अंतिम निर्णय

562 सर्वात लहान डिश न्यायाच्या दिवशी तुम्ही देवासमोर उभे राहण्यास सक्षम आहात काय? हा सर्व जिवंत आणि मेलेल्यांचा न्याय आहे आणि पुनरुत्थानाशी त्याचा निकटचा संबंध आहे. काही ख्रिश्चनांना या घटनेची भीती वाटते. आपल्या सर्वांनी पाप केले म्हणून आपण या गोष्टींनी घाबरावे असेही एक कारण आहे: "ते सर्व पापी आहेत आणि त्यांचा देवासमोर असा गौरव नाही." (रोमन्स २.3,23).

आपण किती वेळा पाप करता? कधीकधी? रोज? मनुष्य स्वभावाने पापी आहे आणि पाप मृत्यू आणतो. “परंतु प्रत्येकजण जो आपली परीक्षा घेतो तो स्वत: च्या इच्छेनुसार मोहात पडतो आणि मोहात पडतो. त्यानंतर, जेव्हा वासना प्राप्त होते, तेव्हा ती पापाला जन्म देते; परंतु पापामुळे जेव्हा ते पूर्ण होते, तेव्हा ते मरणाला जन्म देते » (जेम्स 1,15).

तर मग तुम्ही देवासमोर उभे राहून त्याला तुमच्या आयुष्यात केलेल्या चांगल्या गोष्टींबद्दल सांगू शकता? आपण समाजात किती महत्वाचे होते, आपण किती समुदाय कार्य केले? आपण किती उच्च पात्र आहात? नाही - यापैकी काहीही आपल्याला देवाच्या राज्यात प्रवेश देणार नाही कारण आपण अद्याप पापी आहात आणि देव पापाने जगू शकत नाही. “लहान कळपा, भिऊ नकोस! कारण आपल्या वडिलांनी तुला राज्य देण्यास आनंदित केला आहे » (लूक १:१:12,32). ख्रिस्तामध्ये फक्त देव स्वतः या सार्वत्रिक मानवी समस्येचे निराकरण केले आहे. जेव्हा जेव्हा तो आमच्यासाठी मरण पावला तेव्हा त्याने आमच्या सर्व पापांचा अवलंब केला. देव आणि माणूस या नात्याने, केवळ त्याचा बळीच सर्व मानवी पापांना कव्हर करू शकतो आणि कायमचे आणि ज्यांचा तारणकर्ता म्हणून स्वीकार करतो अशा प्रत्येकासाठी तो राखून ठेवू शकतो.

न्यायाच्या दिवशी तुम्ही ख्रिस्तामध्ये पवित्र आत्म्याद्वारे देवासमोर उभे राहाल. या कारणास्तव आणि फक्त याच कारणास्तव, तुमचा पिता, देव तुम्हांस आणि ख्रिस्तामध्ये असणा all्या सर्वांना त्याच्या अनंतकाळच्या राज्यातून त्रिमूर्त देवाबरोबर अनंतकाळच्या राज्यात राज्य देईल.

क्लिफर्ड मार्श यांनी