पुनरुत्थान आणि येशू ख्रिस्त परत

228 पुनरुत्थान आणि येशू ख्रिस्ताचे परत येणे

प्रेषितांची कृत्ये 1,9 मध्ये आम्हाला सांगितले आहे: "आणि जेव्हा तो असे म्हणाला तेव्हा तो वेगाने उठविला गेला आणि ढगांनी त्याला त्यांच्या डोळ्यांसमोर नेले." मी या टप्प्यावर एक साधा प्रश्न विचारू इच्छितो: का? अशा प्रकारे येशूला का नेले गेले? परंतु त्याकडे जाण्यापूर्वी आपण पुढील तीन वचनात वाचतो: “आणि जेव्हा त्याला स्वर्गात जाताना त्यांनी पाहिले तेव्हा तेथे पांढरे झगे घातलेले दोन लोक होते. ते म्हणाले, “गालील लोकांनो, तुम्ही तेथे आकाशाकडे पाहत उभे काय आहात? हा येशू ज्याला तुमच्याकडे स्वर्गात नेले होते त्या तुम्ही त्याला स्वर्गात जाताना पाहिलेच पाहिजे. नंतर ते जैतूनाचा डोंगर म्हटलेल्या डोंगरावरुन यरुशलेमाला परतले. शब्बाथच्या दिवशी यरुशलेमाजवळ तो आहे. »

हा उतारा दोन गोष्टींचे वर्णन करतो: येशू स्वर्गात गेला आणि तो परत येईल. ख्रिश्चन विश्वासासाठी दोन्ही तथ्य महत्त्वाच्या आहेत आणि म्हणूनच, प्रेषितांच्या पंथात देखील अँकर केले गेले. प्रथम येशू स्वर्गात गेला. दरवर्षी इस्टरनंतर 40 दिवसांनी असेन्शन साजरा केला जातो, नेहमीच गुरुवारी.

या परिच्छेदाचे वर्णन करणारा दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्या प्रकारे त्याने सुरुवात केली त्याच मार्गाने येशू परत येईल. म्हणूनच माझा असा विश्वास आहे की येशूने देखील हे जग दृश्यमान मार्गाने सोडले आहे.

आपण आपल्या पित्याकडे जात आहे आणि तो परत येईल, हे येशूला आपल्या शिष्यांना सांगणे फार सोपे झाले असते. यानंतर, त्याने यापूर्वी अनेक वेळा केल्याप्रमाणे तो फक्त अदृश्य झाला असता. याशिवाय तो पुन्हा दिसणार नाही. येशू इतका दृष्य म्हणून पृथ्वी सोडून निघून गेला याबद्दल मला कोणत्याही धार्मिक औचित्याचा विचार करता येणार नाही, परंतु त्याने आपल्या शिष्यांना आणि अशा प्रकारे आम्हाला काहीतरी शिकवण्यासाठी हे केले.

हवेत दृश्यमानपणे अदृश्य करून, येशूने हे स्पष्ट केले की तो केवळ अदृश्य होणार नाही, तर शाश्वत प्रधान याजक म्हणून आपल्याकरिता पित्याच्या उजवीकडे मध्यस्थी करण्यासाठी आणि एका चांगल्या शब्दात तो स्वर्गात जाईल. जसे एका लेखकाने म्हटले आहे: "तो स्वर्गात आमचा प्रतिनिधी आहे". आपल्याकडे स्वर्गात एखादी व्यक्ती आहे ज्याला आपण कोण आहोत हे समजतो, आपल्यातील कमतरता समजून घेतो आणि आपल्या गरजा त्याला समजू शकते कारण तो स्वतः मनुष्य आहे. जरी स्वर्गात तो आहे: सर्व मानव आणि सर्व देव.

अ‍ॅसेन्शननंतरही, बायबलमध्ये त्याचा माणूस म्हणून उल्लेख आहे. जेव्हा पौलाने अ‍ॅरेओपॅगसवरील अथेन्समधील रहिवाशांना सुवार्ता सांगितली तेव्हा तो म्हणाला की देव ज्याने ठरविले आहे त्या माणसाद्वारे जगाचा न्याय करील आणि ही व्यक्ती येशू ख्रिस्त आहे. जेव्हा त्याने तीमथ्याला पत्र लिहिले तेव्हा त्याने त्याला ख्रिस्त येशू हा मनुष्य म्हणून संबोधले. तो अजूनही मनुष्य आहे आणि अजूनही शरीर आहे. त्याचे शरीर मेलेल्यातून उठले आणि त्याला स्वर्गात नेले.

