ख्रिश्चन वर्तन

113 ख्रिश्चन वर्तन

ख्रिश्चन वर्तनाचा पाया हा आपल्या उद्धारकर्त्यावर विश्वास आणि प्रेमळ निष्ठा आहे, ज्याने आपल्यावर प्रेम केले आणि आपल्यासाठी स्वतःला दिले. येशू ख्रिस्तावरील विश्वास सुवार्तेवर आणि प्रेमाच्या कार्यांवर विश्वासाने व्यक्त केला जातो. पवित्र आत्म्याद्वारे, ख्रिस्त त्याच्या विश्वासूंच्या अंतःकरणात परिवर्तन करतो आणि त्यांना फळ देण्यास प्रवृत्त करतो: प्रेम, आनंद, शांती, विश्वासूपणा, संयम, दयाळूपणा, सौम्यता, आत्म-नियंत्रण, धार्मिकता आणि सत्य. (1. जोहान्स 3,23- सोळा; 4,20- सोळा; 2. करिंथियन 5,15; गॅलेशियन्स 5,6.22-23; इफिशियन्स 5,9) 

ख्रिश्चन धर्मातील वर्तनाचे मानक

ख्रिश्चन मोशेच्या कायद्याच्या अधीन नाहीत आणि नवीन कराराच्या आज्ञांसह कोणत्याही कायद्याद्वारे आपले तारण होऊ शकत नाही. पण ख्रिश्चन धर्मात अजूनही आचरणाचे मानक आहेत. यात आपल्या जगण्याच्या पद्धतीत बदल घडतात. हे आपल्या जीवनावर मागणी करते. आपण ख्रिस्तासाठी जगायचे आहे, स्वतःसाठी नाही (2. करिंथियन 5,15). देव आपला देव आहे, प्रत्येक गोष्टीत आपले प्राधान्य आहे आणि आपण ज्या प्रकारे जगतो त्याबद्दल त्याला काहीतरी सांगायचे आहे.

येशूने आपल्या शिष्यांना सांगितलेल्या शेवटच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे लोकांना "मी तुम्हांला सांगितलेल्या सर्व गोष्टी पाळण्यास शिकवणे" (मॅथ्यू 2)8,20). येशूने आज्ञा दिल्या आणि त्याचे शिष्य या नात्याने आपण आज्ञा आणि आज्ञापालनाचा प्रचार केला पाहिजे. आम्ही उपदेश करतो आणि या आज्ञांचे पालन तारणाचे साधन म्हणून करत नाही, किंवा शापाचे प्रमाण म्हणून नाही तर देवाच्या पुत्राच्या सूचना म्हणून करतो. लोकांनी त्याच्या शब्दांचे पालन करावे, शिक्षेच्या भीतीने नव्हे तर केवळ त्यांचा तारणहार असे म्हणतो म्हणून.

परिपूर्ण आज्ञापालन हे ख्रिस्ती जीवनाचे ध्येय नाही; ख्रिस्ती जीवनाचे ध्येय हे देवाचे आहे. जेव्हा ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो तेव्हा आपण देवाचे आहोत आणि जेव्हा आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो तेव्हा ख्रिस्त आपल्यामध्ये राहतो. आपल्यामध्ये असलेला ख्रिस्त आपल्याला पवित्र आत्म्याद्वारे आज्ञाधारकतेकडे नेतो.

देव आपल्याला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत रूपांतरित करतो. देवाच्या सामर्थ्याने आणि कृपेने, आपण अधिकाधिक ख्रिस्तासारखे बनतो. त्याच्या आज्ञा केवळ बाह्य आचरणावरच लागू होत नाहीत तर आपल्या अंतःकरणाच्या विचारांना आणि हेतूंनाही लागू होतात. आपल्या अंतःकरणातील या विचारांना आणि हेतूंना पवित्र आत्म्याच्या परिवर्तन शक्तीची आवश्यकता आहे; केवळ आपल्या इच्छाशक्तीने आपण ते बदलू शकत नाही. श्रद्धेचा एक भाग म्हणजे, देवाने आपल्यामध्ये परिवर्तनाचे कार्य करण्यासाठी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे.

