ख्रिस्ताचा दुसरा येत आहे

128 ख्रिस्ताचे दुसरे आगमन

त्याने वचन दिल्याप्रमाणे, येशू ख्रिस्त देवाच्या राज्यात सर्व लोकांचा न्याय करण्यासाठी आणि राज्य करण्यासाठी पृथ्वीवर परत येईल. त्याचे दुसरे सामर्थ्य आणि वैभव दिसून येईल. ही घटना संतांचे पुनरुत्थान आणि बक्षीस देते. (जॉन १4,3; एपिफनी 1,7; मॅथ्यू २4,30; 1. थेस्सलनी 4,15-17; प्रकटीकरण 22,12)

ख्रिस्त परत येईल का?

जागतिक स्तरावर घडणारी सर्वात मोठी घटना कोणती असेल असे तुम्हाला वाटते? दुसरे महायुद्ध? एक भयंकर रोग उपचार शोधत आहात? जागतिक शांतता, एकदा आणि सर्वांसाठी? किंवा अलौकिक बुद्धिमत्तेशी संपर्क? लाखो ख्रिश्चनांसाठी, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे: कधीही घडू शकणारी सर्वात मोठी घटना म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे दुसरे आगमन.

बायबलचा केंद्रीय संदेश

संपूर्ण बायबलमधील कथा येशू ख्रिस्ताच्या तारणहार आणि राजा म्हणून येण्यावर केंद्रित आहे. ईडन गार्डनमध्ये, आपल्या पहिल्या पालकांनी पापाद्वारे देवासोबतचे नाते तोडले. परंतु देवाने एका मुक्तीकर्त्याच्या येण्याचे भाकीत केले जे या आध्यात्मिक उल्लंघनास बरे करेल. आदाम आणि हव्वेला पाप करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या सर्पाला, देव म्हणाला: “आणि मी तुझ्यात आणि स्त्रीमध्ये, आणि तुझी संतती आणि तिची संतती यांच्यात वैर निर्माण करीन; तो तुझे डोके ठेचून टाकील आणि तू त्याची टाच वार करशील" (1. मॉस 3,15).

ही बायबलमधील तारणहाराची सर्वात जुनी भविष्यवाणी आहे जो पापाच्या सामर्थ्याला चिरडून टाकेल जे पाप आणि मृत्यू मनुष्यावर ("तो तुझे डोके फोडेल"). म्हणून? रिडीमरच्या बलिदानाच्या मृत्यूद्वारे ("तुम्ही त्याची टाच माराल"). येशूने त्याच्या पहिल्या आगमनावेळी हे साध्य केले. बाप्टिस्ट जॉनने त्याला "देवाचा कोकरा, जो जगाचे पाप हरण करतो" म्हणून ओळखले (जॉन 1,29).

बायबल ख्रिस्ताच्या पहिल्या आगमनाच्या वेळी देवाच्या अवताराचे केंद्रस्थान प्रकट करते. बायबल हे देखील प्रकट करते की येशू आता विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात येत आहे. आणि बायबल देखील खात्रीने सांगते की तो पुन्हा येईल, दृश्यमान आणि सामर्थ्याने. खरंच, येशू तीन वेगवेगळ्या मार्गांनी येतो:

येशू आधीच आला आहे

आम्हा मानवांना देवाच्या सुटकेची गरज आहे - त्याचे तारण - कारण आदाम आणि हव्वेने पाप केले आणि जगात मृत्यू आणला. येशूने हे तारण आपल्या जागी मरण पावले. पॉलने कलस्सैकरांमध्ये लिहिले 1,19-20: "कारण देवाला आनंद झाला की सर्व परिपूर्णता त्याच्यामध्ये राहावी आणि त्याच्याद्वारे त्याने पृथ्वीवर असो किंवा स्वर्गात, वधस्तंभावरील रक्ताद्वारे शांती करून सर्व काही स्वतःशी समेट केले." ईडन बागेत पहिल्यांदा झालेल्या फ्रॅक्चरला येशूने बरे केले. त्याच्या बलिदानाद्वारे मानवजातीचा देवाशी समेट होऊ शकतो.

