माझ्याकडे या!

कॉम झू मिर आमची तीन वर्षांची नातू एमोरी ग्रेस उत्सुक आहे आणि खूप लवकर शिकते, परंतु सर्व लहान मुलांप्रमाणे तिलाही स्वतःला समजून घेण्यात अडचणी येत आहेत. जेव्हा मी तिच्याशी बोलतो तेव्हा ती माझ्याकडे पाहते आणि स्वतःला विचार करते: मी तुझे तोंड फिरवत आहे, मला शब्द ऐकू येत आहेत, परंतु आपण मला काय सांगायचे आहे याची मला कल्पना नाही. मग मी हात उघडतो आणि म्हणतो: माझ्याकडे या! ती तिचे प्रेम शोधण्यासाठी धावते.

तिचे वडील लहान असताना याची मला आठवण येते. असे काही वेळा होते जे त्याला समजत नव्हते कारण त्याच्याकडे आवश्यक माहितीची कमतरता होती आणि इतर परिस्थितींमध्ये फक्त समजून घेण्याचा अनुभव किंवा परिपक्वता नव्हती. मी त्याला म्हणालो: तुम्हाला माझ्यावर विश्वास ठेवावा लागेल किंवा नंतर तुम्हाला समजेल. जेव्हा मी हे शब्द बोललो तेव्हा संदेष्टा यशयाच्या द्वारे देवाने जे म्हटले होते ते मला नेहमी आठवते: प्रभु म्हणतो, “माझे विचार तुमचे विचार नाहीत आणि तुमचे मार्ग माझे मार्ग नाहीत.” प्रभु असे म्हणाला, पण स्वर्ग पृथ्वीपेक्षा उंच आहे. , म्हणून माझे मार्ग तुझ्या विचारांपेक्षा आणि विचारांपेक्षा माझे विचार उच्च आहेत » (यशया 55,8: 9).

देव आपली आठवण करून देतो की त्याच्याकडे सर्व काही नियंत्रणात आहे. आम्हाला सर्व क्लिष्ट तपशील समजण्याची गरज नाही, परंतु आपण खात्री बाळगू शकतो की तो प्रेम आहे. आम्ही देवाची कृपा, दया, संपूर्ण क्षमा आणि बिनशर्त प्रेम पूर्णपणे समजू शकत नाही. मी जितके प्रेम करु शकतो त्यापेक्षा त्याचे प्रेम खूपच जास्त आहे. ते बिनशर्त आहे. म्हणजे ते कोणत्याही प्रकारे माझ्यावर अवलंबून नाही. देव प्रेम आहे. देव केवळ प्रेम करतो आणि त्याचा उपयोग करतो असे नाही, तर तो व्यक्तिरेखा असलेले प्रेम आहे. त्याची करुणा आणि क्षमा एकूण आहे - कोणत्याही मर्यादा नाहीत - त्याने पूर्व पश्चिमेपासून दूर म्हणून पाप मिटवले आणि दूर केले - काहीही आठवत नाही. तो हे कसे करतो? मला माहित नाही; त्याचे मार्ग माझ्यापेक्षा खूप उंच आहेत आणि मी त्याचे गुणगान करतो. तो आपल्याला फक्त त्याच्याकडे येण्यास सांगतो.
एमोरी, आमची नात माझ्या तोंडातून निघालेले सर्व शब्द कदाचित समजू शकणार नाही पण जेव्हा मी हात उघडतो तेव्हा तिला नक्कीच समजते. तिला माहित आहे की आजोबा तिच्यावर प्रेम करतात, जरी मी माझे प्रेम समजावून सांगू शकत नाही कारण या क्षणी माझे विचार तिच्या मनापेक्षा आकलन करण्यापेक्षा जास्त आहेत. हेच देवालाही लागू आहे. त्याचे आपल्यावरचे प्रेम अशा प्रकारे व्यक्त होते जे आपल्या समजण्यापलिकडे जाते.

आपण येशूला मानवी बनविलेले सर्वकाही आणि त्याचे जीवन, मृत्यू आणि पुनरुत्थान याचा संपूर्ण अर्थ समजू शकत नाही. परंतु एमोरी प्रमाणे, जेव्हा येशू आपले हात उघडतो आणि म्हणतो, "माझ्याकडे या!" तेव्हा प्रेम म्हणजे काय आणि याचा काय अर्थ होतो हे आपल्याला नक्की माहित आहे.

ग्रेग विल्यम्स यांनी