून पाहायला आवडले असते आणि मी मार्टिन ल्यूथरच्या अनुरूप आहे, ज्यांनी सांगितले: "बिअर हे माणसाचे काम आहे, पण वाइन देवाकडून आहे".

बायबलमध्ये लग्नाच्या वेळी पाणी वाइनमध्ये बदलताना येशूच्या मनात कोणत्या प्रकारची वाइन होती हे काहीही सांगत नसले तरी ते "विटिस विनिफेरा" असू शकते, ज्यामधून आज द्राक्ष बनवले जातात जे वाइन बनवतात . या प्रकारची वाइन द्राक्षे तयार करते ज्यात जाड कातडी आणि मोठे दगड असतात आणि सामान्यतः आम्हाला माहित असलेल्या टेबल वाइनपेक्षा गोड असतात.

मला हे आश्चर्यकारक वाटते की पाण्याचे द्राक्षारसात रूपांतर करण्याचा येशूचा पहिला सार्वजनिक चमत्कार मुख्यतः एकांतात घडला होता, बहुतेक लग्नाच्या पाहुण्यांच्या लक्षातही न येता. योहानाने चमत्काराला एक चिन्ह म्हटले ज्याद्वारे येशूने त्याचे वैभव प्रकट केले (जॉन 2,11). पण त्याने हे कसे केले? लोकांना बरे करून, येशूने पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार प्रकट केला. अंजिराच्या झाडाला शाप देऊन, त्याने दाखवले की मंदिरावर न्याय येईल. शब्बाथ दिवशी बरे करून, येशूने शब्बाथवर आपला अधिकार प्रकट केला. लोकांना मेलेल्यांतून उठवून, त्याने प्रकट केले की तोच पुनरुत्थान आणि जीवन आहे. हजारो लोकांना खायला देऊन, त्याने प्रकट केले की तो जीवनाची भाकर आहे. काना येथे लग्नाचे जेवण चमत्कारिकरित्या प्रायोजित करून, येशूने स्पष्टपणे प्रकट केले की देवाच्या राज्याच्या महान आशीर्वादांची पूर्तता तोच आहे. “येशूने आपल्या शिष्यांसमोर इतर अनेक चिन्हे केली जी या पुस्तकात लिहिलेली नाहीत. परंतु हे असे लिहिले आहे की तुम्ही विश्वास ठेवावा की येशू हाच ख्रिस्त, देवाचा पुत्र आहे आणि तुम्ही विश्वास ठेवल्यामुळे त्याच्या नावाने तुम्हाला जीवन मिळावे” (जॉन 20,30:31).

हा चमत्कार खूप महत्वाचा आहे कारण त्याने येशूच्या शिष्यांना अगदी सुरुवातीलाच पुरावा दिला की तो खरोखरच देवाचा अवतार पुत्र आहे जो जगाला वाचवण्यासाठी पाठवण्यात आला होता.
जेव्हा मी या चमत्कारावर विचार करतो, तेव्हा मी माझ्या मनात पाहतो की येशू आपल्या आयुष्यात त्याच्या चमत्कारिक कार्याशिवाय कधीही आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त गौरवशाली गोष्टींमध्ये रूपांतरित करत आहे.

काना येथे लग्न

आता आपण इतिहासाकडे बारकाईने पाहू या. याची सुरुवात गालीलातील काना या छोट्या गावात लग्नाने होते. स्थान इतके महत्त्वाचे वाटत नाही - त्याऐवजी हे लग्न होते. यहूद्यांसाठी विवाह हा सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्वाचा उत्सव होता - उत्सवांचे आठवडे समाजातील नवीन कुटुंबाची सामाजिक स्थिती दर्शवतात. विवाह हे असे उत्सव होते की लग्नाच्या मेजवानीचा वापर बहुतेक वेळा मेसिअनिक युगाच्या आशीर्वादांचे वर्णन करण्यासाठी रूपकाने केला जात असे. येशूने स्वत: ही प्रतिमा त्याच्या काही बोधकथांमध्ये देवाच्या राज्याचे वर्णन करण्यासाठी वापरली.

