पवित्र आत्मा

104 पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा हा देवत्वाचा तिसरा व्यक्ती आहे आणि तो पित्याकडून पुत्राद्वारे अनंतकाळ निघतो. तो येशू ख्रिस्ताचा वचन दिलेला सांत्वनकर्ता आहे, ज्याला देवाने सर्व विश्वासणाऱ्यांसाठी पाठवले आहे. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये राहतो, आपल्याला पिता आणि पुत्राशी जोडतो, पश्चात्ताप आणि पवित्रीकरणाद्वारे आपले रूपांतर करतो आणि सतत नूतनीकरणाद्वारे आपल्याला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेशी अनुरूप करतो. पवित्र आत्मा हा बायबलमधील प्रेरणा आणि भविष्यवाणीचा स्रोत आहे आणि चर्चमधील ऐक्य आणि सहवासाचा स्रोत आहे. तो सुवार्तेच्या कार्यासाठी आध्यात्मिक भेटवस्तू देतो आणि सर्व सत्यासाठी ख्रिश्चनांचा सतत मार्गदर्शक आहे. (जॉन १4,16; 15,26; प्रेषितांची कृत्ये 2,4.17-19.38; मॅथ्यू २8,19; जॉन १4,17-26; 1 पीटर 1,2; तीत 3,5; 2. पेट्रस 1,21; 1. करिंथकर १2,13; 2. करिंथकर १3,13; 1. करिंथकर १2,1-11; प्रेषितांची कृत्ये 20,28:1; जॉन १6,13)

पवित्र आत्मा देव आहे

पवित्र आत्मा कामावर देव आहे - निर्माण करणे, बोलणे, आपले रूपांतर करणे, आपल्यामध्ये राहणे, आपल्यामध्ये कार्य करणे. जरी पवित्र आत्मा हे कार्य आपल्या नकळत करू शकतो, तरी तो अधिक जाणून घेण्यास मदत करतो.

पवित्र आत्म्यामध्ये देवाचे गुणधर्म आहेत, देवाशी ओळखला जातो आणि केवळ देवच करतो ती कार्य करतो. देवाप्रमाणे, आत्मा पवित्र आहे - इतका पवित्र की पवित्र आत्म्याला दुखावणे हे देवाच्या पुत्राला पायदळी तुडवण्यासारखे गंभीर पाप आहे (हिब्रू 10,29). पवित्र आत्म्याविरुद्ध निंदा करणे हे अक्षम्य पापांपैकी एक आहे (मॅथ्यू 12,31). यावरून असे सूचित होते की आत्मा आंतरिक पवित्र आहे, केवळ मंदिराप्रमाणेच त्याच्याजवळ एक पवित्र पवित्रता नाही.

देवाप्रमाणेच पवित्र आत्माही शाश्वत आहे (इब्री 9,14). देवाप्रमाणेच, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी आहे (स्तोत्र 139,7-10). देवाप्रमाणेच पवित्र आत्मा सर्वज्ञ आहे (1. करिंथियन 2,10-11; जॉन १4,26). पवित्र आत्मा निर्माण करतो (जॉब ३3,4; स्तोत्र १०4,30) आणि चमत्कार शक्य करते (मॅथ्यू 12,28; रोमन्स 15:18-19) त्याच्या सेवेत देवाचे कार्य करत आहे. अनेक बायबल परिच्छेदांमध्ये पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांना समान दैवी म्हणून संबोधले गेले आहे. "आत्म्याच्या देणग्या" बद्दलच्या एका उताऱ्यात, पॉल "एक" आत्मा, "एक" प्रभू आणि "एक" देव यांना जोडतो (1 करिंथ. 1 Cor.2,4-6). तो तीन भागांच्या प्रार्थना सूत्रासह एक पत्र बंद करतो (2 करिंथ 13,13). आणि पीटरने आणखी तीन भागांच्या सूत्रासह पत्र सादर केले (1. पेट्रस 1,2). हे एकतेचे पुरावे नाहीत, परंतु ते त्याचे समर्थन करतात.

