शेवटी नवीन सुरुवात आहे

386 शेवट नवीन सुरुवात आहे जर भविष्य नसते तर पौल लिहितो की ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल (२ करिंथकर :1:१:15,19). भविष्यवाणी हा ख्रिश्चन विश्वासाचा एक अत्यावश्यक आणि उत्तेजनदायक भाग आहे. बायबलमधील भविष्यवाणी आपल्याला एक अतिशय आशादायक गोष्ट सांगते. आम्ही जर त्यातील महत्त्वाच्या संदेशांवर लक्ष केंद्रित केले तर त्यावरून वादविवाद होऊ शकणा details्या तपशिलांवर लक्ष केंद्रित केले तर आपण त्यातून बरीच शक्ती आणि धैर्य मिळवू शकतो.

भविष्यवाणी उद्देश

भविष्यवाणी हा स्वतःचा शेवट नसतो - तर उच्च सत्य स्पष्ट होते. बहुतेक, देव स्वतःबरोबर मानवतेचा समेट करतो, देव; त्याने आम्हाला पापांची क्षमा केली; की त्याने आम्हाला पुन्हा देवाचे मित्र केले. हे वास्तव भविष्यवाणी जाहीर करते. भविष्यवाणी केवळ घटनेचा अंदाज लावण्यासाठीच नाही तर ती आपल्याला देवासमोर संदर्भित करते. हे आपल्याला सांगते की देव कोण आहे, तो काय आहे, तो काय करतो आणि तो आपल्याकडून काय अपेक्षा करतो. भविष्यवाणी मनुष्याला येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून देवाशी समेट घडवून आणण्यास सांगते.

जुन्या कराराच्या काळात बर्‍याच विशिष्ट भविष्यवाण्या ख .्या ठरल्या आहेत, आणि आम्ही आणखी येण्याची अपेक्षा करतो. परंतु सर्व भविष्यवाण्यांसह, पूर्णपणे भिन्न वेगळ्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले आहे: विमोचन - पापांची क्षमा आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे प्राप्त केलेले अनंतकाळचे जीवन. भविष्यवाणी आपल्याला दाखवते की देव इतिहासाचा मार्गदर्शक आहे (डॅनियल 4,14); ख्रिस्तावरील आपला विश्वास दृढ करतो (जॉन १:14,29: २)) आणि आम्हाला भविष्यासाठी आशा देते (1Th4,13-18).

मोशे आणि संदेष्ट्यांनीसुद्धा ख्रिस्ताविषयी असे लिहिले की, त्याला जिवे मारले जावे व उठविले जावे (लूक 24,27:46 आणि) त्यांनी सुवार्तेचा प्रचार करण्यासारख्या येशूच्या पुनरुत्थानानंतरच्या घटनांचादेखील अंदाज वर्तविला (श्लोक 47).

भविष्यवाणी ख्रिस्तामध्ये तारण दर्शविते. जर आपल्याला हे समजले नाही तर सर्व भविष्यवाण्या आपल्या फायद्याचे नाहीत. केवळ ख्रिस्ताद्वारेच आपण अशा राज्यात प्रवेश करू शकतो ज्याचा शेवट होणार नाही (डॅनियल 7,13: 14-27 आणि)

बायबल ख्रिस्ताच्या परत येण्याची आणि शेवटच्या निर्णयाची घोषणा करते, ती शाश्वत शिक्षा आणि बक्षीस जाहीर करते. असे केल्याने, ती लोकांना दर्शवते की तारण आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी तारण सुरक्षितपणे येईल. भविष्यवाणी आपल्याला सांगते की देव आपल्याला जबाबदार धरेल (यहूदा १ 14-१-15) की त्याने आपली पूर्तता करावी अशी त्याची इच्छा आहे (2Pt3,9) आणि त्याने आधीच आमची सोडवणूक केली आहे (1 जॉन 2,1: 2) हे आपल्याला आश्वासन देते की सर्व वाईटांवर विजय मिळविला जाईल आणि सर्व अन्याय आणि दुःखांचा अंत होईल (1 करिंथकर 15,25:21,4; प्रकटीकरण).

