पुनरुत्थान आणि येशू ख्रिस्त परत

228 येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान आणि पुनरुत्थान

प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये 1,9 आम्हाला सांगितले जाते, "आणि जेव्हा त्याने हे सांगितले तेव्हा त्याला दृष्टीक्षेपात घेतले गेले आणि एका ढगाने त्याला त्यांच्या डोळ्यांसमोरून नेले." मला या टप्प्यावर एक साधा प्रश्न विचारायचा आहे: का? येशूला अशा प्रकारे का नेण्यात आले? परंतु आपण त्याकडे जाण्यापूर्वी, पुढील तीन वचने वाचूया: "आणि त्यांनी त्याला स्वर्गात जाताना पाहिले, तेव्हा पाहा, त्यांच्याबरोबर पांढरे कपडे घातलेले दोन पुरुष उभे होते. ते म्हणाले: गालीलच्या माणसांनो, तुम्ही तिथे उभे राहून स्वर्गाकडे का बघता? हा येशू, ज्याला तुमच्यापासून स्वर्गात नेण्यात आले होते, तो जसा तुम्ही त्याला स्वर्गात जाताना पाहिले तसाच तो पुन्हा येईल. म्हणून ते जेरुसलेमच्या जवळ असलेल्या ऑलिव्ह पर्वत नावाच्या डोंगरावरून जेरुसलेमला परत आले, शब्बाथच्या एका अंतरावर आहे.”

हा उतारा दोन गोष्टींचे वर्णन करतो: येशू स्वर्गात गेला आणि तो पुन्हा येईल. दोन्ही तथ्ये ख्रिश्चन विश्वासासाठी महत्त्वाची आहेत आणि म्हणून ती अँकर केलेली आहेत, उदाहरणार्थ, प्रेषितांच्या पंथात. प्रथम, येशू स्वर्गात गेला. असेन्शन डे दरवर्षी इस्टर नंतर 40 दिवसांनी, नेहमी गुरुवारी साजरा केला जातो.

हा उतारा वर्णन करणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे येशू ज्या मार्गाने चढला त्याच मार्गाने पुन्हा येईल. म्हणून, माझा विश्वास आहे की, येशूने देखील हे जग दृश्यमान मार्गाने सोडले.

आपण आपल्या पित्याकडे जात आहोत आणि तो पुन्हा येणार आहे हे आपल्या शिष्यांना सांगणे येशूला खूप सोपे झाले असते. त्यानंतर, तो फक्त गायब झाला असता, जसे त्याने यापूर्वी अनेकदा केले होते. त्याशिवाय यावेळी तो पुन्हा दिसणार नाही. येशूने एवढ्या दृश्यमानपणे पृथ्वी सोडल्याबद्दल मी कोणत्याही धर्मशास्त्रीय औचित्याचा विचार करू शकत नाही, परंतु त्याने आपल्या शिष्यांना आणि अशा प्रकारे आपल्याला काहीतरी शिकवण्यासाठी हे केले.

हवेत अदृश्य होऊन, येशूने हे स्पष्ट केले की तो केवळ अदृश्य होणार नाही, तर तो आपल्यासाठी शाश्वत महायाजक या नात्याने पित्याच्या उजवीकडे मध्यस्थी करण्यासाठी आणि एक चांगला शब्द सांगण्यासाठी स्वर्गात जाईल. एका लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे, "तो स्वर्गात आपला प्रतिनिधी आहे." आपल्या स्वर्गात कोणीतरी आहे ज्याला आपण कोण आहोत, आपल्या कमकुवतपणा आणि आपल्या गरजा समजतात कारण ते मानव आहेत. स्वर्गातही तो पूर्ण मनुष्य आणि पूर्ण देव आहे.

स्वर्गारोहणानंतरही, त्याला बायबलमध्ये मानव म्हणून संबोधण्यात आले आहे. जेव्हा पॉलने अथेन्सच्या लोकांना अरेओपॅगसवर उपदेश केला तेव्हा त्याने सांगितले की देव त्याने नियुक्त केलेल्या एका व्यक्तीद्वारे जगाचा न्याय करेल आणि ती व्यक्ती येशू ख्रिस्त आहे. जेव्हा त्याने तीमथ्याला पत्र लिहिले तेव्हा त्याने त्याला ख्रिस्त येशू हा मनुष्य म्हटले. तो आताही माणूस आहे आणि त्याचे शरीर आहे. त्याचे शरीर मेलेल्यातून उठले आणि त्याला स्वर्गात नेले.

