मूलभूत प्रेम

499 मूलगामी प्रेमदेवाचे प्रेम मूर्खपणा आहे. हे विधान करणारा मी नाही तर प्रेषित पौल आहे. करिंथमधील चर्चला लिहिलेल्या पत्रात, पॉल लिहितो की तो यहुद्यांसाठी चिन्ह किंवा ग्रीक लोकांसाठी शहाणपण आणण्यासाठी आला नव्हता, तर वधस्तंभावर खिळलेल्या येशूबद्दल प्रचार करण्यासाठी आला होता. “परंतु आम्ही वधस्तंभावर खिळलेल्या ख्रिस्ताचा प्रचार करतो, यहुद्यांसाठी अडखळण आणि परराष्ट्रीयांसाठी मूर्खपणा” (1. करिंथियन 1,23).

मानवी दृष्टीकोनातून, देवाच्या प्रेमाला अर्थ नाही. “कारण वधस्तंभाचा शब्द आहे. काहींसाठी हे मूर्खपणाचे आहे, तर काहींसाठी आधुनिक कला हरवलेल्यांसाठी मूर्खपणा आहे" (1. करिंथियन 1,18). ज्यांना हे माहित नाही की वधस्तंभाचा शब्द हा देवाच्या प्रेमाचा शब्द आहे, देवाने त्याच्या मृत्यूद्वारे आपल्याला वाचवले यावर विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे आहे. खरंच, देवाचे प्रेम आपल्याला अनाकलनीय, मूर्खपणाचे, मूर्ख, गहन मूलगामी वाटते.

वैभव पासून घाण

अशी कल्पना करा की आपण परिपूर्णतेत आहात. ते भगवंताशी ऐक्य व संबंध यांचे प्रतीक आहेत. आपले जीवन हे प्रेम, आनंद आणि शांती यांचे अभिव्यक्ती आहे आणि आपण ते मूलगामी बदलण्याचे ठरविता.

जेव्हा मी पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा संपूर्ण समरसतेत आणि परिपूर्णपणे एकत्र राहत होतो तेव्हा मी सृष्टीच्या सुरुवातीचे वर्णन केले आहे. ते एक आत्मा, एक ध्येय आणि आवड आहेत आणि त्यांचे अस्तित्व प्रेम, आनंद आणि शांततेद्वारे व्यक्त केले जाते.

त्यानंतर ते अस्तित्त्वात नसलेल्या एखाद्याबरोबर ते काय आहे हे सामायिक करून त्यांचा समुदाय विस्तृत करण्याचे निवडतात. म्हणून ते मानवतेची निर्मिती करतात आणि त्यांना देवाची मुले म्हणतात. पुरुष आणि स्त्रिया, आपण आणि मी, जेणेकरुन आम्ही त्यांच्याबरोबर कायमचा नातेसंबंध ठेवू शकतो. तथापि, त्यांनी आम्हाला एका सावधगिरीने तयार केले. आपण कसे वागले पाहिजे हे त्यांना ठरवायचे नव्हते जेणेकरून आपण त्याच्याशी संबंध ठेवू शकू, परंतु आम्ही त्यांच्याशी ते नाते निवडावे अशी आमची इच्छा होती. म्हणूनच त्यांनी त्यांच्याशी संबंध ठेवण्याचे ठरवण्याची स्वतःची इच्छा आम्हाला दिली. कारण त्यांनी आम्हाला ही निवड दिली आहे, बहुतेक लोक वाईट निर्णय घेतील हे त्यांना ठाऊक होते. म्हणूनच त्यांनी एक योजना तयार केली. योजना ब नाही, परंतु योजना. ही योजना अशी आहे की देवाचा पुत्र मानव होईल आणि देवाचा पुत्र वधस्तंभावर मानवतेसाठी मरेल. बहुतेक लोकांसाठी हा मूर्खपणा आहे. हे मूलगामी प्रेम आहे.

मी अलीकडे आशियातील एका देशाला गेलो होतो जिथे लोक शेकडो देवांची पूजा करतात. हे देवता चांगल्या आत्म्यामध्ये आहेत याची खात्री करण्यासाठी विश्वासणारे त्यांचे संपूर्ण जीवन व्यतीत करतात. या देवतांना शाप देऊ नये म्हणून चांगल्या मूडमध्ये ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. ते पुरेसे चांगले नाहीत या भीतीने त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत केले. त्यांच्यातील एक देवता मानव होईल आणि प्रेमामुळे त्यांना मदत करेल ही कल्पना त्यांच्यासाठी मूर्खपणाची कल्पना आहे.

