पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-02

 

03 उत्तराधिकार 2015 02           

उत्तराधिकारी मासिक एप्रिल - जून 2015

देवाबरोबर चाला


इस्टर संडे - जोसेफ टाकाच द्वारे

दु: ख आणि मृत्यू मध्ये कृपा - टाकलानी म्यूस्कवा द्वारे

राजाच्या पसंतीस - टॅमी टाकाचद्वारे

देवाचे राज्य (भाग 4) - गॅरी डेड्डो यांनी

किंग सोलोमन माईन्स (भाग 15) - गॉर्डन ग्रीन यांनी

काय डॉ. फॉल्टसला माहित नव्हते - नील अर्लकडून