त्यामुळे त्याचा मृतदेह आता कुठे आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. जो सर्वव्यापी आहे आणि त्यामुळे अवकाश, द्रव्य आणि काळाचे बंधन नाही, त्यालाही विशिष्ट ठिकाणी असलेले शरीर कसे असू शकते? येशू ख्रिस्ताचे शरीर विश्वात कुठेतरी आहे का? ते मला माहीत नाही. मला माहित नाही की येशू बंद दाराच्या मागे कसा प्रकट झाला आणि गुरुत्वाकर्षणाची पर्वा न करता तो स्वर्गात कसा गेला हे मला माहित नाही. वरवर पाहता भौतिक नियम येशू ख्रिस्ताच्या शरीरावर लागू होत नाहीत. हे अजूनही एक शरीर आहे, परंतु शरीराला आपण जे काही मर्यादा घालू त्या त्याला नाहीत.

त्याचे शरीर आता कुठे आहे या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप देत नाही. काळजी करण्याची ही सर्वात महत्वाची गोष्ट नाही! आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की येशू स्वर्गात आहे, परंतु स्वर्ग कुठे नाही. येशूच्या आध्यात्मिक शरीराविषयी जाणून घेणे आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे - येशू ज्या प्रकारे येथे आणि आता पृथ्वीवर आपल्यामध्ये कार्य करतो, तो पवित्र आत्म्याद्वारे करतो.

जेव्हा येशू त्याच्या शरीरासह स्वर्गात गेला तेव्हा त्याने हे स्पष्ट केले की तो माणूस आणि देव बनत राहील. हे आपल्याला खात्री देते की तो महायाजक आहे जो आपल्या कमकुवतपणाशी परिचित आहे, जसे हे इब्री लोकांच्या पत्रात लिहिले आहे. स्वर्गात त्याच्या दृश्यमान चढाईद्वारे, आम्हाला पुन्हा एकदा खात्री दिली जाते की तो फक्त गायब झाला नाही, परंतु आमचा मुख्य पुजारी, आमचा मध्यस्थ आणि मध्यस्थ म्हणून काम करत आहे.

आणखी एक कारण

माझ्या मते, येशूने आपल्याला सोडून जाण्याचे आणखी एक कारण आहे. त्याने आपल्या शिष्यांना योहान १ मध्ये सांगितले6,7 पुढील: "पण मी तुम्हाला खरे सांगतो: मी जात आहे हे तुमच्यासाठी चांगले आहे. कारण मी निघून गेल्याशिवाय सांत्वनकर्ता तुमच्याकडे येणार नाही. पण मी गेलो तर त्याला तुझ्याकडे पाठवीन.”

मला खात्री नाही का, परंतु असे दिसते की पेन्टेकॉस्ट होण्यापूर्वी येशूला स्वर्गात जावे लागले. जेव्हा शिष्यांनी येशूला वर जाताना पाहिले तेव्हा त्यांना पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याचे वचन मिळाले होते, त्यामुळे कोणतेही दुःख नव्हते, कमीतकमी प्रेषितांच्या कृत्यांमध्ये वर्णन केलेले नाही. मांस आणि रक्ताच्या येशूसोबतचे चांगले जुने दिवस संपले याचे दु:ख नव्हते. भूतकाळाकडे लक्ष दिले जात नव्हते, परंतु भविष्याकडे आनंदी अपेक्षेने पाहिले जात होते. येशूने घोषित केलेल्या आणि वचन दिलेल्या मोठ्या गोष्टींमध्ये आनंद होता.

जर आपण प्रेषितांच्या कृत्यांमधून वाचले तर आपल्याला 120 अनुयायांमध्ये उत्साही मूड दिसेल. त्यांनी एकत्र जमले, प्रार्थना केली आणि करावयाच्या कामाचे नियोजन केले. त्यांच्याकडे एक नेमणूक आहे हे जाणून त्यांनी यहूदा इस्करियोटचे स्थान भरण्यासाठी नवीन प्रेषिताची निवड केली. त्यांना हे देखील माहीत होते की देव बांधत असलेल्या नवीन इस्राएलचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी बारा माणसे लागतील. त्यांच्याकडे बिझनेस मीटिंग होती कारण त्यांना व्यवसाय करायचा होता. येशूने त्यांना आधीच साक्षीदार म्हणून जगात जाण्याचे काम दिले होते. जेरूसलेममध्ये त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, वरून शक्तीने भरून येईपर्यंत आणि वचन दिलेला सांत्वनकर्ता प्राप्त होईपर्यंत त्यांना फक्त प्रतीक्षा करावी लागली.