म्हणून सर्वात मोठी आज्ञा - देवावरील प्रेम - आज्ञापालनाचा सर्वात मोठा हेतू आहे. आपण त्याची आज्ञा पाळतो कारण आपण त्याच्यावर प्रेम करतो आणि आपण त्याच्यावर प्रेम करतो कारण त्याने कृपेने आपल्याला त्याच्या घरात आणले. आपल्या इच्छेनुसार कार्य करणे आणि त्याच्या चांगल्या आनंदासाठी कार्य करणे हे देव आपल्यामध्ये कार्यरत आहे (फिलिप्पियन 2,13).

जर आपण ध्येय गाठले नाही तर आपण काय करावे? अर्थातच आम्ही पश्चात्ताप करतो आणि क्षमा मागतो, ती आमच्यासाठी उपलब्ध आहे या पूर्ण आत्मविश्वासाने. आपण हे हलके घेऊ इच्छित नाही, परंतु आपण नेहमीच त्याचा वापर केला पाहिजे.

जेव्हा इतर अपयशी ठरतात तेव्हा आपण काय करतो? त्यांची निंदा करून त्यांची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी चांगली कामे करण्याचा आग्रह धरला? ही मानवी प्रवृत्ती आहे असे दिसते, परंतु आपण करू नये असे ख्रिस्ताने म्हटले आहे (लूक 1 करिंथ)7,3).

नवीन कराराच्या आज्ञा

ख्रिस्ती जीवन कसे आहे? नवीन करारात अनेक शंभर आज्ञा आहेत. श्रद्धेवर आधारित जीवन वास्तविक जगात कसे कार्य करते याच्या मार्गदर्शनात आपण कमी पडत नाही. श्रीमंतांनी गरीबांशी कसे वागावे याच्या आज्ञा आहेत, पतींनी त्यांच्या पत्नींशी कसे वागावे याच्या आज्ञा आहेत, चर्च म्हणून आपण एकत्र कसे काम केले पाहिजे याबद्दल आज्ञा आहेत.

1. थेस्सलनी 5,21-22 मध्ये एक सोपी यादी आहे:

 • एकमेकांशी शांतता राखा...
 • उच्छृंखलाला फटकारणे,
 • अशक्तांना सांत्वन द्या, दुर्बलांना आधार द्या, सर्वांशी धीर धरा.
 • वाईटाची परतफेड कोणीही करू नये हे पहा...
 • नेहमी चांगल्याचा पाठलाग करा...
 • नेहमी आनंदी रहा;
 • न थांबता प्रार्थना करा;
 • प्रत्येक गोष्टीत धन्यवाद द्या...
 • आत्मा ओलावू नका;
 • भविष्यवाणीचा तिरस्कार करू नका.
 • पण सर्वकाही तपासा.
 • चांगले ठेवा.
 • वाईट कोणत्याही स्वरूपात टाळा.

पौलाला माहीत होते की थेस्सलनीकीय ख्रिश्चनांना मार्गदर्शन व शिकवण्यासाठी पवित्र आत्मा आहे. त्याला हे देखील माहित होते की त्यांना ख्रिस्ती जीवनाबद्दल काही प्राथमिक सूचना आणि स्मरणपत्रांची आवश्यकता आहे. पवित्र आत्म्याने त्यांना स्वतः पौलाद्वारे शिकवणे आणि मार्गदर्शन करणे निवडले. जर त्यांनी गरजांची पूर्तता केली नाही तर पौलाने त्यांना चर्चमधून काढून टाकण्याची धमकी दिली नाही - त्याने त्यांना फक्त आज्ञा दिल्या ज्या त्यांना विश्वासूतेच्या मार्गावर चालण्यास मार्गदर्शन करतात.

अवज्ञा विरुद्ध चेतावणी

पौलाचे दर्जे उच्च होते. पापाची क्षमा उपलब्ध असली तरी, या जीवनात पापासाठी दंड आहेत - आणि यामध्ये कधीकधी सामाजिक दंडांचा समावेश होतो. “ज्याला भाऊ म्हटले जाते आणि व्यभिचारी, कंजूस, मूर्तिपूजक, निंदा करणारा, दारूबाज किंवा लुटारू आहे अशा कोणाशीही तुझा काहीही संबंध नाही; तुम्ही एकाशीही जेवू नये"(1. करिंथियन 5,11).

