श्रद्धा


त्रिकूट देव

शास्त्राच्या साक्षानुसार, देव तीन शाश्वत, एकसारखे परंतु भिन्न व्यक्ती, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा परमात्मा आहे. तो एकमेव खरा देव, शाश्वत, परिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी आहे. तो स्वर्ग आणि पृथ्वीचा निर्माता आहे, विश्वाचा देखभालकर्ता आणि मनुष्यासाठी तारणासाठी आहे. देव फारच अप्रतिम असूनही, लोक थेट आणि वैयक्तिकरित्या लोकांवर कार्य करतात. देव प्रेम आणि असीम चांगुलपणा आहे. ...

देव, वडील

देव, पिता, हा ईश्वराचा पहिला व्यक्ती आहे, मूळ नसलेली व्यक्ती, ज्याच्याकडून पुत्राचा जन्म अनेक वर्षांपूर्वी झाला आणि ज्याच्याद्वारे पुत्राद्वारे पवित्र आत्मा कायमचा पुढे जात आहे. ज्याने पुत्राद्वारे दृश्यमान आणि अदृश्य सर्व काही निर्माण केले आहे त्या पित्याने पुत्राला पाठविले जेणेकरुन आपण तारण प्राप्त करू आणि पवित्र आत्मा आपल्या नूतनीकरणासाठी आणि देवाची मुले म्हणून स्वीकारण्यासाठी देईल. (जॉन 1,1.14, 18; रोमन्स 15,6; कलस्सैकर 1,15-16; जॉन 3,16; 14,26; 15,26; रोम ...

देव, मुलगा

देव पुत्र हा देवदेवतांचा दुसरा माणूस आहे, ज्याने वडिलांनी अनेक वर्षांपूर्वी तयार केले होते. तो त्याच्याद्वारे पित्याचा शब्द आणि उपज आहे आणि देवाने त्याच्यासाठी सर्व काही निर्माण केले. हे येशू ख्रिस्त, देव याने पिताकडून पाठविलेले आहे, ज्याने देहामध्ये प्रकट केले की आपण तारण प्राप्त करू शकाल. तो पवित्र आत्म्याने प्राप्त केला आणि व्हर्जिन मेरीचा जन्म झाला, तो सर्व देव आणि सर्व मनुष्य होता, एका व्यक्तीमध्ये दोन स्वभाव एकत्र केले. तो, मुलगा ...

पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा ईश्वराचा तिसरा व्यक्ती आहे आणि जो सदासर्वकाळ पित्यापासून पुत्राद्वारे पुढे जात आहे. येशू ख्रिस्ताने वचन दिलेला सांत्वन करणारा देव आहे जो सर्व विश्वासणा to्यांना देवाने पाठविला आहे. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये राहतो, आपल्याला पिता आणि पुत्रासह एकत्र करतो आणि पश्चात्ताप आणि पवित्रतेद्वारे आणि नूतनीकरणाद्वारे ख्रिस्ताच्या प्रतिमेसह आपल्याला संरेखित करतो. पवित्र आत्मा बायबलमधील प्रेरणा आणि भविष्यवाणी आणि ऐक्याचा स्रोत आणि ...

देवाचे राज्य

देवाचे राज्य, व्यापक अर्थाने, देवाचे सार्वभौमत्व आहे. देवाचे शासन चर्चमध्ये आणि प्रत्येक इच्छेच्या जीवनामध्ये स्पष्ट आहे ज्याने त्याच्या इच्छेला अधीन आहे. ख्रिस्ताच्या परत आल्यानंतर देवाचे राज्य पूर्णपणे जागतिक व्यवस्थेच्या रूपात स्थापित होईल जेव्हा सर्व गोष्टी त्या अधीन असतील. (स्तोत्र 2,6-9; 93,1-2; ल्यूक 17,20-21; डॅनियल 2,44; मार्क 1,14-15; 1 करिंथकर 15,24-28; प्रकटीकरण 11,15; 21.3.22 -27; 22,1-5) वर्तमान आणि भविष्य ...