बाप्तिस्म्याच्या सूत्रात एकता आणखी जोरदारपणे व्यक्त केली गेली आहे: "पित्याच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने [एकवचनात [त्यांचा बाप्तिस्मा करा]" (मॅथ्यू 28,19). तिघांचे एकच नाव आहे, जे एक अस्तित्व, एक अस्तित्व दर्शवते.

जेव्हा पवित्र आत्मा काही करतो, तेव्हा देव करतो. जेव्हा पवित्र आत्मा बोलतो तेव्हा देव बोलतो. जेव्हा हननियाने पवित्र आत्म्याशी खोटे बोलले तेव्हा त्याने देवाशी खोटे बोलले (प्रेषितांची कृत्ये 5,3-4). पीटरने म्हटल्याप्रमाणे, हनन्याने केवळ देवाच्या प्रतिनिधीशीच नव्हे तर स्वतः देवाशी खोटे बोलले. कोणीही व्यक्तित्व नसलेल्या शक्तीशी "खोटे" बोलू शकत नाही.

एका क्षणी पौल म्हणतो की ख्रिस्ती पवित्र आत्म्याचे मंदिर वापरतात (1 करिंथ 6,19), इतरत्र आपण देवाचे मंदिर आहोत (1. करिंथियन 3,16). मंदिर हे दैवी अस्तित्वाच्या पूजेसाठी असते, अव्ययक्तिक शक्ती नाही. जेव्हा पॉल "पवित्र आत्म्याचे मंदिर" बद्दल लिहितो, तेव्हा तो अप्रत्यक्षपणे म्हणतो: पवित्र आत्मा देव आहे.

तसेच कृत्ये 1 मध्ये3,2 पवित्र आत्मा देवाशी समतुल्य आहे: "परंतु जेव्हा ते प्रभूची सेवा करत होते आणि उपवास करत होते, तेव्हा पवित्र आत्मा म्हणाला, मी त्यांना ज्या कामासाठी बोलावले आहे त्यासाठी मला बर्णबा आणि शौलपासून वेगळे करा." येथे पवित्र आत्मा देव म्हणून बोलत आहे. त्याचप्रमाणे, तो म्हणतो की इस्त्रायली लोकांनी "त्याची परीक्षा करून पाहिली" आणि "माझ्या रागात मी शपथ घेतली की ते माझ्या विश्रांतीसाठी येणार नाहीत" (हिब्रू 3,7-11).

तथापि, पवित्र आत्मा हे केवळ देवाचे पर्यायी नाव नाही. पवित्र आत्मा हा पिता आणि पुत्रापेक्षा वेगळा आहे, उदा. बी. येशूच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळी दाखवले (मॅथ्यू 3,16-17). तीन भिन्न आहेत, परंतु एक.

पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात देवाचे कार्य करतो. आपण “देवाची मुले” आहोत, म्हणजे देवापासून जन्मलेले (जॉन 1,12), जे "आत्म्याने जन्मलेले" (जॉन 3,5-6). पवित्र आत्मा हे एक माध्यम आहे ज्याद्वारे देव आपल्यामध्ये राहतो (इफिस 2,22; 1. जोहान्स 3,24; 4,13). पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये वास करतो (रोमन 8,11; 1. करिंथियन 3,16) - आणि आत्मा आपल्यामध्ये राहतो म्हणून आपण म्हणू शकतो की देव आपल्यामध्ये राहतो.

आत्मा वैयक्तिक आहे

बायबल वैयक्तिक गुण पवित्र आत्म्याला सूचित करते.

