सत्य असल्याचे खूप चांगले

आपल्याला विनामूल्य काहीही मिळत नाही बहुतेक ख्रिस्ती सुवार्तेवर विश्वास ठेवत नाहीत - त्यांना वाटते की विश्वास आणि नैतिकदृष्ट्या परिपूर्ण जीवनाद्वारे एखाद्याने ते मिळवले तरच तारण प्राप्त केले जाऊ शकते. "तुला आयुष्यात काहीही मिळत नाही." "जर हे खरे असेल असे वाटत असेल तर ते खरे नाही." आयुष्यातील या सुप्रसिद्ध तथ्यांविषयी आपल्या प्रत्येकामध्ये वैयक्तिक अनुभवांद्वारे वारंवार पुनरावृत्ती केली जाते. पण ख्रिश्चन संदेश त्या विरोधात आहे. सुवार्ता खरोखरच सुंदरपेक्षा अधिक आहे. हे एक भेट देते.

उशीरा ट्रिनिटोरियन ब्रह्मज्ञानी थॉमस टॉरेन्स यांनी असे म्हटले आहे: “येशू ख्रिस्त तुमच्यासाठी तंतोतंत मरण पावला कारण आपण त्याच्यासाठी पापी व पूर्णपणे अयोग्य आहात आणि त्याद्वारे तुमचा विश्वास ठेवला असला तरी आणि तरीही त्याने तुम्हाला स्वतःचे बनविले आहे त्याने आपल्या प्रेमामुळे आपल्याला इतके जवळून बांधले आहे की तो आपल्याला कधीही जाऊ देणार नाही. जरी आपण त्याला नाकारले आणि स्वतःला नरकात पाठविले तरी त्याचे प्रेम कधीही थांबणार नाही. (मेडीएशन ऑफ क्राइस्ट, कोलोराडो स्प्रिंग्ज, सीओ: हेल्मर अँड हॉवर्ड, 1992, पृष्ठ)))

खरंच ते खरं असलं तरी बरं वाटतं! कदाचित म्हणूनच बहुतेक ख्रिश्चनांचा यावर विश्वास नाही. कदाचित म्हणूनच बहुतेक ख्रिश्चनांचे मत आहे की विश्वास आणि नैतिकदृष्ट्या आयुष्याद्वारे केवळ तेच पैसे मिळवतात.

तथापि, बायबल म्हणते की ख्रिस्त येशूद्वारे देवाने आम्हाला आधीच सर्व काही दिले आहे - कृपा, नीतिमत्त्व आणि तारण - आम्ही याबद्दल काहीही करू शकत नाही. आमच्याशी असलेली ही संपूर्ण बांधिलकी, हे अवर्णनीय प्रेम, ही बिनशर्त कृपा, या सर्वांनी हजार आयुष्यात स्वत: ची कमाई करण्याची आपल्याला आशा देखील नव्हती.

आपल्यापैकी बहुतेकांना असे वाटते की सुवार्ता मुख्यत्वे आपल्या वर्तन सुधारण्याविषयी आहे. आपला असा विश्वास आहे की देव फक्त त्यांच्यावरच प्रेम करतो जे "सरळ बनतात आणि योग्य मार्गाचा अवलंब करतात". परंतु बायबलनुसार सुवार्ता वर्तन सुधारण्याविषयी नाही. १ योहान :1: १ says म्हणते की सुवार्ता प्रेमाविषयी आहे - असे नाही की आम्ही देवावर प्रीति करतो, परंतु त्याने आपल्यावर प्रेम केले. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की प्रेम जबरदस्तीने किंवा शक्तीने किंवा कायद्याने किंवा कराराद्वारे येऊ शकत नाही. ते केवळ स्वेच्छेने दिले आणि स्वीकारले जाऊ शकते. देव त्यांना देणे पसंत करतो आणि ख्रिस्त आमच्यामध्ये राहतो आणि आपण त्याच्यावर आणि एकमेकांवर प्रेम करण्यास सक्षम करतो हे आपण उघडपणे मान्य करावे अशी त्याची इच्छा आहे.

१ करिंथ मध्ये 1 स्टॅन्डर्ड येशू ख्रिस्त हा आपला नीतिमत्त्व, आपला पवित्रता आणि आमची सुटका आहे. आम्ही त्याला न्याय देऊ शकत नाही. त्याऐवजी, आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो की आपण स्वतःहून सर्वकाही आहोत ज्यामध्ये आपण शक्तीहीन आहोत. कारण त्याने आधी आपल्यावर प्रेम केले म्हणूनच आम्ही त्याच्यावर आणि एकमेकांवर प्रेम करण्यासाठी आपल्या स्वार्थी मनापासून मुक्त झालो आहोत.

तुमचा जन्म होण्यापूर्वीच देव तुमच्यावर प्रेम करतो. आपण पापी असूनही तो आपल्यावर प्रेम करतो. आपण दररोज त्याच्या न्यायी आणि सुखकारक वागण्यानुसार वागण्यात अपयशी ठरलो तरीही तो तुमच्यावर प्रेम करणे थांबवणार नाही. ही चांगली बातमी आहे - सुवार्तेचे सत्य.

जोसेफ टोच


पीडीएफतुला आयुष्यात काहीही मिळत नाही!