भविष्यवाणी विश्वासणास बळकट करते: हे सांगते की त्याचा प्रयत्न व्यर्थ नाही. आम्ही छळ पासून जतन होईल, आम्ही न्याय्य आणि बक्षीस जाईल. भविष्यवाणी आपल्याला देवाच्या प्रीतीत आणि विश्वासूपणाची आठवण करून देते आणि आपल्याला त्याच्याकडे विश्वासू राहण्यास मदत करते (२ पेत्र:: १०-१-2; १ जॉन:: २-.) सर्व भौतिक खजिना कायमस्वरूपी आहेत याची आठवण करून देऊन, भविष्यवाणी आपल्याला देवाच्या अद्याप अदृश्य गोष्टींबद्दल आणि त्याच्याबरोबरच्या आपल्या शाश्वत नातेसंबंधाबद्दल कृतज्ञता दर्शविण्यास चेतावणी देतात.

जखec्या पश्चात्तापाचा हाक म्हणून भविष्यवाणीचा संदर्भ देतो (जख 1,3,्या 4). देव शिक्षेचा इशारा देतो, परंतु पश्चात्तापाची अपेक्षा करतो. योनाच्या कथेत नमूद केल्याप्रमाणे, जेव्हा लोक त्याच्याकडे वळतात तेव्हा देव आपली घोषणा मागे घेण्यास तयार आहे. भविष्यवाणीचे ध्येय आपल्याला भगवंतामध्ये रुपांतरित करणे आहे, ज्याचे आपल्यासाठी एक अद्भुत भविष्य आहे; आमची गुदगुली पूर्ण करण्यासाठी नाही, “रहस्ये” शोधण्यासाठी.

मूलभूत आवश्यकता: सावधगिरी

बायबलमधील भविष्यवाणी कशी समजली जाऊ शकते? केवळ अत्यंत सावधगिरीने. चांगल्या भविष्यवाणीच्या "चाहत्यांनी" सुवार्तेची खोटी भाकीत करुन आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेले मतभेद सिद्ध केले आहेत. भविष्यवाणीच्या अशा गैरवापरामुळे काही लोक बायबलची खिल्ली उडवितात, स्वतः ख्रिस्ताची टर उडतात, अयशस्वी भविष्यवाणीची यादी ही एक गंभीर चेतावणी असावी की वैयक्तिक विश्वास सत्याची हमी देत ​​नाही. चुकीच्या भविष्यवाणीमुळे विश्वास कमकुवत होऊ शकतो म्हणून आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

आध्यात्मिक वाढीसाठी आणि ख्रिश्चन जगण्याच्या दृष्टीने गंभीरपणे प्रयत्न करण्यासाठी आपल्याला सनसनाटी पूर्वानुमानांची गरज नाही. वेळा आणि इतर तपशीलांचे ज्ञान (जरी ते योग्य ठरले तरीही) तारणाची हमी नाही. आपल्यासाठी केंद्रस्थानी असलेले ख्रिस्त असले पाहिजे, साधक व बाधक नाही तर ही किंवा ती जागतिक शक्ती कदाचित "प्राणी" म्हणून समजावून सांगावी.

भविष्यवाणी करण्याच्या व्यसनाचा अर्थ असा आहे की आपण सुवार्तेवर फारसा जोर दिला नाही. मनुष्याने पश्चात्ताप केला पाहिजे आणि ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला पाहिजे, ख्रिस्ताचे परत येणे जवळ आहे की नाही, मिलेनियम असेल की नाही, किंवा बायबलच्या भविष्यवाणीत अमेरिकेला संबोधित केले आहे की नाही.

भविष्यवाणी सांगणे इतके कठीण का आहे? कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कारण ती बहुतेक वेळा प्रतीकांमध्ये बोलत असते. मूळ वाचकांना प्रतीकांचा अर्थ काय आहे हे माहित असावे; आम्ही भिन्न संस्कृती आणि वेळेत वास्तव्य करीत आहोत, कारण आमच्यासाठी हे व्याख्या खूपच समस्याप्रधान आहे.

