आमची खरी ओळख

222 आपली खरी ओळखआजकाल असे घडते की इतरांसाठी आणि स्वतःसाठी अर्थपूर्ण आणि महत्त्वाचे होण्यासाठी तुम्हाला स्वतःचे नाव कमवावे लागते. असे दिसते की मानव ओळख आणि अर्थाच्या अतृप्त शोधात आहेत. पण येशूने आधीच म्हटले: “ज्याला आपला जीव सापडेल तो तो गमावील; आणि जो कोणी माझ्यासाठी आपला जीव गमावतो तो त्याला सापडेल” (मॅथ्यू 10:39). चर्च या नात्याने आपण या सत्यापासून शिकलो आहोत. 2009 पासून आम्ही स्वतःला ग्रेस कम्युनियन इंटरनॅशनल म्हणतो आणि हे नाव आमची खरी ओळख दर्शवते, जी आमच्यात नसून येशूवर आधारित आहे. चला या नावावर बारकाईने नजर टाकूया आणि ते काय लपवते ते शोधूया.

ग्रेस

ग्रेस हा आपल्या नावातील पहिला शब्द आहे कारण तो पवित्र आत्म्याद्वारे येशू ख्रिस्तामध्ये देवाकडे आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रवासाचे उत्तम वर्णन करतो. “त्याऐवजी, आम्ही विश्वास ठेवतो की प्रभु येशूच्या कृपेने त्यांचेही जसे तारण होईल” (प्रेषित 15:11). आम्ही "ख्रिस्त येशूच्या द्वारे मिळालेल्या मुक्तीद्वारे त्याच्या कृपेने योग्यतेशिवाय नीतिमान आहोत" (रोमन्स 3:24). केवळ कृपेनेच देव (ख्रिस्ताद्वारे) आपल्याला त्याच्या स्वतःच्या धार्मिकतेमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देतो. बायबल आपल्याला सातत्याने शिकवते की विश्वासाचा संदेश हा देवाच्या कृपेचा संदेश आहे (प्रेषित 14:3; 20:24; 20:32 पहा).

लोकांशी देवाच्या नात्याचा आधार नेहमीच कृपा आणि सत्य आहे. नियमशास्त्र या मूल्यांची अभिव्यक्ती असतानाही देवाच्या कृपेमध्ये येशू ख्रिस्ताद्वारे संपूर्ण अभिव्यक्ती आढळली. देवाच्या कृपेने आपण केवळ येशू ख्रिस्ताद्वारेच वाचलो आहोत कायदा पाळल्यामुळे नाही. ज्या कायद्याद्वारे सर्वांचा निषेध केला जातो तो आपल्यासाठी देवाचा शेवटचा शब्द नाही. आमच्यासाठी त्याचा शेवटचा शब्द येशू आहे. हे देवाची कृपा आणि सत्य यांचे परिपूर्ण आणि वैयक्तिक प्रकटीकरण आहे जे त्याने मानवतेला मुक्तपणे दिले.
कायद्यानुसार आमची खात्री योग्य आणि न्याय्य आहे. आपल्याला स्वतःकडून कायदेशीर वागणूक मिळत नाही कारण देव स्वतःचे कायदे आणि कायद्यांचा कैदी नाही. आपल्यामध्ये देव त्याच्या इच्छेनुसार दैवी स्वातंत्र्यात कार्य करतो.

त्याची इच्छा कृपेने आणि विमोचनाद्वारे परिभाषित केली जाते. प्रेषित पौल लिहितो: “मी देवाची कृपा टाकत नाही; कारण जर नियमाने नीतिमत्व असेल तर ख्रिस्त व्यर्थ मेला” (गलती 2:21). पॉल देवाची कृपा हा एकमेव पर्याय म्हणून वर्णन करतो जो तो फेकून देऊ इच्छित नाही. कृपा ही तोलायची आणि मोजायची आणि सौदेबाजी करायची गोष्ट नाही. कृपा ही देवाची जिवंत चांगुलपणा आहे, ज्याद्वारे तो पुढे जातो आणि मानवी हृदय आणि मन बदलतो.

