Lesenswerte Artikel

येशू जाणून घ्या

येशूविषयी जाणून घेण्याविषयी बरेचदा चर्चा आहे. हे कसे करावे हे तथापि, थोडासा मूर्खपणाचा आणि अवघड आहे. हे विशेषतः या कारणामुळे आहे की आपण त्याला पाहू शकत नाही किंवा समोरासमोर बोलू शकत नाही. हे वास्तव आहे. परंतु ते दृश्यमान नाही आणि ठळक देखील नाही. आम्ही क्वचित प्रसंगी त्याचा आवाज ऐकू शकत नाही. मग आपण त्याला कसे ओळखू शकतो? अलीकडे एकापेक्षा अधिक ...

एक चांगला मार्ग

माझ्या मुलीने अलीकडेच मला विचारले, "आई, मांजरीला कातडी लावण्यासाठी एकापेक्षा जास्त मार्ग आहेत का?" मी हसलो. तिला या म्हणीचा अर्थ काय हे माहित आहे, परंतु या गरीब मांजरीबद्दल तिला खरोखरच एक प्रश्न होता. काहीतरी करण्याचा बहुधा एक मार्ग असतो. जेव्हा कठीण गोष्टी करण्याचा विचार केला जातो तेव्हा आम्ही अमेरिकन लोकांना "चांगल्या जुन्या अमेरिकन चातुर्य" वर विश्वास ठेवतो. मग आमच्याकडे क्लिच आहे: "गरज ही आईची आई आहे ...

येशू ख्रिस्ताचे ज्ञान

Viele Menschen kennen den Namen Jesu und wissen einiges aus seinem Leben. Sie feiern seine Geburt und gedenken seines Todes. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes aber geht viel tiefer. Kurz vor seinem Tod betete Jesus für seine Nachfolger um diese Erkenntnis: "Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen" (Joh 17,3). Paulus hat über die Erkenntnis Christi folgendes geschrieben: "Aber was mir…

सत्य असल्याचे खूप चांगले

बहुतेक ख्रिस्ती सुवार्तेवर विश्वास ठेवत नाहीत - त्यांना वाटते की विश्वास आणि नैतिकदृष्ट्या परिपूर्ण जीवनाद्वारे एखाद्याने ते मिळवले तरच तारण प्राप्त केले जाऊ शकते. "तुला आयुष्यात काहीही मिळत नाही." "जर हे खरे असेल असे वाटत असेल तर ते खरे नाही." आयुष्यातील या सुप्रसिद्ध तथ्यांविषयी वैयक्तिक अनुभवानुसार आपल्या प्रत्येकामध्ये वारंवार पुनरावृत्ती केली जाते. पण ख्रिश्चन संदेश त्या विरोधात आहे. …

पवित्र आत्मा - कार्यक्षमता किंवा व्यक्तिमत्व?

Der Heilige Geist wird oft in Begriffen von Funktionalität beschrieben, wie z. B. Gottes Kraft oder Gegenwart oder Aktion oder Stimme. Ist dies ein geeigneter Weg, um den Geist zu beschreiben? Jesus wird auch als die Kraft Gottes beschrieben (Phil 4,13), die Gegenwart Gottes (Gal 2,20), die Aktion Gottes (Joh 5,19) und die Stimme Gottes (Joh 3,34). Doch sprechen wir von Jesus in Begriffen von Personalität. Die Heilige Schrift schreibt dem Heiligen Geist auch…

देव आपल्यावर प्रेम करणे कधीही थांबवत नाही!

आपणास माहिती आहे काय की देवावर विश्वास ठेवणार्‍या बहुतेक लोकांना देव त्यांच्यावर प्रेम करतो यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे? लोकांना देवाचे निर्माता आणि न्यायाधीश म्हणून कल्पना करणे सोपे आहे, परंतु देव त्यांच्यावर प्रेम करतो आणि त्यांचे काळजीपूर्वक काळजी घेत आहे हे पाहणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु सत्य हे आहे की आपला असीम प्रेमळ, सर्जनशील आणि परिपूर्ण देव त्याच्या विरुद्ध असणारी कोणतीही गोष्ट तयार करीत नाही, जे स्वतःच्या विरोधात आहे. सर्व काही ...