मनुष्य [मानवता]

देवाने मनुष्याच्या, पुरुष आणि स्त्रीला देवाच्या प्रतिमेमध्ये निर्माण केले. देवाने मनुष्याला आशीर्वाद दिला आणि पृथ्वीवर गुणाकार आणि भरण्याची आज्ञा केली. प्रेमात, प्रभूने मनुष्याला पृथ्वीवरील कारभारी म्हणून सादर करण्यास व तिच्या प्राण्यांवर राज्य करण्याची शक्ती दिली. सृष्टीच्या कथेत मनुष्य सृष्टीचा मुकुट आहे; प्रथम व्यक्ती अ‍ॅडम आहे. पाप करणा ,्या अ‍ॅडमचे प्रतीक म्हणून मानवजातीने त्याच्या निर्मात्याविरूद्ध बंड केले आहे आणि ...

पवित्र शास्त्र

पवित्र शास्त्र हे देवाचे प्रेरित वचन, शुभवर्तमानातील विश्वासू मजकूर साक्ष आणि मनुष्याला देवाच्या प्रगटतेचे खरे आणि अचूक वर्णन आहे. या संदर्भात, पवित्र शास्त्रशास्त्र अध्यापन आणि जीवनाच्या सर्व बाबतीत चर्चसाठी अचूक आणि मूलभूत आहे. येशू कोण आहे आणि येशूने काय शिकवले हे आपण कसे समजू शकतो? एखादी सुवार्ता ख real्या किंवा चुकीची आहे हे आपल्याला कसे कळेल? अध्यापन आणि जीवन यासाठी कोणत्या अधिकृत आधारावर आहेत? बायबल आहे ...

चर्च

चर्च, ख्रिस्ताचे शरीर, जी येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात आणि ज्यांचा पवित्र आत्मा राहतो त्या सर्वांचा समुदाय आहे. सुवार्तेचा उपदेश करणे, ख्रिस्ताने आज्ञा दिलेली सर्व आज्ञा शिकविणे, बाप्तिस्मा देणे, आणि कळप चरायला देणे हे चर्चचा आदेश आहे. हे आदेश पूर्ण करताना, पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केलेले चर्च बायबलला मार्गदर्शक म्हणून घेते आणि तिचे जिवंत डोके येशू ख्रिस्त सतत मार्गदर्शन करत असते. बायबल म्हणते: ख्रिस्तामध्ये कोण ...

ख्रिश्चन

ख्रिस्ती हा ख्रिस्त वर विश्वास ठेवणारी प्रत्येकजण आहे. पवित्र आत्म्याने नूतनीकरण केल्यावर, ख्रिश्चन पुनर्जन्म घेतो आणि दत्तक घेण्याच्या माध्यमातून देवाच्या कृपेमुळे, देव आणि त्याच्या सहमानवांशी योग्य संबंध बनविला गेला. ख्रिश्चनाचे जीवन पवित्र आत्म्याच्या फळाद्वारे दर्शविले जाते. (रोमन्स १०.10,9-१-13; गलतीकर २.२०; जॉन -.--2,20; मार्क .3,5..7; जॉन १.१२-१-8,34; 1,12.१-13-१-3,16; रोम 17.१; 5,1..8,9; जॉन १,, ; 13,35; गलतीकर:: २२-२5,22) मुलाचा अर्थ काय आहे ...

देवदूत जग

देवदूत आत्मे तयार करतात. ते स्वतंत्र इच्छेने सुसज्ज आहेत. पवित्र देवदूत संदेशवाहक व एजंट या नात्याने देवाची सेवा करतात, ज्यांना तारण प्राप्त व्हावे त्यांच्यासाठी आत्मे सेवा करीत आहेत आणि ख्रिस्त परतल्यावर परत येईल. आज्ञा न मानणा angels्या देवदूतांना भुते, भुते आणि अपवित्र आत्मे म्हणतात. देवदूत आत्मे, दूत व देवाचे सेवक आहेत. (इब्री लोकांस १:१:1,14; प्रकटीकरण १: १; २२:;; मत्तय २:1,1::22,6१; २ पेत्र २:;; मार्क १:२:25,31; मत्तय १०: १) ...

