नवीन नवीन वर्षांचे रिझोल्यूशन

625 नवीन वर्षाचा सर्वोत्कृष्ट ठराव नवीन वर्षाची संध्याकाळ देवाला महत्त्वाची वाटते का, असा विचार तुमच्या मनात आला आहे काय? देव अनंतकाळ म्हणतात की चंचलपणा मध्ये समाविष्टीत. जेव्हा त्याने मानवांची निर्मिती केली तेव्हा त्याने त्यांना एका लौकिक योजनेत ठेवले जे दिवस, आठवडे, महिने आणि वर्षांमध्ये विभागले गेले. या पृथ्वीवर लोक वापरतात अशी अनेक भिन्न कॅलेंडर आहेत. ज्यू नववर्ष नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला त्याच दिवशी साजरा केला जात नाही, परंतु अशीच तत्त्वे आहेत. आपण कोणते कॅलेंडर वापरता हे महत्त्वाचे नाही, नवीन वर्षाचा दिवस हा कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या महिन्याचा पहिला दिवस असतो. देवाला वेळ महत्वाचा आहे. स्तोत्रे मोशेच्या एका प्रार्थनेची पुनरुत्थान करतात ज्यात तो काळ हाताळताना शहाणपणाची प्रार्थना करतो: “आपल्या वर्षांचे सत्तर वर्ष सत्तरी वर्षे आहेत आणि जेव्हा ते सत्तेवर आहेत तेव्हा ऐंशी वर्षे आहेत आणि त्यांचा गर्व म्हणजे प्रयत्न आणि निरर्थकता आहे कारण ती लवकर आहे. आम्ही तिथे उडतो. म्हणून आम्हाला आपले दिवस मोजण्यास शिकवा जेणेकरुन आपण शहाणे आहोत. ” (स्तोत्र 90,10 आणि 12 इबेरफिल्ड बायबल).

बायबल आपल्याला देवाच्या स्वभावाबद्दल शिकवते की तो वेग सेट करतो आणि योग्य वेळी गोष्टी करतो. जर महिन्याच्या पहिल्या किंवा विसाव्या दिवशी काही घडले असेल तर ते त्याच दिवशी, अगदी ताशी, अगदी मिनिटापर्यंतही होईल. हा योगायोग किंवा आपत्कालीन परिस्थिती नाही, देवाचे वेळापत्रक आहे. वेळ आणि स्थानाच्या बाबतीत येशूच्या जीवनाची शेवटची माहिती आखली गेली. येशूचा जन्म होण्यापूर्वीच ही योजना तयार केली गेली होती आणि येशू त्यास जिवंत राहिला. येशूच्या दैवी स्वरूपाची सिद्ध करणारी ही एक गोष्ट आहे. येशू व त्याच्या संदेष्ट्यांप्रमाणेच त्याचे स्वतःचे जीवन कसे विकसित होईल याचा अंदाज कोणीही घेऊ शकत नाही. येशूचा जन्म आणि त्याच्या वधस्तंभावर आणि पुनरुत्थान दोन्ही घडण्यापूर्वी संदेष्ट्यांनी भविष्यवाणी केली होती. ज्यू नववर्षाच्या दिवशी देव अनेक गोष्टी करीत आणि म्हणाला. बायबलसंबंधी इतिहासाची तीन उदाहरणे येथे आहेत.

नोहाचे जहाज

जेव्हा समुद्राच्या भरात समुद्रामध्ये नोहा तारवात होता तेव्हा पाणी कमी होण्याआधी काही महिने निघून गेले. नवीन वर्षाच्या दिवशी जेव्हा नोहाने खिडकी उघडली तेव्हा त्याने पाण्याचे बुडलेले पाहिले. नोहा तारवात आणखी दोन महिने तारवात राहिला, कदाचित त्यामुळं त्याच्या जहाजानं त्याला आरामात आणि सुरक्षिततेची सवय लावली असेल. देव नोहाशी बोलला आणि म्हणाला: “तू व तुझी बायको, तुझी मुले व तुझ्या मुलांच्या बायका तारवातून बाहेर ये!” (संख्या 1).