चर्च स्पष्ट, अविचारी पापी लोकांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनू नये अशी पॉलची इच्छा होती. चर्च हे पुनर्प्राप्तीसाठी एक प्रकारचे रुग्णालय आहे, परंतु सामाजिक परजीवींसाठी "सुरक्षित क्षेत्र" नाही. पौलाने करिंथमधील ख्रिश्चनांना अनाचार करणाऱ्या माणसाला शिस्त लावण्याची सूचना दिली (1. करिंथियन 5,5-8) आणि त्याने तिला पश्चात्ताप केल्यानंतर त्याला क्षमा करण्यास प्रोत्साहित केले (2. करिंथियन 2,5-8).

नवीन करारात पापाबद्दल बरेच काही सांगितले आहे आणि आम्हाला अनेक आज्ञा दिल्या आहेत. चला फक्त Galatians वर एक झटपट नजर टाकूया. कायद्यापासून ख्रिस्ती स्वातंत्र्याच्या या जाहीरनाम्यात, पौल आपल्याला काही धाडसी आज्ञा देखील देतो. ख्रिश्चन कायद्याच्या अधीन नाहीत, परंतु ते नियमहीन नाहीत. तो इशारा देतो, "सुंता होऊ नकोस, नाहीतर तू कृपेपासून खाली पडशील!" ही एक अतिशय गंभीर आज्ञा आहे (गलती. 5,2-4). कालबाह्य आज्ञेचे गुलाम होऊ नका!

पॉल गलतीकरांना अशा लोकांविरुद्ध चेतावणी देतो जे "त्यांना सत्याचे पालन करण्यापासून रोखण्याचा" प्रयत्न करतील (वचन 7). पॉलने ज्यूडायझर्सच्या विरोधात मोर्चा वळवला. त्यांनी देवाची आज्ञा पाळल्याचा दावा केला, परंतु पौलाने सांगितले की त्यांनी तसे केले नाही. जेव्हा आपण आता अप्रचलित असलेल्या एखाद्या गोष्टीची आज्ञा देण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण देवाची आज्ञा मोडत असतो.

पौल 9व्या वचनात वेगळे वळण घेतो: "थोडेसे खमीर सर्व पीठ मळते." या प्रकरणात, पापी खमीर ही धर्माप्रती कायद्यावर आधारित वृत्ती आहे. कृपेच्या सत्याचा प्रचार न केल्यास ही त्रुटी पसरू शकते. ते किती धार्मिक आहेत याचे मोजमाप म्हणून कायद्याकडे पाहण्यास नेहमीच लोक तयार असतात. अगदी प्रतिबंधात्मक नियम देखील चांगल्या हेतू असलेल्या लोकांसाठी अनुकूल आहेत (कोलस्सियन 2,23).

ख्रिश्चनांना स्वातंत्र्यासाठी पाचारण करण्यात आले आहे - “पण हे पहा की स्वातंत्र्यात तुम्ही देहाला जागा देत नाही; पण प्रेमाने एकमेकांची सेवा करा” (गलती 5,13). स्वातंत्र्यासोबत कर्तव्ये येतात, अन्यथा एका व्यक्तीचे "स्वातंत्र्य" दुसर्‍याच्या कामात हस्तक्षेप करेल. उपदेश करून इतरांना गुलामगिरीत नेण्याचे, किंवा स्वत:साठी अनुयायी मिळविण्याचे किंवा देवाच्या लोकांची सेवा करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही असू नये. अशा फुटीरतावादी आणि ख्रिश्चन वर्तनाला परवानगी नाही.

आमची जबाबदारी

वचन 14 मध्ये पौल म्हणतो, “संपूर्ण नियम एका शब्दात पूर्ण होतो: “तुमच्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रीती करा!” हे एकमेकांप्रती आपली जबाबदारी पूर्ण करते. विरुद्ध दृष्टीकोन, स्वतःच्या फायद्यासाठी लढणे, खरोखरच आत्म-विनाशकारी आहे (v. 15)

"आत्म्याने जगा, आणि तुम्ही देहाच्या वासना पूर्ण करणार नाही" (v. 16). आत्मा आपल्याला प्रेमाकडे नेईल, स्वार्थाकडे नाही. स्वार्थी विचार देहातून येतात, परंतु देवाचा आत्मा चांगले विचार निर्माण करतो. कारण देह आत्म्याविरुद्ध बंड करतो आणि आत्मा देहाविरुद्ध बंड करतो; ते एकमेकांच्या विरोधात आहेत..." (v. 17). आत्मा आणि देह यांच्यातील या संघर्षामुळे, आपण कधीकधी इच्छा नसतानाही पाप करतो.