सैतान

सैतान एक गळून पडलेला देवदूत आहे, जो आत्मिक जगाच्या वाईट शक्तींचा नेता आहे. पवित्र शास्त्रात, त्याला विविध मार्गांनी संबोधित केले आहे: भूत, शत्रू, हा वाईट, खून करणारा, लबाड, चोर, मोहक, आपल्या भावांचा दोष देणारा, ड्रॅगन, या जगाचा देव. तो सतत देवाविरूद्ध बंड करीत असतो. आपल्या प्रभावाद्वारे तो लोकांमध्ये कलह, भ्रम आणि अवज्ञा पेरतो. ख्रिस्तामध्ये तो आधीपासूनच पराभूत झाला आहे, आणि त्याचा शासन आणि देव म्हणून प्रभाव ...

सुवार्ता

सुवार्ता ही येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाद्वारे देवाच्या कृपेद्वारे तारणाची चांगली बातमी आहे. संदेश असा आहे की ख्रिस्त आमच्या पापांसाठी मरण पावला, त्याला पुरण्यात आले, पवित्र शास्त्रानंतर तिस .्या दिवशी त्याला पुन्हा जिवंत केले गेले आणि नंतर तो त्याच्या शिष्यांना दिसला. सुवार्ता ही एक चांगली बातमी आहे जी आपण येशू ख्रिस्ताच्या तारणाच्या कार्याद्वारे देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकतो. (१ करिंथकर १ 1: १--15,1; प्रेषितांची कृत्ये :5::5,31१; लूक २:: -24,46 48-; जॉन ...

ख्रिश्चन वर्तन

ख्रिस्ती वर्तनाचा आधार म्हणजे आपला तारणहार याच्यावर विश्वास आणि प्रेमळ निष्ठा, ज्याने आपल्यावर प्रेम केले आणि आमच्यासाठी स्वतःला दिले. येशू ख्रिस्तावरील विश्वास सुवार्तेवर आणि प्रेमाच्या कार्यांवर विश्वास दर्शविला आहे. पवित्र आत्म्याद्वारे ख्रिस्त आपल्या विश्वासू लोकांच्या हृदयाचे रूपांतर करतो आणि त्यांना फळ देण्यास मदत करतो: प्रेम, आनंद, शांती, विश्वासार्हता, संयम, दयाळूपणा, सभ्यता, आत्मसंयम, न्याय आणि सत्य. (1 ला जॉन ...

देवाची कृपा

देवाची कृपा ही आपल्या सर्व सृष्टीस देण्यास तयार आहे ही अतुलनीय कृपा आहे. व्यापक अर्थाने, दैवी आत्म-प्रकटीकरणाच्या प्रत्येक कृतीत देवाची कृपा व्यक्त केली जाते. कृपेबद्दल धन्यवाद, मनुष्य आणि संपूर्ण विश्व हा येशू ख्रिस्ताद्वारे पाप आणि मृत्यूपासून वाचला आहे आणि कृपेमुळे मनुष्याला देव आणि येशू ख्रिस्त जाणून घेण्याची व त्यांच्यावर प्रेम करण्याची आणि अनंतकाळच्या तारणाच्या आनंदात प्रवेश करण्याची शक्ती आहे देवाचे राज्य. (कॉलसियस 1,20; ...

पाप

पाप हे अधर्म आहे, जे देवाविरूद्ध बंडखोरी आहे. आदाम आणि हव्वा यांच्याद्वारे जगामध्ये जेव्हा पाप जगात आले तेव्हापासून माणसाला पापाचे जोखड बसले आहे - येशू ख्रिस्ताद्वारे केवळ देवाच्या कृपेनेच ते काढले जाऊ शकते. मानवजातीची पापी स्थिती स्वतःला आणि स्वतःच्या इच्छेला देव आणि त्याच्या इच्छेपेक्षा श्रेष्ठ ठरवण्याच्या प्रवृत्तीमध्ये दिसून येते. पाप देवापासून अलगाव आणि दु: ख आणि मृत्यू ठरतो. कारण प्रत्येकजण ...