सर्व पृथ्वी पूर्णपणे कोरडे झाल्यावर देवाने नोहाला तारवात सोडण्यास सांगितले. कधीकधी आपण आपल्या आयुष्यातील समस्यांसह बुडतो. कधीकधी आपण त्यांच्यात अडकतो आणि त्यात भाग घेण्यासही आरामदायक असतो. आम्ही त्यांना मागे ठेवण्यास घाबरत आहोत. आपण कोणत्या सांत्वन क्षेत्रामध्ये आहात याची पर्वा नाही, नवीन वर्षाच्या दिवशी 2021 देव तुम्हाला नोहाला असेच शब्द देईल: बाहेर जा! तिथे एक नवीन जग आहे आणि ती आपली प्रतीक्षा करीत आहे. गेल्या वर्षीचा पूर कदाचित पाण्याखाली आला असेल, ठोठावला असेल किंवा आपल्याला आव्हान दिले असेल, परंतु नवीन वर्षाच्या दिवशी आपण प्रारंभ करुन फलदायी व्हावे यासाठी देवाचा संदेश आहे. असे म्हणतात की जळलेला मुलगा आगीपासून लाज वाटेल, परंतु आपल्याला याची भीती बाळगण्याची गरज नाही. नवीन वर्ष सुरू होत आहे, म्हणून बाहेर जा - तुमच्यावर आलेले पाणी बुडले आहे.

मंदिर बांधकाम

मंडपाच्या आकारात मंदिर बांधावे अशी देवाने मोशेला सूचना दिली. हे लोक जेथे देव राहात होते त्या ठिकाणचे प्रतीक आहे. साहित्य तयार झाल्यानंतर, देव मोशेला म्हणाला: “पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पवित्र निवास मंडपाची उभारणी कर.” (निर्गम 2: 40,2). पेन झोपडी तयार करणे हे एक विशेष कार्य होते जे एका नवीन दिवसासाठी - नवीन वर्षांसाठी ठेवलेले होते. ब years्याच वर्षांनंतर, राजा शलमोनाने यरुशलेमामध्ये घनदाट वस्तूंनी मंदिर बांधले. नंतरच्या काळात लोकांनी या मंदिराचा अपमान केला आणि अत्याचार केले. राजा हिज्कीयाने ठरवले की काहीतरी बदलले पाहिजे. नवीन वर्षाच्या दिवशी याजक मंदिराच्या मंदिरात गेले आणि त्याची शुद्धी करण्यास सुरवात केली: priests तथापि, याजक परमेश्वराच्या मंदिरात गेले आणि मंदिरात अशुद्ध सर्वकाही ठेवले. परमेश्वराच्या घराच्या पूर्वेकडील भागात, आणि लेवींनी ते उचलून किड्रॉन प्रवाहात आणले. पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पवित्र जागेची सुरुवात त्यांनी केली. महिन्याच्या आठव्या दिवशी त्यांनी परमेश्वराच्या अंगणात प्रवेश केला आणि परमेश्वराच्या मंदिराला आठ दिवस पवित्र केले आणि पहिल्या महिन्याच्या सोळाव्या दिवशी त्यांनी काम पूर्ण केले. काम " (2 सीआर 29,16: 17)

