एक परिपूर्ण जीवन?

558 एक परिपूर्ण जीवन येशूने हे स्पष्ट केले की तो आला आहे म्हणून जे त्याला स्वीकारतात ते पूर्ण जीवन जगू शकतील. तो म्हणाला: "मी आलो आहे म्हणून त्यांचे जीवन विपुल झाले पाहिजे" (जॉन 10,10). मी तुम्हाला विचारतो: "परिपूर्ण जीवन म्हणजे काय?" जेव्हा आपल्याला जीवन पूर्णपणे कसे असते हे माहित असते तेव्हाच आपण येशू ख्रिस्ताचे अभिवचन खरोखर खरे आहे की नाही याचा निर्णय घेऊ शकतो. जर आपण हा प्रश्न केवळ जीवनाच्या भौतिक पैलूकडे पाहतो तर त्याचे उत्तर अगदी सोपे आहे आणि आपण कोठे राहतो किंवा कोठे राहतो याचा विचार न करता हे नेहमीच समान असेल. चांगले आरोग्य, मजबूत कौटुंबिक संबंध, चांगली मैत्री, पुरेसे उत्पन्न, मनोरंजक, आव्हानात्मक आणि यशस्वी काम, इतरांकडून मान्यता, सहभाग, विविधता, निरोगी खाद्यपदार्थ, पुरेशी विश्रांती किंवा विरंगुळ्याचा आनंद निश्चितच नमूद केला जाईल.
जर आपण आपला दृष्टीकोन बदलला आणि बायबलसंबंधी दृष्टिकोनातून जीवनाकडे पाहिले तर ही यादी खूप वेगळी दिसेल. आयुष्य एका निर्मात्याकडे परत जाते आणि मानवतेने सुरुवातीला त्याच्याशी जवळचे नाते जगण्यास नकार दिला असला तरी, तो लोकांवर प्रेम करतो आणि त्यांना स्वर्गीय पित्याकडे परत जाण्याची त्यांची योजना आहे. दैवी मुक्तिच्या दिशेने असलेली ही वचन दिलेली योजना आपल्याला मनुष्यांसोबत देवाने केलेल्या गोष्टींच्या कथेत दिसून आली आहे. त्याचा मुलगा येशू ख्रिस्ताच्या कार्यामुळे त्याच्याकडे परत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यामध्ये शाश्वत जीवनाचे सर्वांगीण आश्वासन समाविष्ट आहे, जे आम्ही त्याच्याबरोबर जिव्हाळ्याच्या वडिलांच्या नातेसंबंधात सामायिक करतो.

आपले जीवन निश्चित करणारे प्राधान्य ख्रिश्चन दृष्टिकोनातून लक्षणीयरीत्या प्रभावित होते आणि परिपूर्ण जीवनाची आपली व्याख्या देखील पूर्णपणे भिन्न दिसते.
आमच्या यादीच्या शीर्षस्थानी कदाचित देवाबरोबर समेट केलेला संबंध, तसेच चिरंजीव जीवनाची आशा, आपल्या पापांची क्षमा, आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीची शुद्धता, हेतूची स्पष्ट जाणीव, येथे आणि आताच्या देवाच्या उद्देशाने सहभाग असणे, दैवी प्रतिबिंब असेल या जगाच्या अपूर्णतेचे स्वरूप, तसेच आपल्या सहमानवांना देवाच्या प्रेमाने स्पर्श करते. परिपूर्ण जीवनाचा आध्यात्मिक पैलू संपूर्ण शारीरिक आणि भौतिक पूर्णतेच्या इच्छेवर विजय मिळवितो.

येशू म्हणाला: “ज्याला आपला जीव वाचवायचा आहे तो तो गमावेल; आणि जो कोणी माझ्याकरिता व सुवार्तेसाठी जिवाला मुकेल तो आपला जीव वाचवील. तरीही, लोकांना संपूर्ण जग जिंकण्यास आणि त्यांच्या जिवांचे नुकसान करण्यास काय मदत करते? » (चिन्हांकित करा 8,35-36) म्हणून आपण स्वत: साठी सर्व यादी पहिल्या यादीवर बुक करू शकता आणि तरीही चिरंतन जीवन गमावू शकता - आयुष्य वाया जाईल. दुसरीकडे, आपण दुस list्या यादीतील वस्तू स्वतःसाठी बुक करू शकता, पहिल्यांदा आपल्यास प्रत्येकास आशीर्वादित वाटत नसले तरीसुद्धा, आपले जीवन या शब्दाच्या अगदी सारात महान यश मिळेल.

आम्हाला जुन्या करारातून माहित आहे की देव इस्राएलच्या आदिवासींशी जवळून संबंधित होता. सीनाय पर्वतावर आपल्याबरोबर केलेल्या कराराद्वारे त्याने त्यांना कबूल केले. आज्ञा मोडल्याबद्दल किंवा आज्ञा न मानल्यास त्याच्या आज्ञा पाळण्याची व त्यांच्या आज्ञा पाळण्याचे वचन (चौथा मो 5; 28 वा मो 3). कराराचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले जाणारे आशीर्वाद मुख्यत्वे भौतिक स्वरूपाचे होते - निरोगी गुरेढोरे, चांगली कापणी, राज्यातील शत्रूंवर विजय किंवा योग्य हंगामात पाऊस.

परंतु येशू वधस्तंभावरच्या त्याच्या बलिदानाच्या मृत्यूवर आधारित एक नवीन करार करण्यास आला. हे "आरोग्य आणि समृद्धी" च्या भौतिक आशीर्वादांच्या पलीकडे गेलेल्या आश्वासनांशी जोडले गेले होते, जे सीनाय पर्वतावर झालेल्या जुन्या करारानुसार वचन दिले होते. नवीन करार "चांगले वचन" आहे (इब्री लोकांस::)), ज्यात चिरंतन जीवनाची देणगी, पापांची क्षमा, आपल्यामध्ये कार्यरत पवित्र आत्म्याची देणगी, देवाबरोबर जवळचे वडील-मूल यांचे नातेसंबंध आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. ही आश्वासने आमच्यासाठी चिरंतन आशीर्वाद देतात - केवळ या जीवनासाठीच नव्हे तर सर्व काळासाठी.

येशू आपल्याला देत असलेले "परिपूर्ण जीवन" इथल्या आणि आजच्या चांगल्या जीवनापेक्षा खूप समृद्ध आणि सखोल आहे. आपल्या सर्वांना या जगात चांगले जीवन जगण्याची इच्छा आहे - कोणीही कल्याणापेक्षा गंभीरपणे वेदना पसंत करणार नाही! एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिलेले आणि दूरवरून निर्णय घेतल्यास हे स्पष्ट होते की आपले जीवन केवळ आध्यात्मिक संपत्तीमध्ये अर्थ आणि उद्देश शोधू शकते. येशू त्याच्या शब्द खरे आहे. तो आपल्याला “वास्तविक जीवनात पूर्ण” वचन देतो - आणि आता ते तुम्हाला देत आहे.

गॅरी मूर यांनी