प्रतिकात्मक भाषेचे उदाहरणः 18 वे स्तोत्र. देव दाविदाला त्याच्या शत्रूंपासून कसे वाचवतो हे कवितेच्या रूपात वर्णन केले आहे (श्लोक 1). दावीदाने यासाठी भिन्न चिन्हे वापरली आहेत: मृतांच्या घरापासून सुटका (4-6), भूकंप (8), आकाशात साइन इन करा (10-14), अगदी संकटापासून बचाव (16-17). या गोष्टी खरोखर घडलेल्या नाहीत, परंतु काही वस्तुस्थिती दृश्यमान करण्यासाठी आणि त्यास “दृश्यमान” करण्यासाठी प्रतीकात्मक आणि काव्यात्मक दृष्टिकोनातून वापरल्या जातात. हे भविष्यवाणी करतो.

यशया :०:-हे सांगते की पर्वत कमी आहेत, रस्ते बनले आहेत - याचा शब्दशः अर्थ नाही. लूक:: -40,3-. असे सूचित करते की ही भविष्यवाणी जॉन बाप्टिस्टने पूर्ण केली. हे पर्वत आणि रस्ते अजिबात नव्हते.

जोएल:: १-२ भविष्यवाणी करते की देवाचा आत्मा “सर्व माणसांवर” ओतला जाईल; पीटरच्या मते, पेन्टेकोस्टच्या काही डझन लोकांसह हे आधीच केले गेले होते (कृत्ये 2,16: 17). जोएलने भविष्यवाणी केलेली स्वप्ने व दृष्टान्ता त्यांच्या शारीरिक वर्णनांमध्ये प्रत्येक तपशीलात जातात. परंतु पीटरला याची आवश्यकता नसते की लेखाच्या दृष्टीने बाह्य चिन्हे पूर्ण केल्या पाहिजेत - आणि आम्हीही तसे करू नये. जर आपण प्रतिमांशी वागत असाल तर भविष्यवाणीच्या सर्व तपशीलांची कोणतीही शाब्दिक नोंद अपेक्षित नाही.

बायबलमधील भविष्यवाण्या लोकांच्या भाषणाविषयी या प्रकरणांचा परिणाम होतो. एक वाचक शब्दशः अर्थ लावणे पसंत करु शकतो, तर दुसरा लाक्षणिक अर्थ असू शकेल आणि कोणते योग्य आहे हे सिद्ध करणे अशक्य आहे. हे आपल्याला तपशील नसून मोठ्या चित्राकडे पाहण्यास भाग पाडते. आम्ही मॅग्निफाइंग ग्लासमधून नव्हे तर फ्रॉस्टेड ग्लासमधून पाहतो.

भविष्यवाणीच्या अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात ख्रिश्चन एकमत नाही. तर प्रबल z. बी अत्यानंद (ब्रम्हानंद), मोठा त्रास, सहस्राब्दी, मध्यवर्ती राज्य आणि नरक या विषयांवर भिन्न भिन्न मते. येथे वैयक्तिक मत इतके महत्वाचे नाही. जरी ते दैवी योजनेचा एक भाग आहेत आणि ते देवाला महत्वाचे आहेत, तरी आम्हाला येथे सर्व योग्य उत्तरे मिळवणे आवश्यक नाही - विशेषतः जर ते आमच्यात आणि भिन्न विचार करतात अशा लोकांमध्ये मतभेद पेरले तर. आमची वृत्ती वैयक्तिक मुद्द्यांवर बढाई मारण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.

कदाचित आम्ही भाकीताची सहलीशी तुलना करू. आपले ध्येय कोठे आहे, आपण कसे आणि कोणत्या वेगाने पुढे जात आहोत हे आपल्याला माहित असणे आवश्यक नाही. आपल्याला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या “ट्रॅव्हल गाईड”, येशू ख्रिस्तावर विश्वास असणे. तो एकमेव आहे जो मार्ग जाणतो आणि त्याशिवाय आपण चुकतो. चला त्याच्याशी चिकटून राहा - त्याने तपशिलांची काळजी घेतली. या अशुभ गोष्टी आणि आरक्षणे लक्षात घेऊन आपण आता भविष्यातील काही मूलभूत ख्रिश्चन मतांवर विचार करू इच्छितो.

