जर मी देव होतो

खरं सांगायचं तर, कधीकधी मला देव समजणे कठीण जाते. मी त्याच्या जागी असतो तर मी नेहमी घेतलेले निर्णय तो घेत नाही. उदाहरणार्थ, मी देव असतो तर मी शेती व द्वेषयुक्त शेतात पाऊस पडू देणार नाही. फक्त चांगल्या आणि प्रामाणिक शेतक me्यांकडूनच माझ्याकडून पाऊस पडला असला तरी बायबल म्हणते की देव त्याचा पाऊस नीतिमान आणि अनीतींवर टाकेल (मत्तय 5,45).

मी देव असतो तर फक्त वाईट माणसे लवकर मरणार आणि चांगले लोक दीर्घ, आनंदी आयुष्य जगतील. पण बायबल म्हणते की देव कधीकधी नीतिमान लोकांना ठार मारतो कारण त्यांना वाईटापासून वाचवावे लागते (यशया 57, 1) मी देव असतो तर भविष्यात काय अपेक्षा करावी हे मी प्रत्येकाला नेहमी कळवेन. मी कशाबद्दल विचार केला असा प्रश्नच नाही. प्रत्येक गोष्ट काळजीपूर्वक नियोजित आणि समजून घेण्यास सुलभ असेल. पण बायबल म्हणते की देव आपल्याला केवळ ढगाळ आरशातून पाहू देतो (२ करिंथकर :1:१:13). मी देव असतो तर या जगात काहीही दु: ख होणार नाही. परंतु देव म्हणतो की हे जग त्याच्या मालकीचे नाही, परंतु सैतानाचे आहे आणि म्हणूनच तो नेहमीच हस्तक्षेप करत नाही आणि ज्या गोष्टी आपल्याला समजू शकत नाहीत त्या होऊ देत नाहीत (२ करिंथकर :2:१:4).

मी देव असतो तर ख्रिश्चनांचा छळ होणार नाही, सर्व काही करून ते फक्त देवाचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि तो जे करण्यास सांगत आहे ते करीत आहे. पण बायबल म्हणते की जो कोणी देवाच्या मागे जाईल त्याचा छळ केला जाईल (२ तीमथ्य १:१:2).

मी देव असतो तर प्रत्येकासाठी जीवनातील आव्हाने तितकीच कठीण असतात. पण बायबल म्हणते की आपल्यापैकी प्रत्येकजण वेगवेगळ्या गोष्टींबरोबर संघर्ष करतो आणि आपल्या संघर्षास आपण किंवा इतर कुणीही पराभूत करू शकत नाही. (इब्री लोकांस 12: 1)

मी देव नाही - या जगासाठी सुदैवाने. देवाचा माझ्यावर एक विशिष्ट फायदा आहे: तो सर्वज्ञ आहे आणि मी नाही. देव माझ्या आयुष्यासाठी किंवा एखाद्याच्या आयुष्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचा न्याय करणे मूर्खपणाचे आहे कारण आपल्याला कधी पाऊस पडला पाहिजे आणि कधी नसावा हे फक्त देवालाच ठाऊक आहे. आपण केव्हा जगावे किंवा मरू नये हे फक्त त्यालाच माहिती आहे. जेव्हा आपल्याला गोष्टी आणि घटना समजल्या पाहिजेत तेव्हा केव्हाही त्याला माहित असते. कोणती संघर्ष आणि आव्हाने आपल्या जीवनातील सर्वोत्तम परिणाम देतात आणि कोणती नाहीत हे फक्त त्यालाच माहित आहे. तो आपल्यावर कसे कार्य करतो हे केवळ त्यालाच माहित आहे जेणेकरुन त्याचे गौरव व्हावे.

म्हणून ते आपल्याबद्दल नाही, फक्त त्याच्याबद्दल आहे आणि म्हणूनच आपण येशूवर आपले लक्ष ठेवले पाहिजे (इब्री लोकांस 12:2). या आवाहनाचे अनुसरण करणे नेहमीच सोपे नसते, परंतु मी देवासारखेच अधिक चांगले करू शकतो यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा तो एक चांगला पर्याय आहे.

बार्बरा दहलग्रेन यांनी


पीडीएफमी देव असता तर?