तरीही देव ही मूर्ख कल्पना अजिबात मानत नाही. त्याचा निर्णय प्रेमावर आधारित आहे, कारण तो आपल्यावर इतके प्रेम करतो की त्याने आपले वैभव सोडले आणि एका तरुण यहुदी माणसात माणूस बनला: "आणि शब्द देह झाला आणि आपल्यामध्ये राहिला" (जॉन 1,14). देवाचे असे वागणे मूर्खपणाचे ठरेल असे वाटते. हे एक मूलगामी प्रेम आहे.

पापींचा मित्र

एक मनुष्य म्हणून, देव मच्छिमार आणि कर वसूल करणारे, सामान्य लोक आणि ज्यांना समाजातून घालवून देण्यात आले त्यांच्याबरोबर राहिला. त्याने आपला वेळ कुष्ठरोगी, पापी लोक आणि पापी लोकांसह घालविला. धार्मिक विद्वानांनी त्याला मूर्खपणे बोलावले. हे मूलगामी प्रेम आहे.

जॉनच्या शुभवर्तमानातील आठव्या अध्यायात एका महिलेची कहाणी सांगण्यात आली आहे जी फसवणूक झालेल्या व येशूसमोर हजर झाली होती. धार्मिक विद्वानांना त्यावर दगडफेक करायची होती, परंतु येशू म्हणाला की जो दोषी नाही त्याने पहिला दगड फेकला पाहिजे. तमाशासाठी जमलेल्या लोकांचा समूह अदृश्य झाला आणि येशू खरोखरच दोषी होता, त्याने तिला सांगितले की आपण तिचा न्यायनिवाडा करणार नाही आणि तिला आता पाप करण्याचे टाळण्यास सांगितले. हे वर्तन बर्‍याच लोकांसाठी मूर्ख आहे. हे मूलगामी प्रेम आहे.

येशू घरात पापी लोकांचे मनोरंजन करीत होता. धार्मिक लोकांचे म्हणणे आहे की दोषी लोकांबरोबर बसणे हे मूर्खपणाचे आहे कारण तो स्वच्छ व शुद्ध होणार नाही. आपल्या पापांचा त्याचा परिणाम होईल आणि तो आपल्यासारखे होईल. पण मूलगामी प्रेम या मताला विरोध करते. येशू, देवाचा पुत्र आणि मनुष्याचा पुत्र त्याच वेळी, त्याने त्याला अटक करण्याची, छळ करण्याची, आणि खून करण्याची परवानगी दिली जेणेकरून आपण त्याच्या सांडलेल्या रक्ताद्वारे नूतनीकरण होऊ शकू, क्षमा केली आणि आपल्या जीवनात देवाबरोबर समेट केला. त्याने आमच्या सर्व घाण व मूर्खपणा घेतल्या आणि आपल्या स्वर्गीय पित्यासमोर आमची स्वच्छता केली. हे मूलगामी प्रेम आहे.

त्याला पुरण्यात आले आणि तिसर्‍या दिवशी मरणातून उठवण्यात आले जेणेकरून आपल्याला क्षमा, नूतनीकरण आणि त्याच्याशी एकता, विपुल जीवन मिळावे. त्याने आपल्या शिष्यांना सांगितले, "त्या दिवशी तुम्हाला कळेल की मी माझ्या पित्यामध्ये आहे, आणि तुम्ही माझ्यामध्ये आणि मी तुमच्यामध्ये आहे." (जॉन 14,20). ते मूर्खपणाचे विधान वाटते, परंतु ते मूलगामी प्रेम, मूलगामी जीवन आहे. मग तो स्वर्गात गेला, कारण तो दयाळू देव आहे आणि त्याने आपल्या महान प्रेमाने आपल्यावर प्रेम केले, “आम्ही जे पापात मेलेले होते, ख्रिस्ताबरोबर जिवंत केले – कृपेने तुमचे तारण झाले आहे –; आणि त्याने आम्हांला आमच्याबरोबर उठवले, आणि ख्रिस्त येशूमध्ये स्वर्गात आम्हाला स्थापित केले" (इफिसियन 2,4-6).

जेव्हा आम्ही पापी होतो - आमची पापे ओळखण्याची आणि पश्चात्ताप करण्याची संधी येण्यापूर्वी - देवाने आम्हाला प्राप्त केले आणि आपल्यावर प्रेम केले.

हे मूलगामी प्रेम आहे. देवाचा पुत्र येशू याच्याद्वारे आपण दैवी प्रेमाचा एक भाग आहोत. देव पिता आपल्याला येशूच्या बाजूने ठेवतो व आपण जे करतो त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी त्याने आपल्याला आमंत्रित केले आहे. येशू आपल्याला मूर्त रूप देतात आणि आपण त्याच्याद्वारे इतर लोकांसमवेत जगतो हे मूलगामी प्रेम आणि मूलगामी जीवन सामायिक करण्यास तो आपल्याला प्रोत्साहित करतो. देवाची योजना बर्‍याच लोकांसाठी मूर्ख आहे. मूलगामी प्रेम दर्शवणारी ही योजना आहे.