जुन्या कराराच्या भविष्यवाण्या भविष्यात देवाच्या राज्याकडे निर्देश करतात. परंतु नवीन कराराची सुरुवात येशूने देवाची सुवार्ता सांगून केली: "वेळ पूर्ण झाली आहे... आणि देवाचे राज्य जवळ आले आहे," तो म्हणाला (मार्क 1,14-15). येशू, राज्याचा राजा, माणसांमध्ये फिरला! येशूने "पापांसाठी अर्पण केले" (इब्री 10,12). सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी येशूच्या अवताराचे, जीवनाचे आणि सेवाकार्याचे महत्त्व आपण कधीही कमी लेखू नये.

येशू आला. तसेच, येशू आता येत आहे

जे लोक ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे: "तुम्ही देखील तुमच्या अपराधांमध्ये आणि पापांमध्ये मेलेले होता, ज्यामध्ये तुम्ही पूर्वी या जगाच्या पद्धतीनुसार जगलात... परंतु देव, जो दयाळू आहे, त्याच्या महानतेमध्ये आहे. ज्यांच्यावर त्याने आपल्यावर प्रीती केली, अगदी पापात मेलेले, ख्रिस्ताबरोबर जिवंत केले - कृपेने तुमचे तारण झाले आहे" (इफिसियन्स 2,1-2; ४५-४६).

देवाने आता आपल्याला ख्रिस्तासोबत आध्यात्मिकरित्या उठवले आहे! त्याच्या कृपेने "त्याने आम्हांला आमच्याबरोबर उठवले, आणि ख्रिस्त येशूमध्ये स्वर्गात आम्हाला स्थापन केले, जेणेकरून पुढील युगात त्याने ख्रिस्त येशूमध्ये आपल्यावरील दयाळूपणाद्वारे त्याच्या कृपेची अतीव संपत्ती दाखवावी" (श्लोक 6-7) . हा उतारा येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी म्हणून आपल्या सध्याच्या स्थितीचे वर्णन करतो!

देवाने "आपल्याला त्याच्या महान दयेनुसार, जिवंत आशेसाठी, येशू ख्रिस्ताच्या मेलेल्यांतून पुनरुत्थानाद्वारे, तुमच्यासाठी स्वर्गात संरक्षित केलेल्या अविनाशी, निर्मळ आणि अस्पष्ट वारशामध्ये आणले आहे" (1. पेट्रस 1,3-4). येशू आता आपल्यामध्ये राहतो (गलती 2,20). आपण आध्यात्मिकरित्या पुनर्जन्म घेतला आहे आणि आपण देवाचे राज्य पाहू शकतो (जॉन 3,3).

देवाचे राज्य कधी येईल असे विचारले असता, येशूने उत्तर दिले, “देवाचे राज्य निरीक्षणाने येत नाही; ते असे म्हणणार नाहीत: पाहा, हे आहे! किंवा: ते आहे! कारण पाहा, देवाचे राज्य तुमच्या आत आहे" (लूक 17,20-21). येशू परुशांच्या मध्यभागी होता, परंतु तो ख्रिश्चनांमध्ये राहतो. येशू ख्रिस्ताने त्याच्या व्यक्तीमध्ये देवाचे राज्य आणले.

ज्या प्रकारे येशू आता आपल्यामध्ये राहतो, त्याच प्रकारे तो राज्याचा प्रवेश करतो. येशूचे आपल्यामध्ये राहणे हे येशूच्या दुसऱ्या आगमनाच्या वेळी पृथ्वीवरील देवाच्या राज्याचे अंतिम प्रकटीकरण दर्शवते.