येशूचे स्वर्गारोहण हा तणावाचा क्षण होता: शिष्य पुढील चरणाची वाट पाहत होते जेणेकरून ते त्यांच्या क्रियाकलापांचा विस्तार करू शकतील, कारण येशूने त्यांना वचन दिले होते की ते स्वतः येशूपेक्षा पवित्र आत्म्याने आणखी मोठ्या गोष्टी करतील. येशूचे दृश्यमान स्वर्गारोहण , म्हणून, मोठ्या गोष्टींचे वचन होते.

येशूने पवित्र आत्म्याला "दुसरा सांत्वनकर्ता" म्हटले. ग्रीकमध्ये "दुसरा" साठी दोन शब्द आहेत. एकाचा अर्थ "काहीतरी समान" आणि दुसरा अर्थ "काहीतरी वेगळे" असा होतो. येशूने "असे काहीतरी" हा वाक्यांश वापरला. पवित्र आत्मा येशूसारखा आहे. आत्मा ही देवाची वैयक्तिक उपस्थिती आहे आणि केवळ एक अलौकिक शक्ती नाही.

पवित्र आत्मा जगतो आणि शिकवतो आणि बोलतो आणि निर्णय घेतो. पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ती, एक दैवी व्यक्ती आणि देवाचा भाग आहे. पवित्र आत्मा हा येशूसारखाच आहे की आपण आपल्यामध्ये आणि चर्चमध्ये असलेल्या येशूबद्दल देखील बोलू शकतो. येशूने सांगितले की जो विश्वास ठेवतो आणि ज्याच्यावर राहतो त्याच्याबरोबर तो राहतो आणि पवित्र आत्म्याच्या व्यक्तीमध्ये तो असेच करतो. येशू निघून गेला, पण त्याने आपल्याला एकटे सोडले नाही. तो पवित्र आत्म्याद्वारे परत आला जो आपल्यामध्ये राहतो, परंतु तो भौतिक आणि दृश्यमान मार्गाने देखील परत येईल आणि मला विश्वास आहे की स्वर्गात त्याच्या दृश्यमान स्वर्गारोहणाचे मुख्य कारण हेच आहे. त्यामुळे येशू पवित्र आत्म्याच्या आकृतीमध्ये आधीच आहे असे म्हणणे आपल्या मनात येत नाही आणि आपल्याजवळ जे आहे त्यापेक्षा आपण त्याच्याकडून अधिक अपेक्षा करू नये.

नाही, येशू हे अगदी स्पष्ट करतो की त्याचे परत येणे हे अदृश्य आणि गुप्त मिशन असणार नाही. हे स्पष्टपणे आणि स्पष्टपणे केले जाईल. दिवसा उजेड आणि सूर्य उगवण्यासारखे दृश्यमान. ते प्रत्येकाला दृश्यमान असेल, जसं जैतुनाच्या डोंगरावर जवळपास 2000 वर्षांपूर्वी असेन्शन प्रत्येकाला दिसत होते, ही वस्तुस्थिती आपल्याला आशा देते की आपण आता आपल्यासमोर जे काही आहे त्यापेक्षा आपण अधिक अपेक्षा करू शकतो. आता आपल्याला खूप कमजोरी दिसत आहे. आपल्यामध्ये, आपल्या चर्चमध्ये आणि संपूर्ण ख्रिस्ती धर्मात कमकुवतपणा. आम्हाला आशा आहे की गोष्टी अधिक चांगल्यासाठी बदलतील आणि आम्हाला ख्रिस्ताचे वचन आहे की तो नाट्यमय मार्गाने परत येईल आणि देवाच्या राज्याची सुरुवात आपल्या कल्पनेपेक्षा मोठ्या आणि मजबूत होईल. तो आता जसेच्या तसे सोडणार नाही.