यामुळे त्याचे शरीर आता कोठे आहे हा प्रश्न उद्भवतो. जो सर्वव्यापी आहे आणि म्हणूनच स्थान, वस्तू आणि वेळेचे बंधन नसलेले देवदेखील एका विशिष्ट ठिकाणी असलेले शरीर कसे असू शकते? येशू ख्रिस्ताचे शरीर जागेत कुठे आहे? मला माहित नाही येशू बंद दाराच्या मागे कसा दिसतो किंवा गुरुत्वाकर्षणाकडे दुर्लक्ष करून तो स्वर्गात कसा जाऊ शकतो हे मला माहित नाही. येशू ख्रिस्ताच्या शरीरावर शारीरिक नियम लागू होत नाहीत. हे अद्याप एक शरीर आहे, परंतु त्यास आपल्या शरीरावर ज्या गुणधर्म आहेत त्या मर्यादा नसतात.

त्याचा शरीर आता कोठे आहे या प्रश्नाचे उत्तर ते देत नाही. काळजी करण्याची देखील सर्वात महत्वाची गोष्ट नाही! आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की येशू स्वर्गात आहे, परंतु स्वर्ग कुठे नाही. आपण येशूच्या अध्यात्मिक शरीराविषयी पुढील गोष्टी जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे - येशू आपल्यामध्ये आणि आता पृथ्वीवर ज्या प्रकारे आपल्यामध्ये कार्य करतो तो पवित्र आत्म्याद्वारे आहे.

जेव्हा येशू आपल्या शरीरावर स्वर्गात गेला तेव्हा त्याने स्पष्ट केले की तो मानव व देवच राहील. हे आपल्याला खात्री देते की तो मुख्य याजक आहे जो आपल्या दुर्बलतांविषयी परिचित आहे, इब्री लोकांच्या पत्रात असे लिहिले आहे. स्वर्गात त्याच्या दृश्यमान चढण्याद्वारे आम्हाला पुन्हा एकदा खात्री देण्यात आली की तो फक्त अदृश्य झाला नाही तर तो आपला मुख्य याजक, आमचा मध्यस्थ आणि मध्यस्थ म्हणून काम करत आहे.

आणखी एक कारण

माझ्या मते, येशूने आपल्याला दृश्यास्पद सोडण्याचे आणखी एक कारण आहे. त्याने योहान १.16,7..XNUMX मध्ये आपल्या शिष्यांना पुढील गोष्टी सांगितले:: परंतु मी तुम्हाला खरे सांगतो: मी जात आहे हे तुमच्यासाठी चांगले. कारण मी गेलो नाही तर सांत्वनकर्ता तुमच्याकडे येणार नाही. परंतु मी गेलो तर ते मी तुम्हाला पाठवीन.

मला नक्की का ते माहित नाही, परंतु असे दिसते की येशूला पेन्टेकॉस्टच्या आधी स्वर्गात जावे लागले. जेव्हा शिष्यांनी येशूला उठून पाहिले तेव्हा त्यांनी पवित्र आत्मा प्राप्त करण्याचे वचन प्राप्त केले होते, म्हणून कोणतेही दु: ख नव्हते, प्रेषितांच्या पुस्तकात कमीतकमी कोणाचेही वर्णन केलेले नाही. मांसाचे आणि रक्ताने चांगले जुने दिवस संपले याची दु: ख नव्हती. भूतकाळाचा अंदाज बांधला गेला नव्हता तर भविष्याकडे अपेक्षेने पाहिले गेले. येशूने जाहीर केले आणि वचन दिले त्यापेक्षा मोठ्या गोष्टींचा आनंद झाला.

जर आपण प्रेषितांच्या पुस्तकात वाचले तर आपल्याला 120 अनुयायींमध्ये एक सजीव मनःस्थिती मिळेल. ते भेटले, प्रार्थना केली आणि काम करण्याचे नियोजन केले. आपले ध्येय आहे हे जाणून, त्यांनी यहूदा इस्करियोटची जागा भरण्यासाठी नवीन प्रेषित निवडला. त्यांना हे देखील ठाऊक होते की देव ज्या नवीन इस्राएल बांधण्याचा विचार करीत आहे त्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी बारा जणांची त्यांना गरज आहे. त्यांची व्यवसाय बैठक होती कारण ते व्यवसाय करीत होते. जेव्हा येशूचे साक्षीदार या जगात जातात तेव्हा येशूने त्यांना त्यांना आधीच हे काम दिले होते. त्याने त्यांना जे सांगितले होते त्याप्रमाणेच तो जेरूसलेममध्ये थांबला होता. वरून अधिकार भरला जात नव्हता आणि आश्वासक दिलासा मिळाला नाही.