गरीबी आणि औदार्य

Im zweiten Brief des Paulus an die Korinther gab er eine hervorragende Darlegung, wie das wunderbare Geschenk der Freude das Leben der Gläubigen auf praktische Weise berührt. „Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist“ (2 Kor 8,1). Paulus gab nicht bloss einen unbedeutenden Bericht – er wollte, dass die Geschwister in Korinth in ähnlicher Weise auf die Gnade Gottes wie die Gemeinde in Thessalonich…

भविष्य

भविष्यवाणी तसेच काहीही विक्री होत नाही. हे खरं आहे. चर्च किंवा मिशनमध्ये एक मूर्ख ब्रह्मज्ञान, एक विचित्र नेता आणि मूर्खपणाचे नियम असू शकतात, परंतु त्यांच्याकडे जगातील काही नकाशे, कात्री आणि वर्तमानपत्रांचा ढीग असतो आणि अशा उपदेशकासमवेत जो स्वत: ला योग्यरित्या व्यक्त करू शकतो, असे दिसते की लोक त्यांना बादल्या पैशांच्या पाठवतील. लोकांना अज्ञात भीती वाटते आणि त्यांना ...

चर्च

Ein schönes biblisches Bild spricht von der Kirche als die Braut Christi. Durch Symbolik in verschiedenen Schriftstellen, einschließlich des Hoheliedes wird darauf angespielt. Eine Schlüsselstelle ist Hohelied 2,10-16, wo der Geliebte der Braut sagt, dass ihre Winterzeit vorbei und jetzt die Zeit zum Singen und zur Freude gekommen ist (siehe auch Hebr 2,12), und auch, wo die Braut sagt: „Mein Freund ist mein und ich bin sein“ (Hl 2,16). Die Kirche gehört sowohl…

एकत्र तीन

Drei in Einigkeit dort, wo die Bibel „Gott“ erwähnt, ist nicht ein einzelnes Wesen im Sinne eines „alten Mannes mit langem, weissen Bart“ gemeint, das man Gott nennt. In der Bibel erkennt man Gott, der uns erschaffen hat, als eine Einigkeit von drei ausgeprägten oder „unterschiedlichen“ Personen, nämlich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Der Vater ist nicht der Sohn, und der Sohn ist nicht der Vater. Der Heilige Geist ist nicht der Vater oder der Sohn.…

येशू म्हणाला, मी सत्य आहे

आपल्याला नेहमी माहित असलेल्या आणि योग्य शब्द शोधण्यासाठी धडपड झालेल्या एखाद्याचे वर्णन करावे लागले आहे का? हे माझ्या आधीपासूनच घडले आहे आणि मला माहित आहे की इतरांनाही तशाच भावना आल्या आहेत. आपल्या सर्वांचे मित्र किंवा ओळखीचे आहेत ज्यांचे वर्णन शब्दांत सांगणे कठीण आहे. येशूला यात कोणतीही अडचण नव्हती. "तू कोण आहेस?" या प्रश्नाचे उत्तर देतानाही तो नेहमीच स्पष्ट होता. मला विशेषतः एक ठिकाण आवडेल जेथे तो ...

देव आहे ...

