रोमकरांना पत्र पुन्हा शोधा

282 wiederentdeckung des roemerbriefs प्रेषित पौलाने सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी रोममधील चर्चला पत्र लिहिले होते. हे पत्र केवळ काही पृष्ठे लांब आहे, 10.000 शब्दांपेक्षा कमी आहे, परंतु त्याचा परिणाम खोलवर झाला. ख्रिश्चन चर्चच्या इतिहासामध्ये कमीतकमी तीन वेळा या पत्रामुळे खळबळ उडाली आहे आणि चर्चने कायमचे चांगले बदलले आहेत.

मार्टिन ल्यूथर

हे १th व्या शतकाच्या सुरूवातीलाच होते जेव्हा मार्टिन ल्यूथर नावाच्या ऑगस्टिनियन भिक्षूने दोष न देता आयुष्य म्हणून काय म्हटले त्याद्वारे आपला विवेक शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याने सर्व विधींचे पालन केले आणि आपल्या याजकवर्गाच्या नियमांचे पालन केले, परंतु ल्यूथर अजूनही देवापासून अलिप्त असल्याचे जाणवले. मग रोमन्सला लिहिलेल्या पत्राचा अभ्यास करणारे विद्यापीठाचे लेक्चरर म्हणून, ल्यूथरने रोमन्स १:१:15 मधील पौलाच्या स्पष्टीकरणाकडे स्वतःला आकर्षित केले: कारण ते देवासमोर नीतिमान आहे, जे विश्वासाने विश्वासाने येते; असे लिहिले आहे: “नीतिमान विश्वासाने वाचेल.” स्तोत्र. या शक्तिशाली परिच्छेदाच्या सत्यने लूथरला हृदयात ठोकले. त्याने लिहिले:

तेथे मला हे समजण्यास सुरवात झाली की देवाचे नीतिमत्त्व म्हणजे ज्याद्वारे नीतिमान देवाची देणगी दिली जाते, ती म्हणजे निष्क्रीय नीतिमान, ज्याद्वारे दयाळू देव विश्वासाद्वारे आपल्याला नीतिमान ठरवितो. या क्षणी मला असे वाटले की माझा जन्म सुरवातीपासून झाला आहे आणि मी खुल्या दाराद्वारे स्वर्गात प्रवेश केला आहे. मला वाटते की पुढे काय घडले हे आपणास माहित आहे. शुद्ध आणि सोप्या सुवार्तेच्या या पुन्हा शोधाविषयी ल्यूथर गप्प बसू शकला नाही. याचा परिणाम प्रोटेस्टंट सुधार झाला.

John Wesley

इ.स. १1730० च्या सुमारास रोमन लोकांना लिहिलेल्या पत्रामुळे आणखी एक गोंधळ उडाला. चर्च ऑफ इंग्लंड कठीण काळातून जात होता. लंडन हे मद्यपान आणि सहजपणे जगण्याचे आकर्षण होते. अगदी चर्चांमध्येही भ्रष्टाचार पसरला होता. जॉन वेस्ली नावाच्या एक धार्मिक धर्माभिमान तरुण चर्चचा मुख्य धर्मोपदेशकाने पश्चात्ताप करण्याचा उपदेश केला पण त्याच्या प्रयत्नांचा फारसा परिणाम झाला नाही. मग, तुफानी अटलांटिक प्रवासावर जर्मन ख्रिश्चनांच्या एका गटाच्या विश्वासाने ओढवल्यानंतर वेस्ले मोराव्हियन ब्रदर्सच्या सभागृहात आकर्षित झाले. वेस्लेने त्याचे वर्णन या प्रकारे केले: संध्याकाळी मी अगदी नाखूषपणे अ‍ॅल्डरगेट स्ट्रीटच्या एका कंपनीकडे गेलो, जिथे कोणी रोमकरांना लिहिलेल्या पत्राचा ल्यूथरचा प्रस्ताव वाचला. ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून देव अंतःकरणाने घडत असलेल्या परिवर्तनाचे वर्णन करीत असताना सुमारे साडे नऊ वाजेच्या सुमारास मला वाटले की माझे हृदय विचित्रपणे वाढले आहे. मला वाटले की मी माझा तारणारा ख्रिस्त याच्यावर विश्वास ठेवला आहे. मला खात्री होती की त्याने माझी पापे आणि माझे पाप काढून घेतले आणि पाप आणि मृत्यूच्या नियमातून मुक्त केले.