येशूचा स्वर्गारोहण हा तणावाचा क्षण होता: शिष्य पुढील चरणांची वाट पाहत राहिले जेणेकरून ते आपले कार्य वाढवू शकतील, कारण येशूने त्यांना वचन दिले होते की ते येशूपेक्षा स्वतः पवित्र आत्म्याने मोठे कार्य करतील. येशू आणखी मोठ्या गोष्टींचे वचन होते.

येशू पवित्र आत्म्याला “दुसरा दिलासा देणारा” असे म्हणतो. ग्रीक मध्ये "दुसर्‍या" साठी दोन शब्द आहेत. एकाचा अर्थ "समान काहीतरी" आणि दुसर्‍याचा अर्थ "काहीतरी वेगळे" आहे. येशूने “असे काहीतरी” असे शब्द वापरले. पवित्र आत्मा येशू सारखा आहे. मन फक्त एक अलौकिक शक्ती नव्हे तर देवाची वैयक्तिक उपस्थिती आहे.

पवित्र आत्मा जगतो, शिकवितो, बोलतो आणि निर्णय घेतो. पवित्र आत्मा एक व्यक्ती, एक दैवी व्यक्ती आणि देवाचा भाग आहे पवित्र आत्मा येशू इतकाच साम्य आहे की आपण आपल्यामध्ये आणि चर्चमध्ये राहणा Jesus्या येशूबद्दल देखील बोलू शकतो. येशू म्हणाला की जो विश्वास ठेवतो व त्याच्यामध्ये राहतो त्याच्याबरोबर राहतो आणि पवित्र आत्म्याच्या व्यक्तीमध्ये हेच करतो. येशू निघून गेला, परंतु त्याने आम्हाला एकटे सोडले नाही. तो आपल्यामध्ये राहणा Holy्या पवित्र आत्म्याद्वारे परत आला, परंतु तो शारीरिक आणि दृश्यमान मार्गाने परत येईल आणि माझा विश्वास आहे की त्याच्या दृश्यमान आरोहनाचे हेच मुख्य कारण आहे. म्हणूनच येशू पवित्र आत्म्याच्या रूपात येथे आला आहे आणि आपल्याकडे जे आपल्याकडे आहे त्यापेक्षा आपण त्याच्याकडून जास्त अपेक्षा करू नये असे म्हणण्याची कल्पना आपल्याला प्राप्त होत नाही.

नाही, येशू हे स्पष्ट करतो की त्याची परत येणे ही एक अदृश्य आणि छुपी मिशन नसेल. हे स्पष्टपणे केले जाईल. दिवसाचा प्रकाश आणि सूर्योदय म्हणून दृश्यमान हे प्रत्येकासाठी दृश्यमान असेल, जसे की एसेन्शन डे जवळजवळ 2000 वर्षांपूर्वी जैतूनाच्या डोंगरावर प्रत्येकासाठी दृश्यमान होता आणि यामुळे आपल्याला अशी आशा आहे की आपण आपल्या समोर असलेल्यांपेक्षा अधिक अपेक्षा करू शकतो. आता आपण बर्‍यापैकी अशक्तपणा पाहतो. आपल्यात, आमच्या चर्चमध्ये आणि संपूर्ण ख्रिश्चनांमध्ये अशक्तपणा. आम्हाला आशा आहे की परिस्थिती चांगल्या प्रकारे बदलेल आणि ख्रिस्ताचे वचन आहे की तो नाट्यमय मार्गाने परत येईल आणि देवाच्या राज्याची आपण कल्पना करू शकत नाही त्यापेक्षा मोठा आणि मजबूत होईल. तो गोष्टी आता जसा आहे तसा सोडणार नाही.