रोममधील चर्चला लिहिलेल्या पत्रात, पॉल लिहितो की आपण आपल्या स्वत: च्या प्रयत्नातून एकच गोष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, ती म्हणजे पापाची मजुरी, जी मरण आहे. ही वाईट बातमी आहे. पण त्यात एक विशेषतः चांगला आहे, कारण “देवाची देणगी म्हणजे ख्रिस्त येशू आपला प्रभू ह्यात सार्वकालिक जीवन आहे” (रोमन्स 6:24). येशू ही देवाची कृपा आहे. तो देवाने सर्व लोकांसाठी मुक्तपणे दिलेला तारण आहे.

जिव्हाळा

फेलोशिप हा आमच्या नावाचा दुसरा शब्द आहे कारण पवित्र आत्म्यासह सहवासात आपण पुत्राद्वारे पित्याबरोबर आमचा खरा संबंध आहे. ख्रिस्तामध्ये आमची देवाबरोबर आणि एकमेकांशी खरोखर मैत्री आहे. जेम्स टोरन्सने असे म्हटले आहे: "त्रिकोण देव अशा प्रकारे सहवास निर्माण करतो की जर आपण आपली ओळख त्याच्याबरोबर आणि इतर लोकांमध्ये सहवासात राहिली तरच आपण वास्तविक आहोत." 

पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा परिपूर्ण सहवासात आहेत आणि येशूने प्रार्थना केली की त्याचे शिष्य हे नाते सामायिक करतील आणि ते जगात ते प्रतिबिंबित करतील (जॉन 14:20; 17:23). प्रेषित जॉनने या समुदायाचे वर्णन प्रेमात खोलवर रुजलेले असे केले आहे. जॉन या खोल प्रेमाचे वर्णन पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याशी शाश्वत सहवास म्हणून करतो. खरा नातेसंबंध म्हणजे पवित्र आत्म्याद्वारे पित्याच्या प्रेमात ख्रिस्तासोबत सहवासात राहणे (1. योहान 4:8).

ख्रिस्ती असणे हा येशूसोबतचा वैयक्तिक संबंध आहे असे अनेकदा म्हटले जाते. या नातेसंबंधाचे वर्णन करण्यासाठी बायबल अनेक उपमा वापरते. एक माणूस त्याच्या गुलामाच्या मालकाच्या नातेसंबंधाबद्दल बोलतो. यावरून असे घडते की आपण आपला प्रभु येशू ख्रिस्ताचा आदर केला पाहिजे आणि त्याचे अनुसरण केले पाहिजे. येशूने आपल्या अनुयायांना पुढे म्हटले: “तुम्ही दास आहात असे मी आता म्हणत नाही; कारण त्याचा मालक काय करत आहे हे नोकराला माहीत नसते. पण मी तुम्हाला सांगितले आहे की तुम्ही मित्र आहात; कारण मी माझ्या पित्याकडून जे ऐकले ते सर्व मी तुम्हांला सांगितले आहे” (जॉन १५:१५). दुसरी प्रतिमा वडील आणि त्याच्या मुलांमधील नातेसंबंधांबद्दल बोलते (जॉन 15:15-1). अगदी ओल्ड टेस्टामेंटच्या सुरुवातीला सापडलेली वराची आणि त्याच्या वधूची प्रतिमा देखील येशूने वापरली आहे (मॅथ्यू 12:13) आणि पॉल पती-पत्नीच्या नातेसंबंधाबद्दल लिहितो (इफिस 9). हिब्रूंना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की ख्रिस्ती म्हणून आपण येशूचे भाऊ आणि बहिणी आहोत (इब्री 15:5). या सर्व प्रतिमा (गुलाम, मित्र, मूल, जोडीदार, बहीण, भाऊ) मध्ये एकमेकांसह खोल, सकारात्मक, वैयक्तिक समुदायाची कल्पना आहे. पण हे सर्व फक्त चित्रे आहेत. आपला त्रिएक देव हा या नात्याचा आणि समुदायाचा उगम आणि सत्य आहे. तो आपल्या दयाळूपणात उदारतेने आपल्याशी सामायिक करतो तो एक सहभागिता आहे.

