स्तोत्र 8: निराशाजनक लॉर्ड

504 स्तोत्र 8 हताशांचा स्वामीवरवर पाहता शत्रूंनी पछाडलेल्या आणि निराशेच्या भावनेने भरलेल्या, डेव्हिडला स्वतःला देव कोण आहे याची आठवण करून देऊन नवीन धैर्य मिळाले: "उच्च, सृष्टीचा सर्वशक्तिमान प्रभु, जो शक्तीहीन आणि अत्याचारित लोकांची काळजी घेतो आणि त्यांच्याद्वारे पूर्णपणे कार्य करू शकतो".

"गिटिटवर डेव्हिडचे स्तोत्र गायले जाईल. परमेश्वरा, आमच्या शासक, तुझे नाव सर्व देशांत किती तेजस्वी आहे, आकाशात तुझे प्रताप दाखवते! लहान मुलांच्या आणि लहान मुलांच्या तोंडातून तुम्ही तुमच्या शत्रूंच्या फायद्यासाठी, शत्रू आणि सूडबुद्धीचा नाश करण्यासाठी एक शक्ती तयार केली आहे. जेव्हा मी आकाश पाहतो, तुझ्या बोटांचे काम, तू तयार केलेले चंद्र आणि तारे, तेव्हा माणूस काय आहे की तुला त्याची आठवण येते आणि माणसाचे मूल म्हणजे तू त्याची काळजी घेतोस? तू त्याला देवापेक्षा थोडे कमी केलेस; तू त्याला सन्मान आणि गौरवाचा मुकुट घातलास. तू त्याला आपल्या हाताच्या कामावर प्रभुत्व दिले आहेस, तू त्याच्या पायाखालचे सर्व काही ठेवले आहेस: मेंढरे व बैल, तसेच जंगली पशू, आकाशातील पक्षी आणि समुद्रातील मासे आणि समुद्रात फिरणारे सर्व काही. . परमेश्वरा, आमच्या अधिपती, सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती वैभवशाली आहे!” (स्तोत्र 8,1-10). आता आपण या स्तोत्राची ओळ ओळीने पाहू. परमेश्वराचा गौरव: "प्रभु आमच्या शासक, तुझे नाव सर्व पृथ्वीवर किती गौरवशाली आहे, स्वर्गात तुझे वैभव दाखवते"! (स्तोत्र 8,2)

या स्तोत्राच्या सुरूवातीस आणि शेवटी (वचन 2 आणि 10) डेव्हिडचे शब्द आहेत जे देवाच्या नावाचा गौरव व्यक्त करतात - त्याचे वैभव आणि वैभव, जे त्याच्या सर्व निर्मितीला मागे टाकते (ज्यामध्ये स्तोत्रकर्त्यांच्या शत्रूंचा समावेश आहे!) पलीकडे जातो. "प्रभु, आमचा शासक" या शब्दांची निवड हे स्पष्ट करते. पहिला उल्लेख "प्रभु" म्हणजे YHWH किंवा Yahwe, देवाचे योग्य नाव. “आमचा शासक” म्हणजे अदोनाई, म्हणजे सार्वभौम किंवा प्रभु. एकत्रितपणे, एक वैयक्तिक, काळजीवाहू देवाचे चित्र समोर येते ज्याचे त्याच्या निर्मितीवर पूर्ण प्रभुत्व आहे. होय, तो स्वर्गात (वैभवात) सिंहासनावर विराजमान आहे. या देवालाच डेव्हिड संबोधित करतो आणि आवाहन करतो, जसे की पुढील स्तोत्रात, तो त्याचे नियम मांडतो आणि आपली आशा व्यक्त करतो.

परमेश्वराचे सामर्थ्य: "लहान मुलांच्या तोंडातून आणि दूध पिणाऱ्या मुलांच्या तोंडातून तू तुझ्या शत्रूंना शत्रू आणि सूड घेणाऱ्यांचा नाश करण्याची शक्ती दिलीस" (स्तोत्रसंहिता. 8,3).

डेव्हिड आश्चर्यचकित करतो की प्रभु देवाने मुलांची "अत्यंत" शक्ती वापरावी (शक्‍ती नवीन करारातील हिब्रू शब्द अनुवादित शक्ती अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करते) शत्रू आणि सूड घेणार्‍यांचा नायनाट करण्यासाठी किंवा त्यांचा अंत करण्यासाठी. या असहाय्य मुलांचा आणि अर्भकांचा उपयोग करून परमेश्वराने आपली अतुलनीय शक्ती निश्चित पायावर स्थापित केली आहे. मात्र, ही विधाने आपण अक्षरशः घ्यायची का? देवाचे शत्रू खरोखरच मुलांनी गप्प केले आहेत का? कदाचित, परंतु बहुधा, मुलांसह डेव्हिड लाक्षणिकरित्या लहान, कमकुवत आणि शक्तीहीन प्राण्यांचे नेतृत्व करत आहे. जबरदस्त सामर्थ्याचा सामना करताना त्याला निःसंशयपणे त्याच्या स्वत: च्या शक्तीहीनतेची जाणीव झाली आहे, आणि म्हणून हे जाणून घेणे त्याच्यासाठी एक दिलासा आहे की परमेश्वर, पराक्रमी निर्माता आणि शासक, त्याच्या कार्यासाठी शक्तीहीन आणि अत्याचारी लोकांचा वापर करतो.

परमेश्वराची निर्मिती: "जेव्हा मी आकाश पाहतो, तुझ्या बोटांचे कार्य, चंद्र आणि तारे जे तू तयार केले आहेस, तेव्हा मनुष्य काय आहे की तू त्याची आठवण ठेवतोस आणि मनुष्याचे मूल म्हणजे तू त्याची काळजी घेतोस?" (स्तोत्र 8,4-9).