Wenn Sie Gott eine Frage stellen könnten; welche wäre es? Vielleicht eine "grosse": nach Ihrer Seinsbestimmung? Warum Menschen leiden müssen? Oder eine "kleine", trotzdem drängende: Was ist aus meinem Hund geworden, der mir weggelaufen ist, als ich zehn war? Was wäre gewesen, wenn ich meine Jugendliebe geheiratet hätte? Warum hat Gott den Himmel blau gemacht? Vielleicht wollten Sie ihn aber auch einfach fragen: "Wer bist du?" oder "Was bist du?" oder"Was willst…

आमच्या आत खोल भूक

"प्रत्येकजण आपल्याकडे अपेक्षेने पाहतो आणि आपण त्यांना योग्य वेळी अन्न दिले. आपण आपला हात उघडा आणि आपल्या जीवांना भरा ... ”(स्तोत्र 145, 15-16 एचएफए) कधीकधी मला आतून कुठेतरी ओरडणारी भूक वाटते. माझ्या विचारांमध्ये मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा आणि त्याला थोडा वेळ दडपण्याचा प्रयत्न करतो. पण अचानक तो पुन्हा प्रकाशात आला. मी इच्छा, खोलीत अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची इच्छा, रडणे याबद्दल बोलतो ...

फक्त एक मार्ग आहे?

Menschen nehmen manchmal an der christlichen Lehre Anstoss, dass das Heil allein durch Jesus Christus zu haben ist. In unserer pluralistischen Gesellschaft erwartet, ja fordert man Toleranz, und das Konzept der Religionsfreiheit (die alle Religionen erlaubt) wird manchmal in der Weise falsch interpretiert, dass alle Religionen irgendwie gleichermassen wahr sind. Alle Wege führen zum selben Gott, behaupten einige, als ob sie diese alle gegangen und vom…

देव - एक परिचय

Für uns als Christen ist der elementarste Glaubenssatz der, dass Gott existiert. Unter „Gott“ – ohne Artikel, ohne näheren Zusatz – verstehen wir den Gott der Bibel. Ein gutes und mächtiges Geistwesen, das alle Dinge geschaffen hat, dem an uns gelegen ist, dem an unserem Tun gelegen ist, das an und in unserem Leben handelt und uns eine Ewigkeit mit seiner Güte anbietet. In seiner Totalität ist Gott vom Menschen nicht verstehbar. Aber wir können einen Anfang machen:…

आपण पवित्र आत्म्यावर विश्वास ठेवू शकता?

Einer unserer Ältesten sagte mir vor kurzem, dass der Hauptgrund, warum er vor 20 Jahren getauft wurde der ist, dass er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen wollte, sodass er all seine Sünden überwinden könnte. Seine Absichten waren gut, aber sein Verständnis war etwas fehlerhaft (natürlich hat niemand perfektes Verständnis, wir werden durch Gottes Gnade, trotz unserer Missverständnisse gerettet). Der Heilige Geist ist nicht etwas, das wir einfach „einschalten“…

कायदा पूर्ण करण्यासाठी

"ही खरोखर कृपेची कृपा आहे जी आपण जतन केली. आपण स्वत: काहीही करु शकत नाही परंतु देव आपल्याला जे देतो त्या आत्मविश्वासाने स्वीकारा. आपण काहीही करून मिळवले नाही; कारण देवाची इच्छा नाही की कोणीही त्याच्यापुढे त्याच्या कर्तृत्वाचा संदर्भ घ्यावा. ”(इफिसकर २,2,8-G जीएन) पौलाने लिहिले: “प्रीती आपल्या शेजा neighbor्याचे नुकसान करीत नाही; तर आता कायद्याचे प्रेम पूर्ण झाले »(रोम 9:13,10 ज़्यूरिक बायबल). आम्ही मनोरंजक आहे ...