येशूने प्रार्थना केली की आपण त्याच्याबरोबर सदैव राहू आणि त्या चांगुलपणात आनंदी राहू (जॉन 17:24). या प्रार्थनेत त्यांनी आम्हाला समाजाचा एक भाग म्हणून एकमेकांसोबत आणि वडिलांसोबत राहण्याचे आमंत्रण दिले. जेव्हा येशू स्वर्गात गेला, तेव्हा त्याने आम्हाला, त्याच्या मित्रांना, पिता आणि पवित्र आत्म्याच्या सहवासात घेतले. पॉल म्हणतो की पवित्र आत्म्याद्वारे एक मार्ग आहे ज्याद्वारे आपण ख्रिस्ताच्या शेजारी बसतो आणि पित्याच्या उपस्थितीत असतो (इफिस 2:6). आपण आधीच देवाबरोबर ही सहवास अनुभवू शकतो, जरी या नात्याची परिपूर्णता तेव्हाच दिसून येईल जेव्हा ख्रिस्त परत येईल आणि त्याचे राज्य स्थापन करेल. म्हणूनच समुदाय हा आमच्या विश्वास समुदायाचा एक आवश्यक भाग आहे. आमची ओळख, आता आणि कायमची, ख्रिस्तामध्ये आणि सामंजस्यात देव आमच्याबरोबर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा म्हणून सामायिक आहे.

आंतरराष्ट्रीय (आंतरराष्ट्रीय)

आंतरराष्ट्रीय हा आमच्या नावाचा तिसरा शब्द आहे कारण आमची चर्च एक अतिशय आंतरराष्ट्रीय समुदाय आहे. आम्ही वेगवेगळ्या सांस्कृतिक, भाषिक आणि राष्ट्रीय सीमा ओलांडून लोकांपर्यंत पोहोचतो - आम्ही जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचतो. आम्ही सांख्यिकी दृष्टीने एक छोटासा समुदाय असूनही, प्रत्येक अमेरिकन राज्यात आणि कॅनडा, मेक्सिको, कॅरिबियन, दक्षिण अमेरिका, युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि पॅसिफिक बेटांवर असे समुदाय आहेत. आमच्याकडे than० हून अधिक देशांमध्ये ,50.000०,००० पेक्षा जास्त सभासद आहेत ज्यांना than ०० हून अधिक मंडळ्यांमध्ये घरे सापडली आहेत.

देव या आंतरराष्ट्रीय समुदायात आम्हाला एकत्र आणला. हे एक आशीर्वाद आहे की आम्ही एकत्र काम करण्यास पुरेसे मोठे आहोत आणि तरीही ही संयुक्त कार्ये वैयक्तिक आहेत इतकी लहान आहेत. आमच्या समाजात, राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक सीमा ओलांडून मैत्री सतत बनविली जाते आणि ती जोपासली जात आहे, जी आज बहुतेकदा आपल्या जगात सामायिक आहे. हे नक्कीच देवाच्या कृपेचे लक्षण आहे!

एक चर्च म्हणून, आपल्यासाठी देवाने आपल्या अंत: करणात ठेवलेली सुवार्ता जगणे आणि सामायिक करणे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे. जरी देवाच्या कृपेची आणि प्रेमाची भरभराट अनुभवली तरीही इतर लोकांना सुवार्ता सांगण्यास प्रवृत्त करते. आम्ही इतर लोकांमध्ये प्रवेश केला पाहिजे आणि येशू ख्रिस्ताबरोबर संबंध टिकवून या आनंदात सहभागी व्हावेत अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही सुवार्ता गुप्त ठेवू शकत नाही कारण जगातील सर्व लोकांनी देवाच्या कृपेचा अनुभव घ्यावा आणि त्रयी समुदायाचा भाग व्हावा अशी आपली इच्छा आहे. हा संदेश जगाद्वारे सामायिक करण्यासाठी देवाने आपल्याला दिला आहे.

जोसेफ टोच