 • आत्मा जगतो (रोमन 8,11; 1. करिंथियन 3,16)
 • आत्मा बोलतो (प्रेषितांची कृत्ये 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. टिमोथियस 4,1; हिब्रू 3,7 इ.).
 • आत्मा कधीकधी वैयक्तिक सर्वनाम "I" वापरतो (प्रे 10,20; 13,2).
 • आत्म्याला दोष दिला जाऊ शकतो, मोहात पाडले जाऊ शकते, पीडित केले जाऊ शकते, निंदित केले जाऊ शकते, निंदा केली जाऊ शकते (प्रेषित 5, 3. 9; इफिशियन्स 4,30;
  हिब्रू 10,29; मॅथ्यू २2,31).
 • आत्मा नेतृत्व करतो, प्रतिनिधित्व करतो, कॉल करतो, नियुक्त करतो (रोमन 8,14. 26; कृत्ये १3,2; 20,28).

रोमन 8,27 "मनाची भावना" बद्दल बोलते. तो विचार करतो आणि न्याय करतो - निर्णय "त्याला संतुष्ट करू शकतो" (प्रेषित 15,28). मन "जाणते", मन "नियुक्त" करते (1. करिंथियन 2,11; 12,11). ही निःस्वार्थ शक्ती नाही.

येशू पवित्र आत्म्याला म्हणतो - नवीन कराराच्या ग्रीक भाषेत - पॅराक्लेटोस - याचा अर्थ दिलासा देणारा, वकील, मदत करणारा. "आणि मी पित्याकडे विनंती करीन, आणि तो तुम्हांला आणखी एक सांत्वनकर्ता देईल जो तुमच्याबरोबर कायमचा असेल: सत्याचा आत्मा..." (जॉन 14,16-17). येशूप्रमाणे, पवित्र आत्मा, शिष्यांचा पहिला सांत्वनकर्ता, शिकवतो, साक्ष देतो, डोळे उघडतो, मार्गदर्शन करतो आणि सत्य प्रकट करतो (जॉन 14,26; 15,26; 16,8 आणि 13-14). या वैयक्तिक भूमिका आहेत.

जॉन पॅराक्लेटोसचा मर्दानी रूप वापरतो; शब्द नपुंसक करणे आवश्यक नव्हते. जॉन 1 मध्ये6,14 मर्दानी वैयक्तिक सर्वनाम (“तो”) देखील ग्रीकमध्ये वापरले जातात, वास्तविक नपुंसक शब्द “आत्मा” च्या संबंधात. नपुंसक सर्वनामांवर ("ते") स्विच करणे सोपे झाले असते, परंतु जॉन तसे करत नाही. आत्मा पुरुष असू शकतो ("तो"). अर्थात, व्याकरण इथे तुलनेने असंबद्ध आहे; महत्त्वाचे म्हणजे पवित्र आत्म्याचे वैयक्तिक गुणधर्म आहेत. तो तटस्थ शक्ती नाही, तर आपल्यामध्ये वास करणारा बुद्धिमान आणि दैवी सहाय्यक आहे.

जुन्या करारातील आत्मा

बायबलमध्ये "पवित्र आत्मा" नावाचा स्वतःचा अध्याय किंवा पुस्तक नाही. आपण येथे आत्म्याबद्दल थोडे शिकतो, थोडे तिथे, जेथे पवित्र शास्त्र त्याच्या कार्याबद्दल बोलतो. जुन्या करारात तुलनेने कमी आढळते.

आत्म्याने जीवनाच्या निर्मितीमध्ये सहकार्य केले आहे आणि त्याच्या देखभालीमध्ये सहकार्य केले आहे (1. मॉस 1,2; नोकरी 33,4; 34,14). देवाच्या आत्म्याने बेझाझेलला निवासमंडप बांधण्यासाठी "सर्व योग्यतेने" भरले (2. मोशे २1,3-5). त्याने मोशेला पूर्ण केले आणि सत्तर वडिलांवर आला (4. मॉस 11,25). त्याने जोशुआला शहाणपणाने भरले आणि सॅमसन आणि इतर नेत्यांना लढण्याचे सामर्थ्य किंवा क्षमता दिली (अनु.4,9; न्यायाधीश [स्पेस]]6,34; 14,6).