द्राक्षारस संपला होता आणि मेरीने येशूला कळवले, तेव्हा येशूने उत्तर दिले: “बाई, तुझा आणि माझा ह्याचा काय संबंध? माझी वेळ अजून आलेली नाही" (जॉन 2,4 झुरिच बायबल). या टप्प्यावर, जॉन दाखवतो की येशूच्या कृती काही प्रमाणात त्याच्या वेळेच्या पुढे आहेत. येशूने काहीतरी करावे अशी मरीयेची अपेक्षा होती कारण तिने नोकरांना जे काही करायला सांगितले ते करायला सांगितले होते. आम्हाला माहित नाही की ती चमत्काराचा विचार करत होती की जवळच्या वाईन मार्केटमध्ये जाण्याचा छोटासा वळसा.

विधी ablutions

जॉन सांगतो: “जवळजवळ सहा दगडी पाण्याचे भांडे उभे होते, जसे की यहुदी विहित अशूसाठी वापरतात. प्रत्येकी ऐंशी ते एकशे वीस लिटरच्या जारमध्ये ठेवलेले होते" (जॉन 2,6 नवीन जिनिव्हा भाषांतर). त्यांच्या शुध्दीकरणाच्या संस्कारांसाठी, त्यांनी दगडी भांड्यांपासून ते सिरॅमिक भांड्यांपर्यंतच्या पाण्याला प्राधान्य दिले. कथेचा हा भाग खूप महत्त्वाचा वाटतो. यहुदी लोकांच्या प्रसव विधींसाठी असलेल्या पाण्याचे द्राक्षारसात रूपांतर येशू करणार होता. पाहुण्यांना पुन्हा हात धुवायचे असते तर काय झाले असते याची कल्पना करा. त्यांनी पाण्याची भांडी शोधली असती आणि त्यातील प्रत्येक द्राक्षारसाने भरलेले आढळले असते! तिच्या संस्कारासाठी पाणीच शिल्लक राहिले नसते. अशाप्रकारे, येशूच्या रक्ताद्वारे पापांचे आध्यात्मिक शुद्धीकरण धार्मिक विधी प्रज्वलनाला सोडून दिले. येशूने हे विधी पार पाडले आणि त्यांच्या जागी काहीतरी चांगले आणले - स्वतःच. नोकरांनी काही द्राक्षारस काढून टाकला आणि तो कारभार्‍याकडे नेला, नंतर तो वराला म्हणाला, “प्रत्येकजण आधी चांगला द्राक्षारस देतो आणि जर ते प्यालेले असतील तर , गरीब वाइन ; पण तू आतापर्यंत चांगला द्राक्षारस रोखून ठेवला आहेस" (जॉन 2,10).

जॉनने हे शब्द का नोंदवले असे तुम्हाला वाटते? भविष्यातील मेजवानीसाठी किंवा येशू चांगला वाइन बनवू शकतो हे दाखवण्यासाठी सल्ला म्हणून? नाही, माझा अर्थ त्यांच्या प्रतिकात्मक अर्थामुळे आहे. वाइन त्याच्या सांडलेल्या रक्ताचे प्रतीक आहे, जे मानवजातीच्या सर्व अपराधांची क्षमा करते. विधी ablutions फक्त पुढील एक चांगला सावली होती. येशूने काहीतरी नवीन आणि चांगले आणले.

मंदिर स्वच्छता

हा विषय अधिक सखोल करण्यासाठी, जॉन आपल्याला खाली सांगतो की येशूने व्यापाऱ्यांना मंदिराच्या अंगणातून कसे बाहेर काढले. तो यहुदी धर्माच्या संदर्भात कथा परत ठेवतो: "यहूद्यांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता आणि येशू जेरुसलेमला गेला" (जॉन 2,13). येशूला मंदिरात लोक प्राणी विकताना आणि पैशांची देवाणघेवाण करताना आढळले. ते पापांची क्षमा आणि मंदिर कर भरण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पैशासाठी विश्वासूंनी अर्पण म्हणून दिलेले प्राणी होते. येशूने एक साधा फटका बांधला आणि सर्वांना हाकलून दिले.