ख्रिस्ताचा परतावा

भविष्याबद्दलच्या आपल्या शिकवणुकीचे निर्धारण करणारी मोठी महत्त्वाची घटना ख्रिस्ताची दुसरी आगमन आहे. तो परत येईल असा जवळजवळ संपूर्ण करार आहे. येशूने आपल्या शिष्यांना जाहीर केले की तो “परत येईल” (जॉन 14,3). त्याच वेळी, तो शिष्यांना त्यांचा वेळेच्या तारखेसह वाया घालविण्याविषयी इशारा देतो (मत्तय 24,36). ज्या लोकांना वाटते की वेळ जवळ आहे (मत्तय २:: १-१-25,1), परंतु ज्यांना दीर्घ विलंबावर विश्वास आहे (मत्तय 24,45: 51) नैतिकता: आपण त्यासाठी नेहमी तयार असले पाहिजे, आपण नेहमी तयार असले पाहिजे, ही आपली जबाबदारी आहे.

देवदूतांनी शिष्यांना हे घोषित केले: येशू स्वर्गात गेला तसाच तो परत येईल (कृत्ये 1,11). तो अग्नीच्या ज्वालांनी त्याच्या सामर्थ्याच्या देवदूतांसमवेत स्वर्गातून प्रकट होईल » (2 थेस्सलनीकाकर 1,7: 8) पौलाने त्यास “महान देवाचा आणि आपला तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या गौरवाने प्रकट केलेले” असे म्हटले आहे (टायटस 2,13). पेत्र “येशू ख्रिस्त प्रकट होईल” याविषयी बोलत आहे (१ पेत्र १:;; श्लोक १ 1 देखील पहा) जॉन जसा होता तसे (1 जॉन 2,28). त्याचप्रकारे इब्री लोकांच्या पत्रात: येशू “दुस second्यांदा” त्यांच्यासाठी तारणासाठी येईल याची वाट पाहत आहे. (9,28). “देवदूताचा आवाज”, “देवाचा रणशिंग” च्या मोठ्याने “आज्ञा” देण्याची चर्चा आहे (२ थेस्सलनीकाकर २:१:2). दुसरे आगमन स्पष्ट होते, दृश्यमान आणि ऐकण्यायोग्य आहे, निर्विवाद असेल.

हे पुनरुत्थान आणि न्यायाचा निर्णय यासह इतर दोन घटनांसोबत असेल. पौल लिहितो की प्रभु येताच ख्रिस्तामध्ये मेलेल्यांना उठविले जाईल आणि त्याच वेळी जिवंत विश्वासणा the्यांना खाली येणा Lord्या प्रभूला भेटण्यासाठी हवेत उभे केले जाईल (2 थेस्सलनीकाकर 4,16: 17) पौल लिहितो, "कारण रणशिंग वाजेल आणि मेलेले पुन्हा पुन्हा उठतील आणि आपले रुपांतर होईल." (२ करिंथकर :1:१:15,52). आपण परिवर्तन करीत आहोत - आपण "तेजस्वी", सामर्थ्यवान, अविनाशी, अमर आणि आध्यात्मिक आहोत (व्ही. 42-44)

मॅथ्यू २:24,31:१ या गोष्टीचे वर्णन एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून करते: "आणि तो [ख्रिस्त] चमकदार कर्णे घेऊन आपल्या देवदूतांना पाठवील आणि ते त्याच्या निवडलेल्यांना आकाशातील एका टोकापासून दुस his्या टोकापर्यंत एका बाजूने गोळा करतील." तणांच्या दृष्टान्तात, येशू म्हणतो की जगाच्या शेवटी तो "आपल्या देवदूतांना पाठवील आणि ते त्याच्या राज्यातून कचराकडे नेणा everything्या सर्व गोष्टी गोळा करतील, आणि जे लोक वाईट गोष्टी करतात आणि त्यांना भट्टीत फेकतात." (मत्तय 13,40: 42)