आपल्यासाठी याचा अर्थ काय आहे? नवीन करारात पौल आपल्याविषयी देवाचे मंदिर असल्याचे सांगत आहे: God तुम्ही देवाचे मंदिर आहात आणि देवाचा आत्मा तुमच्यात राहतो हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करतो तर देव त्याचा नाश करील, कारण देवाचे मंदिर पवित्र आहे - तुम्ही आहात » (१ करिंथकर :1:१:3,16)
जर आपण आधीपासूनच देवावर विश्वास ठेवत नाही तर देव आपल्याला त्याचे मंदिर होण्यासाठी उभे राहण्याचे आमंत्रण देतो आणि तो येईल आणि तुमच्यात राहू शकेल. जर आपण आधीच देवावर विश्वास ठेवला असेल तर त्याचा संदेश हजारो वर्षांपूर्वी लेव्यांना देण्यात आलेल्या संदेशाप्रमाणेच आहेः नवीन वर्षाच्या दिवशी मंदिर स्वच्छ करा. आपण लैंगिक अशुद्धता, वासना, वैमनस्य, भांडण, मत्सर, क्रोधाचा स्वार्थ, स्वार्थ, कुतूहल, मत्सर, मद्यपान आणि इतर पापांमुळे अशुद्ध झाल्यास, देव तुम्हाला त्याच्यापासून शुद्ध होण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि नवीन वर्षाच्या दिवसापासून प्रारंभ करा. आपण आधीच प्रारंभ केला आहे? देवाचे मंदिर होण्यासाठी आपल्या जीवनाचा हा नवीन वर्षाचा सर्वोत्कृष्ट ठराव असू शकतो.

बाबेल सोडा!

एज्रा या पुस्तकात आणखी एक नवीन वर्षाचा अनुभव दस्तऐवजीकरण केलेला आहे. एज्रा हा यहुदी होता. तो बाबेलमधील इतर अनेक यहुद्यांसमवेत वनवासात राहत होता कारण बॅबिलोनी लोकांनी जेरूसलेम व मंदिर उद्ध्वस्त केले होते. जेरुसलेम आणि मंदिर पुन्हा बांधल्यानंतर, एज्राने यरुशलेमाला परत जाण्याचा निर्णय घेतला. शास्त्रवचनांमध्ये जे आहे ते लोकांना लोकांना चांगल्या प्रकारे शिकवायचे होते. आम्ही तेच करू आणि आपल्याला सांगू इच्छितो: आज आपण देवाचे आणि त्याच्या चर्चचे आध्यात्मिक मंदिर आहोत. म्हणून मंदिर आमच्यासाठी विश्वासणारे आणि जेरुसलेमचे चर्चचे प्रतीक होते. "पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी त्याने बाबेल सोडून जाण्याचे ठरविले. पाचव्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तो यरुशलेमेस आला कारण त्याच्या परमेश्वराची कृपा त्याच्यावर होती." (एसेरा [जागा]] 7,9).

नवीन वर्षांच्या दिवशी त्याने बॅबिलोन सोडण्याचा निर्णय घेतला. या नवीन वर्षाच्या दिवशी आपण देखील चर्च परत जाण्याचा निर्णय घेऊ शकता (जेरुसलेमद्वारे प्रतिनिधित्व केलेले) परतण्यासाठी. आपण आपल्या जीवनशैली, आपले कार्य, आपल्या चुकीच्या बाबेलमध्ये अडकले जाऊ शकता. जेरूसलेममधील मंडळीकडून तातडीची कामे पार पाडता आली तरीही बॅबिलोनमध्ये आध्यात्मिकदृष्ट्या असे काही विश्वासणारे आहेत. एसेरा प्रमाणेच, आपण आता आपला परतीचा प्रवास - चर्चकडे जाणे निवडू शकता. आपली चर्च आपली वाट पहात आहे. हा त्रासदायक प्रवास असू शकतो, विशेषत: घराकडे जाणारा पहिला पाऊल. तुम्हाला माहिती आहे, पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पहिल्या पायरीसह एक लांब प्रवास सुरू होतो. एस्सला येण्यास चार महिने लागले. आपल्याकडे आज प्रारंभ करण्याची संधी आहे.

मला आशा आहे की आपण नवीन वर्षाच्या संध्याकाळकडे वळाल आणि म्हणाल की: “मला आनंद आहे की नोहाप्रमाणेच मीही त्याच्यासाठी तयार केलेल्या नवीन जगात प्रवेश केले. नवीन वर्षाच्या दिवशी पवित्र निवास मंडप उभारणा Moses्या मोशेप्रमाणे किंवा एज्राप्रमाणे ज्याने देवाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी बॅबिलोन सोडण्याचा निर्णय घेतला! " मी तुम्हाला एक चांगले वर्ष इच्छा!

टाकलानी म्यूझकवा यांनी