मूलगामी आज्ञाधारकपणा

न्यू लाइफचे भाषांतर (बायबल) पुढील गोष्टी सांगते: “ख्रिस्ताने तुम्हाला जसे वागायला शिकवले तसे एकमेकांशी वागा. तो देव असला तरी त्याने त्याच्या दैवी अधिकारांचा आग्रह धरला नाही. त्याने सर्वस्वाचा त्याग केला; त्याने सेवकाचे नीच स्थान धारण केले आणि जन्माला आले आणि मानव म्हणून ओळखले गेले. त्याने स्वतःला नम्र केले आणि मृत्यूपर्यंत आज्ञाधारक राहिला, वधस्तंभावरील गुन्हेगाराप्रमाणे मरत होता. म्हणूनच देवाने त्याला स्वर्गात नेले आणि त्याला एक नाव दिले जे इतर सर्व नावांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. या नावापुढे स्वर्गात आणि पृथ्वीवर आणि पृथ्वीच्या खाली असलेल्या सर्वांचे गुडघे टेकतील. आणि देव पित्याच्या गौरवासाठी प्रत्येकजण कबूल करील की येशू ख्रिस्त प्रभु आहे" (फिलिप्पियन 2,5-11). हे एक मूलगामी प्रेम आहे.

एक जिवंत उदाहरण

येशू मूर्खपणाच्या प्रेमामुळे सर्व मानवजातीसाठी मरण पावला. या प्रेमामध्ये सहभागी होण्यासाठी त्याने आम्हाला आमंत्रित केले आहे, जे कधीकधी अर्थ समजत नाही, परंतु इतरांना देवाचे प्रेम समजण्यास मदत करते. मी तुम्हाला या मूलभूत प्रेमाचे उदाहरण देऊ इच्छितो. नेपाळमध्ये आमचा एक पास्टर मित्र आहे: डेबेन सॅम. सेवेनंतर जवळजवळ प्रत्येक आठवड्यात, डेबेन खेड्यात जातात, जिथे काठमांडूमधील गरीब-गरीब लोकांसाठी क्लिनिक आहे आणि तिथे त्यांच्यावर विनामूल्य उपचार केले जातात. डेबेन यांनी जवळपास समाजासाठी आणि अनाथांसाठी एक शेताचा प्रकल्प बनविला आणि येथे तो सुवार्ता सांगत आहे. अलीकडे, देबेनला घराच्या वाटेवर हल्ले केले गेले, बेदम मारहाण केली आणि गावातील लोकांना खोटी आशा दिली असल्याचा आरोप केला. त्याच्यावर धार्मिक प्रदूषण कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला - ज्यांना वधस्तंभाची सुवार्ता माहित नाही अशा लोकांसाठी त्याचे शब्द मूर्ख होते.

या हल्ल्यापासून आधीच बरे झालेले देबेन लोकांना सर्व लोकांना, अगदी आपल्या शत्रूंनाही देव सांगू इच्छित असलेल्या प्रेमाबद्दल सांगून लोकांना मौलिक मार्गाने प्रेम करतात. अशा प्रकारे आपण इतरांच्या जीवनासाठी स्वतःचे जीवन देतो.

क्रॉसची सुवार्ता सांगण्यात येशू ख्रिस्ताचे हे प्रेम मूलगामी आणि बदलणारे आहे असा अनुभव सामायिक करणे देखील समाविष्ट करते. ख्रिस्ती धर्म हा येशू आणि त्याच्या अनुयायांच्या जीवनावरील प्रीतीवर आधारित आहे. हे एक मूर्ख प्रेम आहे आणि कधीकधी मानवी दृष्टीकोनातून अर्थ प्राप्त होत नाही. हे एक प्रेम आहे जे आपण आपल्या मनाने आकलन करू शकत नाही, परंतु केवळ आपल्या अंतःकरणासह. हे मूलगामी प्रेम आहे.

इस्टर हा आपल्या सर्व मुलांवर वडिलांच्या प्रेमाविषयी आहे, ज्यांना हे माहित नाही की ते देवाची मुले आहेत. वडिलांनी स्वतःचा मुलगा दिला. मुलाने आपला जीव दिला. तो सर्व लोकांसाठी मरण पावला. तो मेलेल्यांतून सर्व लोकांसाठी उठला. त्याचे प्रेम सर्वांसाठी आहे - जे त्याला ओळखतात आणि जे त्याला अजून ओळखत नाहीत. हे मूलगामी प्रेम आहे.

रिक शॅलेनबर्गर यांनी


पीडीएफमूलभूत प्रेम