खरी पूजा

560 खरी पूजा यहुदी आणि शोमरोनी लोकांमध्ये येशूच्या वेळी मुख्य विवाद हा होता की देवाची उपासना केली पाहिजे. यरुशलेमेच्या मंदिरात या शोमरोनी लोकांचा आता वाटा नव्हता म्हणून ते म्हणाले की जेरूसलेम नव्हे तर गॅरीझीम पर्वत ही देवाची उपासना करण्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. मंदिर बांधताना काही शोमरोनी लोकांनी यहुद्यांना त्यांचे मंदिर पुन्हा उभारण्यास मदत करण्याची ऑफर दिली होती आणि सेरुब्बालने त्यांना अचानक नकार दिला होता. शोमरोनी लोकांनी पर्शियाच्या राजाकडे तक्रार करून काम थांबवले (एसेरा [जागा]] 4). यहुदी लोकांनी जेरुसलेमच्या शहराच्या भिंती पुन्हा बांधल्या तेव्हा शोमरोनच्या राज्यपालांने यहूद्यांवर लष्करी कारवाई करण्याची धमकी दिली. शेवटी, शोमरोनी लोकांनी गॅरीझिम डोंगरावर स्वत: चे मंदिर बांधले, जे यहूदी 128 बीसी मध्ये यहूदी होते. बीसी नष्ट केला. आपल्या दोन धर्मांचा पाया हा मोशेचा नियम होता, परंतु ते कडू शत्रू होते.

शोमरोनमध्ये येशू

ब Jews्याच यहुद्यांनी शोमरोनचा त्रास टाळला, परंतु येशू त्याच्या शिष्यांसह या देशात गेला. तो थकला होता. म्हणून येशू सुखार शहराजवळील एका झountain्यावर बसला व आपल्या शिष्यांना तेथे अन्न विकण्यासाठी पाठविले. (जॉन 4,3: 8) एक शोमरोनी स्त्री तेथे आली व येशू तिच्याशी बोलला. तो एका शोमरोनी बाईशी बोलत आहे हे पाहून तिला आश्चर्य वाटले आणि त्याचे शिष्य देखील असे म्हणाले की तो एका बाईशी बोलत आहे (व्ही. 9 आणि 27). येशूला तहान लागली होती पण त्याच्याकडे पाणी काढायला त्याच्याजवळ काहीही नव्हते - परंतु तिने तसे केले. एका स्त्रीने एका शोमरोनी स्त्रीच्या पाण्याच्या टाकीमधून पिण्याची इच्छा केली व त्या स्त्रीला स्पर्श केला गेला. बहुतेक यहुदी लोक त्यांच्या संस्कारानुसार हे पात्र अशुद्ध वाटले. "येशू तिला म्हणाला,“ जर तू देवाची देणगी ओळखतोस आणि तुला कोण कोण आहे: जर तू मला देण्यास दिले तर तुला त्याच्याकडे विचाराल, आणि तो तुला जिवंत पाणी देईल. " (जॉन 4,10).

येशू एक श्लेष वापरला. "जिवंत पाणी" असे अभिव्यक्ती सहसा हलविणार्‍या, वाहणार्‍या पाण्यासाठी उभे होते. त्या महिलेला हे चांगलेच माहित होते की साचरमधील एकमेव पाणी विहिरीत आहे आणि जवळपास वाहात नाही. म्हणून तिने येशूला विचारले, “ती कशाविषयी बोलत आहे?” "येशू तिला म्हणाला,“ जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला पुन्हा तहान लागेल. पण मी जे पाणी देतो ते पाणी जो पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही, परंतु मी जे पाणी देतो ते पाणी त्याच्यासाठी पाण्याचे स्त्रोत बनेल जे अनंतकाळच्या जीवनात फुगले आहे. (जॉन 4,13: 14)

विश्वासातील शत्रूकडून आध्यात्मिक सत्य स्वीकारण्यास ती स्त्री तयार होती का? ती ज्यूंचे पाणी पिईल का? तिला हे समजू शकते की अशा स्त्रोतासह, तिला कधीही तहान लागणार नाही आणि जास्त कष्ट करावे लागणार नाहीत. ज्या गोष्टी त्याने बोलल्या त्या त्याला समजू शकल्या नाहीत म्हणून येशू स्त्रियांच्या मूलभूत समस्यांकडे वळला. त्याने तिच्या नव husband्याला बोलवून तिच्याबरोबर परत यायला सांगितले. तिला आधीच माहित होते की तिचा पती नाही, परंतु शक्यतो त्याच्या आध्यात्मिक अधिकाराचे चिन्ह म्हणून तिला विचारले.