It कारण असे होईल की जेव्हा मनुष्याचा पुत्र आपल्या वडिलांच्या गौरवात त्याच्या दूतांसहित येईल, तेव्हा तो प्रत्येकाला त्याच्या कृत्याचे बक्षीस देईल » (मत्तय 16,27). विश्वासू सेवकाच्या बोधकथेत प्रभु परत येणे आहे (मत्तय २:: -24,45 51-१) आणि सोपविलेल्या सदस्यांच्या बोधकथेमध्ये (मत्तय 25,14: 30) देखील निकाल.

जेव्हा प्रभु येतो, तेव्हा पौल लिहितो, “तो अंधारात लपून ठेवलेल्या गोष्टीही प्रकाशात आणेल” आणि अंतःकरणे शोधून काढील. मग प्रत्येकाची स्तुती देवाकडून होईल » (२ करिंथकर :1:१:4,5). अर्थात, देव प्रत्येक व्यक्तीस आधीच ओळखत आहे, आणि म्हणून ख्रिस्ताच्या परत येण्यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला. परंतु नंतर हे प्रथमच "सार्वजनिक केले" जाईल आणि सर्वांना जाहीर केले जाईल. आम्हाला नवीन जीवन दिले गेले आहे आणि आम्हाला बक्षीस मिळते ही वस्तुस्थिती एक उत्तेजन देणे आहे. “पुनरुत्थानाच्या धड्याच्या शेवटी” पौलाने उद्गार काढला: “परंतु आपला प्रभु येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आम्हाला विजय मिळवून देणा God्या देवाचे आभार! म्हणून माइया प्रिय बंधूनो, दृढ आणि स्थिर राहा आणि नेहमी प्रभूच्या कामात वाढत राहा. कारण तुम्हाला माहीत आहे की प्रभूमध्ये तुमचे काम व्यर्थ नाही » (२ करिंथकर::--)).

शेवटचे दिवस

आवड वाढविण्यासाठी, भविष्यवाणी करणारे शिक्षकांना हे विचारणे आवडते: "आम्ही गेल्या काही दिवसांत जगत आहोत काय?" बरोबर उत्तर "होय" आहे - आणि ते 2000 वर्षांपासून बरोबर आहे. पीटरने मागील काही दिवसांतील एका भविष्यवाणीचे अवतरण केले आणि ते आपल्या स्वतःच्या वेळेस लागू होते (प्रेषितांची कृत्ये २: १-2,16-१-17) इब्री लोकांच्या पत्राच्या लेखकाप्रमाणेच (इब्री लोकांस 1,2). काही लोकांच्या विचारापेक्षा गेल्या काही दिवस खूप जास्त काळ गेले आहेत. युद्ध आणि गरजा हजारो वर्षांपासून मानवतेला त्रास देत आहेत. हे आणखी वाईट होईल का? कदाचित. त्यानंतर ते चांगले होऊ शकते आणि नंतर पुन्हा वाईट होऊ शकते. किंवा ते काही लोकांसाठी चांगले आणि इतरांकरिता वाईट होते. संपूर्ण इतिहासात, "दु: ख अनुक्रमणिका" वर आणि खाली जात आहे आणि हे सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.

पुन्हा पुन्हा, तथापि, काही ख्रिश्चनांना वरवर पाहता "पुरेसे वाईट" मिळू शकले नाही. मोठ्या संकटानंतर ते तहानलेले आहेत, जगातील सर्वात भयंकर आणीबाणीचा काळ म्हणून वर्णन केले गेले आहे (मत्तय 24,21). दोघांनाही ख्रिस्त, "प्राणी", "पापाचा माणूस" आणि देवाचे इतर शत्रू यांनी भुरळ घातली आहे. प्रत्येक भयानक घटनेत, ख्रिस्त लवकरच परत येणार असल्याची चिन्हे त्यांना नियमितपणे दिसतात.

