तुमचा विवेक कसा प्रशिक्षित केला जातो?

403 तिचे विशिष्ट प्रशिक्षण कसे आहे मुलाला "बिस्किट" पाहिजे असतो, परंतु तो कुकीच्या किलकिलेपासून दूर वळतो. जेव्हा मला न विचारता “बिस्किट” घेतला तेव्हा शेवटची मलाची काय घडली ते आठवते. एक किशोर नियोजित वेळेच्या पाच मिनिटांपूर्वी घरी येतो कारण त्याला उशीरा येण्यासाठी विचारण्यास नको आहे. करदात्यांनी हे सुनिश्चित केले आहे की त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाची संपूर्ण नोंद केली आहे कारण जेव्हा त्यांचे कर परतावा तपासला जातो तेव्हा त्यांना दंड भरायचा नसतो. शिक्षेची भीती अनेकांना चुकीच्या कृत्यापासून दूर ठेवते.

काहीजण चिंता करत नाहीत, परंतु त्यांच्या कृतींना महत्वहीन मानतात किंवा त्यांना पकडल्या जाणार नाहीत असा विचार करतात. आपण सर्व जण असे बोलताना ऐकले आहेत की त्यांच्या कृती कोणतेही नुकसान करीत नाहीत; मग अस्वस्थ का?

इतर योग्य गोष्ट करतात, फक्त कारण ती योग्य गोष्ट आहे. काहीजण विवेकबुद्धीने विकसित केलेले कारण काय आहे तर इतरांना त्यांच्या केलेल्या दुष्परिणामांबद्दल फारशी चिंता वाटत नाही किंवा करण्यापासून परावृत्त केले आहे? अखंडता कोठून येते?

रोमन्स २: १-2,14-१-17 मध्ये पौल यहूदी व यहुदी लोक व कायद्याशी त्यांचा संबंधित संबंध याबद्दल बोलतो. यहुदी लोकांना मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार मार्गदर्शन मिळाले परंतु काही यहूदी नसलेले यहूदी लोक ज्यांना नियमशास्त्र नव्हते त्यांनी नियमशास्त्र आवश्यकतेने केले. "त्यांच्या कृतीत ते स्वतःसाठी कायदा होते".

ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार वागले. एक्सपोजिटरच्या बायबल भाष्यात फ्रँक ई. गाबलेनचा उल्लेख आहे (बायबल भाष्य) विवेक एक "ईश्वरप्राप्त मॉनिटर" आहे. हे महत्त्वपूर्ण आहे कारण विवेक किंवा मॉनिटर नसल्यास आपण प्राण्यांप्रमाणे सहज वागू शकतो. अंतःप्रेरणा देखील देवाने निर्माण केली आहे, परंतु ती आपल्याला कायद्याचे ज्ञान देत नाही. किंवा चुकीचे.

जेव्हा मी लहानपणीच अयोग्य वर्तन करतो तेव्हा माझ्या पालकांनी मला खात्री करुन दिली की मी काय करीत आहे हे मला समजले आहे आणि त्याबद्दल मला दोषी वाटते. अपराधामुळे माझा विवेक आणखी दृढ होण्यास मदत झाली. आजपर्यंत जेव्हा मी काहीतरी चुकीचे करतो किंवा चुकीच्या कृतीबद्दल विचार करतो किंवा चुकीचा विचार करतो तेव्हा मला वाईट वाटते आणि ऐकण्याचा प्रयत्न करतो आणि नंतर समस्या सुधारतो.

असे दिसते की आज काही पालक दोषी म्हणून "शिक्षक" म्हणून वापरत नाहीत. Political ते राजकीयदृष्ट्या योग्य नाही. दोष निरोगी नाही. हे मुलाच्या स्वाभिमानाचे नुकसान करते ». हे खरे आहे की, चुकीच्या प्रकारच्या अपराधाचे नुकसान होऊ शकते. परंतु योग्य दुरुस्ती, योग्य-चुकीचे आणि निरोगी पश्चातापांच्या शिकवणुकीत मुलांना प्रामाणिकपणाने प्रौढ होण्यासाठी आवश्यक आहे. जगातील प्रत्येक संस्कृतीत एक प्रकारचा योग्य आणि चुकीचा प्रकार असतो आणि तो आपल्या देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारतो. किती जण आपली सचोटी आणि सदसद्विवेकबुद्धीबद्दल जागरूकता गमावतात हे पाहणे फार वाईट आहे, अगदी हृदयद्रावक देखील आहे.

पवित्र आत्मा हाच आहे जो आपल्याला अखंडता प्राप्त करण्यात मदत करतो. सचोटी देवाकडून येते. जेव्हा आपण पवित्र आत्मा आपल्याला ऐकतो आणि मार्गदर्शन करतो तेव्हा संवेदनशील विवेकासाठी मार्गदर्शन वाढते. आपल्या मुलांना योग्य आणि अयोग्य यामधील फरक शिकविला पाहिजे आणि देवाच्या विवेकाचे ऐकणे कसे करावे हे दर्शविले पाहिजे. आपण सर्वांनी ऐकायला शिकले पाहिजे. प्रामाणिक, स्वच्छ जीवन जगण्यासाठी आणि एकमेकांना साथ देण्यासाठी मदत करण्यासाठी देवाने आम्हाला हे अंगभूत मॉनिटर दिले.

आपला विवेक प्रशिक्षित कसा आहे? - दंड बिंदूवर पीसले किंवा न वापरुन अंधुक केले? आपण प्रार्थना करूया की पवित्र आत्म्याद्वारे आपली चूक योग्य व अयोग्य याची जाणीव होते जेणेकरून आपण एकनिष्ठ जीवन जगू शकाल.

टॅमी टकच


पीडीएफतुमचा विवेक कसा प्रशिक्षित केला जातो?