खरी पूजा

येशू एक संदेष्टा आहे हे जेव्हा तिला समजले तेव्हा त्या शोमरोनी व यहुदी लोकांमध्ये देवाची उपासना करण्याची योग्य जागा असल्याचा जुना वाद चालू झाला. "आमच्या पूर्वजांनी या डोंगरावर उपासना केली आणि तू म्हणतोस की जेरूसलेममध्ये उपासना करण्याचे ठिकाण आहे" (जॉन 4,20).

"येशू तिला म्हणाला,“ बाई, माझ्यावर विश्वास ठेव, अशी वेळ येत आहे की आपण या डोंगरावर किंवा यरुशलेमामध्ये पित्याची उपासना करणार नाही. तुला कशाची उपासना करता हे माहित नाही; परंतु आपण काय उपासना करतो हे आम्हांस ठाऊक आहे; कारण यहूदी लोकांकडूनच तारण येते. अशी वेळ येत आहे की आता खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील. कारण वडिलांनाही असे उपासक हवे असतात. देव आत्मा आहे आणि जे त्याची उपासना करतात त्यांनी आत्म्याने व खरेपणाने त्याची उपासना केली पाहिजे » (जॉन 4,21: 24)

येशूने अचानक विषय बदलला का? नाही, आवश्यक नाही. जॉनची सुवार्ता आपल्याला पुढील मुद्दे सांगते: "जे मी तुम्हांबरोबर बोललो ते शब्द आत्मा आहेत व जीवन आहेत" (जॉन 6,63). Way मी मार्ग आणि सत्य आणि जीवन आहे » (जॉन 14,6). येशूने या विचित्र शोमरोनी स्त्रीला एक मोठे आध्यात्मिक सत्य प्रकट केले.

पण त्या बाईला हे कसे म्हणायचे आहे याची खात्री नव्हती आणि ती म्हणाली: “मला माहीत आहे की ख्रिस्त म्हटलेला मशीहा येत आहे. जेव्हा तो येईल तेव्हा तो आम्हाला सर्व काही सांगेल. येशू तिला म्हणाला, “मी तुझ्याशी बोलत आहे.” (व्ही. 25-26)

त्याचा स्वत: ची प्रकटीकरण «मी आहे» (मशीहा) - खूप विलक्षण होते. येशूला स्पष्टपणे बरे वाटले व त्याने तिला सांगितले त्या गोष्टी योग्य असल्याचे त्याने स्पष्टपणे सांगितले. त्या बाईने आपल्या पाण्याचा घागरा सोडला आणि घरी येशूकडे गेला. आणि तिने स्वत: ला हे तपासण्यासाठी लोकांना उद्युक्त केले आणि त्यांच्यापैकी पुष्कळांवर विश्वास बसला. "परंतु या शहरातील अनेक शोमरोनी लोक त्या स्त्रीवर विश्वास ठेवू लागले ज्याने मला सांगितले की त्याने सर्व काही मला सांगितले. शोमरोनी लोक येशूकडे आले. त्यांनी येशूला त्यांच्याबरोबर राहण्यास सांगितले. तो तेथे दोन दिवस राहिला. त्याच्या शब्दांमुळे पुष्कळांनी विश्वास ठेवला. (व्ही. 39-41)

आज पूजा

देव आत्मा आहे आणि त्याच्याशी आमचा संबंध आध्यात्मिक आहे. त्याऐवजी, आपली उपासना येशू आणि त्याच्याबरोबरच्या आपल्या नातेसंबंधावर केंद्रित आहे. आपल्या सार्वकालिक जीवनासाठी आपल्याला जिवंत पाण्याचा स्रोत हवा आहे. आम्हाला त्यांची गरज भासण्यासाठी आमची संमती आवश्यक आहे आणि आमची तहान शांत करण्यास सांगा. दुस words्या शब्दांत, प्रकटीकरणाच्या रूपकात, आपण कबूल केले पाहिजे की आपण गरीब, अंध आणि नग्न आहोत, म्हणून आम्ही येशूला आध्यात्मिक संपत्ती, दृष्टी आणि कपड्यांसाठी विचारतो.

जेव्हा आपण येशूला पाहिजे त्या गोष्टींकडे लक्ष देता तेव्हा आपण आत्म्याने आणि सत्याने प्रार्थना करता. खरी भक्ती आणि उपासना ही बाह्य स्वरुपाची वैशिष्ट्ये नसून येशू ख्रिस्ताकडे असलेल्या आपल्या वृत्तीद्वारे दर्शविली जाते आणि याचा अर्थ येशूचे शब्द ऐकणे आणि त्याच्याद्वारे आपल्या आध्यात्मिक पित्याकडे येणे होय.

जोसेफ टोच