देवाची वास्तविकता समजून घेणे II

देवाला ओळखणे आणि अनुभवणे - आयुष्य असेच आहे! भगवंताने आपल्याला त्याच्याशी संबंध निर्माण करण्यासाठी निर्माण केले आहे. सार्वकालिक जीवनाचा मुख्य सार म्हणजे देव आणि येशू ख्रिस्त ज्याला त्याने पाठविले त्याच्याविषयी आपण जाणतो. देवाला ओळखणे एखाद्या प्रोग्रामद्वारे किंवा पद्धतीतून येत नाही तर एखाद्या व्यक्तीशी असलेल्या नात्याद्वारे होते. जसजसे संबंध विकसित होते तसतसे आपण देवाचे वास्तव समजून घेतले आणि अनुभवू.

देव कसा बोलतो?

बायबल, प्रार्थना, परिस्थिती आणि चर्चद्वारे स्वतःला, त्याचे हेतू आणि त्याचे मार्ग प्रकट करण्यासाठी पवित्र आत्म्याद्वारे देव बोलतो. God कारण देवाचे वचन कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा जिवंत आणि सामर्थ्यवान आणि धारदार आहे आणि जोपर्यंत तो आत्मा, आत्मा, मज्जा आणि पाय यांना विभक्त करत नाही तोपर्यंत आत प्रवेश करतो आणि अंतःकरणाच्या विचारांचा आणि इंद्रियेचा न्यायाधीश आहे » (इब्री लोकांस 4,12).

देव आपल्याशी प्रार्थनाद्वारेच नव्हे तर त्याच्या वचनाद्वारे बोलतो. पवित्र आत्मा आपल्याला शिकवत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याचे वचन समजू शकत नाही. जेव्हा आपण देवाच्या वचनाकडे येतो, तेव्हा लेखक स्वतः आम्हाला शिकवण्यासाठी उपस्थित असतात. सत्य कधीच सापडत नाही. सत्य प्रकट झाले. जेव्हा सत्य आपल्यावर प्रकट होते, तेव्हा आपण भगवंताशी सामना करण्याचे ठरवले नाही - ते आहे देव एक सामना! जेव्हा पवित्र आत्म्याने देवाच्या वचनातील आध्यात्मिक सत्य प्रकट केले, तेव्हा तो आपल्या जीवनात वैयक्तिक मार्गाने प्रवेश करतो (२ करिंथकर::--)).

सर्व शास्त्रवचनांमध्ये आपण पाहतो की देव आपल्या लोकांशी वैयक्तिकरित्या बोलला. जेव्हा देव बोलतो तेव्हा सहसा ते प्रत्येक व्यक्तीला अनन्य प्रकारे होते. जेव्हा जेव्हा आपल्या जीवनात हेतू असतो तेव्हा देव आपल्याशी बोलतो. जर त्याने आपल्याला त्याच्या कामात सामील करायचे असेल तर तो स्वतःला प्रकट करतो जेणेकरुन आपण विश्वासात उत्तर देऊ.

देवाची इच्छा आपल्यावर आहे

त्याच्याबरोबर काम करण्यासाठी जाण्याचे देवाचे आमंत्रण नेहमीच विश्वासाचे संकट आणते ज्यासाठी विश्वास आणि कृती आवश्यक असते. "पण येशूने त्यांना उत्तर दिले: माझे वडील आजपर्यत काम करतात, आणि मीही काम करतो ... मग येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो: मुलगा आपल्या स्वतःहून काहीच करु शकत नाही, परंतु फक्त तो वडिलांना करताना पाहतो; कारण हे काय करते, मुलगा तसाच करतो. कारण वडिलांना मुलावर खूप प्रेम आहे आणि तो जे करतो त्या सर्व गोष्टी तो त्याला दाखवितो (जॉन 5,17:19, 20). "

परंतु, त्याच्याबरोबर कार्य करण्याचे देवाचे आमंत्रण आपल्याला नेहमीच विश्वासाचे एक संकट आणते ज्यासाठी आपल्यात विश्वास आणि कृती करण्याची आवश्यकता असते. जेव्हा देव आपल्याला त्याच्या कार्यामध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित करतो, तेव्हा त्याचे कार्य एक दिव्य स्वरूप असते जे आपण स्वतः करू शकत नाही. जेव्हा आपण ज्या गोष्टी आपल्याला देण्यासंबंधी देव आपल्याला आज्ञा देतो त्यानुसार वागण्याचे आपण ठरविले पाहिजे तेव्हा हे विश्वासाचे संकट बिंदू आहे.

श्रद्धा संकट हे एक टर्निंग पॉईंट आहे जिथे आपण निर्णय घ्यावा लागतो. आपण देवाबद्दल काय विश्वास ठेवता ते ठरवावे लागेल. आपण या निर्णायक बिंदूला कसे प्रतिसाद द्याल हे ठरवेल की आपण केवळ देवच करू शकत असलेल्या स्वरूपात आपण देवासोबत सामील होत नाही किंवा आपण आपल्या स्वत: च्या मार्गावर चालू ठेवले आणि आपल्या आयुष्यासाठी देवाने ठरवलेली योजना चुकली का. हा एक-वेळचा अनुभव नाही - हा रोजचा अनुभव आहे. आपण आपले आयुष्य कसे जगता हे आपण देवाबद्दल जे विश्वास ठेवता त्याचा पुरावा आहे.