पण येशू आपल्यामध्ये का राहतो? टीप: 'कारण कृपेने विश्वासाद्वारे तुमचे तारण झाले आहे, आणि ते तुमच्याकडून नाही: ही देवाची देणगी आहे, कृतींची नाही, जेणेकरून कोणी बढाई मारू नये. कारण आपण त्याचे कार्य आहोत, जे ख्रिस्त येशूमध्ये चांगल्या कृत्यांसाठी निर्माण केले आहे, जे आपण त्यांच्यामध्ये चालावे म्हणून देवाने आधीच तयार केले आहे" (इफिसियन्स) 2,8-10). देवाने आपल्याला कृपेने वाचवले, आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नांनी नाही. परंतु आपण कृतींद्वारे तारण मिळवू शकत नसलो तरी, येशू आपल्यामध्ये राहतो जेणेकरून आपण आता चांगली कामे करू शकू आणि त्याद्वारे देवाचे गौरव करू शकू.

येशू आला. येशू येत आहे आणि येशू पुन्हा येईल

येशूच्या पुनरुत्थानानंतर, जेव्हा त्याच्या शिष्यांनी त्याला वर जाताना पाहिले तेव्हा दोन देवदूतांनी त्यांना विचारले:
"तू आकाशाकडे का बघत उभा आहेस? हा येशू, जो तुमच्यापासून स्वर्गात नेण्यात आला होता, तो जसा तुम्ही त्याला स्वर्गात जाताना पाहिला तसा तो पुन्हा येईल.” (प्रेषित 1,11). होय, येशू पुन्हा येत आहे.

येशूच्या पहिल्या आगमनावेळी, येशूने मशीहासंबंधीच्या काही भविष्यवाण्या अपूर्ण ठेवल्या. यहुद्यांनी त्याला नाकारण्याचे हे एक कारण होते. त्यांनी मशीहाला एक राष्ट्रीय नायक म्हणून पाहिले जो त्यांना रोमन राजवटीपासून मुक्त करेल.

पण मशीहाला सर्व मानवजातीसाठी मरण येण्यासाठी आधी यायचे होते. त्यानंतरच ख्रिस्त एक विजयी राजा म्हणून परत येईल आणि नंतर केवळ इस्रायलला उंचावणार नाही तर या जगातील सर्व राज्यांना त्याचे राज्य बनवेल. «आणि सातव्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजवला; आणि स्वर्गात मोठे आवाज उठवले गेले, ते म्हणाले, जगाची राज्ये आपल्या प्रभूकडे आणि त्याच्या ख्रिस्ताकडे आली आहेत आणि तो अनंतकाळ राज्य करील" (प्रकटीकरण 11,15).

"मी तुझ्यासाठी जागा तयार करायला जातो," येशू म्हणाला. "आणि जेव्हा मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला जाईन, तेव्हा मी पुन्हा येईन आणि तुम्हाला माझ्याकडे घेऊन जाईन, जेणेकरून मी जिथे आहे तिथे तुम्ही असावे" (जॉन 14,23).

जैतूनाच्या डोंगरावर येशूची भविष्यवाणी (मॅथ्यू 24,1-25.46) या युगाच्या समाप्तीबद्दल शिष्यांचे प्रश्न आणि चिंतांचे निराकरण केले. नंतर, प्रेषित पौलाने चर्चबद्दल लिहिले की “आज्ञा ऐकल्यावर प्रभू स्वतः येईल, जेव्हा मुख्य देवदूताचा आवाज होईल आणि देवाचा कर्णा वाजू लागेल, स्वर्गातून खाली येईल आणि ख्रिस्तामध्ये मेलेले मेलेले उठतील. प्रथम" (2. थेस्सलनी 4,16). येशूच्या दुसर्‍या आगमनाच्या वेळी, तो मृत नीतिमानांना अमरत्वासाठी उठवेल आणि अजूनही जिवंत असलेल्या विश्वासणाऱ्यांचे अमरत्वात रूपांतर करेल आणि ते त्याला हवेत भेटतील (vv. 16-17; 1. करिंथकर १5,51-54)

पण कधी?

