आशेचे कारण

212 आशा जुना करार निराशाजनक आशेची कथा आहे. त्याची सुरुवात साक्षात्काराने होते की मानव हा देवाच्या प्रतिमेत निर्माण झाला आहे. पण लोकांनी पाप केले आणि नंदनवनातून हाकलून लावले ते फार पूर्वीचे नव्हते. परंतु न्यायाच्या शब्दासह वचनाचा शब्द आला - देवाने सैतानाला सांगितले की हव्वेच्या वंशजांपैकी एक त्याचे डोके चिरडेल (उत्पत्ति 1:3,15). एक मुक्तिदाता येईल.

ईवाला कदाचित आशा होती की तिचा पहिला मुलगा हा उपाय असेल. पण तो काईन होता - आणि तो त्या समस्येचा एक भाग होता. पाप चालूच राहिल आणि ते आणखीनच वाईट होत गेलं. नोहाच्या दिवसात एक आंशिक तोडगा निघाला परंतु पापाचे राज्य चालूच राहिले. काहीतरी चांगले व्हावे या आशेने मानवतेला समस्या येतच राहिल्या, परंतु ते कधीच साध्य करता आले नाही.

अब्राहामाला काही महत्त्वपूर्ण अभिवचने दिली गेली. परंतु सर्व आश्वासने मिळण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. त्याला मूल होते परंतु कोणताही देश नाही आणि तो अद्याप सर्व राष्ट्रांसाठी आशीर्वाद नव्हता. पण वचन राहिले. नंतर तो इसहाक व नंतर याकोब यांना दिला.

याकोब आणि त्याचे कुटुंब इजिप्तला गेले आणि एक महान राष्ट्र बनले, परंतु ते गुलाम झाले. परंतु देव आपल्या अभिवचनाशी विश्वासू राहिला. तिने देवाला इजिप्तमधून नेत्रदीपक चमत्कार करून बाहेर आणले.

परंतु इस्राएल लोक या अभिवचनापासून फारच कमी पडले. चमत्कार मदत केली नाही. कायद्याने मदत केली नाही. ते सतत पाप करीत राहिले, त्यांना शंका वाटत राहिली आणि 40 वर्षे वाळवंटात भाडेवाढ केली. परंतु देव आपल्या अभिवचनांवर विश्वास ठेवत राहिला. देवाने त्यांना कनानच्या कबूल केलेल्या भूमीत आणले आणि अनेक चमत्कार करून जमीन त्यांना दिली.

परंतु यामुळे त्यांच्या समस्यांचे निराकरण झाले नाही. ते अजूनही तेच पापी लोक होते आणि न्यायाधीश पुस्तक आपल्याला काही सर्वात वाईट पापांबद्दल सांगते. शेवटी, देवाने अश्शूरच्या माध्यमातून उत्तरेकडील जमातींना बंदी बनवले. एखाद्याला असे वाटेल की यामुळे यहुद्यांना पश्चात्ताप झाला असता, परंतु तसे झाले नाही. लोक पुन्हा अपयशी ठरले आणि त्यांना पकडण्याची परवानगी दिली.

आता कुठे वचन दिले होते? लोक ज्या ठिकाणी अब्राहामाने सुरु केले त्या ठिकाणी परत गेले. वचन कोठे होते? वचन देवासमोर होते जे खोटे बोलू शकत नाही. लोक कितीही बिघडले तरी त्याचे आश्वासन तो पूर्ण करील.

आशेचा किरण

देवाने सर्वात लहान मार्गाने सुरुवात केली - कुमारीमध्ये गर्भ म्हणून. बघा, मी तुला एक चिन्ह देईन, असे त्याने यशयाद्वारे सांगितले होते. एक कुमारी गर्भ धारण करेल आणि मुलाला जन्म देईल आणि त्याला इम्मानुएल हे नाव दिले जाईल, ज्याचा अर्थ "आमच्याबरोबर देव" असा होईल. परंतु त्याला प्रथम येशू (येशू) म्हटले गेले, ज्याचा अर्थ "देव आम्हाला वाचवेल".

लग्नातून जन्मलेल्या मुलाद्वारे देवाने आपले वचन पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. तेथे एक सामाजिक कलंक जोडला गेला - 30 वर्षांनंतरही, ज्यू नेते येशूच्या उत्पत्तीबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करत होते (जॉन 8,41). मेरीच्या देवदूतांच्या कथा आणि अलौकिक संकल्पनेवर कोण विश्वास ठेवेल?