देवाचा आत्मा शौलाला देण्यात आला आणि नंतर काढून घेण्यात आला (1. शमुवेल 10,6; 16,14). आत्म्याने दावीदाला मंदिरासाठी योजना दिल्या (1 इति8,12). आत्म्याने संदेष्ट्यांना बोलण्यासाठी प्रेरित केले (4. मोशे २4,2; 2. सॅम्युअल १3,2; १ क्र १2,19; १ क्र १5,1; 20,14; इझेकिएल 11,5; जखऱ्या 7,12; 2. पेट्रस 1,21).

नवीन करारात देखील, आत्म्याने लोकांना बोलण्याचे सामर्थ्य दिले, जसे की एलिझाबेथ, जखरिया आणि शिमोन (ल्यूक 1,41. 67; 2,25-32). बाप्तिस्मा करणारा योहान जन्मापासूनच आत्म्याने भरलेला होता (लूक 1,15). त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे येशूच्या आगमनाची घोषणा, जो लोकांना केवळ पाण्यानेच नव्हे तर "पवित्र आत्म्याने आणि अग्नीने" बाप्तिस्मा देणार होता (ल्यूक 3,16).

आत्मा आणि येशू

पवित्र आत्म्याने नेहमी आणि सर्वत्र येशूच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्याने येशूच्या संकल्पनेवर परिणाम केला (मॅथ्यू 1,20), त्याच्या बाप्तिस्म्याच्या वेळी त्याच्यावर उतरले (मॅथ्यू 3,16), येशूला वाळवंटात नेले (लूक 4,1) आणि त्याला सुवार्ता सांगण्यासाठी अभिषेक केला (लूक 4,18). “देवाच्या आत्म्याने” येशूने दुष्ट आत्म्यांना घालवले (मॅथ्यू 12,28). आत्म्याने त्याने स्वतःला पापार्पण म्हणून अर्पण केले (हिब्रू 9,14), आणि त्याच आत्म्याने तो मेलेल्यांतून उठवला गेला (रोमन्स 8,11).

येशूने शिकवले की छळाच्या वेळी आत्मा शिष्यांद्वारे बोलेल (मॅथ्यू 10,19-20). त्याने त्यांना "पित्याच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने" नवीन शिष्यांचा बाप्तिस्मा करण्यास शिकवले (मॅथ्यू 28,19). देव, त्याने वचन दिले की, त्याच्याकडे मागणाऱ्या सर्वांना पवित्र आत्मा देईल (लूक
11,13).

पवित्र आत्म्याबद्दल येशूच्या सर्वात महत्त्वाच्या शिकवणी जॉनच्या शुभवर्तमानात आढळतात. प्रथम, मनुष्य "पाण्याने व आत्म्याने जन्मलेला" असावा (जॉन 3,5). त्याला आध्यात्मिक पुनर्जन्माची गरज आहे, आणि ते स्वतःहून येऊ शकत नाही: ही देवाची देणगी आहे. आत्मा अदृश्य असताना, पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतो (श्लोक 8).

येशू असेही शिकवतो: “ज्याला तहान लागली आहे त्याला माझ्याकडे यावे व प्यावे. जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो, पवित्र शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे, त्याच्यातून जिवंत पाण्याचे झरे वाहतील” (जॉन 7:37-38). जॉन ताबडतोब याचा अर्थ लावतो: "आणि त्याने हे आत्म्याबद्दल सांगितले, जे त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी प्राप्त केले पाहिजे ..." (v. 39). पवित्र आत्मा आंतरिक तहान शमवतो. तो आपल्याला देवासोबतचे नाते देतो ज्यासाठी आपण निर्माण केले. येशूकडे येण्याने, आपल्याला आत्मा प्राप्त होतो आणि आत्मा आपले जीवन भरू शकतो.