हे खरे आहे की येशू भयानक संकटाचा काळ होता (किंवा: मोठा त्रास) अंदाज केला आहे (मत्तय २:24,21:२१), परंतु त्याने जे काही सांगितले होते त्यातील बहुतेक काम Jerusalem० मध्ये जेरूसलेमच्या वेढा घेण्याच्या वेळी पूर्ण झाले होते. येशू आपल्या शिष्यांना अशा गोष्टींबद्दल इशारा देतो की त्यांनी अजूनही स्वत: चा अनुभव घ्यावा; उदा. ब. यहूदातील लोक डोंगरावर पळून जाणे आवश्यक आहे (व्ही. 16)

येशू परत येईपर्यंत आपत्कालीन परिस्थिती असल्याचे भाकीत करतो. ते म्हणाले, “तू जगात अडचणीत आहेस (जॉन १:16,33:,, गर्दी भाषांतर) येशूवरील विश्वासासाठी त्याच्या ब disciples्याच शिष्यांनी आपले बलिदान दिले. चाचण्या ख्रिश्चन जीवनाचा एक भाग आहेत; देव आपल्या सर्व समस्यांपासून आपले रक्षण करीत नाही (प्रेषितांची कृत्ये १:14,22:२२; २ तीमथ्य :2:१२; १ पेत्र :3,12:१२). ख्रिस्तविरोधी आधीपासूनच प्रेषित कालखंडात कामावर होते (1 जॉन 2,18:22 आणि 2; 7 जॉन).

भविष्यासाठी एखाद्या मोठ्या संकटाचा अंदाज आहे? बर्‍याच ख्रिश्चनांचा असा विश्वास आहे आणि कदाचित ते बरोबर आहेत. परंतु जगभरातील कोट्यावधी ख्रिश्चनांचा आधीच छळ झाला आहे. अनेक ठार मारले जातात. त्या प्रत्येकासाठी, त्रास पूर्वीपेक्षा जितके वाईट होऊ शकत नाही. दोन हजार वर्षे ख्रिस्ती प्रती भयानक वेळा आल्या आहेत. बहुतेक लोकांच्या विचारांपेक्षा मोठा त्रास कदाचित जास्त काळ टिकला असेल.

आपली ख्रिस्ती कर्तव्ये पूर्वीसारखीच आहेत, क्लेश जवळ आहे की लांब - किंवा हे आधीच सुरू झाले आहे की नाही. भविष्याविषयी अनुमान आपल्याला अधिक ख्रिस्तासारखे बनण्यास मदत करत नाही आणि जर लोकांना पश्चात्ताप करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी दबाव म्हणून वापरले गेले तर त्याचा गैरवापर होईल. जे लोक या संकटाविषयी अनुमान लावतात ते आपला वेळ योग्य प्रकारे वापरत नाहीत.

सहस्राब्दी

प्रकटीकरण 20 ख्रिस्ताच्या आणि संतांच्या हजारो वर्षांच्या राज्याविषयी बोलते. काही ख्रिश्चनांना हे अक्षरशः एक राज्य म्हणून समजते जे एक हजार वर्षे टिकते आणि ख्रिस्ताने आपल्या परताव्यास स्थापित केले. इतर ख्रिश्चन "हजार वर्षे" लाक्षणिकपणे पाहतात, चर्चमध्ये ख्रिस्ताच्या राजवटीचे प्रतीक म्हणून, परत येण्यापूर्वी.

बायबलमध्ये हजारांचा क्रमांक प्रतिकात्मकपणे वापरला जाऊ शकतो (अनुच्छेद 5,;; स्तोत्र ,०,१०) आणि प्रकटीकरणात अक्षरशः ते घेतलेच पाहिजे याचा पुरावा नाही. प्रकटीकरण विलक्षण चित्रमय शैलीने लिहिलेले आहे. बायबलचे कोणतेही इतर पुस्तक ख्रिस्ताच्या परत येण्याच्या वेळेस-मर्यादित राज्याबद्दल बोलले नाही. याउलट, डॅनियल २::7,9 like सारख्या श्लोकांवरून असे सूचित केले गेले आहे की १००० वर्षांनंतर हे साम्राज्य कोणत्याही संकटाशिवाय चिरकाल राहील.