देवावर विश्वास

देवावर विश्वास हा देवाकडून मिळालेली देणगी आहे, जो त्याच्या अवतार मुलामध्ये रुजलेला आहे आणि पवित्र शास्त्राच्या पवित्र आत्म्याच्या साक्षीने त्याने त्याच्या शाश्वत शब्दाने ज्ञान मिळविला आहे. देवावरील श्रद्धा मनुष्याच्या अंतःकरणास व मनाला देणग्या देणा God's्या देवाच्या कृपेची, तारणाची ग्रहण करण्यास प्रवृत्त करते. येशू ख्रिस्ताद्वारे आणि पवित्र आत्म्याद्वारे विश्वासाने आपल्याला आध्यात्मिकरित्या समुदाय बनू शकतो आणि आपला पिता देव याच्याशी विश्वासू राहण्यास मदत करते. जिझस ख्राईस्ट हा जन्मदाता आणि साथीदार आहे ...

मोक्ष

तारण म्हणजे देवाबरोबर माणसाची सहभागिता पुनर्संचयित करणे आणि पाप आणि मृत्यूच्या गुलामातून सर्व सृष्टीची मुक्तता होय. देव केवळ सध्याच्या जीवनासाठीच नव्हे तर येशू ख्रिस्ताला देव व तारणारा म्हणून स्वीकारणारा प्रत्येकजण अनंतकाळसाठी तारण देतो. तारण ही देवाची एक देणगी आहे जी कृपाद्वारे शक्य झालेली आहे जी येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून देण्यात आली आहे, वैयक्तिक पुण्य किंवा चांगल्याद्वारे मिळविली गेली नाही ...

तारण हमी

बायबल हे पुष्टी करते की येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून सर्व वाचले जातील आणि ख्रिस्ताच्या हातून काहीही त्यांच्याकडून घेणार नाही. बायबलमध्ये प्रभुच्या असीम विश्वासूपणे आणि आपल्या तारणासाठी येशू ख्रिस्त पूर्णपणे परिपूर्ण आहे यावर जोर देते. हे सर्व लोकांवर देवाच्या चिरंतन प्रेमावर देखील जोर देते आणि जे विश्वास ठेवतात त्या सर्वांच्या तारणासाठी देवाची शक्ती म्हणून शुभवर्तमानाचे वर्णन करते. मोक्षची ही निश्चितता आल्यावर, आस्तिक ...

समर्थन

औचित्य हे येशू ख्रिस्तामध्ये व त्याच्याद्वारे देवाकडून प्राप्त झालेली कृपा आहे, ज्याद्वारे विश्वासू देवाच्या दृष्टीने नीतिमान ठरतो. अशा प्रकारे, येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून, मनुष्याला देवाची क्षमा केली जाते आणि तो आपल्या प्रभु आणि तारणाबरोबर शांती मिळवतो. ख्रिस्त हा वंशज आहे आणि जुना करार कालबाह्य झाला आहे. नवीन करारामध्ये, देवाबरोबरचे आपले संबंध वेगळ्या पायावर आधारित आहेत, ते एका वेगळ्या करारावर आधारित आहेत. (रोमन्स 3, 21-31; 4,1-8; ...

ख्रिश्चन शब्बाथ

ख्रिश्चन शब्बाथ म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे जीवन आहे ज्यामध्ये प्रत्येक विश्वासणा true्याला खरा विश्रांती मिळते. साप्ताहिक सातव्या दिवसाच्या शब्बाथ दिवशी इस्राएलांना दहा आज्ञांमध्ये आज्ञा केली गेली ती एक सावली होती जी आपल्या प्रभु आणि तारणहार येशू ख्रिस्ताला वास्तविक वास्तवाचे लक्षण म्हणून संबोधित करते. (इब्री लोकांस::,, -4,3.8-१०; मत्तय ११: २-10--11,28०; निर्गम २०: -30-११; कलस्सै. २: १-2-१-20,8) ख्रिस्ताच्या उपासनेत मोक्ष साजरा करणे म्हणजे देवाने आपल्यासाठी केलेल्या कृपेबद्दल आपले उत्तर आहे. आहे.…