तोपर्यंत, जॉन आपल्याला सांगतो, आत्मा सार्वत्रिकपणे ओतला गेला नव्हता: आत्मा “अजून तेथे नव्हता; कारण येशू अजून गौरविला गेला नव्हता” (v. 39). आत्म्याने येशूच्या आधी वैयक्तिक पुरुष आणि स्त्रिया भरले होते, परंतु ते लवकरच एका नवीन, अधिक शक्तिशाली मार्गाने - पेन्टेकॉस्टच्या दिवशी येणार होते. आत्मा आता केवळ वैयक्तिकरित्या नव्हे तर एकत्रितपणे ओतला जातो. ज्याला देवाने “म्हणून बोलावले आहे” आणि बाप्तिस्मा घेतला आहे तो त्याला स्वीकारतो (प्रेषितांची कृत्ये 2,38-39).

येशूने वचन दिले की सत्याचा आत्मा त्याच्या शिष्यांकडे येईल आणि तो आत्मा त्यांच्यामध्ये वास्तव्य करेल (जॉन 14,16-18). हे येशू त्याच्या शिष्यांकडे येण्यासारखे आहे (v. 18), कारण तो येशूचा आत्मा तसेच पित्याचा आत्मा आहे - येशूने तसेच पित्याने पाठवलेला (Jn. 1)5,26). आत्मा येशूला प्रत्येकासाठी प्रवेशयोग्य बनवतो आणि त्याचे कार्य चालू ठेवतो.

येशूच्या शब्दानुसार, आत्म्याने "शिष्यांना सर्व गोष्टी शिकवणे" आणि "मी तुम्हांला सांगितलेल्या सर्व गोष्टींची त्यांना आठवण करून देणे" (जॉन 1).4,26). आत्म्याने त्यांना अशा गोष्टी शिकवल्या ज्या त्यांना येशूच्या पुनरुत्थानापूर्वी समजू शकल्या नाहीत (जॉन १6,12-13).

आत्मा येशूची साक्ष देतो (जॉन १5,26; 16,14). तो स्वतःचा प्रचार करत नाही तर लोकांना येशू ख्रिस्ताकडे आणि पित्याकडे नेतो. तो "स्वतःबद्दल" बोलत नाही तर फक्त पित्याच्या इच्छेप्रमाणे बोलतो (जॉन १6,13). आणि आत्मा लाखो लोकांमध्ये वास करू शकतो म्हणून, येशू स्वर्गात गेला आणि आमच्याकडे आत्मा पाठवला हे आमच्यासाठी आशीर्वाद आहे (जॉन 16:7).

आत्मा सुवार्तिक कार्यात कार्यरत आहे; तो जगाला त्यांचे पाप, त्यांचे अपराध, त्यांची न्यायाची गरज आणि न्यायाची खात्री याबद्दल प्रबोधन करतो (vv. 8-10). पवित्र आत्मा लोकांना येशूकडे निर्देशित करतो जो सर्व दोष दूर करतो आणि धार्मिकतेचा स्रोत आहे.

आत्मा आणि चर्च

बाप्तिस्मा देणार्‍या योहानने भविष्यवाणी केली की येशू लोकांना “पवित्र आत्म्याने” बाप्तिस्मा देईल (मार्क 1,8). हे पेन्टेकॉस्टच्या दिवशी त्याच्या पुनरुत्थानानंतर घडले, जेव्हा आत्म्याने चमत्कारिकरित्या शिष्यांना पुनर्संचयित केले (प्रेषितांची कृत्ये 2). हा देखील चमत्काराचा एक भाग होता की लोकांनी शिष्यांना परदेशी भाषांमध्ये बोलताना ऐकले (v. 6). चर्च जसजसे वाढत आणि विस्तारत गेले तसतसे असेच चमत्कार घडत राहिले (प्रे 10,44-46; २५.९०८३9,1-6). एक इतिहासकार म्हणून, ल्यूक असामान्य आणि अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण अशा दोन्ही घटनांचा अहवाल देतो. हे चमत्कार सर्व नवीन विश्वासणाऱ्यांसोबत घडल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