कार्ल बार्थ

पुन्हा एकदा, रोमन्सला लिखित पत्र चर्च सुवार्ता पुन्हा सुरू करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरली कारण त्याने सुवार्तिक सुवार्ता पुन्हा सुरू केली. आणखी एक गडबड, फार पूर्वी नाही, १ 1916 १ in मध्ये आम्हाला युरोपमध्ये आणते. पहिल्या महायुद्धाच्या रक्तपात दरम्यान, एक स्विस पास्टर याने हे जाणवले की ख्रिश्चन जगाबद्दलचे त्याचे आशावादी, उदारमतवादी मत नैतिक आहे आणि आध्यात्मिक परिपूर्णतेकडे जाताना, ज्याने पश्चिमेकडील सर्व कल्पनारम्य कत्तल हलविली. कार्ल बर्थला हे समजले की सुवार्तेच्या संदेशाला अशा विघ्नकारक संकटाचा सामना करताना नवीन आणि वास्तववादी दृष्टीकोन आवश्यक आहे. १ 1 १ in मध्ये जर्मनीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पत्रांविषयीच्या रोमाविषयीच्या भाष्यात, बर्थला काळजी होती की शतकांपासून अनेकदा शिष्यवृत्ती आणि टीका करून पॉलचा मूळ आवाज हरवला जाईल आणि पुरला जाईल.

रोमन्स १ वर आपल्या भाषणामध्ये, बर्थ म्हणाला की सुवार्ता ही इतर गोष्टींपैकी एक गोष्ट नाही तर सर्व गोष्टींचा उगम असा शब्द आहे, जो नेहमीच नवीन असतो, देवाचा संदेश ज्याला विश्वास हवा असतो आणि आवश्यक असतो. , जर अचूकपणे वाचले तर ते विश्वास ठेवेल की ती गृहीत धरते. सुवार्ता, बर्थ म्हणाला, सहभाग आणि सहकार्य आवश्यक आहे. अशाप्रकारे, बर्थने हे सिद्ध केले की जागतिक युद्धामुळे चिथावणी देणारी आणि निराश झालेल्या जगाशी देवाचे वचन संबंधित आहे. पुन्हा एकदा रोमनांना दिलेले पत्र एक चमकणारा तारा होता ज्याने तुटलेल्या आशेच्या काळ्या पिंज .्यातून मार्ग दाखविला. रोमन्सच्या पत्राप्रमाणे बर्थ यांनी केलेले भाष्य तत्वज्ञानी व धर्मशास्त्रज्ञांनी शेतात पडलेले बॉम्ब म्हणून योग्य वर्णन केले होते. पुन्हा एकदा, चर्चचे रूपांतर रोमी लोकांच्या पत्राद्वारे झाले ज्याने विश्वासू वाचकाला मोहित केले.

ल्यूथरने या संदेशाचा कायापालट केला. त्यातून वेस्लेचे रूपांतर झाले. त्यातून बार्थचे रूपांतर झाले. आणि आजही बरेच लोक बदलतात. त्यांच्याद्वारे पवित्र आत्मा आपल्या वाचकांना विश्वास आणि निश्चिततेने बदलतो. जर तुम्हाला ही निश्चितता ठाऊक नसेल तर मी तुम्हाला रोमन्सला पत्र वाचून त्यावर विश्वास ठेवण्याची विनंती करतो.

जोसेफ टोच


पीडीएफरोमकरांना पत्र पुन्हा शोधा