देव त्याच्या लोकांना त्यांच्या मार्गांनी ओळखू शकला नाही. हे "बेकायदेशीर" बाळ देशाच्या आशेचे उत्तर असेल, याचा अंदाज कुणालाही वाटला नसेल. बाळ काहीही करू शकत नाही, कोणीही शिकवू शकत नाही, कोणीही मदत करू शकत नाही, कोणीही वाचवू शकत नाही. पण मुलामध्ये क्षमता असते.

देवदूत आणि मेंढपाळांनी नोंदवले की बेथलेहेममध्ये तारणहार जन्माला आला (लूक 2,11). तो एक रक्षणकर्ता, तारणहार होता, परंतु त्याने त्यावेळी कोणालाही वाचवले नाही. त्याला स्वतःलाही वाचवावे लागले. मुलाला ज्यूंचा राजा हेरोदपासून वाचवण्यासाठी कुटुंबाला पळून जावे लागले.

पण देवाने या असहाय बाळाला तारणहार म्हटले. हे बाळ काय करेल हे त्याला माहित होते. इस्राएलच्या सर्व आशा या बाळामध्येच आहेत. विदेशी लोकांसाठी हा प्रकाश आहे. सर्व राष्ट्रांना हा आशीर्वाद मिळाला. हा जगात राज्य करणारा दाविदाचा पुत्र होता. इवाचे मूल येथे होते जे सर्व मानवजातीच्या शत्रूचा नाश करेल. पण तो फक्त एक लहान मुलगा होता, एका तबकात जन्मलेला होता, त्याचा जीव धोक्यात होता. परंतु त्याच्या जन्मासह सर्व काही बदलले.

जेव्हा येशूचा जन्म झाला तेव्हा परदेशी लोकांकडे जेरूसलेममध्ये शिक्षण घ्यायचे नव्हते. राजकीय किंवा आर्थिक सामर्थ्याचे कोणतेही चिन्ह नव्हते - कुमारीने जन्मलेल्या मुलाला जन्म देण्याशिवाय असे कोणतेही चिन्ह नव्हते - यहूदामधील कोणाचाही यावर विश्वास बसणार नाही.

परंतु देव आपल्याकडे आला कारण तो त्याच्या अभिवचनांवर विश्वासू आहे आणि तो आपल्या सर्व आशांचा आधार आहे. मानवी प्रयत्नातून आपण देवाची उद्दीष्टे साध्य करू शकत नाही. देव आपल्या विचारानुसार गोष्टी करत नाही, परंतु ज्या गोष्टी त्याने जाणतो त्या मार्गाने करतो. आम्ही कायदे, देश आणि या जगाची राज्ये यासारख्या दृष्टीने विचार करतो. देव छोट्या, संक्षिप्त सुरुवात, शारीरिक शक्तीऐवजी आध्यात्मिक, शक्तीऐवजी दुर्बलतेत विजय यासारख्या श्रेणींमध्ये विचार करतो.

जेव्हा देवाने आपल्याला येशूला दिले, तेव्हा त्याने आपली अभिवचने पाळली आणि त्याने जे सांगितले त्या सर्व पूर्ण केले. परंतु आम्हाला अद्याप ती पूर्णता दिसली नाही. बहुतेक लोकांचा यावर विश्वास नव्हता आणि ज्यांनी विश्वास ठेवला त्यांना फक्त आशा होती.

परिपूर्ती

आम्हाला माहित आहे की येशू आपल्या पापांसाठी खंडणी म्हणून आपला जीव देण्यासाठी, इतरांना क्षमा करण्यासाठी, विदेशी लोकांकरिता प्रकाश होण्यासाठी, सैतानाला पराभूत करण्यासाठी आणि मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे स्वत: मृत्यूला पराभूत करण्यासाठी मोठा झाला आहे. आपण हे पाहू शकतो की येशू देवाच्या अभिवचनांची पूर्तता कशी करतो.

2000 वर्षांपूर्वी यहुद्यांना पाहण्यापेक्षा आपण बरेच काही पाहू शकतो परंतु अद्याप तेथे सर्व काही आपल्याला दिसत नाही. प्रत्येक आश्वासन पाळले गेले आहे हे आपण अद्याप पाहत नाही. सैतान आताही लोकांना पळवून लावेल म्हणून बांधील आहे हे आपण पाहत नाही. आम्ही अद्याप पाहिले नाही की सर्व लोक देवाला ओळखतात. रडणे, अश्रू, वेदना, मृत्यू आणि मृत्यू यांचा अंत अद्याप दिसत नाही. आम्ही अद्याप अंतिम उत्तरासाठी आतुर आहोत - परंतु येशूमध्ये आपल्याकडे आशा आणि निश्चितता आहे.