एका व्यक्तीने सर्व व्यापाऱ्यांना हुसकावून लावल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मला असे वाटते की व्यापार्‍यांना हे माहित होते की ते इथले नाहीत आणि बर्‍याच सामान्य लोकांना ते येथे नको आहेत. लोकांना आधीच जाणवलेल्या गोष्टी येशू फक्त आचरणात आणत होता आणि व्यापाऱ्यांना माहित होते की त्यांची संख्या जास्त आहे. जोसेफस फ्लेवियस ज्यू धर्मगुरूंनी मंदिराच्या चालीरीती बदलण्याच्या इतर प्रयत्नांचे वर्णन केले आहे; या प्रकरणांमध्ये लोकांमध्ये एवढा आक्रोश होता की, प्रयत्न सोडले गेले. लोक बळी देण्यासाठी प्राणी विकतात किंवा मंदिराच्या यज्ञांसाठी पैशांची देवाणघेवाण करतात यावर येशूने आक्षेप घेतला नाही. आवश्यक विनिमय शुल्काबद्दल त्याने काहीही सांगितले नाही. त्याने निवडलेल्या जागेचा अगदी सोप्या भाषेत निषेध केला: "त्याने दोरीचा एक फटका बनवला आणि मेंढ्या व बैलांसह त्या सर्वांना मंदिरातून हाकलून दिले आणि पैसे बदलणाऱ्यांवर ओतले आणि टेबले उलथवून टाकली आणि कबुतरे जे होते त्यांच्याशी बोलले. विक्री: ते काढून टाका आणि माझ्या वडिलांचे घर दुकानात बदलू नका." (जॉन 2,15-16). त्यांनी विश्वासातून एक फायदेशीर व्यवसाय केला होता.

यहुदी नेत्यांनी येशूला अटक केली नाही, त्यांना माहीत होते की त्याने जे केले त्याला लोकांनी मान्यता दिली, परंतु त्यांनी त्याला विचारले की त्याला अशा प्रकारे वागण्याचा अधिकार कशामुळे मिळाला: "तुम्ही हे करू शकता यासाठी तुम्ही आम्हाला कोणते चिन्ह दाखवत आहात? येशूने उत्तर दिले आणि त्यांना म्हटले, "हे मंदिर नष्ट करा, आणि तीन दिवसांत मी ते उभे करीन" (जॉन 2,18-19).

येशूने त्यांना हे समजावून सांगितले नाही की मंदिर या प्रकारच्या क्रियाकलापांसाठी जागा का नाही. येशूने स्वतःच्या शरीराबद्दल सांगितले, जे ज्यू नेत्यांना माहित नव्हते. त्यांना त्याचे उत्तर हास्यास्पद वाटले यात शंका नाही, परंतु त्यांनी त्याला आता अटक केली नाही. येशूचे पुनरुत्थान दर्शविते की तो मंदिराला शुद्ध करण्यासाठी अधिकृत होता आणि त्याच्या शब्दांनी आधीच त्याच्या जवळच्या नाशाकडे निर्देश केले.

"ज्यू म्हणाले, 'हे मंदिर बांधायला छेचाळीस वर्षे लागली, आणि तुम्ही ते तीन दिवसांत उभाराल का? पण तो त्याच्या शरीराच्या मंदिराबद्दल बोलला. जेव्हा तो मेलेल्यांतून उठवला गेला तेव्हा त्याच्या शिष्यांना त्याने जे सांगितले होते ते आठवले आणि शास्त्रवचनांवर आणि येशूने सांगितलेल्या वचनावर विश्वास ठेवला” (जॉन 2,20-22).

येशूने मंदिराचा यज्ञ आणि शुद्धीकरण विधी दोन्ही बंद केले आणि ज्यू नेत्यांनी नकळत त्याला शारीरिकदृष्ट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, तीन दिवसांत, पाण्यापासून वाइन आणि वाइनपासून त्याच्या रक्तापर्यंत सर्वकाही प्रतीकात्मक रूपात बदलले जायचे - मृत विधी विश्वासाचे अंतिम औषधी बनणे होते. मी माझा ग्लास येशूच्या गौरवासाठी, देवाच्या राज्यासाठी वाढवतो.

जोसेफ टोच