पवित्र आत्मा - कार्यक्षमता किंवा व्यक्तिमत्व?

036 पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्याचे कार्यक्षमतेच्या बाबतीत वारंवार वर्णन केले जाते, जसे की बी. देवाची शक्ती किंवा उपस्थिती किंवा कृती किंवा आवाज. मनाचे वर्णन करण्याचा हा योग्य मार्ग आहे का?

येशूला देवाची शक्ती (फिलिप्पैन्स 4,13:2,20), देवाची उपस्थिती (गलती 5,19:3,34), देवाची क्रिया (जॉन) आणि देवाचा आवाज (जॉन) असे वर्णन केले आहे. तरीही आपण व्यक्तिमत्वाच्या दृष्टीने येशूबद्दल बोलतो.

पवित्र शास्त्र पवित्र व्यक्तिमत्त्वाचे गुणधर्म पवित्र आत्म्याला देखील देते आणि नंतर आत्म्याचे प्रोफाइल केवळ कार्यक्षमतेच्या पलीकडे वाढवते. पवित्र आत्म्याची इच्छा आहे (1 करिंथकर 12,11:1: "पण हे सर्व एकाच आत्म्याने केले आहे आणि प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेनुसार नियुक्त केले आहे"). पवित्र आत्मा शोधतो, जाणतो, शिकवतो आणि भेदभाव करतो (2,10 करिंथ 13:).

पवित्र आत्म्याला भावना असतात. कृपेचा आत्मा निंदा केला जाऊ शकतो (इब्री 10,29:4,30) आणि दुःखी (इफिस 14,16). पवित्र आत्मा आपल्याला सांत्वन देतो आणि येशूप्रमाणे त्याला मदतनीस म्हणतात (जॉन). पवित्र शास्त्राच्या इतर परिच्छेदांमध्ये पवित्र आत्मा बोलतो, आज्ञा देतो, साक्ष देतो, खोटे बोलतो, पाऊल टाकतो, प्रयत्न करतो, इत्यादी ... या सर्व संज्ञा व्यक्तिमत्त्वाशी सुसंगत आहेत.

बायबलमध्ये बोलले तर मन हे नाही तर कोण असते. मन "काहीतरी" नसून "कुणी" असते. बहुतेक ख्रिश्चन मंडळांमध्ये, पवित्र आत्म्यास "तो" असे संबोधले जाते, जे लिंगाचे संकेत म्हणून समजले जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी त्याचा उपयोग मनातील व्यक्तिमत्त्व दर्शविण्यासाठी केला जातो.

आत्मा देवत्व

बायबल पवित्र आत्म्याला दैवी गुणांचे श्रेय देते. त्याला देवदूत किंवा निसर्गात मानव म्हणून वर्णन केलेले नाही. ईयोब 33,4: 9,14 टिप्पणी: "देवाच्या आत्म्याने मला घडवले, आणि सर्वशक्तिमानाच्या श्वासाने मला जीवन दिले". पवित्र आत्मा निर्माण करतो. आत्मा शाश्वत आहे (हिब्रू 139,7). तो सर्वव्यापी आहे (स्तोत्र:).

शास्त्रवचनांचा शोध घ्या आणि तुम्हाला दिसेल की आत्मा सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ आहे आणि जीवन देतो. हे सर्व दैवी स्वरुपाचे गुणधर्म आहेत. यामुळे, बायबलमध्ये पवित्र आत्म्याचे वर्णन दैवी आहे.