डेव्हिडचे विचार आता या जबरदस्त सत्याकडे वळतात की सर्वशक्तिमान परमेश्वर देवाने कृपापूर्वक त्याच्या अधिपत्याचा एक भाग मानवजातीच्या स्वाधीन केला आहे. प्रथम तो सृष्टीच्या महान कार्याला (आकाश...चंद्र आणि...तार्‍यांसह) देवाच्या बोटाचे कार्य म्हणून संबोधित करतो आणि नंतर त्याचे आश्चर्य व्यक्त करतो त्या मर्यादित मनुष्याला (हिब्रू शब्द एनोस, म्हणजे अधिक नश्वर, दुर्बल व्यक्ती) इतकी जबाबदारी दिली जाते. श्लोक 5 मधील वक्तृत्वात्मक प्रश्न यावर जोर देतात की मनुष्य विश्वातील एक नगण्य प्राणी आहे (स्तोत्र 144,4). आणि तरीही देव त्याची खूप काळजी घेतो. तू त्याला देवापेक्षा थोडे कमी केलेस; तू त्याला सन्मान आणि गौरवाचा मुकुट घातलास.

देवाने मानवाची निर्मिती एक पराक्रमी, योग्य कार्य म्हणून सादर केली आहे; कारण मनुष्याला देवापेक्षा थोडे कमी केले आहे. एल्बरफेल्ड बायबलमध्ये हिब्रू एलोहिमला "देवदूत" असे भाषांतरित केले आहे, परंतु कदाचित येथे "देव" या भाषांतरास प्राधान्य दिले पाहिजे. येथे मुद्दा असा आहे की मनुष्याला पृथ्वीवर देवाचे स्वतःचे विकर म्हणून निर्माण केले गेले आहे; बाकीच्या सृष्टीच्या वर, परंतु देवापेक्षा कमी. सर्वशक्तिमान देवाने मर्यादित माणसाला असे सन्मानाचे स्थान द्यावे याचे दावीदला आश्चर्य वाटले. हिब्रू मध्ये 2,6-8 हे स्तोत्र माणसाच्या अपयशाशी त्याच्या उदात्त नशिबाची तुलना करण्यासाठी उद्धृत केले आहे. परंतु सर्व काही गमावले नाही: येशू ख्रिस्त, मनुष्याचा पुत्र, शेवटचा आदाम आहे (1. करिंथकर १5,45; 47), आणि सर्व काही त्याच्या अधीन आहे. देव पित्याची, मानवांची आणि इतर सर्व सृष्टीची उदात्तीकरण (गौरव) करण्याची योजना पूर्ण करून, नवीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वीचा मार्ग तयार करण्यासाठी जेव्हा तो शारीरिकरित्या पृथ्वीवर परत येईल तेव्हा पूर्णपणे साकार होईल अशी स्थिती.

तू त्याला तुझ्या हाताच्या कामावर प्रभुत्व दिले आहेस, तू सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस: मेंढरे आणि बैल सर्व एकत्र, तसेच जंगली पशू, आकाशातील पक्षी आणि समुद्रातील मासे आणि समुद्रात फिरणारे सर्व काही. .

या टप्प्यावर डेव्हिड त्याच्या निर्मितीमध्ये देवाचा प्रतिनिधी (कारभारी) म्हणून मनुष्याच्या स्थितीत जातो. सर्वशक्तिमान आदाम आणि हव्वा यांना निर्माण केल्यानंतर, त्याने त्यांना पृथ्वीवर राज्य करण्याची आज्ञा दिली (1. मॉस 1,28). सर्व जीव त्यांच्या अधीन असावेत. पण पापामुळे ते वर्चस्व कधीच पूर्ण झाले नाही. दुर्दैवाने, नशिबाच्या विडंबनाप्रमाणे, हा त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ प्राणी होता, साप, ज्याने त्यांना देवाच्या आज्ञांविरूद्ध बंड केले आणि त्यांचे नशीब नाकारले. परमेश्वराचा गौरव: "प्रभु आमच्या शासक, सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती वैभवशाली आहे!" (स्तोत्रसंहिता 8,10).

स्तोत्राचा शेवट जसा सुरू झाला तसा होतो - देवाच्या गौरवशाली नावाच्या स्तुतीमध्ये. होय, आणि खरोखरच परमेश्वराचा महिमा मनुष्याची काळजी आणि त्याच्या अपुरेपणात आणि दुर्बलतेमध्ये प्रकट होतो.

निष्कर्ष

देवाचे मानवजातीवरील प्रेम आणि काळजी याविषयी डेव्हिडची अंतर्दृष्टी, जसे आपल्याला माहित आहे, नवीन करारामध्ये येशूच्या व्यक्ती आणि सेवाकार्यात त्याची पूर्ण जाणीव होते. तेथे आपण शिकतो की येशू हा प्रभु आहे, जो आधीपासून सर्वोच्च राज्य करतो (इफिस 1,22; हिब्रू 2,5-9). पुढच्या जगात भरभराट होईल असे राज्य (1. करिंथकर १5,27). हे जाणून घेणे किती सांत्वनदायक आणि आशादायक आहे की आपली दुर्दम्यता आणि नपुंसकता (विश्वाच्या विशालतेच्या तुलनेत लहान) असूनही, आपण आपल्या प्रभु आणि स्वामीने त्याच्या वैभवात भाग घेण्यास स्वीकारले आहे, सर्व सृष्टीवर त्याचे प्रभुत्व आहे.

टेड जॉनस्टन यांनी


पीडीएफस्तोत्र 8: निराशाजनक लॉर्ड