देवदूत जग

देवदूत आत्मे, दूत व देवाचे सेवक आहेत. येशूच्या जीवनातील चार महत्त्वाच्या घटनांमध्ये त्यांचा विशेष सहभाग असतो आणि येशू अधूनमधून इतर विषय शिकवताना त्यांचा संदर्भ घेत असे.

शुभवर्तमान देवदूतांबद्दल आमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा हेतू नाही. जेव्हा देवदूत स्टेजमध्ये प्रवेश करतात तेव्हाच ते आम्हाला दुय्यम माहिती देतात.

शुभवर्तमानातील कथेत, देवदूत येशूसमोर एक मंच घेतात. गॅब्रिएल जखac्यास प्रकट झाला की त्याला एक मुलगा होईल अशी घोषणा करण्यासाठी - बाप्तिस्मा करणारा योहान (लूक 1,11: 19) तिला एक मुलगा होईल असेही गॅब्रिएलने मारियाला सांगितले (व्ही. 26-38) योसेफला त्याबद्दल एका स्वप्नातल्या देवदूताने सांगितले (मत्तय 1,20: 24)

एका देवदूताने मेंढपाळांना येशूच्या जन्माची घोषणा केली आणि स्वर्गीय सैन्याने देवाची स्तुती केली (लूक 2,9: 15) जेव्हा देवदूत योसेफाला स्वप्नात परत आले तेव्हा त्याने इजिप्तला पळून जाण्यास सांगावे व परत जाणे सुरक्षित झाल्यावर पुन्हा सांगितले (मत्तय 2,13.19).

येशूच्या मोहात पुन्हा देवदूतांचा उल्लेख आहे. सैतानानं बायबलमधील काही मोहिमेनंतर येशूची सेवा करणा angels्या देवदूतांच्या व देवदूतांच्या संरक्षणाविषयीचे एक उद्धरण उद्धृत केले (मत्तय 4,6.11). एका परीक्षेच्या वेळी गेथशेमाने बागेत एका देवदूताने येशूला मदत केली (लूक १:१:22,43).

येशूच्या पुनरुत्थानामध्ये देवदूतांनीसुद्धा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, कारण या चार शुभवर्तमानांतील माहिती आहे. एका देवदूताने तो दगड बाजूला केला आणि येशू उठला असल्याचे त्या स्त्रियांना सांगितले (मत्तय 28,2: 5) स्त्रियांना थडगे आत एक देवदूत किंवा दोन पाहिले (मार्क 16,5; लूक 24,4.23; जॉन 20,11)

दैवी संदेशवाहकांनी पुनरुत्थानाचे महत्त्व दर्शविले.

येशू म्हणाला की जेव्हा तो परत येईल तेव्हा देवदूतसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावतील. परत येताना देवदूत त्याच्याबरोबर असतील आणि तारणासाठी आणि निवडलेल्या वाईटांना एकत्र आणतील (मत्तय 13,39: 49-24,31;)

येशूला देवदूतांच्या सैन्याने बोलावले असते पण त्याने त्यांच्यासाठी विचारणा केली नाही (मत्तय 26,53). जेव्हा तो परत येईल तेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर राहा. देवदूत या निर्णयामध्ये सामील होतील (लूक 12,8: 9) कदाचित ही वेळ जेव्हा लोक देवदूतांना “मनुष्याच्या पुत्राच्या वर चढून” जाताना पाहतात. (जॉन 1,51).

देवदूत एक व्यक्ती किंवा असामान्य वैभवाने दिसू शकतात (लूक 2,9; 24,4). ते मरत नाहीत आणि लग्न करत नाहीत, याचा अर्थ असा होतो की त्यांच्यात लैंगिकता नाही आणि पुनरुत्पादित होत नाहीत (लूक 20,35: 36) लोक कधीकधी असा विश्वास करतात की असामान्य घटना देवदूतांमुळे घडतात (जॉन 5,4; 12,29)

येशू म्हणाला, “माझ्यावर विश्वास ठेवणा these्या या लहान मुलांनो” स्वर्गात देवदूतांची देखभाल करतात (मत्तय 18,6.10). जेव्हा लोक देवाकडे वळतात तेव्हा देवदूत आनंदी असतात आणि देवदूत मृतांना नीतिमान स्वर्गात आणतात (लूक 15,10; 16,22).

मायकेल मॉरिसन


पीडीएफदेवदूत जग