तो स्वर्गात गेला त्याच प्रकारे परत येईल: दृश्यमान आणि भौतिक. जरी मी विशेषतः महत्त्वाचे नसलेले तपशील तेथे असतील: ढग. ज्याप्रमाणे हे ढगांमध्ये उद्भवले, तसेच ते ढगांमध्ये देखील परत येईल. ढग म्हणजे काय हे मला माहित नाही; ढग ख्रिस्ताबरोबर चालणा angels्या देवदूतांचे प्रतीक आहेत असे दिसते पण ते भौतिक ढगदेखील असू शकतात. मी फक्त पासिंग मध्ये याचा उल्लेख करतो. सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ख्रिस्त नाट्यमय मार्गाने परत येईल. तेथे प्रकाशाची चमक, जोरदार आवाज, सूर्य-चंद्राची विलक्षण चिन्हे असतील आणि प्रत्येकजण ते पाहू शकेल. हे निःसंशयपणे ओळखण्यायोग्य असेल आणि हे कोठेही घडत आहे असे कोणी म्हणू शकणार नाही. या घटना एकाच वेळी सर्वत्र होतील यात काही शंका नाही जर हे घडले तर पौलाने थेस्सलनीकाकरांस लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात सांगितले की आपण हवेत ढगांवर ख्रिस्ताला भेटायला उठू. ही प्रक्रिया अत्यानंद (नृत्य) म्हणून ओळखली जाते आणि गुप्तपणे होणार नाही. हे एक सार्वजनिक अत्यानंद होईल कारण प्रत्येकजण ख्रिस्ताला पृथ्वीवर परत येताना पाहू शकतो. म्हणून आम्ही येशूच्या स्वर्गारोहणाचे भाग होऊ, ज्याप्रमाणे आपण त्याच्या वधस्तंभावर, दफन आणि पुनरुत्थानाचा एक भाग होऊ, आणि जेव्हा तो परत येईल तेव्हा आपण प्रभूला भेटायला स्वर्गात जाऊ आणि आम्ही त्याच्याबरोबर पृथ्वीवर परत जाऊ. .

यात काही फरक पडतो का?

हे सर्व केव्हा होईल हे आम्हाला ठाऊक नाही. तर मग आपल्या जीवनात फरक पडतो का? हे पाहिजे. आम्हाला याबद्दल 1 करिंथकर आणि 1 योहान मध्ये सांगितले गेले आहे. चला 1 योहान 3,2: 3 पहा:

«प्रियहो, आम्ही आधीच देवाची मुले आहोत; परंतु आपण अद्याप काय घडणार ते उघड केले नाही. परंतु आम्हाला ठाऊक आहे की जर ते स्पष्ट झाले तर आपण त्याच्यासारखे होऊ; कारण तो जसा आहे तसे आपण त्याला पाहू. आणि ज्या प्रत्येकाने अशी आशा ठेवली आहे तो स्वत: ला शुद्ध करतो, जसा ख्रिस्त शुद्ध आहे. »

जॉन पुढे म्हणतो की विश्वासणारे देवाचे ऐकतात आणि पापी जीवन जगू इच्छित नाहीत. आपला ज्या गोष्टीवर विश्वास आहे त्याचा हा व्यावहारिक परिणाम आहे. येशू परत येईल आणि आम्ही त्याच्यासारखे होऊ. याचा अर्थ असा नाही की आपल्या प्रयत्नांमुळे आपले तारण होईल किंवा आपला अपराधीपणाचा नाश होईल परंतु आपण देवाच्या इच्छेनुसार पाप करू इच्छित नाही.

दुसरा बायबलसंबंधी निष्कर्ष करिंथकरांना लिहिलेल्या पहिल्या पत्राच्या 15 व्या अध्यायात आहे ख्रिस्ताच्या परत येण्याच्या स्पष्टीकरणानंतर आणि आमचे पुनरुत्थान अमरत्व मध्ये आहे, त्यानंतर पौलाने वि. 58 मध्ये खालील लिहिले:

"म्हणून माइया प्रिय बंधूनो, दृढ आणि स्थिर राहा आणि नेहमी प्रभूच्या कामात वाढत राहा. कारण तुम्हाला माहीत आहे की प्रभूमधील आपले कार्य व्यर्थ नाही."

आपल्याकडे असे करण्याचे काम आहे, जसे पहिल्या शिष्यांना करायचे होते. तो त्यांना येशूने दिलेला आदेशही देतो. आमचे ध्येय सुवार्ता सांगणे आणि सामायिक करणे हे आहे. आम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला आहे जेणेकरुन आपण ते करू शकेन आम्ही आकाशाकडे पाहत उभे राहून ख्रिस्ताची वाट पाहत नाही. आम्हाला अगदी अचूक काळासाठी बायबलचीही गरज नाही. पवित्र शास्त्र आपल्याला येशूच्या परतीविषयी माहित नसण्यास सांगते. त्याऐवजी, आम्ही वचन देतो की येशू परत येईल आणि हे आपल्यासाठी पुरेसे आहे. तेथे काम करणे बाकी आहे. या कार्यासाठी आमच्या सर्वांनी आव्हान केले आहे. म्हणूनच आपण तिच्याकडे वळले पाहिजे कारण प्रभूसाठी काम करणे व्यर्थ नाही.    

मायकेल मॉरिसन यांनी