पश्चाताप

दयाळू भगवंताकडे पश्चात्ताप ("तपश्चर्या" म्हणून देखील अनुवादित) अंतःकरण बदलणे आहे, जो पवित्र आत्म्याद्वारे प्राप्त झाला आहे आणि देवाचे वचन मूळ आहे. पश्चात्ताप करणे म्हणजे स्वतःच्या पापाविषयी जागरूकता असणे आणि येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाने पवित्र केलेले नवीन जीवन सोबत घेणे. (प्रेषितांची कृत्ये २.2,38; रोमन्स २.2,4; १०.१10,17; रोमन्स १२.२) पश्चात्ताप समजून घेणे शिकणे एक भयानक भीती ”, कारण एका मनुष्याने त्याच्या मनात त्याला घाबरून जावे या भीतीने त्याचे वर्णन ...

पवित्रता

पवित्रता ही कृपेची कृती आहे ज्याद्वारे देव येशू ख्रिस्ताच्या नीतिमत्त्वाची आणि त्या श्रद्धेची श्रद्धा ठेवतो आणि त्यामध्ये त्याला सामील करतो. पवित्रता येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाद्वारे अनुभवली जाते आणि मनुष्यात पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीद्वारे ती पूर्ण होते. (रोमन्स :6,11:११; १ योहान १:--;; रोमन्स :1:२२; २ थेस्सलनीकाकर २:१:1,8; गलतीकर 9: २२-२6,22) पावित्र्य म्हणजे संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीनुसार पवित्र करणे म्हणजे “वेगळे करणे किंवा पवित्र ठेवणे”, किंवा "पापातून ...

उपासना

उपासना म्हणजे ईश्वराच्या वैभवाचे दैवी उत्तर. हे दैवी प्रेमामुळे प्रेरित होते आणि त्याच्या निर्मितीवरील दैवी आत्म-प्रकटीकरणातून उद्भवते. उपासनेत, पवित्र आत्म्याने येशू ख्रिस्ताद्वारे विश्वास ठेवून देव पिता याच्याशी संवाद साधला. उपासना म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत देवाला नम्र आणि आनंदाने प्राधान्य देणे. हे स्वतः वृत्ती आणि कृतीत प्रकट होते ...

बाप्तिस्मा

पाण्याद्वारे बाप्तिस्मा करणे विश्वासणा's्याच्या पश्चात्तापाचे चिन्ह आहे, हे एक चिन्ह आहे की त्याने येशू ख्रिस्तला प्रभु म्हणून स्वीकारले आहे आणि येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानामध्ये ख्रिस्त येशूचा मृत्यू आहे. “पवित्र आत्म्याने व अग्नीने” बाप्तिस्मा घेण्याचा अर्थ म्हणजे पवित्र आत्म्याचे नूतनीकरण व शुद्धीकरण कार्य होय. वर्ल्डवाइड चर्च ऑफ गॉड विसर्जनातून बाप्तिस्मा घेण्याचा सराव करतो. (मत्तय २:28,19: १;; प्रेषितांची कृत्ये २::2,38; रोमकर:: ​​-6,4--5; लूक :3,16:१:1; १ करिंथकर १२:१:12,13; १ पेत्र १: --1; मॅथ्यू ...

लॉर्डस् रात्रीचे जेवण

लॉर्ड्स डिनर म्हणजे येशूने भूतकाळात काय केले याची आठवण, त्याच्याबरोबर आपल्या सध्याच्या संबंधांचे प्रतीक आणि भविष्यात तो काय करेल याची अभिव्यक्ती. जेव्हा जेव्हा आम्ही संस्कार साजरा करतो तेव्हा आपण आपल्या तारणहारच्या स्मरणार्थ भाकर आणि द्राक्षारस घेतो आणि तो येईपर्यंत त्याच्या मृत्यूची घोषणा करतो. संस्कार म्हणजे आपल्या प्रभुच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानामध्ये भाग घेणे, ज्याने आपले शरीर दिले आणि त्याचे रक्त सांडले जेणेकरुन आम्हाला क्षमा केली जाईल ...