शतकानुशतके, ख्रिस्ताच्या दुसर्‍या आगमनाविषयीच्या अनुमानांमुळे अनेक वाद निर्माण झाले आहेत - आणि जेव्हा भविष्यवाणी करणार्‍यांची विविध परिस्थिती चुकीची सिद्ध झाली तेव्हा असंख्य निराशा झाली. येशू केव्हा परत येईल यावर जास्त भर दिल्याने आपण सुवार्तेच्या केंद्रस्थानी लक्ष विचलित करू शकतो - येशूचे जीवन, मृत्यू, पुनरुत्थान आणि आपला स्वर्गीय महायाजक या नात्याने चालू असलेल्या बचत कार्याद्वारे पूर्ण झालेल्या सर्व लोकांसाठी तारणाचे कार्य.

आपण भविष्यसूचक अनुमानांमध्ये इतके गुंतून जाऊ शकतो की आपण प्रेमळ, दयाळू ख्रिश्चन जीवन जगून आणि इतरांची सेवा करून देवाचे गौरव करून जगात दिवे म्हणून ख्रिश्चनांची योग्य भूमिका पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतो.

"जर शेवटच्या गोष्टींच्या बायबलसंबंधी घोषणांमध्ये आणि द्वितीय आगमनाविषयी कोणाचीही स्वारस्य भविष्यातील घडामोडींच्या सूक्ष्म प्रक्षेपणात क्षीण होत असेल, तर ते येशूच्या भविष्यसूचक विधानांच्या मूलतत्त्वापासून आणि आत्म्यापासून दूर गेले आहेत, असे न्यू इंटरनॅशनल बायबल म्हणते. ल्यूकच्या या शुभवर्तमानावर भाष्य» पृष्ठ ५४४ वर.

आमचे लक्ष

जर ख्रिस्त पुन्हा कधी येईल हे शोधणे शक्य नसेल (आणि म्हणून बायबलमध्ये काय म्हटले आहे त्या तुलनेत ते अप्रासंगिक आहे), आपण आपली शक्ती कोठे केंद्रित करावी? जेव्हाही ते घडेल तेव्हा येशूच्या आगमनासाठी तयार राहण्यावर आपण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे!

"म्हणून तुम्ही पण तयार आहात!" येशू म्हणाला, "मनुष्याचा पुत्र अशा वेळी येईल जेव्हा तुम्हाला त्याची अपेक्षा नसेल" (मॅथ्यू 2)4,44). "परंतु जो शेवटपर्यंत टिकेल त्याचे तारण होईल" (मॅथ्यू 10,22). तो आता आपल्या जीवनात येण्यासाठी आणि या क्षणी आपले जीवन निर्देशित करण्यासाठी आपण तयार असले पाहिजे.

बायबलचा फोकस

संपूर्ण बायबल येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाभोवती फिरते. ख्रिस्ती म्हणून, आपले जीवन त्याच्या येण्याभोवती फिरले पाहिजे. येशू आला. तो आता पवित्र आत्म्याच्या निवासाद्वारे येतो. आणि येशू पुन्हा येईल. येशू सामर्थ्याने आणि गौरवाने येईल "आपल्या निराश शरीराला त्याच्या तेजस्वी शरीरासारखे बदलण्यासाठी" (फिलिप्पियन 3,21). मग "सृष्टी देखील भ्रष्टाचाराच्या गुलामगिरीतून देवाच्या मुलांच्या गौरवशाली स्वातंत्र्यात मुक्त होईल" (रोमन्स 8,21).

होय, मी येत आहे, आमचे तारणहार म्हणतात. आणि ख्रिस्ताचे विश्वासणारे आणि शिष्य या नात्याने, आपण सर्व एकाच आवाजात उत्तर देऊ शकतो: "आमेन, होय, प्रभु येशू या" (प्रकटीकरण 22,20)!

नॉर्मन शॉफ


ख्रिस्ताचा दुसरा येत आहे