ख्रिस्ताच्या परत गेल्यानंतर हजारो वर्ष राज्य असेल तर दुष्टांना उठविले जाईल आणि एक हजार वर्षांनंतर त्याचा न्याय होईल (प्रकटीकरण 20,5). तथापि, येशूच्या बोधकथा सूचित करतात की वेळेत अशी अंतर आहे (मत्तय 25,31: 46-5,28; जॉन 29) मिलेनियम ख्रिस्ताच्या सुवार्तेचा भाग नाही. पौल लिहितो की नीतिमान व दुष्ट त्याच दिवशी उठतील (2 थेस्सलनीकाकर 1,6: 10)

या विषयावरील इतर अनेक वैयक्तिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाऊ शकते, परंतु हे येथे आवश्यक नाही. प्रत्येक उद्धृत दृश्यासाठी कागदोपत्री संदर्भ आढळू शकतात. हजारोच्या संदर्भात एखाद्या व्यक्तीवर विश्वास असो, एक गोष्ट निश्चित आहे: प्रकटीकरण २० मध्ये नमूद केलेल्या काळात काही काळ संपतो आणि त्यानंतर एक नवीन स्वर्ग आणि नवीन पृथ्वी, अनंतकाळ, तेजस्वी, मोठे, श्रेष्ठ आणि सहस्राब्दीपेक्षा अधिक लांब असेल. म्हणून जेव्हा आपण उद्याच्या अद्भुत जगाचा विचार करतो तेव्हा आपण कदाचित तात्पुरत्या काळासाठी नव्हे तर सार्वकालिक, परिपूर्ण राज्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. आम्ही अपेक्षा करण्यासाठी अनंतकाळ आहे!

आनंद एक अनंतकाळ

ते कसे असेल - अनंतकाळ आम्हाला फक्त हे माहित आहे की तुकड्यांमध्ये (१ करिंथकर १ 1:;; १ योहान:: २) कारण आपले सर्व शब्द आणि विचार आजच्या जगावर आधारित आहेत. येशूने आपले अनंतकाळचे बक्षीस अनेक मार्गांनी स्पष्ट केले: हे संपत्ती शोधणे किंवा बरीच वस्तू मिळविणे किंवा एखाद्या राज्यावर राज्य करणे किंवा लग्नाच्या मेजवानीला उपस्थित राहण्यासारखे असेल. ही केवळ अंदाजे वर्णने आहेत कारण तुलना करण्यासारखे काहीही नाही. भगवंतांसह आमचे शाश्वत शब्द बोलण्यापेक्षा सुंदर असतील.

दावीदाने असे म्हटले आहे: «तुमच्या आधी आनंद हा तुझा आनंद आणि आनंद तुला कायमचा आनंद देईल» (स्तोत्र 16,11). अनंतकाळचा उत्तम भाग देवाबरोबर राहतो; तो कसा असेल; तो खरोखर आहे काय त्याला पाहण्यासाठी; त्याला ओळखणे आणि ओळखणे (1 जॉन 3,2). हे आपले अंतिम ध्येय आहे आणि अस्तित्वाची ईश्वराची इच्छा आहे आणि हे आपल्याला संतुष्ट करेल आणि चिरंतन आनंद देईल.

आणि १०,००० वर्षांमध्ये, आपल्या पुढे कोट्यावधी लोकांसह आपण आज आपल्या जीवनाकडे वळून पाहूया आणि आपल्या काळजात असलेल्या काळजीबद्दल हसून आपण नश्वर होतो तेव्हा देवाने किती लवकर कार्य केले याबद्दल आश्चर्यचकित होऊ. ही सुरुवात होती आणि शेवट होणार नाही.

मायकेल मॉरिसन यांनी


पीडीएफशेवटी नवीन सुरुवात आहे