आर्थिक कारभार

ख्रिश्चन आर्थिक कारभारी म्हणजे वैयक्तिक संसाधनांशी अशा प्रकारे वागणे जे देवाचे प्रेम आणि उदारता प्रतिबिंबित करते. यात वैयक्तिक निधीचा काही भाग चर्चच्या कार्यासाठी देण्याचे बंधन आहे. सुवार्ता सांगण्यासाठी आणि कळप चरायला देणगी देण्याकरिता चर्चचे ईश्वर-दान मिशन आहे. देणगी देणगी, आदर, श्रद्धा, आज्ञाधारकपणा आणि…

चर्चचे व्यवस्थापन संरचना

चर्च प्रमुख येशू ख्रिस्त आहे. तो पवित्र आत्म्याद्वारे चर्चकडे पित्याची इच्छा प्रकट करतो. पवित्र शास्त्राद्वारे पवित्र आत्मा चर्चला शिकवते आणि मंडळीच्या गरजा भागविण्यास सक्षम करतो. जागतिक मंडळाची मंडळी त्यांच्या मंडळ्यांची काळजी घेण्यास आणि वडील, डिकन्स आणि नेते यांची नेमणूक करण्यात पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करतात. (कलस्सैकर १:१:1,18; इफिसकर १: १-1,15-२23; जॉन १:: १ 16,13-१-15; ...

बायबलसंबंधी भविष्यवाणी

भविष्यवाणी देवाची इच्छा आणि मानवतेसाठी योजना प्रकट करते. बायबलसंबंधी भविष्यवाण्यांमध्ये, देव स्पष्ट करतो की पश्चात्ताप करून आणि येशू ख्रिस्ताच्या तारणाच्या कार्यावर विश्वास ठेवून मानवी पापाची क्षमा केली जाते. ही भविष्यवाणी देव सर्वांहून थोर निर्माता आणि न्यायाधीश म्हणून घोषित करते आणि मानवजातीला त्याच्या प्रेमाची, कृपेची आणि विश्वासूतेची हमी देते आणि विश्वासणा Jesus्याला येशू ख्रिस्तामध्ये धार्मिक जीवन जगण्यास प्रवृत्त करते. (यशया .46,9-11..24,44-११; ल्यूक २.48..-; ...

ख्रिस्ताचा दुसरा येत आहे

येशू ख्रिस्ताने कबूल केल्याप्रमाणे, तो पृथ्वीवर परत येईल आणि देवाच्या राज्यात सर्व राष्ट्रांचा न्याय करील. त्याचे दुसरे सामर्थ्य आणि वैभव पाहता येईल. हा कार्यक्रम संतांच्या पुनरुत्थान आणि प्रतिफळास आरंभ करतो. (योहान १.14,3..1,7; प्रकटीकरण १.24,30; मत्तय २..1०; १ थेस्सलनीकाकर 4,15:१:17 - १;; प्रकटीकरण २२:१२) ख्रिस्त परत येईल का? आपल्या मते जागतिक मंचावर होणारी सर्वात मोठी घटना काय असेल? ...

विश्वासू वारसा

विश्वासूंचा वारसा हा ख्रिस्तातील पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने ख्रिस्तामधील अनंतकाळचे जीवन आहे. वडील आधीच आपल्या मुलाच्या राज्यात विश्वास ठेवत आहेत; त्यांचे वारस स्वर्गात ठेवले जातील आणि ख्रिस्ताच्या दुस coming्या येण्याच्या वेळेस ते देतील. उठलेले संत ख्रिस्ताबरोबर देवाच्या राज्यात राज्य करतात. (१ योहान:: १-२; २:२:1; रोमन्स:: १ 3,1-२१; कलस्सैकर १:१:2; डॅनियल :2,25:२:8; १ पेत्र १: ---16; ...

शेवटचा निर्णय [शाश्वत निर्णय]

वयाच्या शेवटी, देव ख्रिस्ताच्या स्वर्गीय सिंहासनासमोर सर्व जिवंत आणि मेलेले एकत्र करेल. सज्जनांना अनंतकाळचे गौरव प्राप्त होते. ख्रिस्तामध्ये प्रभु सर्वांसाठी दयाळू व न्यायीपणाची तरतूद करतो, ज्यांचा मृत्यूच्या सुवार्तेवर उघडपणे विश्वास नव्हता अशा लोकांचा समावेश आहे. (मत्तय २:: -25,31१--32२; प्रेषितांची कृत्ये २:24,15:१:5,28; योहान:: २-29-२20,11; प्रकटीकरण २०: ११-१-15; १ तीमथ्य २: -1--2,3; २ पेत्र::;; ...