येशूचा जन्म चमत्कार

„Können Sie das lesen?“ fragte mich der Tourist, indem er auf einen grossen silbernen Stern mit einer lateinischen Inschrift zeigte: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est.“ „Ich werde es versuchen“, antwortete ich und versuchte eine Übersetzung, indem ich die volle Kraft meines mageren Lateins hervorbrachte: „Hier wurde Jesus von der Jungfrau Maria geboren.“ „Nun, was glauben Sie?“, fragte der Mann. „Glauben Sie das?“ Es war mein erster Besuch im Heiligen…

येशू एकटा नव्हता

जेरूसलेमच्या बाहेरील बाजूस टेकडीवर वधस्तंभावर खिळलेल्या मनुष्याचा मृत्यू झाला. तो एकटा नव्हता. त्या वसंत Jerusalemतूत जेरुसलेममध्ये तो एकमेव त्रास देणारा नव्हता. “मला ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळले होते,” प्रेषित पौलाने लिहिले (गॅल २:२०), पण पौल एकटाच नव्हता. "आपण ख्रिस्ताबरोबर मरण पावला," तो इतर ख्रिश्चनांना म्हणाला (कलस्सै. २:२०). “आम्ही त्याच्याबरोबर पुरले आहोत,” असे त्याने रोमनांना लिहिले (रोमन्स .2,20..2,20). येथे काय चालले आहे…

येशूला मरणे का होते?

Jesu Wirken war erstaunlich fruchtbar. Er lehrte und heilte Tausende. Er zog grosse Zuhörermengen an und hätte noch weit grössere Breitenwirkung entfalten können. Er hätte noch weitere Tausende heilen können, wäre er noch zu den Juden und Nichtjuden gegangen, die in anderen Landstrichen wohnten. Doch Jesus liess zu, dass sein Wirken ein jähes Ende fand. Er hätte der Festnahme ausweichen können, aber er entschied sich dafür zu sterben, statt seine Verkündigung…

बॉक्स मध्ये देव

आपण कधीही विचार केला आहे की आपल्याला सर्व काही समजले आहे आणि नंतर कळले की आपल्याला काही कल्पना नाही? स्वत: चे किती प्रयत्न प्रकल्प जुन्या म्हणीचे अनुसरण करतात बाकीचे सर्व काही कार्य करत नसल्यास, सूचना वाचा? सूचना वाचल्यानंतर मलाही त्रास झाला. कधीकधी मी प्रत्येक चरण काळजीपूर्वक वाचतो, मी समजल्याप्रमाणे पुढे आणतो आणि पुन्हा सुरू करतो कारण मी ते योग्य करीत नाही ...

पुनर्जन्म च्या चमत्कार

Wir wurden geboren, um wiedergeboren zu werden. Es ist Ihre wie auch meine Bestimmung, den grösstmöglichen Wandel im Leben überhaupt zu erleben – einen geistlichen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir an seinem göttlichen Wesen teilhaben können. Das Neue Testament spricht von dieser göttlichen Natur als Löser, der die Schmutzschicht menschlicher Sündhaftigkeit abwäscht. Und wir alle bedürfen dieser geistlichen Reinigung, da die Sünde jedem Menschen die Reinheit…

पवित्र आत्मा

Der Heilige Geist hat die Attribute von Gott, ist Gott gleichgesetzt und tut Dinge, die nur Gott tut. Wie Gott, ist der Heilige Geist heilig – so heilig, dass es genauso sündig ist, den Heiligen Geist zu beschimpfen, wie den Sohn Gottes (Hebr 10,29). Blasphemie, Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist ist eine nicht vergebbare Sünde (Mt 12,32). Dies bedeutet, dass der Geist von Natur aus heilig ist und ihm, nicht wie beim Tempel, eine Heiligkeit zugesprochen…

आत्मा जग

Wir halten unsere Welt für physisch, stofflich, dreidimensional. Wir erleben sie durch die fünf Sinne Berühren, Schmecken, Sehen, Riechen, Hören. Mit diesen Sinnen und den technischen Apparaturen, die wir zu ihrer Verstärkung ersonnen haben, können wir die physische Welt erforschen und uns ihre Möglichkeiten nutzbar machen. Darin hat es die Menschheit weit gebracht, heute weiter denn je. Unsere modernen wissenschaftlichen Errungenschaften, unsere technologischen…