पवित्र आत्म्याने शिक्का मारून आपल्या पुत्राद्वारे देवाने आपल्याला वचन दिले आहे. आमचा विश्वास आहे की बाकी सर्व काही खरे होईल, ख्रिस्त ज्याने सुरु केलेले कार्य पूर्ण करेल. आम्हाला खात्री आहे की सर्व आश्वासने पूर्ण होतील - आपल्या अपेक्षेप्रमाणेच नव्हे तर देवाने ठरविलेल्या मार्गाने.

तो वचन दिल्याप्रमाणे त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे होईल. आम्हाला ते आता पहायला आवडत नाही, परंतु देव यापूर्वीच कार्य करीत आहे आणि देव आपली इच्छा आणि योजना पूर्ण करण्यासाठी पडद्यामागील कार्य करीत आहे. ज्याप्रमाणे आपण बाळ आणि येशूमध्ये तारणाची कबुली दिली होती, त्याचप्रमाणे आता आम्ही जिवंत येशूमध्ये आशा आणि परिपूर्णतेचे अभिवचन आहोत. देवाच्या राज्याच्या वाढीसाठी, चर्चच्या कार्यासाठी आणि आपल्या वैयक्तिक जीवनासाठीही ही आशा आहे.

स्वतःसाठी आशा

जेव्हा लोक विश्वास ठेवतात तेव्हा त्याचे कार्य त्यांच्यामध्ये वाढू लागते. येशू म्हणाला की आपण पुन्हा जन्मला पाहिजे आणि जेव्हा पवित्र आत्मा आपल्याला सावली देतो आणि आपल्यात नवीन जीवन निर्माण करतो तेव्हा आपण विश्वास ठेवू शकतो. जसे येशूने वचन दिले आहे, तसे आमच्यात राहण्यासाठी तो आमच्यात येतो.

कोणीतरी एकदा म्हटले होते: "येशूचा जन्म 1000 वेळा होऊ शकला असता आणि तो माझ्यामध्ये जन्मला नसता तर त्याचा मला उपयोग होणार नाही." येशू जगात जी आशा आणतो त्याला त्याचा उपयोग होणार नाही जोपर्यंत आपण त्याला आपली आशा म्हणून स्वीकारत नाही. आपण येशूला आमच्यात राहू द्यावे.

आम्हाला स्वतःकडे पहायला आणि विचार करायला आवडते: there मला तेथे फारसे दिसत नाही. मी 20 वर्षांपूर्वीच्यापेक्षा जास्त चांगला नाही. मी अजूनही पाप, शंका आणि अपराधीपणासह संघर्ष करतो. मी अजूनही स्वार्थी आणि हट्टी आहे. प्राचीन इस्त्राईलपेक्षा मी दैवी व्यक्ती असण्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. मला आश्चर्य वाटते की देव खरोखरच माझ्या आयुष्यात काही करीत आहे काय? मी कोणतीही प्रगती केली आहे असे दिसत नाही. »

उत्तर येशूला लक्षात ठेवणे आहे. आमची आध्यात्मिक नवीन सुरुवात कदाचित या क्षणी सकारात्मक फरक करू शकत नाही - परंतु ती तसे करते कारण देव असे म्हणतो. आमच्यात जे काही आहे ते फक्त खाली पेमेंट आहे. ही एक सुरुवात आहे आणि ती खुद्द देव स्वतःची हमी आहे. पवित्र आत्म्याने आता येणार असलेल्या गौरवाने मोबदला दिला.

येशू असे सांगतो की प्रत्येक वेळी पापी रूपांतरित करण्यात देवदूत आनंदी होतात. ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणा comes्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल ते गातात कारण एक मूल जन्मला आहे. हे बाळ कदाचित महान गोष्टी करू शकत नाही. तेथे संघर्ष होऊ शकतात परंतु हे देवाचे मूल आहे आणि देव आपले कार्य पूर्ण झाल्याचे पाहेल. तो आपली काळजी घेईल. आपले आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण नसले तरीसुद्धा त्याचे कार्य पूर्ण होईपर्यंत तो आपल्याबरोबर कार्य करत राहील.

ज्याप्रमाणे बाळात येशूवर मोठी आशा आहे, त्याचप्रमाणे बाळ ख्रिश्चनांमध्येही मोठी आशा आहे. आपण किती काळ ख्रिस्ती आहात याची पर्वा नाही, आपल्यासाठी प्रचंड आशा आहे कारण देवाने आपल्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे - आणि त्याने सुरू केलेले कार्य सोडणार नाही.

जोसेफ टोच


पीडीएफआशेचे कारण