तुटलेली जग

630 तुटलेली जग एकेकाळी भारतात पाण्याचे वाहक होते. त्याच्या खांद्यावर लाकडाची एक जड दांडी विश्रांती घेतली गेली, ज्यात डाव्या आणि उजव्या बाजूला एक मोठा पाण्याचा घसा जोडलेला होता. आता एका जगात तडा गेला होता. दुसरा, तथापि, अगदी अचूकपणे तयार झाला होता आणि त्याद्वारे जल वाहक नदीपासून आपल्या मालकाच्या घरापर्यंत त्याच्या लांब पल्ल्याच्या शेवटी पाण्याचा एक पूर्ण भाग वितरीत करण्यास सक्षम होता. तुटलेल्या जगात, घरात गेल्यावर अर्धे पाणीच शिल्लक होते. पूर्ण दोन वर्षे, जलवाहक वाहकाने त्याच्या धन्यास संपूर्ण दीड-पूर्ण रिकामा दिला. दोन जगांचा परिपूर्ण अर्थात नक्कीच खूप अभिमान वाटला की पाण्यात वाहक त्यात नेहमीच पाण्याचा एक पूर्ण भाग वाहू शकतो. क्रॅक असलेल्या जगला मात्र लाज वाटत होती की त्याच्या दोषांमुळे तो दुसर्‍या जगात अर्धाच चांगला आहे. दोन वर्षांच्या लाजानंतर, तुटलेला हा जग यापुढे घेता आला नाही आणि त्या धारकाला म्हणाला: "मला स्वत: बद्दल खूप लाज वाटली आहे आणि मला तुझ्याकडे माफी मागण्याची इच्छा आहे." पाण्याने वाहणा ?्या कपाळाकडे पाहिले आणि विचारले: “पण कशासाठी? तुला कशाची लाज वाटते? " 'मी संपूर्ण वेळ पाणी ठेवण्यास असमर्थ होतो, म्हणून तुम्ही माझ्याकडे जे जे आहे त्यापैकी निम्मे फक्त आपल्या स्वामीच्या घरी घेऊन जा. आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील, परंतु आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळत नाही कारण आपण दोन जगातील पाण्याऐवजी केवळ दीडच पाणीपुरवठा करता. " जग म्हणाले. पाण्याच्या वाहकास जुन्या जीगाबद्दल वाईट वाटले आणि त्याला सांत्वन करायचे आहे. म्हणून तो म्हणाला: "जेव्हा आम्ही माझ्या स्वामीच्या घरी जाऊ, तेव्हा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या अद्भुत वन्य फुलांकडे लक्ष द्या." मग थोडासा हसू शकला आणि मग ते निघून गेले. मार्गाच्या शेवटी मात्र, जग पुन्हा दु: खी वाटला आणि पुन्हा त्या वाहकांकडे माफी मागितला.

पण त्याने उत्तर दिले: “तुम्ही रस्त्याच्या कडेला रानफुले पाहिले आहेत का? आपण लक्षात घेतले आहे की ते फक्त रस्त्याच्या कडेलाच वाढतात, मी जिथे दुसरा रग्गड घेतो त्यापैकीच नाही? मला तुमच्या सुरुवातीपासूनच्या उडीबद्दल माहित होते. आणि म्हणून मी काही रानफुलाचे बिया गोळा केले आणि ते तुझ्या वाटेला लावले. प्रत्येक वेळी जेव्हा आम्ही माझ्या स्वामीच्या घरी पळाल तेव्हा तुम्ही तिला पाणी पाजले. मी दररोज यापैकी काही विस्मयकारक फुले उचलण्यात सक्षम होतो आणि त्यांचा उपयोग माझ्या स्वामीच्या टेबलावर सजवण्यासाठी करतो. आपण हे सर्व सौंदर्य तयार केले आहे. "

लेखक अज्ञात