पौल म्हणतो की सर्व विश्वासणारे पवित्र आत्म्याद्वारे एका शरीरात बाप्तिस्मा घेतात - चर्च (1. करिंथकर १2,13). विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला पवित्र आत्मा दिला जाईल (रोम 10,13; गॅलेशियन्स 3,14). सोबतच्या चमत्कारासह किंवा त्याशिवाय, सर्व विश्वासणारे पवित्र आत्म्याने बाप्तिस्मा घेतात. याचा विशिष्ट, स्पष्ट पुरावा म्हणून चमत्कार शोधण्याची गरज नाही. प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा मागावा अशी बायबलची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी, ते प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला सतत पवित्र आत्म्याने भरलेले राहण्याचे आवाहन करते (इफिस 5,18) - स्वेच्छेने आत्म्याच्या नेतृत्वाचे अनुसरण करणे. हे एक सततचे कर्तव्य आहे, एकच कार्यक्रम नाही.

चमत्कार शोधण्यापेक्षा आपण देवाचा शोध घ्यावा आणि चमत्कार होईल की नाही हे देवाला ठरवू द्यावे. पॉल अनेकदा देवाच्या सामर्थ्याचे वर्णन चमत्कारांसारख्या शब्दांत करत नाही, परंतु आंतरिक शक्ती व्यक्त करणाऱ्या शब्दांत करतो: आशा, प्रेम, सहनशीलता आणि सहनशीलता, सेवा करण्याची इच्छा, समज, दुःख सहन करण्याची क्षमता आणि प्रचारात धैर्य (रोमन्स 1).5,13; 2. करिंथकर १2,9; इफिशियन्स 3,7 & 16-17; Colossians 1,11 आणि 28-29; 2. टिमोथियस 1,7-8).

कृत्ये दाखवतात की चर्चच्या वाढीमागे आत्मा ही शक्ती होती. आत्म्याने शिष्यांना येशूविषयी साक्ष देण्याचे सामर्थ्य दिले (प्रेषितांची कृत्ये 1,8). त्याने त्यांना त्यांच्या उपदेशात खूप मन वळवले (प्रेषितांची कृत्ये 4,8 & 31; 6,10). त्याने फिलिपला त्याच्या सूचना दिल्या आणि नंतर त्याने त्याला आनंदित केले (प्रे 8,29 आणि 39).

तो आत्मा होता ज्याने चर्चला प्रोत्साहन दिले आणि त्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी पुरुषांचा वापर केला (प्रेषितांची कृत्ये 9,31;
20,28). तो पेत्राशी आणि अंत्युखियाच्या चर्चशी बोलला (प्रेषितांची कृत्ये 10,19; 11,12; 13,2). त्याने अगाबसला दुष्काळाची भविष्यवाणी करण्यास आणि पॉलला शाप देण्यास प्रेरित केले (प्रे. 11,28; 13,9-11). त्याने पौल आणि बर्णबाला त्यांच्या प्रवासात नेले (प्रेषित 1 करिंथ3,4; 16,6-7) आणि जेरुसलेम अपोस्टोलिक कौन्सिलचे निर्णय घेण्यास मदत केली (प्रेषित 1 कोर5,28). त्याने पौलाला जेरुसलेमला पाठवले आणि तेथे काय घडेल याचे भाकीत केले (प्रेषितांची कृत्ये 20,22:23-2; Cor1,11). चर्च अस्तित्वात होते आणि वाढले कारण आत्मा विश्वासणाऱ्यांमध्ये काम करत होता.

आत्मा आणि आज विश्वासणारे

आजच्या विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात देव पवित्र आत्मा मोठ्या प्रमाणात सामील आहे.