ख्रिस्ती या नात्याने आपण करावे लागणारी सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे स्वतःला नाकारणे, देवाची इच्छा स्वीकारणे आणि त्याचे अनुसरण करणे. आपले जीवन मी-केंद्रित नसून ईश्वर-केंद्रित झाले पाहिजे. जर येशू आपल्या जीवनाचा प्रभु झाला तर सर्व परिस्थितीत त्याला प्रभु होण्याचा हक्क आहे. देवाच्या कार्यामध्ये सामील होण्यासाठी आपण आपल्या जीवनात मोठी बदल घडवून आणण्याची गरज आहे.

आज्ञाधारकपणावर देवावर संपूर्ण अवलंबून असणे आवश्यक आहे

आपण त्याच्या आज्ञा पाळत आहोत आणि जेव्हा तो आमच्याद्वारे त्याचे कार्य करीत असतो तेव्हा आपण देवाचा अनुभव घेतो. लक्षात ठेवण्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण आपल्या आयुष्यासह नेहमीप्रमाणे पुढे जाऊ शकत नाही, आपण जिथे आहात तेथेच राहू शकता आणि त्याच वेळी देवाबरोबर चालत नाही. Alwaysडजस्टमेंट्स नेहमीच आवश्यक असतात आणि त्यानंतर आज्ञाधारकता येते. तुमच्याद्वारे कार्य करण्यासाठी आज्ञाधारकतेवर देवावर संपूर्ण अवलंबून असणे आवश्यक आहे. जेव्हा आपण आपल्या जीवनातील प्रत्येक गोष्ट ख्रिस्ताच्या प्रभुत्वाला अधीन करण्यास तयार असतो, तेव्हा आपल्याला आढळेल की आपण केलेले समायोजन खरोखरच देव अनुभवण्याच्या प्रतिफळासाठी उपयुक्त आहेत. जर आपण ख्रिस्ताच्या राज्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन सोडले नाही, तर आता स्वत: ला नाकारण्याचा, आपला वधस्तंभ उचलण्याचा आणि त्याच्या मागे जाण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

You जर तुम्ही माझ्यावर प्रेम केले तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल. आणि मला पित्याला विचारायचे आहे आणि तो तुम्हांला दुसरा सांत्वन देईल की तो तुम्हांबरोबर सदैव राहील: सत्याचा आत्मा जो जग घेऊ शकत नाही, कारण तो ते पाहत नाही, आणि त्याला तो जाणत नाही. तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुमच्याबरोबर राहतो व तो तुमच्यामध्ये असेल. मी तुला अनाथ म्हणून सोडून देऊ इच्छित नाही. मी तुमच्याकडे येत आहे. अजून थोडा वेळ आहे, नंतर जग मला यापुढे पाहणार नाही. पण तुम्ही मला पाहावे, कारण मी जगतो आणि तुम्हीही जगावे. त्या दिवशी तुला समजेल की मी माझ्या वडिलांमध्ये आहे आणि तुम्ही माझ्यामध्ये आहात मी तुमच्यामध्ये आहे. ज्याच्याकडे माझ्या आज्ञा आहेत आणि त्या जो पाळतो, तो असा आहे की जो माझ्यावर प्रीति करतो. परंतु जो माझ्यावर प्रेम करतो त्याच्यावर माझे वडील प्रेम करतील आणि मी त्याच्यावर प्रेम करीन आणि स्वत: ला त्याच्यासमोर प्रकट करीन " (जॉन 14,15: 21)

आज्ञाधारकपणा ही देवासोबत असलेल्या आपल्या प्रेमाची बाह्यरित्या दृश्यमान अभिव्यक्ती आहे. अनेक प्रकारे आज्ञाधारकपणा हा आपला सत्याचा क्षण आहे. आम्ही काय करू

  1. त्याच्याबद्दल आपण काय विश्वास ठेवतो ते दाखवा
  2. आपण आपल्यात त्याचे कार्य अनुभवत आहोत की नाही हे ठरवा
  3. आम्ही त्याला जवळून, परिचित मार्गाने ओळखू शकतो की नाही हे ठरवा

आज्ञाधारकपणा आणि प्रेमाचे उत्तम प्रतिफळ हे आहे की देव आपल्या स्वतःस प्रकट करेल. आपल्या जीवनात देव अनुभवण्याची ही गुरुकिल्ली आहे. जेव्हा आपण जाणतो की देव आपल्या भोवती सतत कार्यरत आहे, त्याचे आपल्यावर प्रेम आहे की तो आपल्याशी बोलतो आणि त्याच्या कार्यामध्ये त्याच्यात सामील होण्यासाठी आपल्याला आमंत्रित करतो आणि आपण विश्वास आणि कृती करण्यास तयार आहोत त्याच्या सूचनांचे पालन करण्यास जुळवून घेण्याद्वारे पाऊल उचलले तर आपण आपल्याद्वारे कार्य करीत असताना आपल्याला अनुभवाने देवाची ओळख होईल.

मूलभूत पुस्तक: God अनुभव देव »

हेन्री ब्लॅकॅबी यांनी