नरक

नरक अयोग्य पापी निवडले आहे की देवापासून वेगळे आणि अलगाव आहे. नवीन करारात नरकास "अग्निमय तलाव", "अंधार" आणि गेहेन्ना (जेरूसलेमजवळील ता. हिन्नोमनंतर नकार देण्याचे ठिकाण) असे म्हणतात. नरकात शिक्षा, दु: ख, यातना, चिरंतन नाश, ओरडणे आणि दात खाणे असे वर्णन केले आहे. शाओल आणि हेडिस, दोन शब्द बर्‍याच वेळा बायबलमधील "नरक" आणि "गंभीर" सह भाषांतरित केले जातात ...

स्वर्गात

बायबलसंबंधी संज्ञा म्हणून “स्वर्ग” मध्ये देवाचे निवडलेले निवासस्थान तसेच देवाच्या मुक्त झालेल्या सर्व मुलांच्या शाश्वत नशिबी वर्णन आहे. “स्वर्गात असणे” याचा अर्थ असा आहे: ख्रिस्तमध्ये देवाबरोबर राहणे जिथे आता मरण, दु: ख, रडणे आणि वेदना नसते. स्वर्गात "सार्वकालिक आनंद", "आनंद", "शांती" आणि "देवाच्या नीतिमत्त्व" असे वर्णन केले आहे. (१ राजे:: २-1--8,27०; अनुवाद २:30:१:5; मत्तय 26,15..6,9;; कायदे .7,55..56--14,2; जॉन १.3.२--21,3; प्रकटीकरण २१..4--22,1; २२.१--5; २ .…

मध्यवर्ती राज्य

दरम्यानचे राज्य असे राज्य आहे ज्यामध्ये मृतदेह पुनरुत्थान होईपर्यंत असतात. संबंधित शास्त्रवचनांच्या स्पष्टीकरणानुसार ख्रिश्चनांचे या मध्यवर्ती अवस्थेच्या स्वरूपाबद्दल भिन्न मत आहे. काही मुद्दे सूचित करतात की मृतांनी या अवस्थेचा जाणीवपूर्वक अनुभव घ्यावा, इतरांची जाणीव झाली आहे. वर्ल्डवाइड चर्च ऑफ गॉडचा असा विश्वास आहे की दोन्ही मतांचा आदर केला पाहिजे. (यशया १:: -14,9 -१०; यहेज्केल ...

सहस्राब्दी

मिलेनियम हा प्रकटीकरण पुस्तकात वर्णन केलेला कालावधी आहे ज्या दरम्यान ख्रिश्चन शहीद येशू ख्रिस्ताबरोबर राज्य करतील. मिलेनियमनंतर, जेव्हा ख्रिस्ताने सर्व शत्रूंना ठार मारले आहे आणि सर्व काही त्याच्या स्वाधीन केले आहे, तेव्हा तो देव पित्याकडे राज्य देईल आणि स्वर्ग आणि पृथ्वी पुन्हा केली जाईल. काही ख्रिश्चन परंपरे ख्रिस्ताच्या येण्यापूर्वीच्या हजारो वर्षापूर्वी किंवा हजारो वर्षांनंतर शब्दशः अर्थ लावतात; ...

ऐतिहासिक पंथ

एक पंथ (पंथ, लॅटिन भाषेतील "माझा विश्वास आहे") विश्वासांचे सारांश आहे. हे महत्त्वाची सत्ये सूचीबद्ध करू इच्छित आहे, अध्यापन विधानांचे स्पष्टीकरण देऊ शकते, सत्यापासून चुकीचे वेगळे करेल. हे सहसा ठेवलेले असते जेणेकरून ते सहज लक्षात असू शकेल. बायबलमधील बर्‍याच ठिकाणी पंथांचे चरित्र आहे. म्हणून येशू अनुवाद 5: 6,4-9 वर आधारित एक पंथ म्हणून योजना वापरतो. पॉल करतो ...