मग आपल्यावर सहजासहजी होणार्‍या पापांवर उपाय काय? कायदा परत आणू? नाही!
"परंतु जर आत्मा तुमच्यावर राज्य करतो, तर तुम्ही कायद्याच्या अधीन नाही" (श्लोक 18). जीवनाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन वेगळा आहे. आपण आत्म्याकडे पाहतो आणि आत्मा आपल्यामध्ये ख्रिस्ताच्या आज्ञांचे पालन करण्याची इच्छा आणि शक्ती विकसित करेल. आम्ही घोडा गाडीसमोर ठेवला.

आम्ही प्रथम येशूकडे पाहतो, आणि आम्ही त्याच्या आज्ञा त्याच्याशी असलेल्या आपल्या वैयक्तिक निष्ठेच्या संदर्भात पाहतो, नियम म्हणून नाही "आज्ञा पाळली पाहिजे किंवा आम्हाला शिक्षा होईल."

गलतीकर 5 मध्ये पौल विविध प्रकारच्या पापांची यादी करतो: “व्यभिचार, अपवित्रता, लबाडी; मूर्तिपूजा आणि जादूटोणा; शत्रुत्व, कलह, मत्सर, क्रोध, भांडणे, मतभेद, मतभेद आणि मत्सर; पिणे, खाणे आणि यासारखे" (vv. 19-21). यापैकी काही वर्तन आहेत, काही वृत्ती आहेत, परंतु सर्व आत्मकेंद्रित आहेत आणि पापी अंतःकरणातून उद्भवतात.

पौल गंभीरपणे आपल्याला चेतावणी देतो: "...जे या गोष्टी करतात त्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही" (वचन 21). हा देवाचा मार्ग नाही; आपण असे होऊ इच्छित नाही; चर्च असे असावे असे आम्हाला वाटत नाही...

या सर्व पापांसाठी क्षमा उपलब्ध आहे (1. करिंथियन 6,9-11). याचा अर्थ चर्चने पापाकडे डोळेझाक करावी असा होतो का? नाही, चर्च हे अशा पापांसाठी पडदा किंवा सुरक्षित आश्रयस्थान नाही. चर्च ही अशी जागा आहे जिथे कृपा आणि क्षमा व्यक्त केली जाते आणि दिली जाते, अशी जागा नाही जिथे पाप अनचेक केले जाऊ दिले जाते.

"पण आत्म्याचे फळ म्हणजे प्रेम, आनंद, शांती, संयम, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, पवित्रता" (गलती 5,22-23). भगवंताला समर्पित अंतःकरणाचा हा परिणाम आहे. "परंतु जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी त्यांच्या शरीराला त्याच्या वासनांसह वधस्तंभावर खिळले आहे" (v. 24). आत्मा आपल्यामध्ये कार्य करत असल्याने, आपण देहाची कामे नाकारण्याची इच्छाशक्ती आणि शक्ती वाढवतो. देवाच्या कार्याचे फळ आपण आपल्या आत घेऊन जातो.

पॉलचा संदेश स्पष्ट आहे: आम्ही कायद्याच्या अधीन नाही - परंतु आम्ही नियमहीन नाही. आम्ही ख्रिस्ताच्या अधिकाराखाली, त्याच्या कायद्याखाली, पवित्र आत्म्याच्या नेतृत्वाखाली आहोत. आपले जीवन विश्वासावर आधारित आहे, प्रेमाने प्रेरित आहे, आनंद, शांती आणि वाढ यांनी वैशिष्ट्यीकृत आहे. "जर आपण आत्म्याने चाललो तर आपण देखील आत्म्याने चालूया" (v. 25).

जोसेफ टाकाच


पीडीएफख्रिश्चन वर्तन