 • तो आपल्याला पश्चात्तापाकडे नेतो आणि आपल्याला नवीन जीवन देतो (जॉन 16,8; 3,5-6).
 • तो आपल्यात राहतो, शिकवतो, मार्गदर्शन करतो (1. करिंथियन 2,10-13; जॉन १4,16-17 & 26; रोमन्स 8,14). तो आपल्याला पवित्र शास्त्राद्वारे, प्रार्थनेद्वारे आणि इतर ख्रिश्चनांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतो.
 • आत्मविश्वास, प्रेम आणि शांत मनाने आपण घेतलेल्या निर्णयांद्वारे विचार करण्यास मदत करणारा तो बुद्धीचा आत्मा आहे (इफिसियन्स 1,17; 2. टिमोथियस 1,7).
 • आत्मा आपल्या अंतःकरणाची "सुंता" करतो, आपल्याला सील करतो आणि पवित्र करतो आणि देवाच्या उद्देशासाठी आपल्याला वेगळे करतो (रोमन्स 2,29; इफिशियन्स 1,14).
 • तो आपल्यामध्ये प्रेम आणि नीतिमत्त्वाचे फळ उत्पन्न करतो (रोम 5,5; इफिशियन्स 5,9; गॅलेशियन्स 5,22-23).
 • तो आपल्याला चर्चमध्ये ठेवतो आणि आपल्याला हे समजण्यास मदत करतो की आपण देवाची मुले आहोत (1. करिंथकर १2,13; रोमन्स 8,14-16).

आम्ही "देवाच्या आत्म्याने" देवाची उपासना करायची आहे, जे आत्म्याच्या इच्छेकडे आपले मन आणि हेतू निर्देशित करते (फिलिप्पियन 3,3; 2. करिंथियन 3,6; रोमन्स 7,6; 8,4-5). त्याच्या इच्छेनुसार आम्ही प्रयत्न करतो (गलती 6,8). जेव्हा आपण आत्म्याद्वारे चालविले जाते तेव्हा तो आपल्याला जीवन आणि शांती देतो (रोमन्स 8,6). तो आपल्याला पित्याकडे प्रवेश देतो (इफिस 2,18). तो आपल्या कमकुवतपणात आपल्या पाठीशी उभा राहतो, तो आपले "प्रतिनिधी" करतो, म्हणजेच तो पित्याकडे आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो (रोमन्स 8,26-27).

तो आध्यात्मिक भेटवस्तू देखील देतो, जे चर्चच्या नेतृत्वासाठी पात्र आहेत (इफिसियन 4,11), विविध कार्यालयांमध्ये (रोमन 12,6-8), आणि असामान्य कार्यांसाठी काही प्रतिभा (1. करिंथकर १2,4-11). कोणालाही एकाच वेळी सर्व भेटवस्तू नसतात, आणि कोणतीही भेट प्रत्येकाला स्वैरपणे दिली जात नाही (vv. 28-30). सर्व भेटवस्तू, मग ते अध्यात्मिक किंवा "नैसर्गिक" असले तरी त्यांचा उपयोग सामान्य हितासाठी आणि संपूर्ण चर्चची सेवा करण्यासाठी केला जातो (1. करिंथकर १2,7; 14,12). प्रत्येक भेट महत्वाची असते (1. करिंथकर १2,22-26).

आमच्याकडे अजूनही आत्म्याचे फक्त "पहिले फळ" आहेत, एक पहिली प्रतिज्ञा जी आम्हाला भविष्यात बरेच काही वचन देते (रोमन 8,23; 2. करिंथियन 1,22; 5,5; इफिशियन्स 1,13-14).

पवित्र आत्मा आपल्या जीवनात काम करणारा देव आहे. देव जे काही करतो ते आत्म्याद्वारे केले जाते. म्हणूनच पौल आपल्याला उपदेश करतो, "जर आपण आत्म्याने चालतो, तर आपणही आत्म्याने चालू या... पवित्र आत्म्याला दुःख देऊ नका... आत्म्याला शमवू नका" (गलती 5,25; इफिशियन्स 4,30; १ वा. 5,19). म्हणून आत्मा काय म्हणतो ते लक्षपूर्वक ऐकूया. जेव्हा तो बोलतो तेव्हा देव बोलतो.

मायकेल मॉरिसन


पीडीएफपवित्र आत्मा