तो स्वर्गात चढला त्याच मार्गाने परत येईल: दृश्यमान आणि शारीरिक. मला वाटत नाही असे तपशील देखील तेथे असतील: ढग. तो जसा ढगांत चढला तसाच तो ढगांत परत येईल. ढगांचा अर्थ मला माहित नाही; असे दिसते की ढग ख्रिस्ताबरोबर चालत असलेल्या देवदूतांचे प्रतीक आहेत, परंतु ते भौतिक ढग देखील असू शकतात. मी हे फक्त उत्तीर्णपणे नमूद करतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ख्रिस्त नाट्यमय मार्गाने परत येईल. सूर्य आणि चंद्रावर प्रकाशाची चमक, मोठा आवाज, अभूतपूर्व चिन्हे असतील आणि प्रत्येकजण ते पाहतील. हे निःसंशयपणे ओळखण्यायोग्य असेल आणि हे इतर कोठेही घडत आहे असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. यात काही प्रश्नच नाही, या घटना सर्वत्र एकाच वेळी घडतील.हे घडल्यावर पॉल आपल्याला im मध्ये सांगतो. 1. थेस्सलोनियांना पत्र, आम्ही हवेतील ढगांवर ख्रिस्ताला भेटण्यासाठी चढू. ही प्रथा अत्यानंद म्हणून ओळखली जाते आणि गुप्तपणे होणार नाही. हे एक सार्वजनिक आनंद असेल कारण प्रत्येकजण ख्रिस्त पृथ्वीवर परत येताना पाहू शकतो. म्हणून आपण येशूच्या स्वर्गारोहणाचा भाग होऊ, जसे आपण त्याच्या वधस्तंभावर विराजमान, दफन आणि पुनरुत्थानाचा भाग आहोत; आपण देखील प्रभुला भेटण्यासाठी वर जाऊ जेव्हा तो येईल आणि त्याच्याबरोबर आपण पृथ्वीवर परत येऊ.

काही फरक पडतो का?

हे सर्व कधी होईल माहीत नाही. त्यामुळे आपल्या आयुष्यात काही फरक पडतो का? पाहिजे. मध्ये 1. करिंथियन्स आणि 1. जॉनला याबद्दल सांगितले आहे. चला 1. जोहान्स 3,2-3 दृश्य:

“प्रियजनहो, आम्ही आधीच देवाची मुले आहोत; पण आपण काय असू हे अजून उघड झालेले नाही. पण आम्हांला माहीत आहे की ते प्रकट झाल्यावर आम्ही तसे होऊ; कारण तो आहे तसा आपण त्याला पाहू. आणि प्रत्येकजण ज्याला त्याच्यावर अशी आशा आहे तो स्वतःला शुद्ध करतो, जसा तो शुद्ध आहे.”

जॉन पुढे म्हणतो की विश्वासणारे देवाचे ऐकतात आणि पापी जीवन जगू इच्छित नाहीत. आपण ज्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा हा व्यावहारिक परिणाम आहे. येशू पुन्हा येईल आणि आपण त्याच्यासारखे होऊ. याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला वाचवण्याचे आपले प्रयत्न किंवा आपला अपराध आपल्याला बुडवून टाकतो, परंतु आपण पाप न करण्याच्या देवाच्या इच्छेनुसार आहोत.

दुसरा बायबलसंबंधी निष्कर्ष पहिल्या करिंथियन्समध्ये अध्याय 1 मध्ये आहे5. ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान आणि अमरत्वात आपले पुनरुत्थान स्पष्ट केल्यानंतर, पॉल v. 58 मध्ये पुढील गोष्टी लिहितो:

"म्हणून, माझ्या प्रिय बंधूंनो, प्रभूच्या कार्यात स्थिर, अचल आणि सतत वाढत राहा, हे जाणून घ्या की प्रभूमध्ये तुमचे कार्य व्यर्थ नाही."

पहिल्या शिष्यांना त्यावेळेस जसे काम करायचे होते तसे आपल्यासाठी काम आहे. येशूने त्यांना दिलेली कमिशन, तो आपल्यालाही देतो. आपल्यावर सुवार्तेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा आरोप आहे. आम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला आहे जेणेकरून आम्ही ते करू शकू; आम्ही स्वर्गाकडे पाहत आणि ख्रिस्ताची वाट पाहत उभे नाही. तसेच वेळेच्या अचूक बिंदूसाठी आपल्याला बायबलची गरज नाही. पवित्र शास्त्र सांगते की येशूचे पुनरागमन माहित नाही. त्याऐवजी, आमच्याकडे वचन आहे की येशू परत येईल आणि ते आमच्यासाठी पुरेसे असावे. करायचं काम आहे. या कामासाठी आम्हाला आमच्या संपूर्ण अस्तित्वाने आव्हान दिले जाते. म्हणून आपण त्याकडे वळले पाहिजे, कारण परमेश्वरासाठी कार्य करणे व्यर्थ नाही.    

मायकेल मॉरिसन यांनी