विश्वास

विश्वास ख्रिश्चन जीवनाचे हृदय आहे. विश्वास म्हणजे फक्त विश्वास. आपल्या तारणात आपण येशूवर पूर्ण विश्वास ठेवू शकतो. नवीन करारा स्पष्टपणे सांगते की आपण जे काही करू शकतो त्याद्वारे आपला नीतिमान ठरत नाही, तर देवाचा पुत्र ख्रिस्त यावर विश्वास ठेवून.

रोमकर 3,28:२ मध्ये प्रेषित पौलाने असे लिहिले:
म्हणून आपण असा विश्वास ठेवला आहे की मनुष्य नियमशास्त्राशिवाय कार्य करतो, केवळ विश्वासाने.
 
तारण आपल्यावर मुळीच अवलंबून नाही, परंतु केवळ ख्रिस्तावर अवलंबून आहे. जर आपण देवावर विश्वास ठेवला असेल तर आपण आपल्या जीवनाचा कोणताही भाग त्याच्यापासून लपवण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज नाही. आपण पाप केले तरी आपण देवाला घाबरत नाही. भीतीऐवजी आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की तो आपल्यावर प्रेम करणे, साहाय्य करणे आणि आपल्या पापांवर मात करण्याच्या मार्गावर कधीही मदत करणार नाही. जर आपण देवावर विश्वास ठेवला तर आपण त्याला पूर्ण आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की तो आपल्यामध्ये ज्या व्यक्तीला अभिप्रेत आहे त्याचे रूपांतर करेल. जर आपण देवावर विश्वास ठेवला तर आपल्याला कळेल की तो आपली सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, कारण आपल्या जीवनाचे मुख्य कारण आहे. पौलाने अथेन्समधील तत्वज्ञांना म्हटल्याप्रमाणे: आम्ही जगतो, विणतो आणि देवामध्ये आहोत.

आपल्यासाठी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा ते अधिक महत्वाचे आहे - मालमत्ता, पैसा, वेळ, प्रतिष्ठा आणि अगदी या मर्यादित जीवनापेक्षा मौल्यवान. आम्हाला विश्वास आहे की आपल्यासाठी काय चांगले आहे हे देवाला माहित आहे आणि आम्ही त्याला संतुष्ट करू इच्छितो. हा आपला संदर्भ बिंदू आहे, अर्थपूर्ण जीवनाचा आपला पाया आहे. आम्हाला त्याची भीती बाळगून नव्हे तर प्रेमापोटी सेवा करायची आहे - अनिच्छेने नव्हे तर आनंदाने स्वेच्छाने. आम्ही त्याच्या निर्णयावर विश्वास ठेवतो. आम्ही त्याच्या शब्दावर आणि त्याच्या मार्गांवर विश्वास ठेवतो. आम्हाला एक नवीन हृदय देण्यास, आपल्यात वाढत्या सदृशतेसाठी, त्याने जे प्रेम केले त्याबद्दल प्रेम करण्यास आणि त्याचे जे कौतुक केले त्याचे कौतुक करण्यासाठी आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की तो नेहमी आपल्यावर प्रेम करतो आणि कधीही हार मानत नाही. पुन्हा आम्ही स्वतःहून यापैकी काहीही करु शकणार नाही. तो येशू आहे जो आपल्यामध्ये आणि आमच्यासाठी ही कार्य करीत आहे, आतून पवित्र आत्म्याच्या परिवर्तनशील कार्याद्वारे. आम्ही देवाच्या इच्छेनुसार आणि हेतूनुसार आम्ही त्याची प्रिय मुले आहोत, ज्यांना येशूच्या मौल्यवान रक्ताद्वारे सोडवून विकत घेतले गेले.

१ पेत्र १: १-1-२० मध्ये प्रेषित पेत्राने लिहिले:
कारण आपणास ठाऊक आहे की आपल्या पूर्वजांप्रमाणे केलेल्या व्यर्थ बदलांमधून तुम्हाला क्षणिक चांदी किंवा सोने देऊन सोडविले जात नाही, तर ख्रिस्ताच्या महागड्या रक्ताने तुम्ही निर्दोष व निर्दोष कोकरू आहात. जगाच्या स्थापनेपूर्वी ती निवडली गेली होती, पण ती आपल्या फायद्यासाठी शेवटी प्रकट होते.

आपण केवळ आपल्या वर्तमानावरच नव्हे तर आपल्या भूतकाळ आणि भविष्यासहही देवावर विश्वास ठेवू शकतो. येशू ख्रिस्तामध्ये आपला स्वर्गीय पिता आपल्या संपूर्ण जीवनाची पूर्तता करतो. एका लहान मुलासारखा, जो निर्भय आहे आणि त्याच्या आईच्या समाधानाने समाधानी आहे, आपण पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेमावर सुरक्षितपणे विश्रांती घेऊ शकतो.

जोसेफ टोच


पीडीएफविश्वास