त्याने तिची काळजी घेतली

त्याने त्यांची काळजी घेतली आपल्यापैकी बरेच जण बर्‍याच काळापासून बायबलचे वाचन करत आहेत. परिचित श्लोक वाचणे आणि त्यामध्ये स्वत: ला लपेटणे चांगले आहे जणू ते एखाद्या कोमल ब्लँकेटसारखे आहेत. असे होऊ शकते की आपली ओळख आपल्याला गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यास कारणीभूत ठरते. जर आपण त्या आपल्या डोळ्यांसह उघड्या आणि नवीन दृष्टीकोनातून वाचल्या तर पवित्र आत्मा आपल्याला अधिक ओळखण्यास आणि शक्यतो आपल्या विसरलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवण्यास मदत करू शकतो.

कृत्यांचे पुस्तक पुन्हा वाचताना, मला अध्याय 13, श्लोक 18 मधील एक उतारा सापडला जो मला खात्री आहे की आपल्यापैकी बर्‍याच जणांनी जास्त लक्ष न देता वाचले आहे: "आणि त्याने चाळीस वर्षे वाळवंटात त्यांना सहन केले." (ल्यूथर 1984) . 1912 च्या ल्यूथर बायबलमध्ये असे म्हटले आहे: "त्याने त्यांचे मार्ग सहन केले" किंवा जुन्या किंग जेम्स आवृत्तीमधून जर्मनमध्ये अनुवादित केले याचा अर्थ "त्याला त्यांच्या वागणुकीचा त्रास झाला" असा होतो.

जोपर्यंत मला आठवते, मी हा उतारा नेहमी वाचला होता - आणि तो तसाच ऐकला होता - की देवाला इस्राएल लोकांचा आक्रोश आणि आक्रोश सहन करावा लागला जणू ते त्याच्यासाठी एक मोठे ओझे होते. पण नंतर मी संदर्भ वाचला 5. मॉस 1,31: "तुम्ही या ठिकाणी येईपर्यंत ज्या मार्गाने तुम्ही गेलात त्याप्रमाणे तुमचा देव परमेश्वर याने जसा मनुष्य आपल्या मुलाला वाहून नेला, तसे तुम्ही पाहिले आहे." नवीन बायबल भाषांतर ल्यूथर 2017 मध्ये असे म्हटले आहे: "आणि चाळीस वर्षे त्याने त्यांना वाळवंटात जन्म दिला" (प्रेषित 13,18:). मॅकडोनाल्ड कॉमेंटरी म्हणते की "त्याने त्यांच्या गरजांची काळजी घेतली."

मी एक प्रकाश पाहिला. अर्थात, त्याने त्यांची काळजी घेतली होती - त्यांच्याकडे अन्न, पाणी आणि शूज होते जे थकले नाहीत. देव त्यांना भुकेला राहणार नाही हे मला ठाऊक असलं तरी तो त्यांच्या आयुष्यात किती जवळचा आणि जिव्हाळ्याचा होता हे मला कधीच कळलं नाही. हे वाचणे इतके प्रोत्साहनदायक होते की देव आपल्या लोकांसारखा वडील आपल्या मुलाला घेऊन जात असे. मला ते वाचताना आठवत नाही!

कधीकधी आपल्याला असे वाटू शकते की देव आपल्यावर कठोरपणे सहन करतो किंवा आपल्या आणि आपल्या चालू असलेल्या समस्यांची काळजी घेतल्याबद्दल त्याला वाईट वाटते. आपल्या प्रार्थना नेहमीच सारख्याच वाटतात आणि आपली पापं पुन्हा पुन्हा होतात. जरी आपण कधीकधी कुरकुर करतो आणि कृतघ्न इस्राएल लोकांसारखे वागतो, तरीसुद्धा आपण कितीही आक्रोश केला तरी देव नेहमीच आपली काळजी घेतो; दुसरीकडे, मला खात्री आहे की तो तक्रार करण्याऐवजी त्याचे आभार मानण्याला प्राधान्य देईल.

ख्रिश्चन, पूर्ण-वेळेच्या सेवेत आणि बाहेर (जरी सर्व ख्रिश्चनांना काही प्रकारे सेवेसाठी बोलावले जात असले तरी), थकवा आणि जळजळ होऊ शकते. एखादी व्यक्ती आपल्या भावंडांना असह्य इस्त्रायली म्हणून पाहण्यास सुरुवात करू शकते, ज्यामुळे एखाद्याला त्यांच्या "त्रासदायक" समस्या स्वीकारण्यास आणि त्यातून त्रास सहन करावा लागतो. सहन करणे म्हणजे तुम्हाला आवडत नसलेली एखादी गोष्ट सहन करणे किंवा एखादी वाईट गोष्ट स्वीकारणे. पण देव आपल्याला तसे पाहत नाही!

आपण सर्व देवाची मुले आहोत आणि त्यांना आदर, दयाळू आणि प्रेमळ काळजी हवी आहे. देवाचे प्रेम आपल्यावर ओसरल्याने आम्ही आपल्या शेजार्‍यांवर त्यांचे प्रेम टिकवण्याऐवजी प्रेम करू शकतो. आवश्यक असल्यास, आम्ही एखाद्यास ज्याच्या मार्गावर असलेले सामर्थ्य पुरेसे नाही त्यांना वाहून नेण्यास सक्षम आहोत. आपण लक्षात ठेवले पाहिजे की देवाने वाळवंटात आपल्या लोकांचीच काळजी घेतली नाही, तर त्यांना आपल्या प्रेमळ बाहूंमध्ये पार पाडले. आम्ही तक्रार करतो आणि कृतज्ञ व्हायला विसरलो तरीही तो आपल्यावर प्रेम करतो आणि काळजी घेत नाही.

टॅमी टकच